feminetik.se feminetik.se

Just nu 18 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Könsmaktsordningen?


Gå till senaste inlägget#1  Könsmaktsordningen? billie
2005-08-21 19:11:01

http://www.feminetik.se/diskutera.php?fid=4&a…

http://www.fof.se/?id=05632
Könsidentiteten sitter mellan öronen

"...regeringen betraktar manligt och kvinnligt som sociala konstruktioner, det vill säga könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi"

"Naturvetenskapliga forskare lutar för sin del i dag åt att det är hjärnan snarare än det omgivande samhället som styr vår könsidentitet."

"Hos människor har kvinnor två X-kromosomer, medan män har en X- och en betydligt mindre Y-kromosom. Det är dessa könskromosomer som ligger bakom att vi utvecklar inre könsorgan av olika typ. Dessa ser i sin tur till att flick- och pojkfoster har olika hormonmiljö under fosterutvecklingen, något som påverkar även hjärnans utveckling."

Men könsmaktsordningen handlar väl om hur vi "värderar" det manliga och det kvinnliga.

Jag tror att den manliga ibland värderas mycket högre än det kvinnliga.

Ta den sajten som Sisyfos skapat. Vilka förväntningar ställs på en man? Om en man mislyckas leva upp till dem ses han som en "Kärring", som omanlig men om en kvinna lever upp till dem så hyllas hon.

Detta tyder på att i vissa fall så värderas manlighete mer än kvinnlighet.

I andra fall värderas det som förväntas av en kvinna mycket högre. förmåga att relatera med empati, att känna in och läsa av den andre, att kunna tolka kroppsspråk, att vara en "mjuk" omhändertagare, att avstå från att vara dominant i en omhändertagande relation. Tex Läkare patient. Det stämmer ju inte alltid men intrycket är att kvinnor som är läkare är bättre lyssnare och därför bättre doktorer för de får reda på den egentliga orsaken medan den stelt formelle dåliga lyssnaren till man missar större delen av varför patienten kom. fördomar kan någon säga men rent statistiskt anses kvinnor något bättre eller mycket bättre på detta att ta in vad den andre försöker förmedla med kroppsspråk.

Vad jag tror går snett i Feministers presentation av "Könsmaktsordningen" är att de presenterar den så att många män inte känner igen sig.

Kanske man kunde lista, alltså göra en lista med vad känner man igen sig i.

Jag känner igen mig i att "manlighet" så som den presenteras generellt ges högre värde i vår kultur. Många män försöker vara manliga på det sätt som förväntas och många kvinnor försöker också vara manliga på det sättet.

Bara en så enkel grej som att det länge ansågs fel att kvinnor hade byxor. Om inte manlighet värderas högre än kvinnlighet hos en man så skulle han kunna ha kvinnliga kläder utan att ses som omanlig.

så den värderingen finns verkligen där och är en social konstruktion.

Där borde många män känna igen sig. Men i andra beskrivingar som tex att den är normala män som slår där känner inte jag igen mig.

"Margareta Hydén, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet tycker att det visar att acceptansen för våld är låg i Sverige. Men hon menar att det är för många faktorer som spelar in för att säga att det är det normala att män slår kvinnor. Hennes forskning om mäns våld i nära relationer visar också att våld inte lönar sig. På kort sikt kan en man uppleva en känsla av kontroll, men inte på läng sikt. En man som brukar våld mot sin familj väcker ingens sympati."

Detta visar att det inte anses normalt. Om det varit normalt skulle det väckt sympati.

vi kan alltså tillsammans lista vad som värderas högt och vad som inte värderas högt.

Mäns förmåga att inordna sig hierarkiskt i relation till varandra och att de samarbetar i en Mentor/Lärare och elev situation värderas generellt sett högt.

Platta organisationer har sett som ett kvinnligt sätt att arbeta och har först på senare tid uppvärderats?

Någon som vet mer om detta. När jag växte upp fanns nästan bara hierarksika former för samarbete. Nu med kvinnors nätverk har de arbetat fram sådant som "rundor"? Eventuellt uppfanns detta av Anonyma Alkoholister eller de tog detta från Indianer i USA?

#2  Sv: Könsmaktsordningen? billie
2005-08-22 20:33:41

Här ett exempel.

Kvinnors våld mot män lågprioriteras. Män ska tåla lite stryk tydligen.

Thomas Lerner i DN Publicerad 3 november 2004 10:37
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&…

"Kvinnovåld mot män tystas ner

Att kvinnor misshandlar män i hemmet är en förbjuden tanke bland politiker och forskare. När studenterna Heidi Wasén och Camilla Palmberg ville fördjupa sig i ämnet möttes de av motstånd, oförståelse och tystnad."

"- Jag och Camilla var irriterade på den endimensionella synen på misshandel i hemmet som finns bland politiker, forskare och inom medierna. Vi hade också båda två manliga vänner som blivit slagna eller hotade av kvinnor som de levde tillsammans med. All undervisning på universitetet bygger på uppfattningen att det bara är kvinnor som kan misshandlas av sin partner, berättar Heidi Wasén."

"Susanne Steimetz, i dag chef för Family Research Center vid Indianauniversitetet, har fått ta emot hot från feminister när hon föreläst om män som misshandlas av kvinnor. Detta trots att hon hjälpt till att starta härbärgen för utsatta kvinnor och forskat om kvinnomisshandel."

"Sociologen Murray Straus, professor och biträdande chef för Family Research Laboratory i New Hampshire, menar att även om kvinnor antas ha mindre möjligheter att åstadkomma fysiska skador är mansmisshandel ett socialt problem.

Redan 1986 konstaterade Straus att kvinnors våld mot män inte väcker något allmänt intresse. Undersökningar som går tvärs emot den gängse bilden uppmärksammas inte, enligt honom. Inga ansträngningar görs heller för att komma till rätta med problemet - helt enkelt därför att mansmisshandel inte definieras som ett problem. Det är helt enkelt inte "politiskt korrekt" att diskutera att kvinnor kan misshandla sin partner, enligt Straus."

"En misshandel kan vara både psykisk och fysisk. Till den senare misshandeln räknar sociologen Murray Straus även det som traditionellt uppfattas som "lindrigt" våld, till exempel örfilar.

Psykisk misshandel kan vara lika förödande för den utsatte som fysiskt våld. Man kan skada sin partner på djupet - och även driva denne till självmord - utan att lyfta ett finger, konstaterar Straus.

Enligt honom är det mer socialt accepterat att kvinnor slår män än tvärtom. Om en man förolämpar en kvinna anses det vara moraliskt korrekt för miljontals kvinnor att ge honom en örfil."

Troligen bryter ajg regler om jag citerar mer men ville at ni som itne har bredband skulle snabbt få ett hum om vad texten handlar om.

#3  Sv: Könsmaktsordningen? Fabian
2005-08-23 11:41:15

Jag tycker sjalv det ar skrammande med vilken enveten dogmatism vissa (förvisso langt ifran alla) feminister tror pa den endimensionella syn pa könsmaktsordningen som sprids i media. Den ar sapass enfaldig och enkel att det kravs en kraftanstrangning av varje nagorlunda intelligent person att acceptera den.

Jag tycker man kan göra ett precis lika hallbart argument för att kvinnor ar överordnade. Nar man talar om folkmord framhalls alltid kvinnor och barn, som om man som offer vore sjalvklara. Kvinnor ses som de som skall beskyddas i första ledet; man först sekundart. Kvinnor har övertaget i de sfarer av livet som verkligen ar viktiga (vanskaper, familj).

Men faktum ar att det inte finns nagon sjalvklar över- eller underordning mellan könen. I vissa sfarer ar det lattare att vara man, i vissa kvinna. Beroende pa vad man sjalv varderar, kan det sakert handa att man har nackdelar.

#4  Sv: Könsmaktsordningen? Alvunger
2005-08-23 11:45:38

"Den ar sapass enfaldig och enkel att det kravs en kraftanstrangning av varje nagorlunda intelligent person att acceptera den"

För ganska länge sedan så slogs jag av insikten att åsikter/tolkningar och intelligens inte går hand i hand. Jag tycker att det är en trist inställning du har. Dömer du ut folk som korkade utan att lyssna på dem, så kommer du heller aldrig lära dig något nytt.

Jag tror inte att du är mindre intelligent än vad jag är, eller inbillar mig att jag är smartare än någon annan här bara för att jag ser världen på ett annat sätt. Kan vi inte försöka hålla oss ifrån resonemang om folks intelligens när vi diskuterar åsikter?

#5  #3 Fabian billie
2005-08-23 13:07:44

Jag gillar inte att du blandar in värderingar som gör att en tråd startad av mig kommer att raderas för att du lyckas få moderatorer att se tråden som pajkastning eller tjafs.

däremot kan jag hålla med dig i resonemang om du återkommer med en mindre värderande text. Ok

Jag citerar vad jag vil ldu ska sluta göra

"Den ar sapass enfaldig och enkel att det kravs en kraftanstrangning av varje nagorlunda intelligent person att acceptera den."

skriv hellre så här.

Könsmaktsordningen är såpass förenklad att det krävs en kraftansträngning hos oss som eftersträvar nyanserade resonemang om vi ska acceptera den som sannolik.

Nu är jag dålig på att skriva så du kommer säkert på ännu bättre.

"Nar man talar om folkmord framhålls alltid kvinnor och barn, som om män som offer vore självklara. Kvinnor ses som de som skall beskyddas i första ledet; män först sekundärt. Kvinnor har övertaget i de sfärer av livet som verkligen ar viktiga (vänskaper, familj)."

Du har helt rätt. Män har statistiskt mycket färre djupa nära relationer utanför tvåsamhet. Kvinnor tycks generellt sett ha mer talang för detta.

Feminister tror troligen att detta är en social konstruktion men jag håller för troligt att det är biologiskt. Simon BaronCohen har skrivit om detta som en manlig medfödd svaghet.

Därför är det sorgligt att du ska välja nedvärderande ord som riskerar att dina bra grejer inte blir tagna på allvar.

Ta nu inte det här som en grinig gubbes gnäll på dig. Utan att jag önskar många röster som ger sin syn på vad som går snett. Om alla ickefeministiska röster blir bortmodererade pga sätt att uttrycka sig så slutar folk att alls lyssna.

#6  Sv: Könsmaktsordningen? billie
2005-08-23 13:19:59

Text av Simon Baron Cohen "The extreme male brain theory of autism"
http://www.vaccinationnews.com/DailyNews/June…

som jag förstått så har naturen problem med att göra manliga hjärnor. Det är mycket som ska funka tidmässigt och nivåer och det får ofta snett. alla män föds inte med optimala förmågor för att leva upp till det naturen kan när det funkar. spridningen blir mycket stor.

Det kan var rimligt att tänka sig att kvinnor i val av partner väljer bort så pass många att konkurrens blir högre mellan män än tvärtom.
Detta kan upplevas som en maktordning. De män som är effektiva att klättra högt inom manliga hierarkier får en mycket större makt än alla andra inom de områden de har makt över.

Likadant med det som kvinnor har talang för. Verbalt är kvinnor mer talangfulla på att finna ord för relationer. De har ett veerbalt övertag över de flesta män utom de få män som har talang för att uttrycka känslor i ord.

så som jag ser det så är könsmaktsordningen ett trubbigt och ett svåranvändbart verktyg. Det skadar mer än hjälper oss att samarbeta mellan könen.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?