feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Den feminsitiska tillväxten och välfärden


Gå till senaste inlägget#1  Den feminsitiska tillväxten och välfärden norrifra
2005-08-07 17:50:51

Välfärden kan räknas utifrån tillgången av materiella nyttigheter och onyttigheter. En del av välfärden baseras på icke-materiella nyttigheter och onyttigheter.

Mer tillväxt kan ge mer välfärd åt fler. Tillväxt som baseras på ett förbrukande av naturresurser är dock för det mesta kortsiktigt och ger i framtiden ett samhälle fyllt med ovälfärd. Förbrukande av naturresurser kan därför bara användas med tanke på framtiden för att finna bättre och andra former i vår samhällsbygnad. Koka vatten med kärnernergi och köra bil på fossila bränslen är därför de mest extrema fallen av dumhet mänskligheten kan visa upp.

Men tillväxten kan öka inom andra områden, typ service, utbildning och omsorg, utan att vi förbrukar ändliga naturresurser.

Eftersom de flesta rapporter visar på att män och kvinnor får lika betalt för lika arbete och att vi ändå har löneskillnader mellan kvinnor och män (som tycks vara relaterat till att många kvinnor söker sig (?) eller i varje fall är verksammma i låglöneyrken) så framgår var feminsterna tänker sig att tillväxten skall öka.

I dagsläget kan man därför konstatera att det finns en tydlig feministiskt tillväxt och välfärds-positionering. Resurser, främst i form av mer personal i sig (men också idén om 6-timmars-arbetsdag) skall alltså satsas i just de områdena (där många kvinnor är verksamma) som handlar om omtanke, service, utbildning, kunskapsinhämtning, omsorg etc.

Det feministiska förhållandet till välfärd och tillväxt står därför i klar opposition till det manliga dominanta synsättet på tillväxt som nu är rådande. De strukturer och nätverk som verkar för ett fortsatt förbrukande av resurser, inklusive människor, måste därför brytas ner och få mindre betydelse i samhällsutvecklingen.

#2  Tillväxt - välstånd? utlandssvensken
2005-08-07 19:35:07

Vad jag tycker aer vaeldigt tydligt med ett foerslag som 6 timmars arbetsdag aer att feministerna inte inser att Sverige inte laengre aer vaar egen lilla ankdamm, utan att vaar ekonomi (moejligheter till tillvaext) vaeldigt mycket staar i relation till "konkurrerande laender" och deras ekonomiska politik.

Produktionskonstaderna skall jaemfoeras med andra nationers, och det aer ju ingen hemlighet att arbetsplatserna i Sverige flyttar till laender som Baltstaterna och forna Oest-Europa (foer att naemna naagra).

Tillvaext aer hard core innovationer och nya marknader, och foer att garantera detta saa kraevs att foeretagen har tillgaang till riskkapital. En sund ekonomisk politik garanterar att foeretagen har en konkurerande produktionskostnad och riskkapital foer innovationer och nya marknader. Utan detta, saa flyttar arbetsplatserna till laender med en sundare politik. Feministerna binder ris paa ryggen genom att kraeva reformer, kostabara saadana, som andra (privata naeringslivet) kommer att tvingas att finansiera.

"Solidaritet & raettvisa" aer kollektivistiska omskrivningar foer att konfiskera andras ekonomiska medel.

#3  Sv: Den feminsitiska tillväxten och välfärden ufpopen666
2005-08-07 19:58:19

Nu är jag inte Fi-partist, men jag kan inte riktigt förstå detta ifrågasättande av Fi:s politik. Den kritik som jag själv kan komma med är just att Fi så väldigt mycket liknar alla andra småpartier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

De tar sig inte an de demografiska problemen som finns i landet. Jag tycker det också är lite förvånande att man inte tillägnar näringslivet några förslag. Det verkar mest som att man velat driva igenom vissa sturkturförändringar inom offentlig sektor, slänga in en del lagändringar och sen ägna sig åt fördelningspolitik där man i vanlig ordning inte redovisar finansieringen av de förslag man vill ha igenom.

Kort sagt: Fi sällar sig till raden av alla partier som egentligen inte har en vision om hur samhället ska utvecklas. Det är synd. Vi har en snabbt växande grupp sjukpensionärer. Vi har en allt större pensionärsskara. Vi har en allt högre arbetslöshet, framförallt bland ungdomar, vilket är riktigt allvarligt. Vi har en stor grupp individer med integrationsproblem. Men, det finns inget parti som vill ta i de problemen. Ej heller Fi. Samtidigt som dessa frågor är de mest viktiga för framtiden.

#4  #2 norrifra
2005-08-07 23:58:56

Den svenska skolan har problem. Alltför många tycks genomlida skolperioden utan att ha fått sådan elementär kunskap som är nödvändig för att bidraga till nyttigheter i samhället. Inte heller fungerar utlärandet av uppförandekoder hur vi människor skall bete sig mot varandra i skolan. En metod för förbättring av situatione skulle vara att man hade flera utbildade lärare i klassrummen. Om max 25 elever i varje klass, som F!, förespråkar skulle räcka betvivlar jag. Kanske 20 elever är ett bättre antal för att lära ut och lära.

När en för stor del av våra ungdomar inte har grundläggande nödvändiga kunskaper för ett förvärvsarbete så är situationen mycket illa. Där är vi nu. Den här mängden människor måste försörjas av de som arbetar och det håller inte länge till. Det hjälper inte hur mycket pengar man trycker in i marknaden och ger företag tillgång till riskkapital etc.

Det privata näringslivet må försöka klara sig, genom någorlunda likartade konkurrenssituationer med andra länder, självt utan statens ingrepp. Tror man att 6-timmars-arbetsdag är ett effektivt sätt att konkurrera på så etablerar man den situationen. Där mindre arbetstid kan etableras, genom att man utbildar och sätter in mera folk, är inom den offentliga sektorn.

#5  #4 Fosfolipid
2005-08-08 00:13:01

Den verklighet du beskriver i andra stycket förutsätter att de som saknar arbete idag gör det för att de inte var kvalificerade till det jobb de ville ha. Men problemet är snarare en brist på arbeten. Hade de varit bättre utbildade hade de fortfarande varit arbetslösa. Att utbildning är en lösning på sysselsättningsproblemet är en myt. Om ingen vill betala min lön kan jag ha hur många magisterexamina som helst, jag kommer forfarande vara pank.

Sen skulle man mycket väl kunna införa sextimmarsdagar inom statliga sektorer, eftersom staten knappast flyttar sin verksamhet till Thailand. Där är det bara en fråga om man har råd eller inte, men med tanke på vad staten slösat pengar på tidigare skulle det knappast kunna bli _total_ katastrof.

#6  #3 norrifra
2005-08-08 00:45:22

F! är ju inget parti ännu. Det finns ju dock en stor risk(?) att F! blir den organiserade företeelse som blir uttydare av den svenska feminismen. Vill man ha en feministisk lösning eller analys eller etc på vad det vara må så kommer allas öron lyssna på vad F!´s företrädare har att säga.

Före miljöpartiet levde Alternativ Stad, Miljöförbundet, Jordens Vänner, SNF, Fältbiologerna och flertalet liknande organisationer i en krativ, visonär och levande miljö och kamp. I takt med miljöpartiets integration med nomenklaturen har dock SNF någon gång fått komma till tals igen, trots att den organisationen är död på basplanet. Den här utvecklingen kan vi snabbt få bevittna om inte F! drar till sig visionärer och realpolitiska pragmatiker från feministiskt håll.

Just nu tycks det mig som om F! har en övervikt av intellektuella, överhöglöneklassigt västerfolk som har bristfällig kunskap om många av de dagliga problem som människor på basplanet liksom på statsnivåplanet tacklas med. En del tycks ha strängt egoistiska lobbymotiv för sitt agerande. Allt detta kan ju med tidens gång ändra sig. Man skall inte dömma ut något för tidigt och som håller på att bildas.

Frågan är vad feminismen och de aktiva feminsterna kan bidraga med för problemlösningar, visioner och analyser när alla samhällsfrågor väller in och man måste ta ställning till dessa på ett konkret plan. Hur ekonomiserar man en förändring som man vill ha utförd?

Den feministiska analysen (enligt F!) grundar sig på tre ben. a)Det patriarkala samhället tillåter män definiera, diskriminera och underordna kvinnor. b)Den maktstruktur som överordnar män och underordnar kvinnor. c)Genusperspektivet.

Framtiden får visa om analysen/kunskapen är tillräcklig för att vara användbar för att lösa problem.

Frågan är också om situationen är som feminsterna påstår den vara - generellt sett? Många kvinnor förnekar i inlägg då och då att situationen för dem ser ut som den beskrivs. Kanske för 80% kan beskrivningen vara så. (I alla fall är 80% av kvinnorna rädda för att gå ute mörka kvällar.)

Om man bortser från de relationsproblem som diskuteras på såväl tycka som jäif så tycks det i alla för mig som om feminsterna här besitter både mer kunskap och bättre analysförmåga än det som framkommer på F!. Det är lite oroväckande men det kan ju ändra sig.

Den återkommande frågan: Hur kommer feminismen, dvs de som kallar sig feminister, att ta ansvar och tackla de problem som inte bara är de akut självklara (sedda från ett kvinnoperspektiv) utan specifikt allmänna.

#7  #5 norrifra
2005-08-08 00:58:43

Så menade jag inte. Man kan säga att det råder brist på arbeten. Man kan också säga att det finns lika många människor som inte behövs i samhället. Vi som har arbeten betalar för någon slags minimiunderhåll för de som inte behövs eller inte har arbete. Mat, bostad, omsorg, kommunikation, kläder och lite till är en post som alla behöver för att fungera på en minimi-nivå. Detta kostar. Den kostnaden betalar vi som arbetar.

Jag vet inte vilken nivå i ekonomiska termer det ligger på men någonstans över studielån och maximal a-kassa kanske. Kanske 8000 i netto per månad behöver varje individ. Man behöver därför inte plussa på så mycket mer pengar (ger skatt tillbaka) för att dessa skulle kunna arbeta i yrken som nu tycks vara överbelastande på indvidplanet. (Minskade sjukkostnader skulle betala den ökande lönekostnaden.) För detta krävs vissa baskunskaper. Naturligtvis är resonemanget rent teoretiskt men ändå möjligt.

Utbildning är i sig inte en lösning det hela. Jag menar att utbildning dock i sig är bra för samhället. Det ger kunskap och möjligheter att förstå hur samhället fungerar. Att den diirekta utbildningen i många fall inte kommer samhället direkt till del betyder inte så mycket. Avslutade gymnasiestudier är numera bara en basnödvändighet till universitetsstudier. Och detsamma gäller numera också universitetsstudier. Bara en grund för att kunna lära sig ett yrke.

#8  #7 Fosfolipid
2005-08-08 01:06:39

Det är väldigt många kansken och indirekta vinster i din vision, särskilt med tanke på hur säker du verkar vara på att det skulle funka. Vet du någon som har argumenterat för det där någon annan stans?

#9  VAd tycker feministerna? utlandssvensken
2005-08-08 07:53:58

Naer jag laeser nyheterna saa har jag faatt en uppfattning att maanga framtraedande feminister har en annorlunda syn paa "vaelfaerden". Man talar om "mjuka fraagor", och jag har faatt en uppfattning att man har en mer filosofisk syn paa "vaelfaerden".

Sisyfos menade i en annat traad att vaelfaerd aer inte bara att jaga en oekning av BNP. Slulle vara intressant att faa ta del av feministers aasikter. Anser ni feminister att vaelfaerden inte aer baserad paa tillvaexten, ja, har ni kanske en annan foerklaring paa vad som menas med "vaelfaerd"?

#10  norrifra utlandssvensken
2005-08-08 08:03:51

[CITAT] Vi som har arbeten betalar för någon slags minimiunderhåll för de som inte behövs eller inte har arbete. Mat, bostad, omsorg, kommunikation, kläder och lite till är en post som alla behöver för att fungera på en minimi-nivå. Detta kostar. Den kostnaden betalar vi som arbetar. [SLUT CITAT]

"Vi som arbetar" aer ju naagra stycken, men det aer inte alla som arbetar som betalar foer alla subventioner. Aeven om t.ex. kommunalarbetaren betalar skatt, saa aer hans loen finansierad av det privata naeringslivet.

SNF (Studiefoerbundet Naeringsliv och Samhaelle) rapporterade:
- 55% arbetar inte och lever paa subventioner
- 15% har en form av halvtid och uppbaer naagra subventioner
- 10% arbetar inom den offentliga sektorn
- 20% arbetar i det privata naeringslivet
[laenken finns tyvaerr inte tillgaenlig laengre]

Det handlar saaledes om att det idag inte finns tillraeckligt med "finansiaerer". Att utlova arbeten inom den offentliga sektorn aer enbart att binda ris paa ryggen, daa en ytterligare foersoerningsboerda laeggs paa de faa som finansierar omfoerdelningspolitiken. Att oeverhuvudtaget drista sig till att foereslaa 6 timmars arbetsdag inom den offentlgia sektorn, aer antagligen detsamma som att slaa den sista spiken i kistan vad det gaeller Sveriges finanser.

#11  #10 utlandssvensken norrifra
2005-08-15 19:32:29

Förhållandet om vem som skatteförsörjer vem är mer komplicerat än vad de flesta vill ge sig in i och analysera. Försörjningsbanor och penningbanor går numera på så dolda vägar att man har tämligen svårt att ens upptäcka dem.

Basen borde vara de som skapar grundvärden. Men inte ens där stämmer det hela. T o m de som bara byter penningar fyller en viss värdeskapande funktion.

Bonden är en skattefinansierad företeelse. Detta i konventionell betraktelse. Bara ett par år före det svenska EU-inträdet rådde en slags fri marknad (av chimär betydelse eftersom utlandets bondelevare stöddes på olika sätt med sina länders statspengar). Utan EU-stöd (=stöd från stat och EU) ingen bonde i detta land.

Maten räcker en vecka i affärerna på ett ungefär. Sedan kan övriga privata näringslivet hälsa hem - de svalt ihjäl - tämligen fort.

Ändå är det så att det endast är bönderna som producerar och arbetar fram den livsnödvändiga födan. Det är de som står för all skatt i princip. Det är bönderna som finanisierar övrigt närigsliv och offentlig sektorn. Gruppen är väl kanske en 30.000 stycken i Sverige.

För böndernas överlevnad behövs en massa andra yrken. Övriga kan ändå sägas betala fejkade skatter eller inflationerade skatter.

Feminsterna får väl svara vad de anser vara välfärd. Tillväxt kan däremot ske i vilken sektor som helst. Således i även i de områden som du menar att du och feminsiterna klassar som "mjuka frågor".
Tillväxt i andra sektorer är numera ofta dåliga företeelser. Med dålig menar jag skadlig för framtiden. Dock inte allt. Tillväxt i uthålliga sektorer är bra.

#12  norrifra utlandssvensken
2005-08-17 14:00:10

Som du saekert har foerstaatt saa aer jag emot alla former av subventioner, och menar att den verksamhet som inte aer sjaelvbaerande helt enkelt borde upphoera. Saa aeven vad det gaeller de Svenska boenderna, som aeven innan EU var subventionerade med faanerier som att haalla oeppna landskap oeppna. Daeremot saa aer jag enig om att Svenska boender tidigare gick i motvind, daa t.ex. bruket av straafoerkortningsmedel foerbjoeds i Sverige, samtidigt som produkter Sverige importerade odlats med hjaelp av samma kemikalier. OK, det var ett rejaelt OT det.

Tebax till debatten: Jag klassar inte nagot som "mjuka fraagor", men daeremot saa har jag sett detta anvaendas av feminister i den allmaenna debatten. Jag aer saaledes nyfiken paa vad det "mjuka fraagorna" vad det gaeller tillvaexten aer foer naagot?

Jag kan inte foerstaa att innovationer och nya marknader skulle vara skadligt inom vissa sektorer, men av godo i andra. Innovationer kan ju innebaera saa vaeldigt mycket, effektivare produktion, saekrare produktion, miljoevaenligare produktion, etc. Innovationerna aer en foeljd av efterfraagan, och finns inte efterfraagan saa finns ju samtidigt inte behovet. Nu saa har vi entreprenoererna som aer villiga att ta risker, och de kan ha en ide som de tror paa och vill foera ut till marknaden. En vael utvecklad ny teknik kan saaledes bli ratad av marknaden, och entreprenoeren gaar i konkurs. Man gloemmer ofta att bakom varje lyckad innovation och business saa finns det en uppsjoe med misslyckanden med svaara ekonomiska foeljder foer de som dristade sig att ta risken.

Jag aer vansinnigt nyfiken paa hur feministerna ser paa behovet av en tillvaext? Som jag ser det saa har feministerna i massmedia, som olika organisationer, enbart lyckats med att foersvaara foer en sund tillvaext. Likt t.ex. sossarna saa har det enbart handlat om positiva friheter och att laegga naesan i bloet vad det gaeller foeretagsamheten.

#13  Feminism saknar ekonomiskt perspektiv? Robert
2005-08-18 18:37:09

Jag tycker att det är ganska talande att så få feminister har valt att kommentera i denna tråd. Mitt intryck är att väldigt många feminister också verkar ha sin politiska hemvist till vänster på den traditionella politiska skalan och precis som vänsterpolitker i allmänhet så verkar dessa feminister helt sakna ekonomisk förståelse.

Jag får intrycket att många av dessa tror att pengar växer på träd och att samhället (stat/kommun/landsting) kan spendera dessa pengar på vilket sätt som helst utan att det får några följder. Det talas vitt och brett om satsningar och nya utgifter (när man överhuvudtaget talar om något som angränsar till ekonomiska frågor), men ALDRIG om hur detta skall finansieras.

Vet och förstår dessa feminister hur välfärden finansieras idag? Inser dessa feminister hur ett litet antal svenskar direkt eller indirekt försörjer det stora flertalet? Förstår dessa feminister hur den globala ekonomin inverkar på den svenska?

F! verkar ju också bli ett typiskt vänsterparti om jag tolkar deras platform och uttalanden hittills rätt. Många av de ledande personerna i F! har aldrig arbetat inom privat näringsliv. Många har under de senaste åren fått sin försörjning i offentliga jobb eller t.o.m. genom bidragssystemet.

Vad är det som gör att dessa feminister helt verkar sakna ekonomiskt perspektiv? Varför verkar ekonomi och finanspolitik inte vara av intresse för feminister? Det är ju trots allt ekonomin som till syvende och sist begränsar välfärden och kanske även jämställdheten.

#14  Finns det inga.... Robert
2005-08-19 14:20:13

....ekonomiskt skolade feminister på Feminetik?

Lever alla på bidrag eller arbetar offentlig sektor och därför gärna vill fortsätta vara försörjda av andra? Är det därför som ingen feminist här vill diskutera ekonomiska frågor?

#15  #12 utlandssvensken innovationer norrifra
2005-08-19 16:27:17

är nog inte dåliga i sig, någon av dem. Det beror nog mera på vem som kontrollerar dem, vem som använder dem, hur de används och i vilken tidsepok innovationen befinner sig i.

Marknaden, dvs vi alla och våra pensionsfonder och alla andra aktörer, försöker ju manipulera "Marknaden" för sin egen skull. Ibland blir det väldigt fel och när så marknaden korrigerar Marknaden så kan för mycket skada vara gjord.

Staten är också en aktör på marknaden. Ett jättelikt misstag var när man i Sverige "kom på" att björken var ett ogräs och skulle utrotas med gift. Lika tokigt är det vid bomullsproduktionen i Kazakstan som torkat ur Aralsjön. Misstag blir oerhört kostsamma när vissa marknadskrafter har för stort inflytande.

#16  # 12 + #13 feministiskt syn på tillväxt och ekonomi norrifra
2005-08-19 17:03:58

Hur den ekonomiska strukturen ser ut för tillfället styr hur vi organiserar vår arts sociala organisering för vår reproduktion. Människan har alltid i hela historien organiserat sig i den "familjestruktur" som ekonomiserar hennes välbefinnande mest, både ur ett indivduellt plan men mest ur ett kollektivt överlevnadsplan.

De ekonomiska förutsättningarna är grunden för hur vi vill leva. Jag antar att en feministisk hållning är att motverka och avskaffa de ekonomiska förutsättningar och skeenden som innebär förbrukning av ändliga naturresurser, orättfärdig exploatering av människor, hierarkiska strukturer, penningströmmar till vålds-verksamheter, osv.

Tillväxten må därför ske på alla de områden där man inte finner, ur ett feministiskt perspektiv, den vara olämplig. Man vill inte ha ekonomisk tillväxt inom vissa sektorer.

Att så få feminster går in på denna tråd är väl för de tycker den är ointressant. Eller så är det för att området är knepigt. Eller för att det påtvingar indivdien en massa ställningstaganden som inte är utpräglat feministiska.

Vad som feminister kanske borde diskutera är de metoder som är lämpliga att använda för att förhindra tillväxt inom olämpliga områden och hur man kan stimulera tillväxt inom de man anser vara positiva.

F! kritiseras med rätta när man vill införa 6-timmars-dag utan att man talar om för vem, hur och hur hela det skall finanisieras. Samma "flört" med potentiella väljare är dock sossar, v, mp och hela högen av borgerliga partier verksamma i. Partierna blandar ihop visioner med genomförbara projekt. Det skall dock alla partier kritiseras för, inte bara F!. Nu är F! inte ett parti ännu och deras plattform präglas naturligtvis av initiativtagarna.

Mp ruskade om parti-etablissemanget med en fokusering på miljöfrågorna. F! får man väl hoppas gör likaledes men ur en annan vinkel. Feministerna måste dock lägga ner mer tid på analys av den ekonomiska strukturen och dess supportande av en patriarkalisk organisationsmodell av samhället.

#17  norrifra utlandssvensken
2005-08-19 21:12:17

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat] innovationer är nog inte dåliga i sig, någon av dem. Det beror nog mera på vem som kontrollerar dem, vem som använder dem, hur de används och i vilken tidsepok innovationen befinner sig i. [slut citat]

Visst kan innovationer vara daaliga, marknaden kan ju rata den. Sedan saa har vi ju de olika kollektiven som foersoeker att kontrollera (reglera) marknaden. Skall vi ha en frisk foeretagsamhet (god tillvaext) saa gaeller enbart AVREGLERING. Naagot som aeven feministerna synes vara daaliga paa.

[citat] Marknaden, dvs vi alla och våra pensionsfonder och alla andra aktörer, försöker ju manipulera "Marknaden" för sin egen skull. Ibland blir det väldigt fel och när så marknaden korrigerar Marknaden så kan för mycket skada vara gjord. [slut citat]

Igen, problemet uppstaar daa kollektivism reglerar marknaden. Vad aer det foer fel i att "marknaden reglerar marknaden"? DEt finns vael inget haelsosammare aen en "marknad" som aer fri och sjaelvreglerande, eller har du en annan uppfattning?

[citat] Staten är också en aktör på marknaden. Ett jättelikt misstag var när man i Sverige "kom på" att björken var ett ogräs och skulle utrotas med gift. Lika tokigt är det vid bomullsproduktionen i Kazakstan som torkat ur Aralsjön. Misstag blir oerhört kostsamma när vissa marknadskrafter har för stort inflytande. [slut citat]

Hade det inte varit foer innovationer och kunskapssoekande, saa hade bjoerken kanske fortfarande kallats som ograes?

Staten skall haalla sina lortiga tassar borta fraan "marknaden". Det borde vara feorbjudet foer stat/kommun att utfoera en service som det privata naeringslivet kan utfoera. Att blanda in kollektivismens planekonomi som en marknadskraft aer nog saa tokigt som det kan bli - att skylla tokerierna i Kazakhstan paa "marknadskrafterna" tycker jag inte haaller alls. Daeremot saa ser jag solklara likheter mellan tokerierna i Kazakhstan under USSR-eran och kollektivism i Sverige - dit jag inraeknar feminism.

#18  norrifra utlandssvensken
2005-08-19 21:15:08

[CITAT] tillväxt inom olämpliga områden och hur man kan stimulera tillväxt inom de man anser vara positiva. [SLUT CITAT]

Skulle vara intressant att faa reda paa vad som raeknas som "olaempliga" omraaden, etc?

#19  #13 #14 Robert feather
2005-08-20 00:07:32

Jag har aldrig begripit vitsen med 6-timmars arbetsdag.
Jag tycker bidragssverige borde städas upp å det bestämdaste. Jag är dödstrött på allsköns flummare och drönare som jag träffar IRL (de allra flesta unga, friska, starka män 20-30 år, som är långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade för någon inbillad/överdriven knä/axelskada, samtidigt som de förstås sportar, gymmar, tränar, golfar, sitter i musikstudios och jobbar på Genombrottet och åker skidor eller inlines, men jobba - näääää det går inte, ja har ju pajja knäet juh...) (att det är just unga män beror på att jag träffar mest unga män - jag är helt övertygad om att mentaliteten är lika vanlig oavsett kön och åldersgrupper, det är mitt empiriska urval som ger den skeva fördelningen)

Vänstervriden politik är förlegad och naiv, sossarna måste bort från makten, vi lever inte i en pilsnerfilm där alla är tjenixen-ärliga längre. Jag kommer rösta på folkpartiet för att de är de enda som vågar sticka ut från kappvändarmentaliteten och servera lite nytänkande emellanåt. Och givetvis borde vi kasta ut samt porta återfallsförbrytare av andra nationaliteter efter avtjänat straff, och folk som skaffar sig svenskt medborgarskap medelst mutor och utpressning ska givetvis FRÅNTAS sitt medborgarskap - det är tamejfan BARA Sverige som välkomnar folk oavsett hur kriminella och oärliga de är! Bara för att vi vill tro alla om gott, även när de tydligt har bevisat motsatsen.
Och varför ska man inte göra samhällstjänst för sin a-kassa?
Om det så bara handlar om att spela Alfapet med uttråkade gamlingar på ålderdomshemmen, eller städa grönområden som ingen annan städar?
Jag lever inte på bidrag, jobbar inte i offentlig sektor, röstar inte rött eller på F! och tillåter inget tandlöst spöke till "patriarkat" dominera mig (Patriarkatet lever bara kvar som en föreställningsvärld i folks huvuden, och 99 % av de patriarkala försöken till att definiera, dominera och underordna mig har jag upplevt inom relationer med könsrollsmän... Se även "Det kallas kärlek")

Jag är likhetsfeminist, och feministiskt engagerad när det gäller artificiella könsroller, "kvinnligt" och "manligt".

Ett par lagändringar till vill jag iofs ha, individualiserad föräldraledighet och automatiskt gemensam vårdnad vid skilsmässa såvida inte våld och hot förekommer. Samt städa upp i träsket av rättshaverister och naiva bondpolitiker i nämndemannakåren, så att traditionalistiska könstänkare inte kan sätta våldtäktsmän på fri fot för att 13-åringen de våldtog självmant drack sprit innan våldtäkten.
Och en lagändring liknande den som finns i Norge, om oaktsamhet. Om man kör ihjäl någon på fyllan straffas man trots att det inte gjordes med flit. Man var oaktsam helt enkelt. I norge döms våldtäktsmän på samma sätt - de släpps inte fria för att de "trodde att hon ville" eller "minns inget för jag var så packad" eller "hon var så packad så hon sluddrade, jag hörde faktiskt inget nej, hon kan lika gärna ha sagt 'en grej'".

Ekonomi har iallafall inget med mitt feministiska engagemang att göra, så vad skulle jag kunna säga om ekonomi i egenskap av feminist?
Jämställdhetens begränsning i Sverige är inte finanspolitisk, den är ideologisk och existerar mest som en cerebral tvångströja på folks verklighetsuppfattning. Vi når den inte med finanspolitiska åtgärder.

#20  #19 (feather) Robert
2005-08-20 09:54:08

Skönt att se att det iallafall finns minst en feminist som har reflekterat lite över de ekonomiska frågorna i samhället. Min eloge till dig feather.

Dock håller jag inte med dig att ekonomi inte har med jämställdhet och feminism att göra. Jag tror personligen att feminismen skulle ha mycket att vinna på att bättre förstå de ekonomiska realiteterna i samhället och varför de ser ut som de gör. Att de ekonomiska ojämnheterna mellan rik-fattig, man-kvinna, etc. ser ut som de gör beror inte på att marknadsekonomi är i grunden ojämlik - utan på att kunskapen om den är ojämlikt fördelad. Färre fattiga än rika har kunskaper om ekonomi och på samma sätt verkar män i högre utsträckning ha bättre kunskaper om ekonomi (i vart fall tillämpningen av ekonomiska kunskaper).

Där tror jag att feminism skulle kunna vara en viktig brygga. Att medverka till att öka kunskapsnivån om hur marknadsekonomi fungerar bland kvinnor (och gärna bland fattiga också). Inte genom att ge kurser i ekonomi - utan genom att verka för en bredare och bättre ekonomiutbildning redan från grundskolan!

#21  #20 Robert feather
2005-08-21 03:33:08

Jag är ganska övertygad om att betydligt fler feminister än jag och ufpopen666 här på feminetik har åsikter i ekonomiska frågor. Det var nära att även jag hoppade över den här tråden pga att utlandssvenskens alla aa, ae och oe saktar ner läshastigheten så mycket att tråden kändes trög... Och sedan är kritiken i den här tråden riktad mot något jag själv identifierar som vänsterpolitik, vilket jag inte är förvånad över att F! bedriver, med Gudrun i spetsen... Jag blev helt enkelt inte engagerad eftersom jag är här för att dryfta feministiska spörsmål, och jag anser inte att vänsterpolitik hör dit.

Om vi ska leva i en marknadsekonomi (vilket hittills verkar vara det bästa alternativet, trots att det är för tätt sammankopplat med konsumtionssamhället - vilket i nuvarande form inte är hållbart i längden) är det självaklart så att alla medborgare borde ha kunskap i hur marknadsekonomi fungerar.
Jag vågar nog påstå att anledningen till att resurserna i marknadsekonomier är ojämnt fördelade beror på att vissa föds med investerbart kapital eller sinne för affärer och intresse för eget företagande och kan därför bli eller förbli en vinnare i en marknadsekonomi.
De som saknar både investerbart kapital och begåvning för småföretagsamhet kan också "lyckas" i en marknadsekonomi för att de har någon annan begåvning, som kan generera kapital.
Jag tror inte alls att jämnare fördelad kunskap om marknadsekonomins dynamik skulle leda till jämnare fördelade resurser.
Och de ekonomiska ojämlikheterna i vårt samhälle är mer baserade på skalan fattig-rik och svensk-invandrare än man-kvinna.
Visst har kvinnor lägre lön för samma jobb, men det beror mer på undervärderingen av kvinnors arbete (dvs en ideologisk föreställning) än på brist på kunskap om marknadsekonomi hos kvinnor.
Därför vidhåller jag att ekonomi inte föranleder mitt feministiska engagemang. Däremot mitt politiska, självklart! Jag tror på en blåare finanspolitik, men inte för kvinnors skull, utan för hela samhällets skull.

#22  #19 feather norrifra
2005-08-23 07:39:06

Själv bryr jag mig inte så mycket om vänster- eller höger-politik. Men om jag klassar åsikterna själv så är de nog mest åt vänster. För den skull inte statsstyrnings-vänster a la vp och mp och s. Åsikter och ståndpunkter som stämmer med mina egna tar jag som mina. 8 och 10 timmars arbetsdagen är lika löjlig som 6-timmars arbetsdag, om nu man skall ge något epitetet löjlig. Likadant med lördagar och söndagar. Så min arbetstid överstiger rejält vad andra har förhandlat och stridit sig till. Mitt val är dock mitt val. Jag ligger därför inte krav på att någon annan också borde gå upp i mera arbetstid.

Ändå är det som så att de flesta arbetar effektivast de första 6 timmarna av arbetsdagen.

Det finns också en sådär 400.000 människor i Sverige som inte gör speciellt mycket och är fullt arbetsföra men som samtidigt får betalt, i många fall mer än vad jag själv tjänar i timmen. Jag är med och betalar deras levnadsomkostnader. Självklart gillar jag inte det.

De kvinnligt dominerade yrkena inom landsting och kommun uppvisar de högsta ohälsotalen; mest långtidssjukskrivna, sjukskrivna, osv.
De få exempel som finns visar att människor inom sjukvården som jobbat 6 timmer/dag med full lön (8-gtimmars-lön), har fallit väl ut. Så teoretiskt borde man därför kunna sätta in arbetslösa och förtidspensionärer (med begränsad arbetsförmåga) för att ersätta de i offentlig sektor som vill gå ner till 6-timmars arbetsdag men ändå behöver 8-timmarsbetald lön för sin arbetstid.

Skattepengar som skattepengar. Lågavlönade ersätts av andra lågavlönade (arbetslösa). Mindre sjukskrivning osv. Naturligtvis fungerar det bara i offentliga sektorn. Sannolikt gör vi alla en vinst på det hela. Som sagt, jag avskyr drönarmentalitet, men eftersom var och en har rösträtt här i Sverige så röstar ganska många på det parti som lovar minst arbete för mest pengar. Alltså måste man finna ut andra lösningar.

Att återsända utländska förbrytare etc etc, som du framför är ju varken högerpolitik eller vänsterpolitik. Det är bara en sund åsikt (som jag delar).

Din beskrivning av de fejkande unga männen tycker jag är ett tydligt exempel på att det inte bara är en fråga av ideologisk natur utan i högsta grad ekonomisk. De flesta skulle nog gärna vilja ha bra betalt och sedan få göra exakt vad de själva tycker är jättekul, vad det nu än är.

Vår liv och vårt beteende styrs till största delen utifrån ekonomiska förutsättningar. Feminister och andra som glömmer bort detta kommer alltid bli förvånade hur livet framöver ser ut. Att F! har ett stort inslag av byråkratisk vänsterism är ju inte så bra. Annars tycker jag varje ny rörelse och nytt parti som rör om i den politiska nomenklaturan är bra. Politiker, de som finns i övriga partier, har så snabbt blivit korrupta och ser till sina egna ego-intressen. Men så är de högsta mycket välbetalda i offentlig tjänst där de får syssla med vad de själva tycker är kul.

Om uttagningen till nämndemannakåren fungerade som den var tänkt så skulle dessa ge uttryck för folkviljan. Nu tillsätts nämndemännen av skrapet av de politiska partiernas "aktivister", de som inte sitter på alla andra "viktiga" poster.

Händer en bilolycka så är det alltid en av förarna som gjort fel enligt svensk lagstiftning. Man kan inte skylla på vädret. Hur låg hastighet man ändå haft så har man kört för fort i förhållande till rådande omständigheter. Man behöver inte gå till Norgef ör att hitta nya lagprinciper. Principerna finns även här.

#23  Sv: Den feminsitiska tillväxten och välfärden Fabian
2005-08-23 11:31:31

Till norrifra:

Det finns inget som helst manligt med att ha en tillvaxt som bygger pa ökad förbrukning av naturresurser. Vad kom den iden ifran?

Sedan mitten av 80-talet har tillvaxten ökat betydligt mer procentuellt sett an energiförbrukningen. Anledningen till detta ar att vi, med hjalp av battre och ibland större organisationer, battre logistik, datateknik mm. kan producera betydligt mer effektivt an tidigare.

Detta leder till att mindre och mindre folk behövs inom den tillverkande industrin, och att det finns plats för serviceindustrin att vaxa.

Det finns inget speciellt manligt och kvinnligt över detta. Det ar tillgang, efterfragan, och företagarskap som styr.

#24  #23 fabian + #17 utlandssvensken tillväxt # feather norrifra
2005-08-23 16:17:16

Tja, manligt och kvinnligt är nog fel eller ger en förenklad kategoriseringsvinkling.

Den maktstruktur som vi har, patriarkaliskt eller generellt manligt översitteri mot kvinnligt eller generellt manligt överordnat gentemot kvinnligt, är djupt och intimt förknippat med makten och styrning över de ekonomiska drivkrafterna.

I de medeltida tidräkningsländerna framgår det tydligare än i kanske Sverige och andra ekonomiska imperieländer. Själv strukturen, nätverken, makten över ekonomi och politik härstammar från makt och kontroll över kvinnor, djur, natur, barn, etc.

Det är fortfarande exakt samma struktur, nätverk, osv som nu används för att exploatera och utnyttja och behärska och kontrollera naturen och framtida resurser, oavsett om de är ändliga eller mindre ändliga. Att personer av kvinnligt kön av olika skäl tagits upp i nätverken har liten betydelse. I slutna rum och i sociala hierarkiska organisationskonstruktioner kan naturligtvis kvinnor bete sig på samma sätt som män när man använder sig av dessa.

Jag har den uppfattningen om att vi här och var, både i Sverige och på andra ställen på vårt klot, finns områden där människor är människor och där det är synnerligen svårt att upptäcka de ojämlikheter och orättvisor som många feminister redovisar från sin levnadsmiljö.

Om jag förstått er rätt (korrigera mig om jag fattt er fel), både Fabian och utlandssvensken, så fokuserar ni på tillgång, efterfrågan, privat företagssamhet, nya marknader, innovationer, kreativitet, osv., som det som styr ekonomin och skall styra den ekonomiska utvecklingen. Marknaden är självreglerande. Detta synsätt är ett icke-feministiskt synsätt.

Marknaden består av alla intentioner som har någon kontroll över någon slags ekonomisk del av den totala ekonomin. Vi är en del av marknaden som individer, oavsett om vi använder vår penning eller inte. Den arbetar på något sätt i alla fall. Även om vi har den i madrassen så arbetar den på det sättet att vi dragit undan mängden pengar från att "arbeta".

Som kollektiv agerar på motsvarande sätt. Vi har gett order till våra pensionsfonder att samla kapital och få så avkastning på vårt kapital som möjligt. Den intentionen går ofta åt helsike, eftersom fondens ledare självklart använder pengarna på totalt improduktiva sätt (penningbyten eller spel eller vad som helst) om dessa ger mer kortsiktig avkastning än om de investerades i en fabrik för tillverkning av yllesockor eller något annat.

Marknaden är också våra pengar inom, kommun, landsting, stat och alla av dessa ägda seriösa och skumrask-bolag och verk. Talar man om marknaden så är marknanden lika mycket kommunen som ett privat företag. Utlandssvensken ger en falsk och skev bild av vad marknaden är.

Att det går så tokigt när stat, kommun med flera styr stora penningmängder till vansinnesprojekt beror på bristen på demokrati och inflytande och att man arbetar inom patriarkala strukturer. Om inte Svenska Staten (= de oansvariga politikerna och deras tjänande tjänstemän) hade styrt pengar till byggandet av såväl statliga som privata kärnkraftverk hade vi aldrig haft några sådana i detta land. En mångfald privata skulle inte tänka på det sättet som politiker har möjlighet att såväl göra och sätta i verket.

Att vi har mindre och mindre folk i den tillverkande industrin beror på att vi befinner oss i en sådan historisk fas att vi kan utnyttja (=dra nytta av) låglöneländernas befolknings situation. Vi har möjlighet att hänsynslöst uttnyttja barnarbete och hela köret. Det gör vi också.

Eftersom vi alla människor är aktiva på marknaden så kommer vi förhoppningsvis må så illa psykiskt (och bli så lata) att vi korrigerar "orättvisorna". Men först skall en enorm mängd lidande till hos andra varelser. Och resurser, genom att tömma gruvor och olja så fort vi kan, skall förbrukas upp. (AL-Qaida är passé, vi kommer snabbare till deras vison av samhälle med vår egen patrarkaliska metod).

Feminister, typ feather, tycks vägra sätta sig in i ekonomins dominerande och styrande roll i relationen man-kvinna. Individualiserad föräldraledighet och automatiskt gemensam vårdnad vid skilsmässa är hennes ledstjärna. Inget fel i det. Att det skulle vara något speciellt feministiskt synsätt bergriper jag inte. Däremot pekar hon på tydliga patriarkala drag när hon är ute och dansar. Män som inkräktar på hennes territorium, hennes kropp, utan att fråga. Markanden korrigerar sig själv. Hon är tillräckligt stark för att ge n snyting eller dansa för sig själv. Andra kvinnor har inte den möjligheten. Patriarkerna som styr frågar dock inte heller om man har lov att låta barnen i en massa med okända länder arbeta instängda för äkta svältlöner. Inte heller frågar utlandssvensken och hans tanke-gelikar kommande generationer om de skulle kunna ha användning av vissa ändliga resurser. Man tänker inte ens. Marknaden kommer att korrigera. Visst. Men då har det redan blivit oåterkalleligt för sent.

Det är varken stat, kommun eller privata som är de onda. Spelreglerna hur dessa skall agera och får agera sätts av personer som är historiska avkomlingar till det manliga härskeriet. Det är här den feministiska ideologin kan ge bättre lösningar på de problem vi står inför.

Det är bättre med 10.000 privata skogsägare än en enda statlig. Fallet Gudrun, stormen alltså, visar hur farligt och korkat det är när statlig styrning tillåts regera med ekonomiska styrmedel. Ett fåtal privata skogsägare tog böter istället för att plantera gran som var den allenarådande statliga styrningen. Men deras skog föll inte heller. På ungefär samma sätt ser samhället ut för närvarande.

#25  Sv: Den feminsitiska tillväxten och välfärden sidekick
2005-08-23 16:18:57

http://www.feminetik.se/diskutera.php?sub=4&a…

#26  norrifra utlandssvensken
2005-08-23 17:22:02

[CITAT] Marknaden är också våra pengar inom, kommun, landsting, stat och alla av dessa ägda seriösa och skumrask-bolag och verk. Talar man om marknaden så är marknanden lika mycket kommunen som ett privat företag. Utlandssvensken ger en falsk och skev bild av vad marknaden är. [SLUT CITAT]

Sakta i backarna norrifra. Du faar nog laesa mitt inlaegg igen. jag haevdar att Stat och kommun inte borde faa bedriva affaersverksamheter.

[CITAT]Att det går så tokigt när stat, kommun med flera styr stora penningmängder till vansinnesprojekt beror på bristen på demokrati och inflytande och att man arbetar inom patriarkala strukturer. Om inte Svenska Staten (= de oansvariga politikerna och deras tjänande tjänstemän) hade styrt pengar till byggandet av såväl statliga som privata kärnkraftverk hade vi aldrig haft några sådana i detta land. En mångfald privata skulle inte tänka på det sättet som politiker har möjlighet att såväl göra och sätta i verket. [SLUT CITAT]

Nej nej, det beror inte paa brist paa demokrati, utan det beror paa en brist paa individens fri och raettigheter. I demokratins namn saa har dessa konfiskerade pengar hamnat i politrukernas haender, och den oansvarsfulla lektstuga fortsaetter.

#27  #26 utlandssvensken norrifra
2005-08-23 17:50:46

Det blir lite vinklade syner på orden. Den typ vi har av demokrati, parlamentarisk demokrati med 4%-spärr och allmänna val vart 4:e år, är just vår typ av demokrati. Beroende på utsiktsplats så kan man tycka att pengarna är konfiskerade. Eller att betalda representanter har mandat att göra som de finner bäst. Vi tycks dock vara överens om att politiker/politruker inte är de bäst lämpade.

Det är ovidkommande om stat eller kommun driver eller inte driver affärsverksamhet. Innan man ändrade skogsvårdslagen så var folk i och för sig "ägare" av "sin" skog. Dock var allt totalreglerat. Priser. När skogen skulle avverkas och hurden skulle skötas. Kontrollen var rigorös. Mycket värre än Sovjetsystemet kunde visa upp och värre än vad EU nu visar på jordbruksområdet. Verksamhet kan alltså regleras in absurdum och då blir det en fejk att kalla det privat eller offentlig verksamhet.

Vad som nu är illa är att en liten grupp med kompiskänningar - nätverk - gamla lojaliteter har fått tillstånd att driva "våra" statliga/kommunala verksamheter som företag för sin egen vinning skull så att säga. Jag ser det som en patriarkalisk nomenklaturas övertagande och kontroll.

Jag upplever att en feministisk ideologi mer fokuserar på solidiarisk och kollektiv kontroll än nuvarande manliga variant. Femistisk ekonomi tycks mig mera vara inriktad på omtanke och omsorg medan den patriarkaliska mer fokuserar på effektivitet och egoistisk kreatvitet. Kanske det är nyansskillnader, men viktiga sådana.

#28  #27 (norrifra) Robert
2005-08-24 09:06:20

Jag ser en stark koppling mellan din syn på patriarkala strukturer och min syn på socialism/kommunism. En liten klick människor som styr och ställer över den stora massan.

Är det inte då konstigt att feminism, som ju säger sig vara en motpart mot just de patriarkala strukturerna, samtidigt har en väldigt typisk vänsterprägel?

#29  #28 Robert norrifra
2005-08-24 09:44:37

Det är nog en riktig bedömning att patriarkala strukturer och den överväldigande delen av socialism och kommunism i sina framträdande skepnader är väldigt lika och fungerar på samma sätt.

Det är inte ofta borgerligheten och dess tankesmedjor kommer på några nya infallsvinklar. Det hela präglas mest av stillastående och konservatism. Man upprepar likt ett mantra samma gamla slagdängor. Undantag finns ibland, men väldigt sällan.

Västerrörelser och vänstern har en betydligt mer levande debatt. Man splittras ofta och blir hätska motståndare. I detta halvkaos uppstår då ofta nya konstellationer som kan ge nya infallsvinklar. Mångdubbelt oftare sker detta än på högerflajen.

En stor del av vänstern präglas just av patriarkala strukturer. Man är fostrad, självinlärd i att se upp till ledare och vara lojal (annars måste man bryta totalt). Man arbetar i hierarkier. Genom kontroll av stat och motsvarande organ så tror man att samhället går snabbast att förändra på det sättet. Vänstern är i konstant konflikt med sig själv.

Trots att man ser problermen och är medveten om den patriarkaliska hierarkin har man fruktansvärt svårt att se sitt eget beteende som en del av detta. Man är ju emot det - både muntligen och ideologiskt - men att förändra sig själv är väldigt svårt. Dessutom räcker det inte. man måste arbeta i andra strukturer. Typexemplet är väl vad som hänt F! interimsstyrelse.

För att vara effektiv och under stor arbetsbelastning har man falit tillbaka i gamla beteende och nu står man som frågetecken efter Ebba W-B´s avhopp.

Feminsterna är väldigt väl medvetna om vissa fenomen och har väldigt stor kunskap om vissa saker och ting. Däremot är de för närvarande åtminstone inte attraherade av att diskutera ekonomi, tillväxt, skatter och liknande områden på ett forum som detta.

De kommer säkert att diskutera och analysera även dessa områden i sinom tid.

De finns så många feministvarianter. Om man utgår från de som reggat sig som feminster på detta forum så tycker jag att vissa inlägg både på tycka och jäif inte har något med vänster att göra alls. Det är väldigt egotrippade inlägg som också skulle passat utmärkt i många damtidningar typ borgerlig boulevardpress.

I många fall är jämställdhet och jämlikheten större inom borgerlighetens breda massor. Så uppfattar jag det i alla fall. Vi har länge haft en mobilt uppåtgående trend där människor med vänsteråsikter (som härör fråm familj och, tradition och uppväxttid) förborgerligats genom utbildning och nya yrken.

Både män och kvinnor tvingas respektera kvinnor med mycket makt och inflytande, mycket pengar och mycken kunskap. I de fall könsförtryck förekommer i dessa sfärer så är risken överhängande att människor med det beteendet kickas bort från sfären.

Majaoriteten av de tongivande feminsterna tycks vara mycket begåvade medelklasskvinnor med "vänsterbakgrund" (de uppstår ju inte ur intet utan har väl valt något parti någon gång här och där efter att ha valt bort alla andra partier).

Bilden man får är väl därför att feminsmen är mer vänster än höger.

Så därför ser detväl ut som det gör. Om det är bra eller dåligt är en annan fråga.

#30  Sv: Den feminsitiska tillväxten och välfärden Fabian
2005-08-24 11:02:10

Norrifra.

Det var svepande teorier du framlade. Lite radikaliserat kanske. Det finns inte möjlighet att ga in pa detaljer har, bade pga av jag inte ar nationalekonom och av att det inte finns plats (och tid).

Men lat mig fokussera mig pa tre punkter.

1. Tillverkande industrin
Det ar naturligtvis populart (men inte nödvandıgtvis feministiskt) att se förskjutningen av produktionen till laglönelander som ett utnyttjande. Men
a) överdriv inte vikten av produktion förskjutit till laglönelander: jag tror endast 5% av produkter salda i EU har tillverkats till mer an 60% i andra eller tredje varlden. Men du ar valkommen att leta fram riktig statistik.
b) de flesta av dessa lander har börjat vaxa enormt efter att storföretag har förlagt sin produktion dit. Se pa Emerging Market Index. Visserligen ar denna tillvaxt inte alltid jamt fördelad, men jag kanner inte till ett enda land med betydande produktion dar de fattigaste inte har det betydligt battre an för tio ar sedan. Vi borde uppmuntra detta - det fungerar betydligt battre an uhjalp.
c) jag ar naturligtvis emot barnarbete. Vi kan motarbeta det, men det verksammaste medlet ar att framja tillvaxten i dessa lander. Först nar det ar möjligt för fattiga familjer att försörja sig och lata barnen ga till skolan kommer barnarbetet att avta.

Jag ser inget som helst patriarkaliskt med detta synsatt. Tvartom: jag arbetar med uhjalp, och ar övertygad om att uppmuntra denna sortens 'utnyttjande' ar det basta sattet att hjalpa dessa lander. Men det ar en lang diskussion.

2. Felinvesteringar inom offentlig sektor
Detta problem finns överallt i varlden, och jag maste medge att den överdimensionerade offentliga sektorn i Sverige trots allt ar bland de basta i varlden pa att investera pa ett vettigt satt.

Problemet ar naturligtvis att politiska överlaggningar dominerar, till nackdel för ekonomiska. Det ar helt fel. Staten borde för varje projekt veta exakt hur mycket det kostar, vad det kommer att bringa, och hur mycket 'valfard' man ar beredd att offra för att uppna ett politiskt mal (som omfördelning eller jamn könsrepresentation).

3. Marknadens makt
Det ar ingen lovsang, men det slar mig hur ofta man kan lösa utvecklingsproblem genom att lata marknaden harska. Koldioxidutslapp kan regleras genom att satta en prislapp pa den. Vattendistribution kan regleras genom att göra vatten dyrare i vatare regioner och billigare i torrare. Marknaden ser sedan till att resurserna fördelas pa det basta möjliga sattet.

Jag ser inget som helst feministiskt eller antifeministiskt med dessa synsatt. Detta ar politiska överlaggningar och kommer senare i logiken; det jag beskrivit ovan ar bara metoder för att hjalpa politikerna klarlagga var prioriteterna ligger och hur mycket de far kosta.

#31  norrifra utlandssvensken
2005-08-25 00:29:21

[CITAT] Jag upplever att en feministisk ideologi mer fokuserar på solidiarisk och kollektiv kontroll än nuvarande manliga variant. Femistisk ekonomi tycks mig mera vara inriktad på omtanke och omsorg medan den patriarkaliska mer fokuserar på effektivitet och egoistisk kreatvitet. Kanske det är nyansskillnader, men viktiga sådana. [SLUT CITAT]

Vem vet, kanske en vacker dag naagon faar foer sig att foer omvaexlings skull fokusera paa tillvaexten? ;-)

#32  Sv: Den feminsitiska tillväxten och välfärden Fabian
2005-08-25 08:54:39

Norrifra (och utlandssvensken... lite i alla fall) blandar ihop tva saker: politisk ideologi och nationalekonomisk praxis. Det ar tva helt skilda saker. Politisk ideologi talar om för oss VAD vi skall uppna. Nationalekomoni talar om för oss HUR vi uppnar det pa effektivaste satt.

Saledes ar det fullkomligt möjligt att anamma och bejaka marknaden som den mest effektiva mekanismen att uppna malen, medan feministisk ideologi bestammer vilka mal det skall vara.

Eller hur...?

#33  #32 Fabian nationalekonomin norrifra
2005-08-25 10:22:39

Nja eller tja.

Den feminsitiska ideologin och nationalekonomin (bejakandet av markanden) befinner sig nog på kollisionkurs med varandra. Åtminstone i vissa aspekter.

"Nationalekonomin" inbillar sig att tillväxten kan och är oändlig. Detta axiom, en grundbult i denna typ av ekonomiska tänkande, är totalt fel. Resurser och energi töms, sprids ut och förtunnas. Nationalekonomin kan därför bara användas isolerat, i tid och geografi.

(Varken den så kallade fria marknaden eller den styrda centrala planekonomin är företeelser som aldrig existerat i någon ren form. De ekonomiska systemen/förhållandena som historien visar upp har alltid varit någon blandning av dessa - kantrat mot ena eller andra hållet. Världens mest socialistiska land är definitionsmässigt USA, därnaturresurser, kapital och företag ägs till största delen av den ingående staterna och de gigantiska pensionsfonderna (som är kollektiva/samhälleliga). På motsvarande sida är just nu det kommunistiska Kina det friaste av marknadsekonomi vi sett. )

Marknaden är överlägset effektivast i att åstadkomma result snabbt eftersom alla människor deltager i den. Allas kreativitet tillåts agera. Bromsklossar är de värderingar som människor innehar när de också innehar makt. Kapitalkoncentration, kunskapskoncentration, informationskoncentration är kraftiga hinder.

Den femistiska ideologin har ändå vissa värderingar och grundfundament. Utifrån dessa kommer man vara tvungen att styra marknaden så att den inte agerar mot hur man tycker samhället skall se ut och fungera. På samma sätt som alla andra ideologiers företrädare plottrar i saker som de inte bör fingra på kommer även feminister att göra likaså. Förhoppningsvis konstruerar de andra typer av icke-hierarkiska system och gör inga patriarkaliska kopior i sitt styrningsutövande.

Från landsbygd till by till stad till region till land till andra länder så kommer få problem med markanden då möter andra kulturer och andra folks livsbetingelser. Målen kommer att vara olika för olika geografiska delar - vilket stör marknaden.

Nationalekonomin ÄR också en politisk ideologi. Den står inte i samklang med den feministiska ideologin.

Men den feministiska ideologin bör naturligtvis använda sig av marknaden och de krafter som huserar där när så är möjligt. Här framträder motsättningen. Markanden fungerar effektivast när den är fri. Feministerna kommer att vara tvugna att styra den och begränsa tillväxten på vissa områden.

#34  #33 JaAEinteFarlig
2005-08-25 10:32:57

""Nationalekonomin" inbillar sig att tillväxten kan och är oändlig. Detta axiom, en grundbult i denna typ av ekonomiska tänkande, är totalt fel. Resurser och energi töms, sprids ut och förtunnas. Nationalekonomin kan därför bara användas isolerat, i tid och geografi. "

Fel , tillväxten kan och är oändlig , du bör betänka att vi människor är mycke fler personer idag än för 10000 år sen , var vi inte morderna skulle alla resurser ta slut snabbare . Nej vi hanterar inte resurser optimalt i dag , men likt att folk inte behöver nöjes slå ihjäl varandra på stan så är dom största hindrena för mänskligheten våra värderingar/åsikter etc.
Om vi skulle vilja leva med materiell 70tals nivå i samhället skulle vi va mycket resursnålare idag än då , men vi vill och defacto accepterar mer i vissa fall.

#35  # 34 tillväxt norrifra
2005-08-25 10:51:12

Tyvärr. De ekologiska systemen sätter gränserna för tillväxten. De ändliga naturrresurserna också. De tillgängliga resurserna likaså. Termodynamikens lagar är obönhörliga. De är naturlagar och dom går varken att bryta mot eller förändra. (1:a lagen: energi kan inte skapas eller förbrukas, 2:a lagen: vid alla energiomvandlingar förbrukas energins kavlitet).

#36  #35 JaAEinteFarlig
2005-08-25 10:59:19

Tillväxt kan ske utan ökad och tom minskad energi eller råvaruförbrukning , nästen alla mineraler går att återvinna osv , flera energi källor är i princip oändliga, tillväxt är ökat värde/nytta , att du får ut mer konkret kräver ju inte nödvändigvis att mer måste offras.
Sen att man vill öka marginaler utöver vad som är i balans , är ju likt att folk på stan slår ihjäl varandra eller rökning eller att folk inte vill ha cykelhjälm osv .

#37  Fabian utlandssvensken
2005-08-25 14:26:49

jag tycker att jag haallit mig vael ifraan aemnet nationalekonomi, misslyckades jag med detta?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?