feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Funderingar om ”god debattsed”


Gå till senaste inlägget#1  Funderingar om ”god debattsed” feministTM
2012-11-22 19:08:55

Denna tråd startar jag för att jag undrar om moderator eventuellt tycker att jag gjorde fel http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s… som diskuterade en regel i en tråd på Diskussion, fast den borde vara på Om webbplatsen, så därför flyttar jag nu diskussionen hit.

I en tråd som tog upp en film om grova sexuella övergrepp mot barn kallade en Feminetist sådana övergrepp för att ha ”haft fingrarna i syltburken”. Jag var inte den enda medlemmen här som i inlägg reagerade mot ett sådant bagatelliserande och förlöjligande av grova sexuella övergrepp mot barn.

Däremot ströks just mitt inlägg, eftersom jag inte bara kritiserade hans användande av uttrycket, utan även ifrågasatte om någon som skriver så kan anses ge uttryck för en seriös feminism. Moderator förklarade att detta mitt ifrågasättande var att anse som ett ”angrepp” på den man som skrivit den bagatelliserande och förlöjligande kommentaren.

Att på det sättet bagatellisera och förlöjliga grova sexuella övergrepp mot barn var däremot inte att bryta mot ”god debattsed”.

Det väcker frågor hos mig. Idag har flera tidningar kommenterat att de varit för icke-ifrågasättande gentemot en politik som är islamfientlig. http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/11/me… Slutsatsen är att genom att inte vara tydliga gentemot de islamfientliga, utan okritiskt ”köpa” deras förskönande omskrivningar för vad de står för, går man deras intressen, och medverkar därför till muslimhat.

På motsvarande sätt kan vi fundera över inställningen till feminism. Finns det något tillfälle då det är rätt att ifrågasätta någons feministiska seriositet? När infaller annars det, att vi istället går anti-feministers ärenden, på grund av att vi inte ifrågasatt tillräckligt?

Personligen anser jag att god debattsed inte alls handlar om att ifrågasätta någons feministiska seriositet. Själv har jag också upprepat blivit ifrågasatt för att min feminism skulle vara ”för” radikal för att räknas som seriös etc. Dessa inlägg med ifrågasättande av min feministiska seriositet har då aldrig ansetts som brott mot ”god debattsed” här.

Jag däremot, anser att bagatellisering och förlöjligande av grova sexuella övergrepp mot barn borde vara klara brott mot ”god debattsed” på ett feministiskt forum.

Vad anser ni andra – sett i perspektiv till diskussionen om islamfientlighet? Vad bör anses som brott mot ”god feministisk debattsed” och vad bör inte det? Kom gärna med fler konkreta exempel än dem jag tagit upp.

#2  Ang: #1 av feministTM kx2
2012-11-22 19:22:05

Trollstav
feministTM sa:
Däremot ströks just mitt inlägg, eftersom jag inte bara kritiserade hans användande av uttrycket, utan även ifrågasatte om någon som skriver så kan anses ge uttryck för en seriös feminism. Moderator förklarade att detta mitt ifrågasättande var att anse som ett ”angrepp” på den man som skrivit den bagatelliserande och förlöjligande kommentaren.


feministTM sa:
På motsvarande sätt kan vi fundera över inställningen till feminism. Finns det något tillfälle då det är rätt att ifrågasätta någons feministiska seriositet? När infaller annars det, att vi istället går anti-feministers ärenden, på grund av att vi inte ifrågasatt tillräckligt?


Du misstänkliggjorde en medlems feministiska seriositet pga den medlemmens könstillhörighet. Sexism och diskriminering är inte tillåtet på feminetik.se.

#3  Sv: Funderingar om ”god debattsed” feministTM
2012-11-22 19:40:58

moderator sa:
Du misstänkliggjorde en medlems feministiska seriositet pga den medlemmens könstillhörighet. Sexism och diskriminering är inte tillåtet på feminetik.se.

Va!?! Då är det ett missförstånd här. Det var absolut så att jag ifrågasatte medlemmens feministiska seriositet, men lika absolut inte pga hans kön. Jag skulle ifrågasätta det han skrivit alldeles oavsett hans kön, garanterat.

#4  Ang: #3 av feministTM kx2
2012-11-22 19:52:01

Trollstav Med tanke på att du har ägnat dig åt samma beteende tidigare, finns inget som talar för att det är ett missförstånd. Att du denna gång riktade beteendet mot en enskild medlem gör det förstås inte mindre allvarligt.

#5  Sv: Funderingar om ”god debattsed” feministTM
2012-11-22 20:14:12

Det där förstår jag verkligen inte. Jag har vid många tillfällen ifrågasatt vissa män här, så långt är jag med. Men det är något helt annat än att ägna sig åt ”diskriminering av män”!? Jag har delat åsikter med andra män här. I detta fall var det dessutom en annan MAN som lyfte min kritik mot denna mans formulering igen, efter att mitt inlägg strukits. Självklart är det dessa vissa mäns åsikter jag ifrågasatt. Och jag har gjort det av precis den grund som länken i denna tråd handlar om. Vilket jag också uttryckligen skrivit vid ett flertal tillfällen.

Men för att lyfta diskussionen från mig och tillbaka till det tråden faktiskt handlar om. Det vore intressant att sätta in det faktum att en tydligen skulle kunna bli utesluten från Feminetik för något sådant som ”diskriminering av män”, i perspektivet ifrågasättande av påstådd islamkritik, som i själva verket är islamfientlighet.

#6  Ang: #5 av feministTM kx2
2012-11-22 20:57:22

Trollstav
feministTM sa:
Det där förstår jag verkligen inte. Jag har vid många tillfällen ifrågasatt vissa män här, så långt är jag med. Men det är något helt annat än att ägna sig åt ”diskriminering av män”!?


Att du kallar misstänkliggörande pga könstillhörighet för ett ifrågasättande ändrar inte bedömningen. Misstänkliggörandet har riktats mot både enskilda manliga feminister, och manliga feminister i allmänhet här på forumet.

#7  Ang: #1 av feministTM fredriktomte
2012-11-22 22:21:40

Fantastiskt. Efter att ha fått ditt första inlägg raderat har du nu lyckats föra över diskussionen liksom dina anklagelser i hela tre trådar...

feministTM sa:
Att på det sättet bagatellisera och förlöjliga grova sexuella övergrepp mot barn var däremot inte att bryta mot ”god debattsed”.


Ett av skälen är kanske att moderatorerna inte delar din uppfattning att min formulering var ett uttryck för förlöjligande och bagatelliserande av grova sexuella övergrepp mot barn.

Det jag skrev "hade makteliten agerat annorlunda om det varit mäktiga kvinnor som haft fingrarna i syltburken?" är som Ephemeer mycket riktigt påpekar ett idiomatiskt uttryck och alltså inte ett uttryck för att jag skulle anse att grova sexuella övergrepp mot barn inte är värre än sylt. Jämförelsevis skriver Thögersen och Dahlin vid Sveriges Kvinnolobby följande om samma historia i Aftonbladetartikeln: "Den politiska, juridiska och ekonomiska eliten tycks återigen ha hjälpts åt för att sopa historien under mattan". Med ditt sätt att resonera så skulle alltså Thögersen och Dahlin mena att grova sexuella övergrepp mot barn inte är värre än damtussar och annan smuts.

feministTM sa:
Va!?! Då är det ett missförstånd här. Det var absolut så att jag ifrågasatte medlemmens feministiska seriositet, men lika absolut inte pga hans kön. Jag skulle ifrågasätta det han skrivit alldeles oavsett hans kön, garanterat.


Så varför ifrågasätter du inte Thögersen och Dahlin som använder liknande idiomatiska uttryck? Och varför pekar du ständigt ut mitt kön (du gör det till och med i trådstarten för denna tråd...), om du inte försöker koppla samman mitt kön med den enligt dig klandervärda formuleringen?

feministTM sa:
Jag har vid många tillfällen ifrågasatt vissa män här, så långt är jag med.


Du har vid många tillfällen pekat ut meningsmotståndares kön som en faktor bakom varför de tycker som de tycker eller diskuterar som de diskuterar (inte sällan med udden riktad mot att det "manliga" sättet är sämre, t.ex. i fråga om diskussionsstil). Du har vid många tillfällen hävdat att männen på feminetik är ett problem i sig.

feministTM sa:
Men det är något helt annat än att ägna sig åt ”diskriminering av män”!?


Reglerna talar inte bara om diskriminering, de talar också om sexism...

feministTM sa:
Men för att lyfta diskussionen från mig och tillbaka till det tråden faktiskt handlar om. Det vore intressant att sätta in det faktum att en tydligen skulle kunna bli utesluten från Feminetik för något sådant som ”diskriminering av män”, i perspektivet ifrågasättande av påstådd islamkritik, som i själva verket är islamfientlighet.


Om du vill lyfta diskussionen från dig själv kanske du inte ska inleda med en personlig vendetta mot moderatorerna?

#8  Sv: Funderingar om ”god debattsed” feministTM
2012-11-22 23:05:27

Det skulle som sagt vara trevligt – kanske som förebilder i exempel på ”god debattsed”? – om någon av debattörerna här ville diskutera den frågeställning jag tar upp i trådstarten istället för att påstå det ena eller det andra om mig...?

#9  Funderingar om ”god debattsed” Henrik
2012-11-22 23:56:31

Jag har sedan många år ett jättebra förslag, nämligen att vi ska hålla oss till sakdiskussion och avstå från omdömen om meddebattörerna. Det har inte precis mottagits med jubel, men ganska nyligen har två till förklarat sej vilja följa den självpåtagna regeln. Tack!

Om man tycker att en person uttrycker sej olämpligt har man förstås rätt att tala om det. Att mitt inlägg inte raderades tyder på att moderatorn är av samma åsikt. Men att spekulera om personens bristande feminism eller vad det nu var är, som jag ser det, bara onödigt och otrevligt. Som du, feministTM, skriver har du utsatts för många personangrepp. Det har väl inte varit så kul, alltid? Och det finns många intressanta sakfrågor som kunde ha debatterats i stället.

När infaller annars det, att vi istället går anti-feministers ärenden, på grund av att vi inte ifrågasatt tillräckligt? Mitt svar är att vi ska ifrågasätta alla antifeministiska tankegångar. Angriper man personer lämnar man tankegångarna i fred.

#10  Ang: #8 av feministTM fredriktomte
2012-11-23 00:34:50

feministTM sa:
Det skulle som sagt vara trevligt – kanske som förebilder i exempel på ”god debattsed”? – om någon av debattörerna här ville diskutera den frågeställning jag tar upp i trådstarten istället för att påstå det ena eller det andra om mig...?


Starta en ny tråd om det du vill diskutera utan att gråta krokodiltårar över hur du behandlats eller angripa mig för hur jag formulerat mig i tidigare inlägg, så kommer du se att tråden kommer att handla om din frågeställning och inte om dig. Svårare än så är det inte.

#11  Sv: Funderingar om ”god debattsed” feministTM
2012-11-23 09:22:40

Henrik, du får mig att inse att det finns fler aspekter på detta. Frågan om hur det är rätt att bemöta andra påverkas förstås också av VAR du möter dem. Det är skillnad om jag möter en sverigedemokrat på ett allmänt forum, än om jag möter honom på ett påstått anti-rasistiskt forum, där en förväntas slippa (de värsta exemplen på) rasismen. Men har jag rätt – kanske rent av (se länken) en politisk-moralisk skyldighet? – att ifrågasätta hans anti-rasistiska seriositet?

#12  Ang: #1 av feministTM kx2
2012-11-23 14:06:09

Trollstav
feministTM sa:
Att på det sättet bagatellisera och förlöjliga grova sexuella övergrepp mot barn var däremot inte att bryta mot ”god debattsed”.


Att bagatellisera och förlöjliga övergrepp mot barn strider mot feminetiks regler:

1. Du uttrycker inte sexistiska, rasistiska eller på andra sätt diskriminerande åsikter. Inte heller åsikter som på något sätt legitimerar eller förskönar brottsliga handlingar som misshandel, mord, våldtäkt, övergrepp på barn etc.


Nu har emellertid inget sådant regelbrott förekommit. Vad som är ett regelbrott bedöms av moderatorer/crew och inte av enskilda medlemmar.

Vill du diskutera reglerna här föreslår jag att du läser på om dem först, och lär dig att själv följa dem.

#13  Sv: Funderingar om ”god debattsed” feministTM
2012-11-23 22:22:30

kx2 som moderator sa:
Vill du diskutera reglerna här föreslår jag att du läser på om dem först, och lär dig att själv följa dem.

1. Jag HAR läst på om reglerna, som framgår av denna tråd. Att lära mig följa dem är svårare, bl a eftersom olika personer tolkar inlägg olika, ergo olika moderatorer bedömer olika, vilket är uppenbart om en kollar över en längre period.
2. Regler om ”god debattsed” kan följaktligen tolkas olika, och ETT exempel på olika tolkning kan kanske vara beroende av hur en ställer sig till frågeställningen som länken i denna tråd hänvisar till? Du får gärna svara på hur DU, antingen som enskild person eller som moderator, ställer dig till det som tas upp.
3. Om du, kx2, bara vill hacka på mig i kommentarer som ovanstående, och inte vill diskutera trådens sakfråga, kanske det är bättre att du inte deltar i just denna tråd?

#14  Sv: Funderingar om ”god debattsed” Misukobish
2012-11-25 01:43:15

Regler spelar mindre roll då moderatorerna tolkar dom olika. Som i detta fall.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?