feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

De tio budorden ...


Gå till senaste inlägget#1  De tio budorden ... Henrik
2012-07-19 23:01:06

... har passerat bästföredatum? Några moderniseringsförslag:

1 Du uttrycker inte sexistiska, rasistiska eller på andra sätt diskriminerande åsikter. Inte heller åsikter som på något sätt legitimerar eller förskönar brottsliga handlingar som misshandel, mord, våldtäkt, övergrepp på barn etc.

Förslag: Du uttrycker inte åsikter som legitimerar eller förskönar brottsliga handlingar, inte heller något som kan vara hets mot folkgrupp.
Motivering: Diskriminerande åsikter är oklart. Är det åldersdiskriminering att uttala sej fördomsfullt om fyrtiotalister? Sexistiska åsikter är ännu oklarare. Får man inte skriva om hur typiska män beter sej? Bättre att hänvisa till lagen om hets mot folkgrupp.

2 Detta är en offentlig plats där du som medlem har möjlighet att publicera texter och/eller bilder. Sedvanlig upphovsrättslag gäller här. Det är tillåtet att citera delar av texter, men inte att lägga upp andras texter i helhet.

Förslag: Detta är ett för alla läsbart forum där du som medlem har möjlighet att publicera texter. Upphovsrättslagen gäller, så du får bara citera ur andras texter i den omfattning som är befogad.
Motivering: Offentlig har med myndigheter att göra. Sedvana är något annat än lag.

3 Visa god debattsed. I detta ingår bland annat att visa meddebattörerna respekt. Personangrepp, förtal och smutskastning accepteras inte. Misstolka inte med flit och använd inte lösryckta citat för att framställa någon i felaktig dager.

Förslag: Visa god debattsed. Nedsättande omdömen om meddebattörer accepteras inte.
Motivering: Man ska uppträda korrekt men att visa respekt låter lite väl svassigt. Dom oklara begreppen personangrepp, förtal och smutskastning ersätts av ett som är mycket enklare.

4 Misstolka inte med flit och använd inte lösryckta citat för att framställa någon i felaktig dager.

Förslag: Misstolka inte med flit och vanställ inte citat för att ställa någon i dålig dager.
Motivering: När citatfunktionen används är det viktigt att inte citatet är manipulerat.

5 Du får varken föra feministiska eller antifeministiska korståg, mot något eller någon.

Förslag: Förgifta inte atmosfären genom att driva samma tes i alla sammanhang.
Motivering: Begreppet korståg är inte begripligt.

6 Håll dig till ämnet. Här diskuteras feminism.

Förslag: Håll dig till ämnet feminism, om inte tråden ligger under Övrigt.
Motivering: Övrigt fanns inte när reglerna skrevs.

7 Vid länkning till externa sidor får länkarna inte gå till stötande material om det inte är absolut nödvändigt för diskussionens art.
Förslag: Länka inte till stötande eller olagligt material.
Motivering: Det är så det har tillämpats.
.
8 Forumet är uppdelat i två delar. Samma regler gäller i båda och samma hänsyn och respekt skall visas alla debattörer, oavsett åsikt.

Förslag: Forumet har en del där bara feministmedlemmar får skriva, men samma uppföranderegler gäller för alla medlemmar.
Motivering: Två delar stämmer inte längre.

9 Mata inte trollen. Om ett inlägg är uppenbart skrivet för att provocera, eller om du känner dig kränkt av någon, så svara inte, utan klicka på "anmäl inlägg"-knappen. Då kommer någon av våra moderatorer titta på det när de får tid. Observera att en anmälan inte per automatik innebär att inlägget plockas bort.

Förslag: Mata inte trollen. Om ett inlägg är uppenbart skrivet för att provocera eller om du känner dig kränkt av någon, svara inte utan klicka på "Anmäl"-knappen. Då kommer någon av våra moderatorer att titta på det när de får tid.
Motivering: Knappen heter Anmäl. Sista meningen onödig.

10 Kritik/tips/idéer om feminetik.se, liksom synpunkter på modereringen skall alltid, utan undantag, förläggas i forumet Om webbplatsen. Motivera dina synpunkter noggrannt och gör tydligt vad det gäller så kan berörda moderatorer replikera/ta till sig kritiken. Inlägg om webbplatsen som inte ligger i rätt forum kommer raderas

Förslag: Kritik/tips/idéer om feminetik.se, liksom synpunkter på modereringen skall förläggas i forumet Om webbplatsen. Motivera dina synpunkter noggrant och gör tydligt vad det gäller så kan berörda moderatorer replikera/ta till sig kritiken. Inlägg om webbplatsen som inte ligger i rätt forum kan komma att raderas.
Motivering: Noggrant bör stavas noggrant. Omotiverat att alltid sudda hela inlägg som kanske delvis är i fel forum.

#2  Sv: De tio budorden ... Genus1
2012-07-20 22:41:43

Dina förslag verkar i mina ögon vara mest ’stilistiska’.
Crew’s allmakt antar jag kvarstår när det gäller hur man modererar.
Eller har jag missat något där?

Själv har jag inga invändningar mot dina nya formuleringar utan kan hoppas att crew för in dina moderniserade regler när tid finnes.
”Budorden” är väl ändå bara en sorts beskrivning av vad feminetik.se är för plats i cyberrymden?
Och det är ju bra om den inte verkar ha "passerat bästföredatum", tycker jag också.

#3  Ändringar i sak Henrik
2012-07-21 00:19:31

Det mesta är bara en formulering av nuvarande praxis men ett par ändringar i sak finns.

3 Nedsättande omdömen ... (praxis är att tillåta detta och vad jag har förstått är jag ensam här om att inte gilla det, så den punkten har jag ingen förhoppning om att få accepterad).
4 Vanställ inte citat ... Ett exempel är http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… som jag anmälde men som moderatorn lät stå kvar, troligen eftersom nuvarande regler inte förbjuder vanställda citat.

#4  Sv: De tio budorden ... Blindalina
2012-07-21 13:59:20

tycker no det som crew skrivit var bättre oc väldit kokret och välskrivet med behölia motiverinar - örutom stavnin på "norannt" då

(mitt tanetbord saknar bokstäver och tecken)
Inlägget uppskattas av kx2

#5  Ang: #4 av Blindalina Henrik
2012-07-21 16:58:24

Och att knappen "Anmäl inlägg" numera heter "Anmäl" väl?
Vad tycker du om att slopa "att" i "kommer att"?

#6  Ang: #3 av Henrik Genus1
2012-07-21 22:54:28

Det kan nog vara svårt att se skillnaden angående 3.
Jag tycker nog att "nedsättande" som du vill ha in täcks av alla de ord som nu finns i 3. Hur menar du att t ex smutskastning skiljer sig från nedsättande?

Ditt ex är lite olyckligt då ju JemyM uppger att han "fixat" citatet. Det kan ju inte vara något jättedebattfel att tala om vad man önskar att en annan person skulle ha sagt?
Att man hellre vill tala med sig själv än den andra är ju rätt upplysande i sig, tycker jag.
Och jag känner mig trygg med modereringen i det fallet.

#7  Ang: #6 av Genus1 Henrik
2012-07-22 00:36:59

Mina förslag var mest till för att få igång diskussionen. När det gäller citatförvanskning skrev du just "Att jag hellre vill tala om mig själv är ju rätt upplysande". Den förvanskningen fixade jag till. Men så här ska det inte få se ut:
Genus1 sa:
Att jag hellre vill tala om mig själv är ju rätt upplysande

Vad smutskastning är vet ingen. Om jag påpekar att du Genus1 visar skrämmande okunnighet, prepubertal omognad, total avsaknad av medmänsklighet i kombination med uppblåst självgodhet - har jag då smutskastat dej? Tydligen inte, för sådana nedsättande omdömen modereras inte bort. Men med den enkla formuleringen jag föreslår är saken klar.

#8  Ang: #7 av Henrik Genus1
2012-07-22 21:01:43

OK,
jag kan köpa din uppfattning att det försvagar citatfunktionen och därför ska leda till radering rent principiellt.
Ditt exempel med JemyM:s citat är kanske inte det bästa bara, eftersom jag inte tog vid mig och det var tydligt att det var ett fixande.

Men hur ska man göra med mer förfinade tekniker att förminska en samtalspartner?
som t ex http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… ?
Känsligheten för ord är varierande och så även för om smutskastning är nedsättande.
Jag tror att crew kan hantera saken om hur debattstilen ska vara på sajten med de befintliga orden.
Vill de ha kvar personer som kallar andra för prepubertalt omogna eller ger andra värdeomdömmen, så är crews sak.
Själv kan jag acceptera att andra tycker att jag visar en skrämmande okunnighet. Det fokuserar ju frågan till deras kunnighet om fakta i målet.

#9  Ang: #8 av Genus1 Henrik
2012-07-22 21:34:30

Det finns många sätt att vara otrevlig på, till exempel den förfinade teknik som du pekar på. Men det problemet blir ju inte bättre av att man tillåter nedsättande personomdömen. Jag har tagit upp det här förslaget då och då och aldrig fått något stöd men heller inte något motargument. Ingen har kunnat förklara vad som blir bättre av nedsättande personomdömen.

#10  Ang: #9 av Henrik Genus1
2012-07-23 19:09:53

Henrik sa:
Ingen har kunnat förklara vad som blir bättre av nedsättande personomdömen.
Det är väl med det som med svordomar o dy, man har olika nivå.
Nuvarande regelformulering tycker jag är bättre än ditt förslag till ändring.
Det ger crew friare tolkningsrätt.
Att du tar vid dig av "nedsättande personomdömen", som också jag, får väl crew veta genom "Anmäl"-knappen.
Vad som känns bäst för mig behöver ju inte vara bäst för sajten, antar jag.

#11  Henrik Ephemeer
2012-07-23 23:50:50

Du har inte kunnat förklara vad blir bättre av att inte visa respekt?

#12  Ang: #11 av Ephemeer Henrik
2012-07-24 00:04:18

Allt blir bättre om man visar respekt. Vad det innebär är förstås oklart men jag har inget emot att den formuleringen behålls. Vad tycker du om nedsättande personomdömen? Bör dom förbjudas?

#13  Ang: #12 av Henrik Ephemeer
2012-07-24 10:07:01

Henrik sa:
Vad tycker du om nedsättande personomdömen? Bör dom förbjudas?

Nej. Då hade jag t.ex. inte kunnat uttrycka min åsikt att jag tycker att din debattstil stundom är respektlös, och att jag tycker att det sticker i ögonen att du vill ta bort kravet på respekt för meddebattörer från reglerna.

Henrik sa:
Förslag: Förgifta inte atmosfären genom att driva samma tes i alla sammanhang.

Som t.ex. tesen att nedsättande personomdömen ska förbjudas?

#14  Ang: #13 av Ephemeer Henrik
2012-07-24 11:10:04

Varför är det bra att tillåta nedsättande personomdömen, undrade jag. Annars kan jag inte uttrycka vad jag tycker om din debattstil, svarar du. Och det är ett vettigt svar, eftersom det är mänskligt att vilja kritisera en person man (med eller utan anledning) retar sej på.

Ett personangrepp känns bra för den som gör det, men jag tror att skadeverkningarna är långt större. Dels blir troligen den angripna ledsen, dels drabbas diskussionen i sakfrågan. Dom som vill puckla på varandra har ju rika möjligheter i andra forum, så man kan inte se det som att yttrandefriheten inskränks.

Och vem förgiftar atmosfären, den som ägnar sej åt nedsättande personomdömen eller den som inte gör det?

#15  Ang: #14 av Henrik Ephemeer
2012-07-24 12:41:39

Henrik sa:
Varför är det bra att tillåta nedsättande personomdömen, undrade jag. Annars kan jag inte uttrycka vad jag tycker om din debattstil, svarar du.

Det här är en sådan respektlöshet: att tillskriva åsikter.
Jag svarade INTE på frågan "varför är det bra" utan på "bör dom förbjudas".

Henrik sa:
Ett personangrepp känns bra för den som gör det, men jag tror att skadeverkningarna är långt större.

Jag vill påminna dig om att vi diskuterade nedsättande personomdömen, inte personangrepp. Förbudet mot personangrepp vill du till och med ta bort ur reglerna. Att förvrida frågeställningen för att vinna poäng tillhör inte god debattsed.

Henrik sa:
Och vem förgiftar atmosfären, den som ägnar sej åt nedsättande personomdömen eller den som inte gör det?

Du byter ämne och låter bli att svara på frågan. Inte respektfullt.

Jag har ingen lust att delta i någon pajkastning med dig, Henrik. Det jag vill göra är att poängtera att du får mer gehör för dina uppmaningar att uppträda korrekt om du själv uppträder korrekt.

#16  Ang: #15 av Ephemeer Henrik
2012-07-24 16:40:02

Beklagar om jag missförstod dej men att inte förbjuda är väl samma sak som att tillåta? Men om du ser någon skillnad där kanske du vill svara på frågan "Varför är det bra att tillåta nedsättande personomdömen?"

Nedsättande personomdömen anser jag vara personangrepp. Gör inte du det? I så fall visar det att ordet personangrepp är väldigt oklart.

Ditt påpekande att min vänlighetskampanj skulle kunna drabbas av min egen formulering om "att driva samma tes i alla sammanhang" var fyndigt och uppskattades av mej. Det borde då vara en anledning för dej att stödja mitt förslag, i alla fall när det gäller korstågsregeln.

#17  Ang: #16 av Henrik Genus1
2012-07-24 19:19:16

Henrik sa:
Men om du ser någon skillnad där kanske du vill svara på frågan "Varför är det bra att tillåta nedsättande personomdömen?"
Jag tycker bara att det väl ryms inom nuvarande formulering och den påbjuder inte nedsättande personomdömen.
Delar din tolkning av personangrepp.
Jag stödjer gärna ditt förslag till ändring men tror inte det underlättar för crew och var därför inte jublande inför din önskemål.

#18  Sv: De tio budorden ... heffaklumpen
2012-07-24 21:29:37

Det finns åtskilligt av respektlöst och oschysst beteende i trådarna här som inte regleras och det är knappast meningsfullt att försöka reglera några enstaka av dessa med en mer detaljerad omskrivning av reglerna. Att leva som man lär är nog betydligt effektivare och då inte bara i de här specifika detaljerna utan även i andan.

#19  Ang: #17 av Genus1 Henrik
2012-07-25 00:24:30

Genus1 sa:
Jag tycker bara att det väl ryms inom nuvarande formulering och den påbjuder inte nedsättande personomdömen.
Så tycker jag med men så tillämpas inte nuvarande formulering. Men varför tror du inte att ett nedsättande personomdöme är enklare att känna igen än smutskastning osv. Jag tror att man (om man ville) skulle kunna lära datorn att känna igen nedsättande personomdömen men smutskastning är omöjligt.

#20  Ang: #18 av heffaklumpen Henrik
2012-07-25 00:30:58

heffaklumpen sa:
det är knappast meningsfullt att försöka reglera några enstaka av dessa
Det resonemanget förstår jag inte. En förbättring är väl alltid välkommen även om den inte löser alla världens problem.
Leva som man lär skulle lösa problemet om nu alla debattörer här ville avstå från nedsättande personömdömen. Konstigt nog är jag den enda på hela forumet som förklarat mej avstå från såna. Jag vore jätteglad om du också ville göra det.

#21  Ang: #20 av Henrik Ephemeer
2012-07-25 10:05:02

Henrik sa:
Konstigt nog är jag den enda på hela forumet som förklarat mej avstå från såna.

Det skulle vara trevligt om du ville avstå från övrigt beteende du har blivit kritiserad för också.

#22  Ang: #21 av Ephemeer Henrik
2012-07-25 19:45:05

Gärna! Du kan få önska vilket föredömligt beteende som helst av mej i utbyte mot att du avstår från nedsättande personomdömen. Det här är inget skämt utan kanske början på en kul våg av utmaningar - jag lovar det om du lovar detta. Och feminetik kanske kan bli föregångare på nätet med detta.

#23  Ang: #22 av Henrik Genus1
2012-07-25 21:51:12

Det står ju alla fritt att överenskomma men jag tror inte det är så lätt som du antyder.
Som Ephemeer säger, du kanske också har blivit kritiserad för formuleringar du inte tänkt skulle vara kränkande.
Jag tycker nuvarande regelformulering är bättre för den ger crew friare händer.
Att du inte tycker regeln tillämpas efter ditt önskemål, det tycker jag nästan gör att jag vill ta tillbaka mitt stöd för ditt ändringsförslag.
Men Ok jag lägger min röst för ditt förslag om det kommer till en omröstning
Jag åtar mig också gärna själv att inte, medvetet, använda "nedsättande personomdömen" i mina inlägg.

#24  Ang: #23 av Genus1 Henrik
2012-07-25 23:29:14

Toppen! Nu är vi två hygglon på feminetik (och kan bli tre om Ephemeer nappar). Jag har just nu världens bredaste leende!

Och du har övertygat mej om att den gamla formuleringen om att visa meddebattörerna respekt också behövs. Att jag oavsiktligt retat upp många meddebattörer är jag sorgligt medveten om. Den första tiden riktade jag mej alltid till läsekretsen (som man gör i en tidningsdebatt eller politisk debatt) och skrev "Jag instämmer med Genus1" men det uppfattades som snorkigt. Stilen här är "jag instämmer med dej" och det har många nackdelar. Bland annat tycks det leda till långa dialoger och ibland utbyte av oförskämdheter. Men, anpasslig ynkrygg som jag är har jag övergått till majoritetens stil. Det är nog en generationsfråga liksom min svaghet för artighet.
Inlägget uppskattas av Blindalina

#25  Sv: De tio budorden ... LohnJennon
2012-07-26 02:22:41

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#26  Ang: #22 av Henrik Ephemeer
2012-07-27 14:12:13

Henrik sa:
Gärna! Du kan få önska vilket föredömligt beteende som helst av mej i utbyte mot att du avstår från nedsättande personomdömen.

Hmm, hur kommer det sig att du inte vill bete dig respektfullt om inte jag gör det?

#27  Ang: #26 av Ephemeer Henrik
2012-07-29 15:02:36

Jag och Genus1 avstår från nedsättande omdömen helt oavsett hur du beter dej. Men du kan väl tala om varför du tycker att det är bra att tillåta såna.http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…# svara

#28  Sv: De tio budorden ... kx2
2012-07-29 15:13:57

Trollstav Henrik,

En vänlig påminnelse om att de gamla reglerna fortfarande gäller, även nr 4 - misstolka inte med flit.

#29  Ang: #27 av Henrik Ephemeer
2012-07-30 13:10:33

Jag sa att det vore trevligt om du ville avstå från övrigt beteende du har blivit kritiserad för också, inte att du borde avstå från nedsättande omdömen.

Jag har inte skrivit att jag tycker att det är bra att tillåta nedsättande omdömen.

Det föredömliga beteende du utlovar i #22 är alltså detta:
1) Inte tillskriva debattörer åsikter som de inte har uttryckt.
2) Inte förvrida frågeställningar.
3) Svara på frågor så långt det är rimligt.
4) Inte vara mästrande eller hånfull.

Klarar du av det? (I #27 fallerade du på 1) och 2)). I så fall lovar jag att inte göra några nedsättande personomdömen.

#30  Ang: #29 av Ephemeer Genus1
2012-07-30 23:05:43

Ephemeer sa:
I så fall lovar jag att inte göra några nedsättande personomdömen.
Kan du inte "lova" det utan villkor?
Jag tycker inte som du angående 1 och 2.

#31  Ang: #30 av Genus1 Ephemeer
2012-07-31 00:58:06

Genus1 sa:
Kan du inte "lova" det utan villkor?

Nej.

#32  Ang: #29 av Ephemeer Henrik
2012-07-31 22:07:56

Jättebra, jag slår till! Du har min stora högaktning för detta steg och det kommer säkert att vara positivt för feminetik (även om en del känner sej provocerade av det).

#33  Ang: #32 av Henrik Ephemeer
2012-07-31 22:47:37

Strålande!

#34  Ang: #31 av Ephemeer Genus1
2012-08-02 18:47:13

Det är noterat.
Jag har som sagt inga personliga krav på hur du skriver.

#35  Har förslaget antagits? Henrik
2012-11-24 14:44:17

"Smutskastning i form av nedsättande omdömen om meddebattörer och korstågande accepteras inte här på feminetik.se. " Så skrev just moderatorn kx2. Betyder det att mitt förslag till ny skrivning av punkt tre har antagits? Det var ju så här: " Visa god debattsed. Nedsättande omdömen om meddebattörer accepteras inte."

I så fall är jag glad (och lite stolt) och ser fram mot ett sakligare och trevligare diskussionsforum.

#36  Ang: #35 av Henrik kx2
2012-11-24 15:13:38

Trollstav Den gamla skrivningen kvarstår. Till smutskastning hör givetvis nedsättande omdömen, men det gör även andra förolämpningar avsedda att framställa någon i dålig dager. Jag håller med tidigare inlägg om att en mer detaljerad/specifik beskrivning är onödig. Det verkar onödigt att skapa kryphål i reglerna för sådant som inte är tillåtet men som inte specificerats. Kreativiteten hos den som vill förolämpa kan vara stor och ingen skrivning kan rymma allt.

Tidigare har du skrivit att nedsättande omdömen tillåts här på feminetik. Så är det inte, vilket får mig att undra om du kanske förväxlar negativa omdömen med nedsättande omdömen. Negativa omdömen är nödvändigtvis tillåtna i ett öppet diskussionsklimat, men rent nedsättande sådana är självklart inte det.
Inlägget uppskattas av fredriktomte

#37  Ang: #36 av kx2 Henrik
2012-11-24 16:16:57

Har alltså nedsättande omdömen om meddebattörer varit förbjudna hela tiden? Otroligt! Mina förslag om detta har ju mött hårt motstånd från alla. Ja, det var verkligen en oväntad upplösning av denna utdragna strid. Och mycket glädjande!

#38  Breivik hyllas på feminetik Henrik
2013-03-24 20:58:12

"Du uttrycker inte sexistiska, rasistiska eller på andra sätt diskriminerande åsikter. Inte heller åsikter som på något sätt legitimerar eller förskönar brottsliga handlingar som misshandel, mord, våldtäkt, övergrepp på barn etc."

Breiviks femtonhundra sidor sexistiska, rasistiska och diskriminerande åsikter som legitimerar och förskönar brottsliga handlingar som misshandel, massmord och övergrepp på barn kan den intresserade läsa på nazistsajten nationell.nu. Eller på feminetik, då med tillägget Amen (må så ske). http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

Moderatorn tycker att inlägget följer regeln. Det är så uppseendeväckande att det krävs en förklaring.

#39  Ang: #38 av Henrik JemyM
2013-03-24 21:02:47

Citatet är av Russell Kirk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Kirk

Breivik har ordagrant citerat det av William S. Lind.
http://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Lind

#40  Sv: De tio budorden ... puff
2013-03-24 21:09:55

Henrik sa:

Det är så uppseendeväckande att det krävs en förklaring.

Kan du förklara vad det är inlägget som gör att bör raderas, förutom att det är ett citat som tillskrivs Breivik.
Som JemyM påpekar är ju åtminstone första hälften av stycket inte ens skrivet av Breivik ursprungligen utan ett citat i sin tur.

#41  Sv: De tio budorden ... Henrik
2013-03-24 21:48:51

Att citera Breivik och sedan skriva Amen är väl att legitimera och försköna massmord? Det är ju just Breivik som citeras, inte den han snott meningarna ifrån. Inlägget inleds med att Breivik passar så himla bra här. Den formuleringen fyller mej med avsky.

#42  Ang: #41 av Henrik JemyM
2013-03-24 23:12:51

Jag var själv tveksam över citatet. Jag lät det gå efter att googlat efter det och dess kontext. Det hade dock varit intressant att veta var ChuckBass fått det från. Hade jag citerat det hade jag citerat ursprungsförfattaren istället.

#43  Sv: De tio budorden ... PE527
2013-03-25 09:46:09

Skärpning. Om jag citerar en text av en cykeltjuv så förskönar jag och legitimerar cykelstölder oavsett vad den citerade texten handlar om?

Vansinne.

Sluta försöka tysta meningsmotståndare och ta debatten istället.

#44  Ang: #41 av Henrik PE527
2013-03-25 09:47:23

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#45  Ang: #43 av PE527 Henrik
2013-03-25 10:01:25

Att du jämställer Breivik med en cykeltjuv fyller mej också med avsky. Jag tycker inte att det hör hemma på feminetik och ser inte att det går ihop med den första regeln.

#46  Sv: De tio budorden ... PE527
2013-03-25 10:48:32

Får man citera Obama? Han har bidrag till mer lidande och död än Breivik någonsin kunde drömma om.

#47  Sv: De tio budorden ... PE527
2013-03-25 10:51:15

"I believe marriage is between a man and a woman. I am not in favor of gay marriage." - Obama

Bryter mot regel 1?

#48  Ang: #46 av PE527 Rodriguez
2013-03-25 16:32:09

En skillnad är att Obama mestadels dödar bruna barn, medan Breivik mestadels dödar vita barn.
Inlägget uppskattas av PE527

#49  Ang: #45 av Henrik Ephemeer
2013-03-26 09:41:40

Henrik sa:
Att du jämställer Breivik med en cykeltjuv fyller mej också med avsky.


I #22 lovar du att inte tillskriva debattörer åsikter som de inte har uttryckt. Jag tycker att du borde leva upp till det.

#50  Ang: #49 av Ephemeer Henrik
2013-03-26 11:58:41

Att jämställa betyder att ge samma rättigheter och skyldigheter. PE527 menar att Breivik och cykeltjuven har samma rätt att bli citerade utan att det anses försköna och legitimera brott. Vad anser du själv om detta?

#51  Sv: De tio budorden ... puff
2013-03-26 20:09:53

Ett mer närliggande exempel: är citerande av Valerie Solanas att försköna mordförsök?

#52  Ang: #51 av puff Henrik
2013-03-26 22:04:29

Massmördaren och feministhataren Breivik triumferar. Hans hatmanifest citeras på feminetik för att det "passar så himla bra här". Det kommenteras med ett Amen och senare med att Breivik är en bättre människa än Obama. Moderatorn ser inget fel på inlägget.

Men jag ber moderatorn att ta en ny funderare. Inte på cykeltjuvar och Solanas utan på Breivik och första regelns "inte på något sätt legitimera eller försköna brottsliga handlingar som misshandel, mord" osv.

#53  Sv: De tio budorden ... PE527
2013-03-27 08:48:15

Du vill alltså ha censur av åsikter du inte tycker om. Skärpning.

#54  Ang: #52 av Henrik fredriktomte
2013-03-27 10:40:29

Henrik sa:
Massmördaren och feministhataren Breivik triumferar. Hans hatmanifest citeras på feminetik för att det "passar så himla bra här". Det kommenteras med ett Amen och senare med att Breivik är en bättre människa än Obama. Moderatorn ser inget fel på inlägget.

Men jag ber moderatorn att ta en ny funderare. Inte på cykeltjuvar och Solanas utan på Breivik och första regelns "inte på något sätt legitimera eller försköna brottsliga handlingar som misshandel, mord" osv.


Det citerade stycket innebär inte någon legitimering eller försköning av brott.

#55  Ang: #52 av Henrik Sjodin
2013-04-04 23:12:20

Trollstav Vill du ha moderatorernas åsikt i frågan så bör du själv se till att anmäla inlägget.

#56  Ang: #55 av Sjodin Henrik
2013-04-04 23:30:39

Jag anmälde förstås inlägget när det skrevs men moderatorn menade att inlägget var okej. Att moderatorn nu har ändrat sej är jag jätteglad för! Det Breivikhyllande inlägget är borttaget.

Eftersom ingen av debattörerna här såg det som ett brott mot regel ett kanske formuleringen borde förtydligas. "Exempelvis är det inte tillåtet att med gillande citera dömda massmördare eller förövare av sådana våldsbrott."

#57  Ang: #56 av Henrik Rodriguez
2013-04-05 00:02:54

Bör man få citera icke-dömda massmördare med gillande?

#58  Ang: #57 av Rodriguez Henrik
2013-04-05 10:38:08

Dömd massmördare är ett tydligare begrepp. Någon här kallade Obama massmördare. Och vem som helst kan kalla vem som helst massmördare.

#59  Sv: De tio budorden ... Ephemeer
2013-04-05 12:29:04

Ah, så Hitler är okej att citera, men inte Breivik. Bra att veta =)
Inlägget uppskattas av Rodriguez

#60  Ang: #45 av Henrik Kall
2013-04-05 14:35:05

Henrik sa:
Att du jämställer Breivik med en cykeltjuv fyller mej också med avsky. Jag tycker inte att det hör hemma på feminetik och ser inte att det går ihop med den första regeln.

Att du jämställer en cykeltjuv med Beivik fyller mig med avsky.
Jag anser inte att det hör hemma på feminetik, och ser inte att det går ihop med regel nr 4.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?