feminetik.se feminetik.se

Just nu 19 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Könssegregering...


Gå till senaste inlägget#1  Könssegregering... JoeHill
2004-03-04 15:53:34

Jag hittade följande om ämnet:

"...Occupational gender segregation the tendency for women and men to work in different occupations is an important feature of all societies, and particularly the wealthy industrialized ones..."

"...It is generally assumed or implied that greater empowerment of women would reduce gender segregation. This is the reverse of what actually happens; in countries where the degree of women's empowerment is greater, the level of gender segregation is also greater...."

(The British Journal of Sociology
Volume 53 Issue 4 Page 513  - December 2002 Explainig gender segregation
Robert M. Blackburn1, Jude Browne2, Bradley Brooks3 and Jennifer Jarman4)

Varför blir det så?
Kan ett mer jämnställt samhälle leda fram till ett mer segregerat? Och är det då jämnställt?

Ekvationen går inte ihop för mig. Något stämmer inte. Har feminismen rätt strategi?

Era tankar tack..

#2  jag tycker det går ihop katarina
2004-03-04 16:12:54

tja de syftar väl på en segregerad arbetsmarknad.Om få kvinnor arbetar utanför hemmet är det ju troligare att arbetsmarknaden (utanför hemmet)är mindre segregerad i stort.
I sverige är det ju hög andel kvinnor som förvärvsarbetar (och därmed har större makt än om de inte haft någon egen inkomst,gvivetvis)men kvinnorna arbetar ändå i hög grad inom den traditionellt kvinnliga sfären,reproduktionen.
Jag tycker nog ekvationen går ihop utmärkt.
Det är som jag ser det ett exempel på att jämställdhet inte räcker och att feminism behövs.

#3  Håller med.. Josefine Alvunger
2004-03-04 16:47:50

..det är ju inte siffrorna i sig som måste rättas till. Det är värderingarna som ligger bakom skevheten som måste rättas till. O har män o kvinnor samma människovärde så spelar det ju ingen roll vilka som jobbar var, inte för min del i af.

#4  Ditt inlägg.. JoeHill
2004-03-04 16:55:21

...saknar helt logik för mig.

Kan du förklara bättre, tack.

#5  ... JoeHill
2004-03-04 16:56:21

....mitt inlägg var avsett för Katarina

#6  ok Katarina
2004-03-04 17:12:10

jag skrev lite slarvigt..men alltså: kvinnors och mäns arbete är uppdelat,segregationen finns i alla kulturer och länder.
I ex Sverige är dock en större del av kvinnors traditionella område avlönat arbete (exempelvis genom att vi har en ganska stor offentlig sektor)än i många andra länder. Uppdelningen finns kvar, men segregationen syns mer när studerar den avlönade delen av allt arbetet som utförs samhället.(=arbetsmarknaden)

#7  Josefine JoeHill
2004-03-04 17:13:19

När och hur vet vi att "män och kvinnor har samma människovärde"?

#8  .. Katarina
2004-03-04 17:16:16

"segregationen syns mer när men studerar den avlönade delen av allt arbete som utförs i samhället"
ska det vara
tillägg: tog Sverige som exempel här, eftersom vi lär ha en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader.

#9  Katarina JoeHill
2004-03-04 17:20:02

Ok, jag hajjar vad du menar.

Följdfrågan blir då: Skall feminismen arbeta för att minska denna segregation? Eller är den ok som den är? Den är väl endå självvald i ett land som Sverige?

#10  vad jag tycker Katarina
2004-03-04 17:44:04

De viktigaste frågorna: att män tar större del av det obetalda arbetet med egna barn och hemarbete.Att de inte gör det i dag är säkert självvalt. Men det gör det inte roligare för mig att på anställningsintervjuer få frågan "har du tänkt skaffa barn?,hm,när då i såfall?"..
Sen kan jag och min kille välja hur mycket som helst att dela föräldraledighet osv.Men han kommer aldrig att få den frågan när han söker jobb, så länge som män väljer att prioritera jobbet framför föräldraledighet.
Sen tycker jag framförallt att vi ska sluta utnyttja alla de som jobbar inom vården,omsorgen och andra lågavlönade traditionellt kvinnliga områden. Visst kan man välja att bli personlig assistent eller undersköterska,absolut.Och det är inget problem att fler tjejer väljer de jobben. Men det är inte ett ögonblick en ursäkt för oss andra att utnyttja deras arbetskraft.Och det gör vi idag, det är möjligt pga av en lång historia av kvinnlig underordning och manlig överordning.

#11  Till Joehill Fredrik
2004-03-04 17:45:24

Vi (de likhetsfeminister som tycker som jag) bör jobba för att ändra könsrollerna och de krav vi ställer på individer baserat på kön. När vi uppfostrar våra barn efter samma ideal oavsett kön och inte förväntar oss olika saker av män respektive kvinnor så kommer denna snedvridning att försvinna av sig självt. Dock är en del av arbetet mot att förändra attityder att se till att det även finns män inom klassiska kvinnoyrken och kvinnor inom klassiska mansyrken. För att bryta isen så att säga.

För övrigt finns det mycket som är självvalt. Det betyder inte att det inte kan vara del av ojämställdheten för det.

#12  på... JoeHill
2004-03-04 18:00:29

...vilket sätt utnyttjar vi och inte nyttjar personliga assistenters eller undersköterskors arbetskraft?

#13  ? Katarina
2004-03-04 18:09:28

jag menar naturligtvis att jag tycker att vi betalar dem för lite, och att vi kan göra det är inte något som uppstått ur tomma luften.

#14  Jag.. JoeHill
2004-03-04 18:22:15

...är ingen nationalekonom, men beror inte löner på tillgång och efterfrågan?
Väljer man ett yrke som många andra väljer (eller kan utföra) så får man väl finna sig i en låg lön?

#15  Fredrik JoeHill
2004-03-04 18:26:58

"...När vi uppfostrar våra barn efter samma ideal oavsett kön och inte förväntar oss olika saker av män respektive kvinnor så kommer denna snedvridning att försvinna av sig självt..."

Finns det någon som lyckats med detta?

"...För övrigt finns det mycket som är självvalt. Det betyder inte att det inte kan vara del av ojämställdheten för det..."

Exempel?

#16  .. Johanna
2004-03-04 20:59:09

Traditionellt kvinnodominerade yrken ligger på en lägre nivå lönemässigt än traditionellt mansdominerade yrken eftersom de har lägre status. När män blir vanligare inom ett tidigare kvinnodominerat yrke höjs statusen och lönen går upp, och tvärtom.

#17  Johanna JoeHill
2004-03-04 21:06:42

Fanns det inte någon som bevisade att män söker sig till yrken som det är hög efterfrågan på. Så lönen går upp pga av ökad efterfrågan, inte för att det är snoppar som jobbar.

#18  Kommentar från ickefeminist.. Lars
2004-03-04 22:09:05

..ang män, kvinnor, yrken, löner finns i mitt första inlägg (sista stycket tror jag) i tråden "Ang Kvinnor ses som hot från "Tycka"" i JÄIF:

http://www.feminetik.se/p_forum.asp?action=me…

#19  Till Joehill Fredrik
2004-03-04 23:04:07

"Finns det någon som lyckats med detta?"

Som i fullständigt totalt helt och hållet exakt lika? Svårt att veta. Ja, det kanske det finns. Någonstans. Om det finns lär det ju inte vara särskilt vanligt. MEN, man kan fortfarande ha det som mål. Och vi kan ju vara olika nära att uppfylla målet, även om målet i sig är svåruppfyllt. Idag så gör vi ju t.ex. betydligt mindre skillnad på pojkar och flickor i uppfostran än vad vi gjorde för 50 år sedan. Det är i den riktningen vi bör fortsätta. Ju mindre skillnad vi gör, ju mindre segregation på arbetsmarknaden lär det bli.

"Exempel?"

Om jag som man t.ex. gör någonting som jag egentligen inte vill göra för att jag tror att min omgivning kommer att uppskatta mig mer om jag gör det (dvs betrakta mig som mer *manlig*) så är det ju mitt eget val. Samtidigt bidrar det till ojämställdheten. En tillräckligt indoktrinerad människa kan förmås att göra val som verkligen inte är bra för honom/henne själv eller dennes omgivning. Men det är ändå lika mycket av ett val för det.

Ett bra exempel från verkligheten är när kvinnor söker sig till och väljer män som är lite äldre än de själva. Valet är ju deras, men konsekvenserna av valet blir att den nybildade familjen allt som oftast får ett rationellt argument för varför kvinnan ska vara hemma med barnen, jobba deltid och lägga sin tid på hushållsarbete medan mannen förvärvsarbetar och gör karriär. Är han t.ex. 4 år äldre än henne så har han ju sannolikt mer arbetslivserfarenhet och har troligtvis klättrat längre i hierarkin när deras första barn föds. Allt annat lika så kommer han då ha en högre lön och det blir "naturligt" för kvinnan att vara den som går ner i arbetstid för att familjen ska maximera sin inkomst. Dessutom så besitter han också ett allmänt övertag i auktoriteten av att vara den äldre och livserfarnare. Ergo, kvinnans eget val försätter henne i en ojämlik situation. Problemformuleringen här blir alltså, varför söker sig kvinnor till äldre män (och män till yngre kvinnor). Lösningen, att få bort det som orsakar att kvinnor söker sig till äldre män och män till yngre kvinnor. Få folk att välja annorlunda.

#20  Till Joehill 2 Fredrik
2004-03-04 23:14:44

"Fanns det inte någon som bevisade att män söker sig till yrken som det är hög efterfrågan på. Så lönen går upp pga av ökad efterfrågan, inte för att det är snoppar som jobbar."

Äh. Om nu efterfrågan- och utbudsmatrisen funkade så perfekt som du tycks förutsätta så kan man ju fråga sig varför sjuksköterskelönerna inte är skyhöga med tanke på det stora underskott av dessa vi haft under en ganska lång tid. Finns gott om andra yrkeskategorier med en relativt sett hög arbetslöshet där de som jobbar faktiskt ändå har höga löner.

Efterfrån- och utbudsmatrisen är en teoretisk modell som i sin renaste form endast fungerar med ett ceteris paribus antagande, dvs att man faktorerar bort alla dessa tusen små (och stora) förhållanden som stör balansen. Teorin är bra i den bemärkelsen att den hjälper oss att förstå vissa företeelser. Priser (lön är pris på arbetskraft) påverkas nämligen av utbud och efterfrågan. Men de styres inte enkom av dessa två faktorer.

Att kön spelar en viss roll kan ses i hur läraryrket tappat i status (och lön) allteftersom det svängt från att vara mansdominerat till att bli kvinnodominerat. Sedan är ju dock detta inte den enda förklaringen. Lågavlönade kvinnor ska självklart inte få högre lön enbart för att de är kvinnor, och vi antar att deras låga lön beror enbart på detta.

#21  Jag... JoeHill
2004-03-04 23:21:56

...förstår din argumentation Fredrik.

Har själv startat någon tråd om åldersdifferensens relevans.

Dock är jag inte så säker på det där med fri vilja. Jag är nog lite för deterministisk lagd.

Dessutom, är "orsakerna" till att kvinnor väljer äldre män samt, män yngre kvinnor, bara av ondo? Finns det bara där för att förtrycka kvinnan?

Orakarna måste ju finnas där av någon anledning. Om man ser evolutionistiskt på det så borde "orsakerna" vara ett resultat av att de producerar den mest framgångsrika avkomman.

#22  ... JoeHill
2004-03-04 23:25:52

"...Efterfrån- och utbudsmatrisen är en teoretisk modell som i sin renaste form endast fungerar med ett ceteris paribus antagande...."

Intressant, fungerar feministisk teori på samma sätt?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?