feminetik.se feminetik.se

Just nu 17 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Vilka myter om män och kvinnor är "felvända"?


Gå till senaste inlägget#1  Vilka myter om män och kvinnor är "felvända"? Bengt Eurenius
2005-01-23 20:39:33

Jag tar ett exempel, och hoppas att andra kan bidra med sin syn.

I debatter i TV roade jag mig för några år sen att hålla lite öga på hur lång tid kvinnor resp män tog upp när de fick ordet. Brukar det inte påstås att kvinnor pratar väldigt mycket utan att komma fram till särskilt mycket? Här var det i varje fall inte alls på det viset. Kvinnorna tog upp ett minimum av tid med koncentrerat tyckande medan männen gärna bredde ut sig (i svammel eller självspegling). Särskilt retade jag mig på P O Edin från LO som tog upp mycket tid utan att det blev särskilt mycket sagt från hans sida.

Det vill säga vilka andra omvända, felvända myter finns det?

#2  Minns någon forskning om det här Lemur
2005-01-23 20:49:43

För flera år sedan rapporterades forskning som visade att när flickor i skolklasser har ordet mer än 20-30% (mindre?) av tiden, ansåg både flickor, pojkar och lärare att de hade haft ordet lika mycket som män. Men jag minns inte var det kom ifrån eller hur stor andel av tiden som var brytpunkten.

Vore spännande och veta hur det ser ut här, på Tycka.

#3   Maj
2005-01-23 21:17:48

Denna motsägelse har förbryllat mig länge:

Två schabloner av kvinnor och män:

Könsrollerna är naturgivna, eftersom männen i tidernas begynnelse var ute och jagade mammut medans kvinnorna var hemma och odlade sin trädgård.

Män och kvinnor arbetar med olka saker, eftersom män har en matematisk/teknisk begåvning, medan kvinnor har en social, empatisk och vårdande begåvning.

Jag har alltid tyckt att dessa saker motsäger varandra. Vid jakt, behöver man snarare social kompetens än matematisk. Vid odling däremot, är det matematiska, rationella tänkandet viktigare.

Ingen stor grej, men det har alltid fått mig att fundera...

#4   UppåtEmma
2005-01-23 21:31:39

att kvinnor inte ska ägna sig åt "hårda" lagsporter och sporter som fotboll, ishockey och boxning för de är skörare än män - men vi ska glatt kunna krysta ut en klump stor som en vattenmelon ur ett hål stor som en en-krona...

#5   Karl Astrid
2005-01-23 21:46:58

Det här med jakt har sin förklaring i att kvinnor föder bebisar, och bebisar är inte bra att ha med sig när man är ute och smyger på... hmm.. t ex mammutar :)(de måste och de skriker) Därför, rent rationellt, för att strukturera och maximera så arbetade kvinnor med att samla in vad naturen erbjuder, som även barn kan hjälpa till med. När människan började odla, ca 10 000 år sen, så ändrades i stor utsträckning kvinnans uppgift till att så och skörda. Även här så hjälpte barn till.

Detta är som vanligt en generalisering. Det finns samhällen med andra könsroller inom både jägare & samlar och jordbrukare.

#6  Ny arkeologisk forskning El_Trolldego
2005-01-23 21:49:30

har visat att även kvinnor och barn var ute och jagade. Läs Colette Dowling, Svaghetsmyten.

#7  # 1 pixie
2005-01-23 21:53:33

Det där har jag tänkt mycket på, så upplever jag också att det är dagligen när jag ska säga nått. Man känner obehaget hos omgivningen när man paserat sin "tidsgräns" och den är alltid mycket kortare än killarnas... Kul att behöva bli besviken på det varje dag, det kallar jag förtryck.

Min teori är att kvinnors röster blir ljusare därför att vi tvingas prata snabbare för att hinna och få vår åsikt sagd. Det är som att snabbspola på bandspelaren, allt blir ljusare...

#8  Skvaller elinlite
2005-01-23 21:57:56

Jag läste precis att män skvallrar mer än kvinnor på jobbet. Är det nån annan som läste om den undersökningen?
Jag har alltid uppfattat att det inte är ngn större skillnad mellan könen där och har alltid stört mig på att kvinnor omtalas som skvalleraktiga mer än män.

#9   Maj
2005-01-23 22:04:31

Karl Astrid: Barn skriker vanligtvis inte när de ligger i magen. När de inte ligger i magen längre, sitter de inte fast på mammman.

#10   Simone (Oinloggad)
2005-01-24 16:49:34

En kompis pojkvän satt och filosoferade om en myt i min soffa igår. Enligt han och hans kompisar så har tjejer oftare en tendens att hugga varandra i ryggen när de ska klättra upp i karriären. När jag påpekade att män gör det lika mycket och att detta är ett beteende som går tillbaka till den hierarkiska gruppindelningen (där det enda sättet att röra sig uppåt i gruppen är att gå över andras "lik") en gruppindelning som oftare rent historiskt finns i manliga miljöer funderade han lite till. Synd att vi skall uppfattas så, bara för att vi lägger oss till med ett traditionellt manligt beteende och avviker från den kvinnliga mallen så skall detta synliggöras mer och vi blir "bitchar".

#11   EnEm
2005-01-24 16:55:16

Så snart man drar en allmängiltig slutsats om något baserat på grupptillhörighet gör man sig skyldig till "mytbildning". Detta eftersom detta med "gruppindelning" och "gruppbeteende" i det "sanna" fallet omfattar övervägande delen av individerna i den påstådda gruppen. Eftersom den övervägande delen är 51 % innebär det att det i det "sanna" fallet ändå skulle vara "osant" för 49 %.

#12  Inte för att skapa nya myter... Bengt Eurenius
2005-01-24 17:10:44

Meningen med min fråga är förstås inte att skapa nya myter. Det är bara det att jag ibland blivit förbryllad över det som påstås eftersom det ofta sett ut att vara tvärtom, precis som det hade varit någon som försökt förleda vår uppfattning om verkligheten, vilket det naturligtvis inte är. Ändå har jag ofta undrat vilket myter vi egentligen lever på - och varför.

#13  #12 EnEm
2005-01-24 17:15:25

Hur skiljer du på en myt och en generalisering. Finns det något värde i en åtskillnad mellan begreppen? Finns det överhuvudtaget något värde i begreppen (på denna fråga svarar jag själv obetingat ja eftersom de gynnar särintressen)?

#14  Till Lemur fredriktomte
2005-01-24 17:31:10

"För flera år sedan rapporterades forskning som visade att när flickor i skolklasser har ordet mer än 20-30% (mindre?) av tiden, ansåg både flickor, pojkar och lärare att de hade haft ordet lika mycket som män."

Jag har också hört talas om detta, men aldrig sett själva undersökningen (eller dess namn). Har du koll på det? Tänkte också lite på en annan diskussion när vi pratade om dagis. Experimenten med Tittmyran och Björntomten visade ju att det var flickorna som fick lejonparten av dagispersonalens uppmärksamhet och närvaro. Det vore intressant att kunna jämföra dessa undersökningar mot varandra. Se om det rör sig om helt olika klimat på dagis respektive i skolan eller om det handlar om olika sätt att undersöka och behandla data.

"Vore spännande och veta hur det ser ut här, på Tycka."

Men hur ska man kunna jämföra? Pratar vi om en skolklass så finns det ju en viss begränsad tid att förhålla sig till. Tiden måste fördelas mellan de som vill prata (och vid den fördelningen kan diskriminering och särbehandling uppstå). Men på ett internetforum som detta finns det ju knappast någon begränsning. Vem som helst kan skriva hur mycket som helst.

#15   Hanna_B
2005-01-24 18:42:54

Jag har sett en genomgång av studien ifråga, tillräckligt detaljerad för att inte kunna hänföras till floran av rykten om "en studie som säger att" - men tyvärr har jag inga namn på författare. I den studien pratade läraren 2/3 av tiden, och av den återstående tiden pratade pojkarna 2/3. Försök att bryta detta, genom att medvetet ge varannan fråga till en pojke och varannan till en flicka (man får hör förmoda att könsfördelningen i klasserna var relativt jämn), protesterade elever av bägge könen mot att killarna behandlades "orättvist". Jag tror att detta var lågstadieskolor, kan ha varit låg- och mellan.

Den studien har några år på nacken dock. Jag har också brukat åberopa den, men har blivit mera sparsam med det; jag är övertygad om att varenda lärarstudent får höra om den studien. Det borde väl givit åtminstone någon effekt?

#16  Till Hanna B fredriktomte
2005-01-24 19:00:29

Saken är ju just den att det ständigt pågår en utveckling på området. Det var väl också lite det som var Ingemar Gens poäng i den artikeln som Nils hänvisad till tidigare, dvs att vi fortfarande tycks utgå från att situationen idag är densamma som den var för 10-15 år sedan. Vilket den ju inte är (om inget annat så borde man förstå det om man tittar på betygsfördelning mellan pojkar och flickor och i vilken grad de fortsätter sina studier). Dock finns det ju ingenting som säger att det inte kan vara på ett sätt på dagis och på ett annat i skolan. Miljöerna är trots allt inte helt lika. Finns det någon länk från undersökningen? Vet du hur gammal den är?

#17   Hanna_B
2005-01-24 19:08:15

Nej, någon länk har jag inte. Den är gammal, 70-tal eller 80-tal.

#18   Hanna_B
2005-01-24 19:20:15

Jag _tror_ att det är den här.

Einarsson, J & Hultman, T.G. (1984) God morgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. Malmö: Bokförlaget Liber. ISBN 91-38-61327-1

Hittade referensen i ett C-uppsats där författarna fann liknande tendenser.

#19   Hanna_B
2005-01-24 19:25:19

Enligt denna lilla text (vars värde jag inte kan bedöma)
http://www.mimersbrunn.se/doc_print.asp?aID=3871
pratar kvinnor 2/3 av tiden i hemmet.

#20   Hanna_B
2005-01-24 19:37:20

Hm, här ligger en version av Godmorgon pojkar och flickor på nätet. Just två tredjedels-grejen nämns väldigt hastigt, antagligen för att det vid det här laget anses så etablerat som faktum.

http://www7.studentlitteratur.se/files/sites/…

#21  Till Hanna B fredriktomte
2005-01-24 19:51:23

Tackar. Skall läsa. Dock, tänkte på en sak du skrev:

"Just två tredjedels-grejen nämns väldigt hastigt, antagligen för att det vid det här laget anses så etablerat som faktum."

Finns det inte en fara i att frysa ett visst beteendemönster (som bevisligen varierar i förhållande till kultur, ideal, osv)vid en viss tidpunkt och sedan betrakta det som ett etablerat faktum? Känns som att det finns en väldigt stor marginal för feltolkande om man gör så. Minns en konversation jag hade med en blivande lärare. Hon hänvisade också till detta (dvs att det var bevisat att även när en person är könsmedveten så ger denne ÄNDÅ mer tid åt pojkarna) som grund för hennes uppfattning att lösningen på pojkarnas sämre prestation i skolan helt enkelt borde vara att man "daltar" mindre med dem och istället lägger mer tid och kraft på flickorna (och på det viset visar att även pojkarna minsann måste kämpa). Ställer man den attityden i förhållande t.ex. experimenten med Tittmyran och Björntomten så känns det ju som att vi har en mindre lyckad idé.

#22   Hanna_B
2005-01-24 19:55:21

Nu finns det ju faktiskt inget som säger att förhållandena är likadana i skolan och på dagis.

Vi kan inte heller utgå från att alla data som är mer än tio år gamla är fullständigt föråldrade, och inte säger något om dagens verklighet. Den som verkligen undrar, får väl nosa upp om studien upprepats de senaste åren.

Den C-uppsats som jag hittade referensen i, gjorde en liten undersökning och kom till liknande slutsatser. Dock var undersökningsmaterialet litet.

#23  Till Hanna B fredriktomte
2005-01-24 20:08:45

Det menade jag inte heller. Min utgångspunkt var mer; hur kan man betrakta ett visst beteende som ett etablerat faktum? Såvida inte ständigt nya undersökningar som bekräftar de gamla slutsatserna görs så borde ju faktumets grad av "etablering" snarare sjunka med årens gång. Inte växa i styrka. Jämställdhetsforskningen ligger väldigt nära de politiska åsikterna och den politiska världsåskådningen. Det bör man komma ihåg.

MEN, därmed inte sagt att det som sagt kan röra sig om olika förhållanden på dagis och i skolan. Det finns ingenting i sig som säger att undersökningen inte längre är relevant (vem vet exakt hur mycket som hänt i skolan sedan den gjordes?). Det finns inte heller några garantier för att vare sig denna undersökning eller tittmyran och björntomten inte på något sätt innehåller felaktigheter eller på annat sätt är orepresentativa.

Min poäng med läraren var inte att hon nödvändigtvis har fel (även om jag aldrig riktigt trott på det där med HÅRDARE nypor och TUFFA tag), utan att hon baserade sina antaganden på någonting som kanske är obsolet (hade vi t.ex. BARA haft tittmyran och björntomten hade vi förmodligen kommit fram till något helt annat, även om det är vanskligt att tillämpa sådana resultat på en annorlunda, om än snarlik, miljö).

#24  PS fredriktomte
2005-01-24 20:09:43

Har läst en del av sammanfattningen nu. Funderar på att kanske starta en ny tråd om arbetet. Får se. Intressant i vilket fall, även om jag tycker de faller ner i en del klassiska fällor vad gäller den här sortens forskning (främst vad gäller vad man fokuserar på).

#25   Hanna_B
2005-01-24 20:14:23

Det var ju bara menat som en kommentar till att fenomenet nämndes så synnerligen knapphändigt... jämfört med (säkerligen) första gången de skrev om det.

Byt ut det mot "välkänt", då.

#26   Bengt Eurenius
2005-01-24 23:57:40

Möjligen är det lite i utkanten av just den här tråden, jag vet inte: men kommer att tänka på att man många gånger "förväxlar" t ex misshandlare och offer. Det är inte i termer av skuld jag tänker nu, snarare att offer kan bli obekväma för omgivningen (eftersom de implicerar att man bör göra något för dem som känns osäkert eller obekvämt).

#27  #26 EnEm
2005-01-25 10:21:50

Nu har du hamnat i tråden "Misshandlade kvinnor svartlistas".

#28  Tittmyran och andra dagis Lemur
2005-01-25 17:51:27

Jag tror nog att det hela handlar om olika tid fredriktomte. I dagsifallet handlar det om hur mycket tid personalen ägnar åt barnen, i skolfallet handlar det om hur mycket tid barnen yttrar sig.

Tyvärrr har jag inte haft tillgång till att läsa hela Gens forskning, däremot har jag fått se och höra ett par ur dagispersonalen (inte på Tittmyran utan på "vårt" dagis) prata om projektet. De fick en och annan aha-upplevelse när de fick se sig själva - för trots att de ansåg att de behandlade barnen lika och ansträngde sig för att göra det, så såg de själva att de var konsekvent olika beroende på kön. Och där finns projektets själva kärna, tror jag. Personalen blir medvetna om vad de gör och hur de förhåller sig till barnen, hur de kan stärka pojkarna till att inte bara springa runt och sparka boll och hur de kan stärka flickorna till att inte bara sitta och lägga pussel. Ungefär.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?