feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Delat Barnbidrag?


Gå till senaste inlägget#1  Delat Barnbidrag? xspartactus
2005-01-19 11:23:05

Wille Crafoord undrar i Expressen varför han ej får hälften av barnens bidrag trots delad vårdnad och delat ansvar:
http://www.expressen.se/expressen/jsp/polopol…

Familjeminister Berit Andnor säger att det kan bli en könsneutral ändring av lagen tidigast årsskiftet 05/06:
http://www.expressen.se/expressen/jsp/polopol…

Min egen erfarenhet är att barnbidraget är en mycket het potatis och konflikthärd efter en skilsmässa. Behövs det en lagändring för att få samma förutsättningar för mammor och pappor? Har ni egna erfarenheter av barnbidragstjafset?

#2   Jonor
2005-01-19 13:33:42

Ja hur är det med könsbalansen i denna fråga?

#3  Till xspartacus fredriktomte
2005-01-20 17:48:01

Det rimliga, utan tvekan, vore att barnbidraget delades lika mellan vårdnadshavarna. Konstigt att det inte ändrats än.

#4  Utredning på G xspartacus
2005-01-20 20:30:56

Försäkringskassan utredde frågan redan år 2000 men dåvarande socialminister Thalen var emot en könsneutral lagstiftning.
Familjeminister Berit Andnor har nu åter givit försäkringskassan i uppdrag att utreda en lösning på problemet och denna ska presenteras senast den 15/3.
Det troliga är att det sedan följer en remissrunda innan riksdagen kan klubba igenom en lag som ej är könsdiskriminerande.

#5   Linda
2005-01-21 14:50:01

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#6   Hanna_B
2005-01-21 14:56:15

Låter som en lag i klart behov av ändring. När folk är gifta/bor ihop kanske det inte spelar så stor roll rent praktiskt, men det vore en bra markering.

Varför har inte Orback tänkt på det?

#7   Hanna_B
2005-01-21 16:15:53

Jag skulle tro att i många frånskilda par är det kvinnan som står för inköpen av kläder etc. till barnen, och därför finner de inget större problem med att hon får barnbidraget... men sånt är ju värt att motverka.

#8  Angående Svar #11 TP
2005-01-21 17:05:10

Där tror jag att du har fel, Hanna. Det är väl så många pappor som köper kläder till barnen som mammor. Att inte ännu fler pappor gör det beror rimligen på att man inte har råd eftersom barnbidraget går till mamman. Barnen är oerhört medvetna om vem som köpt saker (precis som Wille är inne på i artikeln) och det blir väldigt fel för ett barn om det bara är mamman som köper kläder till dem.

/T

#9   Maj
2005-01-21 18:27:26

Nej, jag tycker inte barnbidraget ska delas. Däremot borde föräldrarna få välja vem det ska betalas ut till.

Anldning: Det är en så pass liten summa att det blir krångligt astt dela upp den. Många äldre barn får sitt barnbidrag av föräldrarna (och många sparar det till de mindre barnen), och det blir då krångligt att göra en överföring från två olika konton till barnets konto varje månad.

När barn har skilda föräldrar med delad vårdnad kan jag tänka mig en delning, men det verkar krångligt även där.

#10   Hanna_B
2005-01-21 18:31:17

TP: hur vet du det? Jag bara gissade, baserat på att hos de par jag känner är det hon som köper kläder till barnen.

#11   Leif
2005-01-21 18:44:54

I princip måste man väl dela lika. Jag misstänker dock att en 50-50-delning kommer leda till att mindre pengar kommer barnen tillgodo (jämfört med den nuvarande ordningen) eftersom pappor i högre grad än kvinnor inte tar ansvar för sina barn.

#12  Leif Hanna_B
2005-01-21 18:53:22

Mycket troligt, i en del fall helt självklart. Men det kan man väl inte riktigt göra upp systemen efter...?

#13   Hanna_B
2005-01-21 18:53:39

Hur stort är barnbidraget, för oss som inte vet?

#14   Tiriq
2005-01-21 18:59:53

950 kr, vad jag vet. Men sen får man väl mer pengar om man har flera barn?

#15   Hanna_B
2005-01-21 19:04:52

Samma summa per barn, antar jag.

#16   Tiriq
2005-01-21 19:08:34

Nej, man får nån sorts tillägg. Typ tre och ett halvt barnbidrag om man har tre barn, eller nåt. Jag kommer inte ihåg. Men det är inte proportionellt.

#17  Barnbidraget OCH bostadsbidraget... Lily
2005-01-21 19:12:02

Barnbidraget är 950 kr/mån för ett barn. Och visst är det ett "problem". Jag överför halva barnbidraget till mitt barns pappa varje månad men visst skulle det vara skönt att vi fick hälften var direkt för att även om man har en schysst relation så vill man ha så lite med varann att göra som möjligt. Och pengar innebär onekligen en risk för diskussion.

Barnbidraget är dock inte så kritisk om man jämför med bostadsbidraget. Om båda föräldrarna söker bostadsbidrag så måste man välja ena hushållet där barnet ska vara skrivet och då drar man automatiskt 600 kr från det andra hushållet. Vi har löst detta genom att jag även överför 300 kr/mån till honom för detta bortfall. Felet ligger dock i att vårt barn bor ju lika mycket hos honom och hyran sjunker ju inte med 600 kr/mån automatiskt som kompensation, eller hur? Detta borde också justeras för det finns inget som säger att jag är skyldig att ge mitt ex 300 kr, det har vi ök oss emellan. Det optimala skulle vara om man inte drog något alls egentligen, men ska man göra ett avdrag så ska det väl delas mellan båda, det vore väl mest rättvist, eller har jag fel?

#18  Var är barnet skrivet, borde avgöra frågan. Lemur
2005-01-21 19:15:35

Ett barn kan bara vara skriven på en adress, det borde vara självklart att den föräldern får barnbidraget. OM barnet till äventyrs skrivs på två adresser vore det ju naturligt att ge halva till varsin förälder.

Dessutom är det, som maj påpekar, inte särskilt mycket det rör sig om jämfört med vad det kostar att ha barn. Vi pratar om 950 kr i månaden.

Om vi då ser på sammanboende föräldrar blir ju frågan en annan. Spelar det roll vem som får pengarna?

Att det automatiskt går till kvinnan har historiska rötter, och kanske är rätt bra ifall det är hon som ändå är hemma första tiden. Men det går ju redan idag att skriva över bidraget på den andra föräldern!

#19   Nils
2005-01-21 19:54:50

"Ett barn kan bara vara skriven på en adress, det borde vara självklart att den föräldern får barnbidraget."

Fast.. barn blir ju nästan alltid skrivna på moderns adress även vid delad vårdnad och hon då kommer få allt barnbidrag och bostadsbidrag precis som idag.

"Men det går ju redan idag att skriva över bidraget på den andra föräldern!"

Om mamman vill, ja. Jämställdhet skall inte bygga på att ett kön bestämmer åt båda.

#20   Nils
2005-01-21 20:05:55

"Dessutom är det, som maj påpekar, inte särskilt mycket det rör sig om jämfört med vad det kostar att ha barn. Vi pratar om 950 kr i månaden. "

Kan inte 950kr vara en rätt stor del av det man har kvar efter skatt för rätt många ? Är väl många som inte har mycket mer än 10 000 kr kvar efter skatt, och drar man av alla nödvändiga kostnader som hyra, mat osv så är kan väl ändå 950kr vara rätt bra tillskott för många på den biten som blir över.

*Om* nu båda delar på kostnaderna för barnet, så kan jag inte direkt köpa att 950 är för liten summa att tjaffsa om.

#21  Exe Karl Astrid
2005-01-22 01:10:23

Kvotera kvinnliga sopåkare och gruvarbetare.. vad babblar du om? Är det en antifeministiskt slogan?

#22   Linda
2005-01-22 07:55:39

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#23  Jaha? Lemur
2005-01-22 10:45:18

950 kr är en liten summa sett samhällsekonomiskt, det är såklart mycket för en som bara har föräldrapenning på garantinivå. Men - 950 kr i månanden delat på två (475 kr till två personer) kostar betydligt mer att administrera än 950 kr i månaden till en. Och staten har knappast råd att "bjuda" på den kostnaden, alltså blir det inte höjt barnbidrag mer eller till och med sänkt barnbidrag för alla.

Och om barnet bor hos den ena förälder och den andra föräldern har barnet varannan helg? Ska den föräldern få barnbidrag som motsvarar varannan helg? Vad kostar det i administration?

""Men det går ju redan idag att skriva över bidraget på den andra föräldern!"

Om mamman vill, ja. Jämställdhet skall inte bygga på att ett kön bestämmer åt båda."

Och det är såklart problematiskt när mamman och pappan har barnet boende hos sig lika mycket men inte pratar med varandra eller är så egoistiska (båda) att de inte vill göra det som är bäst för barnet = sluta bråka, utan tjafsar om allt bara för att jävlas med den andra. Det är aldrig ens fel att två träter. Skyll inte på bara mamman!

#24  Lemur Nils
2005-01-22 18:53:34

Förstår jag dig rätt om jag tolkar det du säger som att du anser att det blir för krångligt och att det blir för mycket administration för att det skall vara möjligt att ha jämställda könsneutrala lagar, så vi kan likabra fortsätta att ha ojämställda lagar då det är enklast så ?

"Det är aldrig ens fel att två träter. Skyll inte på bara mamman!"

Vem har skyllt på mamman ?
Felet är att staten ger barnbidrag till mamman, och låter dessutom nästan alltid mamman bli boförälder vid delat boende som ger rätt till bostadsbidrag. Även rätten till skolskjuts för
barnen brukar bara ges till bofäräldern (mamman).

Det ger en situation när könen inte får samma stöd och uppbackning för att ta hand om sina barn. Det ger också en signal om att barnet tillhör mamman mer än pappan.

#25  Nej. Lemur
2005-01-22 19:14:18

Jag påstår att det blir onödigt krångligt och dyrt att dela barnbidraget mellan sammanboende föräldrar. Och jag tycker att det är väldigt mycket liv i ankdammen om något som faktiskt redan nu går att lösa med lite god vilja hos alla parter.

Det var du som skyllde på mamman.

Det går alldeles utmärkt att skriva barnet hos pappan, det går alldeles utmärkt att ansöka om att barnbidraget ska gå till pappan - redan idag.

Bostadsbidrag handlar om tillgångar och utgifter. Jag förutsätter att du Nils i egenskap av feminist naturligtvis är medveten om att en majoritet av ensamstående mammor har betydligt sämre tillgångar (lön, heltidsarbete osv.) än ensamstående män.

Men visst, det är för jäkligt att inte pappan automatiskt får barnbidraget om barnet är skrivet och bor hos honom. Det borde vara självklart.

#26  till Lemur xspartacus
2005-01-23 18:47:28

Visst går det att skriva barnet hos pappan och att ansöka om att barnbidraget skickas till pappan men det förutsätter att föräldrarna har en förmåga att att lösa problem tillsammans vilket i många fall är svårt efter en skilsmässa.
Som lagen ser ut idag kan barnen både vara heltidsboende och skrivna hos pappan men barnbidraget skickas ändå till mamman om hon önskar det.
I mitt eget fall är våra tre barn skrivna hos sin mamma eftersom man endast kan ha en folkbokföringsadress. Bostadsbidraget utgår till mamman på grund av bokföringsadressen.
I övrigt bor de växelvis varannan vecka hos mig och mamman.
Barnbidraget är 3x950:- i månaden plus ett flerbarnstillägg på 254:-/månad vilket blir 3104:-/månad eller 37 248:-/år.
Det är med andra ord inte småsummor det handlar om och i mitt fall har jag inte sett röken av något bidrag till min del av hushållet.
Mitt förslag har varit att låta barnbidraget gå in på ett gemensamt konto så att vi kan sköta barnens utgifter för kläder, fritidsavgifter, fritidsaktiviter, försäkringar tillsammans (detta förutsätter givetvis att föräldrarna för en dialog med varandra om barnens behov).
Tyvärr vill inte mamman höra talas om någon dialog utan tycker att det är hon som ska köpa kläder, anmäla barnen till fritidsaktiviteter mm samt disponera över hela barnbidraget utan att jag är inblandad.

Jag välkomnar en lagändring eftersom det nog inte är ovanligt för pappor att befinna sig i denna situation där ens föräldraskap på ett olustigt sätt förringas.
Vem som har mest i inkomst är knappast något som går att diskutera när det gäller barnbidraget. Barnbidrag utgår ju som bekant både till miljonärer och fattiglappar och ska inte som bostadsbidrag, socialbidrag och liknande vara en utjämning av låg inkomst.
Att ensamstående mammor skulle ha det magrare än ensamstående pappor betvivlar jag. Det nog svårt ekonomiskt både för män och kvinnor efter en skilsmässa.
Idag bor ju många barn både hos sin mamma och pappa och det ställer ju krav på bostäderna med rum till barnen, möbler, hobbyprylar mm.
Med en inkomst blir det fattigt mot slutet av månaden vare sig man är mamma eller pappa.

#27  Barnbidraget är till för barnen Lemur
2005-01-23 19:05:40

För egen del trodde jag att barnbidraget var till för barnens skull och inte föräldrarnas.

Tråkigt för er ifall ni inte kommer överens - men glöm föralldel inte att det går ut över era barn.

#28   xspartacus
2005-01-23 20:22:36

Ja, barnbidraget är till för barnen, det är ju det som är kärnpunkten i resonemanget.
Idag bor allt fler barn växelvis hos bägge sina föräldrar som delar både ansvar och vårdnad även efter en skilsmässa. Bidraget bör i dessa fall därför följa barnet och inte vara en förälders ensak beroende på kön. Detsamma borde gälla bostadsbidrag i de fall människor behöver detta.
Lagstiftningen idag främjar en maktkamp mellan föräldrar efter skilsmässan av ekonomiska skäl vilket skadar barnen. (barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag).
Även efter en ändring av barnbidragslagen kommer det att finnas konfliktunderlag i form av diskussioner om vem som köpt mest eller minst till barnen men det sänds i alla fall ut en signal om att vi föräldrar har ett lika stort ansvar oavsett kön.

#29   Nils
2005-01-24 00:24:49

Lemur, du får gärna visa var jag skyllde på mamman. Om du inte kan det, så ber jag dig sluta med beskyllningar av det slaget.

"Det går alldeles utmärkt att skriva barnet hos pappan, det går alldeles utmärkt att ansöka om att barnbidraget ska gå till pappan - redan idag."

Det är INTE utmärkt att ena könet har mer makt över ett beslut än ett annat.

Att dela barnbidraget går endast "utmärkt" om personen med kvinnligt kön anser så, vilket i praktiken faktiskt inte sker så speciellt ofta som tex visas i exemplet där det tog Wille Crafoord nästan 9år innan han fick sin del (trots att han tjänar mindre). Och i det fallet hade de ju faktiskt en bra relation.

Var barnet blir skrivet tror jag handlar om att rätten verkar per automatik skriva barnet på moderns address vilket gör att även där är det hon som måste ge sitt godkännande om barnets boaddress skall förändras, vilket i praktiken sällan sker.


"Bostadsbidrag handlar om tillgångar och utgifter. Jag förutsätter att du Nils i egenskap av feminist naturligtvis är medveten om att en majoritet av ensamstående mammor har betydligt sämre tillgångar (lön, heltidsarbete osv.) än ensamstående män."

Jag anser att båda föräldrarna vid delat boende skall ha rätt till bostadsbidrag om deras inkomster ger dem rätt till detta. Det skall INTE bero på kön.

#30  Till Maj och Lemur fredriktomte
2005-01-24 18:09:10

Lösningen är inte svår. Dela barnbidraget och bostadsbidraget på vårdnadshavarna. Är det så att de har skiljt sig och har delat boende kan bidragen utgå utifrån hur lång tid respektive förälder har barnen boende hos sig. Skulle det vara så att mannen bara har barnen varannan helg så kan han ju då få 2/15 av bidragen, medan kvinnan får 13/15. OM familjen nu tycker det är krångligt att få pengarna på två olika personer så kan de väl ansöka om att få dem till endast en person. Förutsatt att båda lämnar in ansökan så bör det ju inte vara något problem. Voila. Vi har ett jämställt system som ändå tillåter för enklare lösningar för dem som tycker det jämställda är för krångligt. Vad tycker ni?

#31  fredriktomte #30 Lemur
2005-01-25 18:07:44

Du söker möjligtvis inte jobb som administratör av differentierade barnbidrag?

#32  lite märkligt Galapagos
2005-01-25 18:58:15

Det är konstigt att socialministern säger att det kan bli komplicerat att dela barnbidraget och att det måste utredas. Vi kan kanske skicka människor till månen men att utbetala bidrag till två personer verkar vara svårt. Okej, OM det inte är möjligt att utbetala barnbidraget till två personer så varför inte betala det till pappan vartannat år? Vartannat år till pappan o vartannat år till mamman. Eller varför inte bara till pappan hela tiden? Det vore ju lika (o)jämställt som det är idag.

Kanske vore det enklare att utreda om barnbidraget skulle delas om det var så att idag gick det bara till papporna.

PS vad tycker ni om att barnbidraget idag bara går till papporna när det gäller annat EU-land (Irland) DS

#33   Maj
2005-01-25 23:11:17

Fredrik tomte, grattis, ditt förslag är t o m ännu krångligare.

Nej, jag tycker det är krångel att dela 950 kronor. Jag tror att en mindre summa lättare försvinner och inte kommer barnen till del.

Ser inte varför päronen inte bara skulle kunna få välja vem det ska gå till. När jag och min man tog ett lån ihop, fick vi välja vem räntan skulle dras ifrån. Inte svårare än så!

Jag kan möjligtvis tänka mig en uppdelning vid delad vårdnad.

#34  Till Maj och Lemur fredriktomte
2005-01-26 02:38:35

Vet ni hur underhållsbidrag, sjukersättningar, och dylikt räknas ut? Tycker ni mitt förslag är krångligt skulle ni förmodligen storkna om ni läste lagarna och bestämmelserna som reglerar dessa utbetalningar, ersättningar och bidrag. Oavsett detta så fungerar systemen trots att de har en mycket högre nivå av komplexitet. Tycker invändningen om krånglighet i systemet är mycket, mycket svag.

För övrigt vore jag intresserad av att få se hur ni ställer er till Galapagos förslag. Om bidraget nu prompt pga enkelhetsskäl skall gå till en av föräldrarna, varför inte ge det till mannen? Det skulle, om inget annat bryta med den könsstereotypa uppfattningen och normen om mamman som den viktigare föräldern. Vilket är någonting som verkligen är behövligt. Tycker ni länder som istället har mannen som utgångspunkt för barnbidragen är helt reko?

Till Maj

"Jag tror att en mindre summa lättare försvinner och inte kommer barnen till del."

Varför skulle den göra det?

"Ser inte varför päronen inte bara skulle kunna få välja vem det ska gå till."

Men det ingick ju i mitt förslag. Vill föräldrarna att den ena föräldern (för enkelhetens skull) skall få hela barnbidraget så kan väl denne få det. Problemet blir vad som skall göras när föräldrarna inte kommer överens. Samt vad som skall vara själva utgångspunkten när föräldrarna inte kommit med någon synpunkt.

#35  Maj xspartacus
2005-01-26 11:53:19

Jag förstår resonemanget om krångligheten att dela bidraget när man är gift eller sammanboende.
Lösningen är väl inte svårare än att man anger ett kontonummer som bidragen ska in på, om det nu är ett delat konto eller mannens eller kvinnans konto är väl oväsentligt. I de flesta förhållanden har man väl ändå delad ekonomi. Detsamma gäller ju för övrigt föräldraledigheter där man kan komma överens med varandra om fördelningen.
Att komma övens när man har ett förhållande är väl lite lättare än när förhållandet har spruckit?

Det är efter en skilsmässa/separation med delat boende som det stora behovet av en lagändring uppstår. (De flesta föräldrar har delad vårdnad efter lagändringen 1998).
Många barn bor idag i lika stor utsträckning både hos mamma och pappa. När barnbidraget idag enbart går till mamman och i många fall behålls av henne som ett slags mammabidrag borde det väl vara dags för en ändring.
I mitt eget fall har jag föreslagit att ett av våra tre barn skulle kunna vara skrivet hos mig så att åtminstone ett barnbidrag kom min del av barnens omsorg tillgodo - men ack nej....
Finns det kanske en känsla hos kvinnor att inte vara är en god mor om inte barnen är folkbokförda på hennes adress?

#36   Maj
2005-01-26 20:01:18

Varför jag tror att en mindre summa lättare försvinner?

Det är väl självklart att en mindre summa lättare försvinner än en större, eller hur?

#37  Småpengar Maj? xspartacus
2005-01-26 22:57:59

Tja Maj, om du tycker att 1552:- per månad skattefritt är småpengar kan jag ju bara gratulera dig till ett ekonomiskt oberoende.
Själv skulle mina barn må bra av att ha tillgång till dessa resurser när de bor hos mig varannan vecka. Nu hamnar som sagt 3104:- skattefritt hos mamman istället vilket säkert är bra för mamman och barnen när de är hos henne.
På vad sätt skulle en liten summa som 1552:- försvinna i tomma intet om den utbetalades till mig?
Är vi män vara så oansvariga att vi inte ser till våra barns behov eller vad är det du menar med att pengarna skulle försvinna?

#38   Maj
2005-01-26 23:27:34

Jag har inte sagt något om huruvida mannen eller kvinnan skulle glömma bort pengarna. Det är din egen konstruktion.

Det är större risk att en mindre summa försvinner i mängden än en större. Om man har en hundring i plånboken, vet man om det och räknar med det, medan man oftast inte har koll på hur mycket mynt man har.

Jag är för övrigt inget jättefan av delad vårdnad över huvud taget. Det bäddar för såna här konflikter.

Men jag har inte sagt något annat än att de som har delad vårdnad borde få dela upp barnbidraget.

#39   xspartacus
2005-01-26 23:43:14

Men då är det väl bra att barnbidraget delas lika mellan föräldrar som gemensamt tar hand om sina barn även efter en skilsmässa
Själv tror jag inte att konflikterna uppstår på grund av delad vårdnad eller ett eventuellt delat barnbidrag. Det har nog mer med psykologi och känslor att göra.
Det viktigaste att kämpa om är att barnen inte dras in i föräldrarnas konflikt samt att barnen har rätt till bägge sina föräldrar.
Där tror jag delad vårdnad har haft en positiv inverkan.

#40   Maj
2005-01-27 00:38:33

Det är delad vårdnad efter skilsmässa jag syftar på. Du sparkar in öppna dörrar.

Fördelen med ensam vårdnad är att det är EN person som fattar besluten. Alltid mycket enklare. Tack gode gud att delad vårdnad inte var standard när mina föräldrar skilde sig. Då hade jag väl aldrig fått åka utomlands, öppna ett bankkonto eller vara med på skolresor.

#41   Nils
2005-01-27 02:26:49

Är du mot delat umgänge också, tex varannan vecka ?
Det som borde styra pengafrågan är igentligen inte vem som har vårdnaden över barnet, utan hur mycket umgänge man har med barnet. Delat umgänge borde innebära att man både får dela på kostnaderna samt de pengarna staten tillhandahåller för barnet.

Angående vårdnaden så blir det då antagligen som förut, modern får till 99% vårdnaden nästan per automatik om det inte finns något väldigt speciellt skäl som att hon är totalt sinnessjuk, drogberoende eller liknande. Det känns fortfarande som samhället då signalerar att ett kön skall sköta och ha all rätt för barn medans pappan får ställa upp med pengar, utan något inflytande.

#42  Till Maj fredriktomte
2005-01-27 03:04:50

"Varför jag tror att en mindre summa lättare försvinner?

Det är väl självklart att en mindre summa lättare försvinner än en större, eller hur?"

Jag tror inte att barnbidraget så lätt bara "försvinner". Inte heller tror jag det finns någon magisk gräns vid 475 kr. Men säg så här då: Kvinnan får pengarna varannan månad, mannen varannan månad.

Eller som jag frågat tidigare, men inte fått något svar: What about att mannen får pengarna istället för kvinnan? Då bryter vi ju som sagt könsrollsmönstrena.

"Jag är för övrigt inget jättefan av delad vårdnad över huvud taget. Det bäddar för såna här konflikter."

Ensam vårdnad bäddar för att den ena föräldern känner sig omyndigförklarad och förnedrar och resulterar nog inte helt sällan i att denne förälderns engagemang i barnen minskar (dessutom underlättar ensam vårdnad sådana trevliga saker som umgängessabotage och andra former av sabotage vad gäller barnens möjligheter till kontakt med den andra föräldern).

Den gemensamma vårdnaden är också en signal om vikten av två föräldrar (kvinna-man, man-man, kvinna-kvinna) samt att även fadern är en fullgod förälder. SWom Nils påpekar, tidigare var tendensen att kvinnan slentrianmässigt tilldömdes vårdnaden. Som pappa har du varit väldigt utlämnad till mammans nåder, vilket knappast varit någonting som gagnat barnen.

Sedan undrar jag också. De flesta gemensamma vårdnader är trots allt gemensamma med båda föräldrarnas goda minne (dvs föräldrarna vill SJÄLVA ha en gemensam vårdnad, TROTS att de är skilda). Anser du även att detta är av ondo?


"Men jag har inte sagt något annat än att de som har delad vårdnad borde få dela upp barnbidraget."

Men vad ska vara utgångspunkten om de inte ansöker om ett uppdelat barnbidrag? Kan du tänka dig låta utgångspunkten vara att mannen får bidragen (barn- och bostad) då?

Och vad händer om vi ändå har en gemensam vårdnad där båda föräldrarna är överens om den gemensamma vårdnaden, men inte hur pengarna skall betalas ut. Den ena vill dela på dem, den andra vill ha dem själv (alternativt båda vill ha dem). Vem/vilka ska då få dem?

#43  Nils! Lemur
2005-01-27 09:41:18

Jag kopierar in hela ditt inlägg nummer 19 här nedan.

#19 Nils
2005-01-21 19:54:50

"Ett barn kan bara vara skriven på en adress, det borde vara självklart att den föräldern får barnbidraget."

Fast.. barn blir ju nästan alltid skrivna på moderns adress även vid delad vårdnad och hon då kommer få allt barnbidrag och bostadsbidrag precis som idag.

"Men det går ju redan idag att skriva över bidraget på den andra föräldern!"

Om mamman vill, ja. Jämställdhet skall inte bygga på att ett kön bestämmer åt båda.

#44  Partiskhet och objektivitet Lemur
2005-01-27 09:50:02

xspartacusx tycks ha högst personliga motiv till ett delat barnbidrag. Diskussionens utgångsläge är alltså starkt vinklat. Det kan vara väldigt nyttigt att ha i åtanke, särskilt som det inte kom fram i h*ns startinlägg. Vi har kanske pratat om delvis olika saker, på olika nivåer, i hela tråden.

Det här för oss till en intressant punkt, med ett betydligt vidare perspektiv än enstaka mäns problem med att inte få hälften av barnbidraget i vissa situationer.

Hur stort inflytande ska extremfall ha för något som gäller alla? Är det skillnad beroende på vad saken gäller?
Kanske värt en egen tråd?

#45   Nils
2005-01-27 10:01:54

Jag förstår inte ens att det går att argumentera emot att lagstiftningen skall vara jämställd, lägger ner för nu.

#46  partiskhet? xspartacus
2005-01-27 10:34:33

"xspartacusx tycks ha högst personliga motiv till ett delat barnbidrag. Diskussionens utgångsläge är alltså starkt vinklat.."


Är inte det resonemanget samma sak som att säga att kvinnor vill ha lika lön för lika arbete av högst personliga skäl?
Jag är förälder (pappa) men diskrimineras idag just på grund av att jag är man. Det tycker jag är orimligt.
Själv tror jag nog att de flesta människor vill ha jämlikhet och lika förutsättningar oberoende av kön eller ursprung och att just detta är något som är värt att kämpa för.

#47  Det är självklart med Alvunger
2005-01-27 10:39:51

delat barnbidrag. Vad jag ställer mig frågande till är att så många män ser denna orättvisa och protesterar mot den, men när det handlar om mäns föräldraledighet låter det annorlunda. "Låt varje familj själv bestämma, man kan inte tvinga, föräldrarna får dela som de vill...."

Varför tar vi inte tag i det här och ser en gång för alla till att BÅDA föräldrarna verkligen blir föräldrar? Med allt vad det innebär, individuellt barnbidrag, individuell föräldraförskring.

#48   Maj
2005-01-27 10:42:41

Visst, varannan månad är betydligt bättre.

Vad som ska vara standard? Jag har skrivit det upprepade gånger. När man får någon form av utbetalning, det kan vara lön eller bidrag, får man ange vilket bankkonto man vill att det ska sättas in på. Så borde det funka i detta fall med - föräldrarna borde få fylla i en liten blankett där de anger vart pengarna ska gå in.

Jag växte upp hos min mamma, som hade ensam vårdnad. Min pappa hade ensam vårdnad om min bror. Hade de haft delad vårdnad, hade min mamma varit tvungen att ha min pappas godkännande för att fixa ett bankkonto, att ta mig med utomlands, att låta mig åka på skolresor etc. Det hade lett till en massa krångel och att jag inte hade kunnat göra någon av dessa saker.

Vad det gäller pengar, så kan jag se att jag under min uppväxt inte fick ett dugg av min pappa. Inte grejer, knappt födelsedagspresenter, ingenting. Medan min bror fick kläder och grejer i princip varje gång han hälsade på hos min mamma. Min pappa vägrade även att betala underhåll under stora delar av min uppväxt, samma sak med tågbiljetter för att åka och hälsa på. Så där kan vi se ett solklart exempel på att ett delat barnbidrag hade betytt hälften så mycket pengar till mig.

Faktum är att väldigt många farsor skiter fullständigt i sina barn. Jag känner inte många med en bra relation till sin far. Och jag har väldigt svårt att skylla på någon annan än farsorna för det.

Se lostdaughtersunited.com

#49  #47 Lemur
2005-01-27 11:04:00

Ja, det är nog därför jag tycker det är lite "ankdamm" över det här ämnet. Sila mygg och svälja kameler.

#50  Alvunger xspartacus
2005-01-27 11:28:14

"Varför tar vi inte tag i det här och ser en gång för alla till att BÅDA föräldrarna verkligen blir föräldrar? Med allt vad det innebär, individuellt barnbidrag, individuell föräldraförskring."

Jag håller med dig till 100%,.Barn innebär ett stort ansvar och samhället måste ge tydliga signaler om att bägge föräldrarna ska ta detta ansvar.

#51   yens
2005-01-27 16:07:30

jag kan hålla med om att det är märkligt att barnbidraget betalas ut till mamman i familjen per automatik. Men samtidigt tycker jag som skattebetalare att det känns problematiskt att tillsätta en "utredning" för en sån fråga. Är det inte att skapa ett problem som inte finns? Eller åtminstone att göra en höna av en fjäder?

Jag vet att många företag som skickar fakturor till mannen i familjen om det är ett "familjeägt" abonnemang eller liknande, hur ska man hantera det?

#52  yens Eric
2005-01-27 16:26:32

Vad menar du med "familjeägt"? TV och telefonabonnemang brukar väl vara skrivna på en person, och inte en familj eller en adress, och då går ju fakturorna till den personen. Så är det i alla fall hos oss, eftersom jag flyttade in hos tjejen så står abonnemangen fortfarande på henne och då går fakturorna till henne också. Men visa gärna om du har andra exempel. Vissa saker där båda står som ansvariga, brukar vi få varannan faktura var.

#53  Till Alvunger fredriktomte
2005-01-27 16:50:35

"Vad jag ställer mig frågande till är att så många män ser denna orättvisa och protesterar mot den, men när det handlar om mäns föräldraledighet låter det annorlunda. "Låt varje familj själv bestämma, man kan inte tvinga, föräldrarna får dela som de vill...."

Nu blir jag förbannad! Du BORDE veta att jag absolut är för en individualiserad föräldraförsäkring. Dessutom visar det sig nu att även xspartacusx är för detta. Återstår Nils. Som jag gissar du inte har en aning om vad han tycker. Men ändå passar du på att klumpa ihop oss med en mängd ANDRA män som har påstått både det ena och det andra (men det finns ÄVEN gott om kvinnor som inte vill ha en individualiserad föräldraförsäkring). Du gör en kollektiv beskyllning mot oss män som diskuterar i denna tråd angående att vi skulle vara inkonsekventa (dessutom antyder du att vi skulle vara inkonsekventa för att vi egentligen bara är ute efter maximera alla fördelar för oss män), som dessutom för åtminstone två av oss tre är direkt felaktig. Jag har *INGENTING* att göra med de män (eller kvinnor!!!!!!!!!!!!!!!) som tycker att föräldraledigheten även i fortsättningen skall få delas hursomhelst mellan föräldrarna. Uppenbarligen inte xspartacusx heller.

Så, varför frågar du då inte istället de KVINNLIGA feminister som i DENNA TRÅD förespråkat att mamman skall få alla de barnrelaterade bidragen (eftersom det är "krångligt" att göra på ett annat sätt) om vad DE tycker om individualiserad föräldraförsäkring, ISTÄLLET för att anklaga de tre männen som förespråkat en jämställd och lika fördelning för att vara MÖRKERMÄN?!

#54  ft m.fl. Hanna_B
2005-01-27 17:03:16

Lemur, jag kan inte se att xspartacusx är mera extremfall än mycket annat som vi diskuterar här... allas erfarenheter är giltiga att diskutera utifrån, hoppas jag.

ft, jag kan inte se att det inlägg du hoppar på, är riktat mot just dig. Därför ser din upprördhet för mig en smula felriktad ut.

På den här sajten _är_ det oerhört mycket prat om hur missgynnade män är i olika sammanhang. Både på JÄIF och här; ibland känns det som om det är precis lika mycket av det här inne som på JÄIF. Det är givetvis mycket prat om hur missgynnade kvinnor är också: ibland ser det ut som en märklig tävlingsgren. Prat om missgynnade kvinnor är för mig mera naturligt att det skulle dominera en sajt tillägnad feminismen. Allt prat om missgynnade män ser för mig ut som något slags motreaktion.

Jag håller med om Alvungers reflektion, utan att vilka klistra den på någon enskild person (vilket inte hon heller gör).

Vad jag inte kan hålla med henne om är att delat barnbidrag - eller att föräldrarna i alla fall åläggs att göra ett medvetet val - är en självklarhet. Vi ser ju flera debattörer här som inte tycker det. Vi behöver inte flera signaler som talar om att barn är f.a. mammornas angelägenhet - det borde vara en självklarhet, men är det inte.

#55  fredriktomte Alvunger
2005-01-27 17:38:43

Jag vet att du är för individualiserad föräldraförsäkring. Ingenstans i mitt inlägg framgick att jag anklagade män i denna tråd eller ens på feminetik för att vara emot IF. Det var heller inte killarna här jag tänkte på, det var en allmän reflektion.

Jag borde naturligtvis skrivit ut det. Men jag tyckte gott du kunde frågat mig vilka män jag menar, jag skrev bara "så många män", innan du blev så arg (vilket jag förstår att du blev, förutsatt då att jag verkligen syftat på dig, Nils och xspartacus. Dock är jag hederlig nog att rikta mina inlägg till dem de berör. Kanske borde du veta det?)

Så nej, jag passade inte på att klumpa ihop er med en massa andra män, gör ingen kollektiv beskyllning, eller antyder att ni är inkonsekventa och vill maximera fördelar för män.

Du har uppenbarligen inget förtroende för mig, tänker väldigt lågt om mig, det står nu tydligt efter detta inlägg. Ytterst tråkigt.

#56  Tillägg Alvunger
2005-01-27 17:43:42

Jag kan kanske lägga till att jag är förbannad på dig också, så att vi vet var vi står. Du hade alltför lite på fötterna för att gå till sådana extrema anklagelser. Mitt korta inlägg ledde till att jag mkt specifikt har anklagat tre personer på feminetik för att vara "MÖRKERMÄN".

Du tar i, du tar i hårt, jag vet inte vad det står för, men jag vet att jag inte tycker om det.

#57   xspartacus
2005-01-27 20:44:57

Frågorna borde väl gå att diskutera i en något sansad och saklig ton?

Mina egna erfarenheter av föräldraledighet var att jag fick mothugg både av arbetsgivaren och mamman när jag ville vara hemma med barnen.
Arbetsgivaren ville att jag skulle jobba och frun ville ha dagarna åt sig själv.
Jag stod på mig och var tydligen den förste mannen på jobbet som var hemma en längre tid med barnen. Idag är de flesta pappor på mitt jobb föräldralediga en period med sina barn och ingen tycker att det är något konstigt. Några 50% är det inte tal om men attityden har ändrats.
Om föräldraledigheten vore personlig hade jag själv utan problem kunnat vari hemma mina 50% med barnen utan att det blivit konflikt med arbetsgivare och fru.
Tas inte föräldraledigheten ut så känns det ju som en förlust för familjen.
Vad det gäller ekonomin så kostar det att ha barn men nog borde man kunna planera sin ekonomi för en delad föräldraledighet utan att familjen går under ekonomisk.
Vi bör vara stolta över vårt svenska system som är mycket generöst i jämförelse med omvärlden - jämför med andra länder i europa eller usa.
Att jobba för att vi pappor också ska ta ut en lika del av föräldraledigheten är väl bra både för kvinnor, män och barn.

Vad det gäller hätsk debattnivå i frågan om barnbidrag så hittade jag detta exempel i Nerikes Allehanda:
http://nerikes.se/artikel.asp?intId=834034

"Tyvärr finns det alltför många exempel på pappor som av olika skäl fjärmar sig från barnen. Det kan finnas väldigt konkreta orsaker till att det är så. Männen är starkt överrepresenterade bland alkohol- och narkotikamissbrukare.
Om ett halvt barnbidrag skickas till missbrukande fäder är risken uppenbar att pengarna går till annat än blöjor och barnkläder. Pappor kan även vara frånvarande av andra skäl, och inte alls närvarande i sina barns liv. Att skicka ett halvt barnbidrag till dessa fäder vore att uppmuntra ett beteende som inte barnen gagnas av. "

Även ROKS har i radion uttalat sig:
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=544486

"För kvinnor som försöker lämna en man som misshandlar, är det förödande om hon ska dela med sig av barnbidraget, anser ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt."

Själv tycker jag det är olyckligt att man blandar in ytterligheter i debatten när problemen ovan har en ganska enkel lösning.
En förälder som missbrukar eller misshandlar bör inte ha delad vårdnad.
Även om vårdnaden är delad så bör inte barnen vistas i en destruktiv miljö och bör vara fast boende hos den förälder som inte utsätter barnen för detta.
Försäkringskassans förslag kommer ju först omkring den 15 mars men nog tror jag att man tar större hänsyn till barnens boende än den delade vårdnaden i barnbidragsfrågan.

Familjelagstiftningen måste rimligtvis baseras på normalfallen och inte på extremfallen.
Det kommer alltid att finnas föräldrar (av båda könen) som inte sköter sig men dessa problem ska inte drabba oss som kanske inte är perfekta föräldrar men i alla fall gör så gott vi kan.

#58  barnbidragsdelningen ingemar
2005-01-28 11:31:47

klart att barnbidraget och flerbarnstillägget skall delas lika mellan båda föräldrarna när det är ett lika boende 50/50 jag har det så med boendet men hon vill i alla fall inte dela barnbidraget ändå fastän jag har lika mycket ansvar vad gällande inköp o saker till ungarna ändo så har vi lika lön också.Jag tycker att det skall delas med automatik då blir det inga onödiga diskussioner men det verkar som om tänkandet mellan dom olika könen är endast till mammornas fördel efter som dom låssas o ta på sig ansvaret, men i mitt fall är det ingen som har något huvudansvar eftersom vi har ett lika boende vad gällande vårdnad o umgänge. Men citronen smakar väl för surt i alla mammors mun med delningen.

#59  Andnor är förvirrande Pax
2005-02-21 20:30:08

Vad vill Andnor egentligen? Hon skriver:
"Men...
Det är viktigt att komma ihåg att reserverade pappamånader inte är en garanti för att de faktiskt tar ut sin del av försäkringen. Om pappan säjer nej fryser hälften av föräldrarnas tid med barnet inne. Och då kan vi hamna i en situation där vissa barn får kortare tid hemma med sina föräldrar. Då har vi förlorat barnperspektivet."

Berit Andnor tycker att vi ska barnbidraget skall delas lika, men samtidigt så tror hon inte att män är kapabla till att vara hemma med sina barn..?? Hey! Bestäm dig!

http://www.regeringen.se/sb/d/1211/a/7070

#60   Maj
2005-02-21 22:35:07

Andnor är realistisk, tyvärr.

60 % av papporna tar inte ut NÅGON LEDIGHET ALLS. (källa: senaste ETC) trots att det leder till två månaders mindre ledighet för barnet.

Förjävligt är det.

#61  det ena utan det andra Pax
2005-02-22 08:18:23

Men frågan är hur kan hon då vilja dela barnbidraget lika?

Att 60% av papporna inte tar ut någon ledighet alls visste jag inte! En kompis till mig vill bli pappa och skaffa familj, men samtidigt så säger han att "stanna hemma i nio månader skulle jag aldrig palla" Sånt blir jag upprörd över! Att en förälder ska vara "mer" förälder än den andra?!? Men samhället accepterar att han har den inställningen. Om en kvinna skulle yttra en sån mening så skulle hon vara en dålig förälder. Men han kommer undan med det. Jag tror faktiskt att om man skulle göra föräldraledigheten individuell, så skulle även samhällets åsikter om hur länge en förälder "bör" vara hemma ändras.

#62  Lättare sagt än gjort att dela eli
2005-03-09 00:51:01

En personlig erfarenhet av hur det kan gå till: Vinterkläder skulle inköpas till 7-årig flicka och pappa handlar. Resultat; nylonstrumpbyxor, prinsessklänning och lackskor. Tja, visst användes det pengar till barnet, men mamman fick göra ett större utlägg. Så kan det också se ut.
Är det någon som vet vart dagis-och fritidsräkningar skickas? De borde väl också delas då i rimlighetens namn? Och avgift för musikskola, kollovistelse och fritidsaktiviteter? Läkarräkningar? På något vis känns det inte särskilt praktiskt.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?