feminetik.se feminetik.se

Just nu 16 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Varför killar presterar sämre i skolan?


Gå till senaste inlägget#1  Varför killar presterar sämre i skolan? Kpunk
2009-04-06 14:05:07

Jag har just plöjt igenom skolverkets rapport:
"Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval"

Där det framgår att killar presterar sämre i skolan än tjejer i nästan alla ämnen. Vad beror detta på?

Någon som har några tankar om detta? Åsikter och litteraturtips uppskattas :-)

Min spontana tanke är att svaret står att finna i den maskulina normen, men alla tankar är välkomna.

#2  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? fredriktomte
2009-04-06 15:28:36

Två trådar i ämnet (där det bland annat refereras till åtminstone två studier som antyder att det förekommer diskriminering av pojkar):

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

Hur menar du att det skulle finnas i den maskulina normen (inget ifrågasättande, utan en undran)?

#3  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Kpunk
2009-04-06 16:00:20

Tack så mycket för tipsen :-)

Jag tänker mig dels att macho idealet ställer till en hel del problem. Det är inte alltid lätt att vara tuff och hård samtidigt som man ska vara ansvarsfull och skötsam i skolan.

Som jag upplever det när jag jobbar med skolungdomar är det en vanlig attityd även bland högresterande pojkar att det är helt ok att ha bra betyg. Rent av kan det vara något positivt, men det ska hällst nås utan någon synlig ansträngning.

Jag upplever det även som om många lågpresterade killar gärna hackar på de killar som tar skolarbetet på för stort allvar.
En stackars kille som fick VG på ett prov på transport programmet fick exempelvis halva klassens pennor kastade på sig i kombination med en massa glåpord. för att ta ett av många exempel jag sett i klasser jag undervisat i.

Men som sagt tanken är ännu så länge i sin vagga.

#4  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Kpunk
2009-04-06 16:05:13

Överlag uppmuntras tjejer till att vara mer ansvarstagande, medan killar oftast uppmuntras till att vara mer utåtagerande och rebelliska. (något som i och för sig inte alltid behöver vara dåligt, men som inte direkt ger fördelar i skolan)

#5  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pannasanna
2009-04-06 16:25:11

Kpunk, du har en poäng i att gamla mansideal kan spela en viss roll i det, omgivningens förväntningar påverkar ju elevers skolresultat.

Hur kommer det sig att enda ämnet där pojkar klarar sig bättre än flickor är idrotten?

Innan man börjar ropa på diskriminering av pojkar inom skolväsendet bör man nog fråga sig varför det är samma tendens även i många andra länder i Europa, och ta sig en funderare på om motsättningen kanske finns hur man gör män av pojkar i det heteronormativa samhället.

Klart är i af att flickors/kvinnors ökade förväntningar på sig själva, och från omgivningen, är att utbildning, arbete och karriär är lika viktigt som familj och barn, det kanske förklarar varför flickor är mer motiverade än pojkar att få bra betyg, genomföra gymnasiet och även högskolan.

#6  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Kpunk
2009-04-06 16:49:29

Pannasanna:

Håller med till fullo.

Jag tycker att det här borde gå att slå två flugor i en smäll. Genom att aktivt arbeta med de negativa aspekterna av den manliga könsnormen i skolan kan vi förhoppningsvis få både bättre resultat från killarna samtidigt som vi då motarbetar den destruktiva delen av maskuliniteten som drabbar kvinnor.

Tyvärr lyser denna typ av åtgärder med sin frånvaro i skolan idag. När det diskuteras jämställdhet handlar det för pojkars del om en väldig massa du får inte.... Vilket inte är en speciellt bra utgångspunkt för beteendemodifikation. Istället borde fokus ligga på att ändra pojkarnas mål.

#7  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? SGTallentyre
2009-04-06 17:37:23

Vi ska också minnas att det var ombytta roller för ett par årtionden sedan - då var det pojkar som presterade bättre i skolan och förväntades börja på högskolan.

De här mönstren är alltså ganska nya.

#8  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pierzon
2009-04-06 17:45:12

Spännande diskussion. Jag är ny på feminetik.se och ser med glädje en del diskussioner om jämställdhet i skola. Jag har jobbat som genuspedagog ett antal år och vill utveckla detta arbete vidare.

Jag har egenligen inget att lägga till den bild ni beskriver, förutom att jag tycker att den stämmer. Arbetarklass-pojkar och pojkar som har en annan etnisk häkomst har ofta ett tydligare macho-manligt-idéal medans pojkar med mer medelklassbakgrund inte har samma idéal, utan snarare tjänar på att hålla sig väl med såväl killar och tjejer och visar respekt mot alla. Tjejer likadant - klassbakgrunden spelar roll.

Sen kan jag understryka att det är svårt att gå emot den gängse regler-och-lagar diskursen som råder idag och som snarare förordar tydliga regler och mer konsekvenser för pojkar som inte beter sig som den hegemoniska manliga normen menar att man skall göra (d.v.s det macho-manliga är inte längre det manlighetsidéal som leder till högst status i samhället).

/Mikael Persson

#9  till Kpunk fredriktomte
2009-04-06 18:25:43

Jag tycker man måste börja med att fråga sig varför det kommit att ingå ett antiplugg-element i den manliga könsrollen för pojkar.

Egentligen är ju nämligen högre studier i allra högsta grad förknippade med väldigt klassiska manliga ideal: Makt, framgång, rikedom, styrka (utifrån ett samhällsperspektiv snarare än ett muskelperspektiv). Pojkar som förkastar studier och högre lärande får det svårt hävda sig i den samhälleliga hieriarkin, som senare i livet bidrar till att bestämma deras värde som just *män*.

Dessutom verkar skillnaderna mellan studieresultat (liksom även akademiska studier) öka mellan könen, till pojkarna/männens nackdel, samtidigt som en högre utbildning blir alltmer nödvändig för att komman någon vart i samhällshierarkin.

Jag tror man misstar sig om man enbart förklarar det med "machoideal". Det finns egentligen ingen inneboende motsägning mellan att vara "hård och tuff" och ha bra studieresultat. Bara för att man är "hård och tuff" behöver man inte vara ointelligent och obildad (se bara till sådana machon som Leif G.W. Persson, Jan Guillio, osv).

Vad jag tror det handlar om är en feminisering av skolan. Skolan, liksom att vara tyst, ordentlig, osv har i stor utsträckning kommit att förknippas med kvinnor/flickor, vilket gör att pojkarna, vars manlighet mångt och mycket definieras genom att disassociera sig till sådant som kodas som kvinnligt tar avstånd från skola och utbildningsväsen. Som både nationella och internationella tester visar är de dock inte särskilt mycket sämre än flickorna rent kunskapsmässigt, vilket kan vara ett tecken på att det inte är kunskapen som sådan som föraktas, utan snarare underkastandet av de kvinnligt kodade normerna.

Och varför har skolan kommit att förknippas så mycket med kvinnor/kvinnlighet? Jag tror svaret helt enkelt är den brutala kvinnodominans som råder inom förskolan och de första åren i grundskolan. Förrutom att avsaknaden av manliga dagisfröknar/lärare som sådan ger en klar hänvisning om vilket kön skolvärlden tillhör så kan säkert sådant som kvinnlig homosocialitet (mellan fröken/lärarinna och flickorna och som t.ex. kan ta sitt uttryck i en nedvärdering av sådant som traditionellt kodas som manligt) och diskriminering av pojkar spela in.

#10  till Pannasanna och Kpunk fredriktomte
2009-04-06 18:44:41

Pannasanna sa:
Innan man börjar ropa på diskriminering av pojkar inom skolväsendet bör man nog fråga sig varför det är samma tendens även i många andra länder i Europa, och ta sig en funderare på om motsättningen kanske finns hur man gör män av pojkar i det heteronormativa samhället.


"Många andra länder" är väl en överdrift? Jag har för mig att det är Sverige, Norge och Storbrittanien vi pratar om. Dvs, det är en minoritet av länderna där pojkarna halkar efter, därtill, vilket ju är pinsamt, är det länder som profilerar sig som jämställda.

Hursomhelst: Varför inte ropa på diskriminering? I mina ögon vore det bra om detta kunde utredas, d.v.s. att man forskade kring huruvida det förekommer könsdiskriminering i skolan och då särskilt vid betygssättningen (och då inte med utgångspunkt att könsdiskriminering är någonting som enbart, eller huvudsakligen, drabbar flickor/kvinnor (patriarkatet did it!)).

Ser du (ni) något fel i detta? Om ingenting annat: tills det är uträtt kan man på goda grunder misstänka att diskriminering förekommer, varför det vore dumt att tystna om det.

Pannasanna sa:
Klart är i af att flickors/kvinnors ökade förväntningar på sig själva, och från omgivningen, är att utbildning, arbete och karriär är lika viktigt som familj och barn, det kanske förklarar varför flickor är mer motiverade än pojkar att få bra betyg, genomföra gymnasiet och även högskolan.


Det där räcker inte särskilt långt som förklaring, eftersom även pojkar har förväntningar på sig att utbilda sig, skaffa arbete och framförallt göra karriär (förväntan på karriär är nog större för män än den är för kvinnor).

Kpunk sa:
Tyvärr lyser denna typ av åtgärder med sin frånvaro i skolan idag. När det diskuteras jämställdhet handlar det för pojkars del om en väldig massa du får inte.... Vilket inte är en speciellt bra utgångspunkt för beteendemodifikation. Istället borde fokus ligga på att ändra pojkarnas mål.


Jag tycker du har en poäng här. Kanske beror förklaringen på vilket kön det är som för jämställdhetsdiskussionen liksom vilket kön det är som dominerar som auktoritet inom skolan? Har man svårt att identifiera sig med pojkarna och mest betraktar dem som störande element är det inte konstigt att man har svårt att bistå med någonting annat än bannor och utskällningar.

Som kuriosa kan nämnas att jag för ett antal år sedan diskuterade med en blivande lärarinna (feminist och politiskt engagerad inom Lunds Socialdemokratiska Studentklubb) om problemet med pojkarnas sämre betyg och förmodat sämre prestation. Hennes svar var att det ställdes för lite krav på pojkarna och att de inte straffades hårt nog när de bröt mot reglerna. En annan diskussion hade jag med en dagisfröken (om hon var/är feminist vet jag dock inte). Hon berättade att hon inte ingrep om pojkar slogs på dagis, vilket hon motiverade med att det är "naturligt för ungtuppar att brösta sig". Hon bifogade även det charmiga "lite blod får man räkna med".

#11  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? lynx
2009-04-06 19:29:07

Rapporten Kön och skolframgång från skolverket:

http://www.skolverket.se/sb/d/2249/a/12610

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/26/1…

#12  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pannasanna
2009-04-06 19:31:24

Kpunk:
"Genom att aktivt arbeta med de negativa aspekterna av den manliga könsnormen i skolan.."
--
"Tyvärr lyser denna typ av åtgärder med sin frånvaro i skolan idag."


Jag är inte övertygad om att problemet är i skolan, eller hur skolorna sköter sin uppgift. Grejen är väl att skolan kan bara göra så mycket, det är ju det samhälleliga attityderna som måste ändras, dvs förändra de förväntningar som läggs på män i dag i form av gamla och förlegade mansideal, mansideal som är i direkt konflikt med vad som förväntas av unga män i högre utbildningar och framtida yrken.

Tyvärr finns det också en tendens att se skolan som nån sorts uppfostrings- och/eller indoktrineringsanstalt. Skolans mål och vision är och ska vara att ge den nödvändiga utbildningen och förberedelsen inför fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Kraven, förutsättningarna och innehållet har förändrats så att det inte längre befrämjar de gamla och förlegade mansidealen.
I dagens yrkesverksamhet är inte styrka, muskler, konkurrensförmåga och tävlingsinstinkt lika efterfrågade som förr, idag efterfrågas sociala förmågor, speciellt bland chefer som ska"coacha" sina medarbetare mot ett gemensamt mål, och inte som detaljstyra.
Ofta misstolkas det moderna ledarskapet som ett "snällt" ledarskap, men det är fel, det ställer faktiskt större krav på ledarskapet än det gamla ledning systemet. Så hur förhåller sig då dagens krav på modern ledarskapsfilosofi till de gamla mansidealen, makt, framgång, rikedom, styrka? Väldigt dåligt skulle jag vilja påstå.

Skolan har följt med i den här utvecklingen, pedagogiken har ändrats efter de nya förutsättningarna, men inte mansidealen tyvärr, de ligger kvar på, mer eller mindre, på samma nivå som för 50-70 år sen.

Så vad kan skolan göra åt detta?

Själv tror jag att skolorna och pedagogerna i skolan gör sin del, och gör det jäkligt bra dessutom utifrån dom förutsättningarna som finns till förfogande.

ps. där fredriktomte ser en "feminisering av skolan", ser jag som att skolan äntligen gör det som skolan ska , dvs belönar de kommunikativa och verbala förmågorna för att bemöta de förändrade kraven i arbetslivet, och i samhället i stort.

De gamla och förlegade mansidealen gynnar inte män, vare sig i skolan eller i framtida yrkesverksamhet.

#13  till pannasanna fredriktomte
2009-04-06 19:44:05

pannasanna sa:
Så vad kan skolan göra åt detta?

Själv tror jag att skolorna och pedagogerna i skolan gör sin del, och gör det jäkligt bra dessutom utifrån dom förutsättningarna som finns till förfogande.


Vad sägs om att försöka svara på din egen fråga?

Vad ska göras och vem ska göra det?

pannasanna sa:
ps. där fredriktomte ser en "feminisering av skolan", ser jag som att skolan äntligen gör det som skolan ska , dvs belönar de kommunikativa och verbala förmågorna för att bemöta de förändrade kraven i arbetslivet, och i samhället i stort.


Du missförstår vad som är min huvudsakliga poäng. Jag talar inte först och främst om innehållet i det som lärs ut utan om könssammansättningen bland de vuxna (auktoriteter) som finns inom barnomsorg och skola samt de konsekvenser det får för homosocialitet och könsdiskriminering.

Vad tycker du själv om att 95 procent av dagispersonalen är kvinnor (en andel som dessutom ökat till följd av pedofilskräcken!)? Att, som du tidigare själv påpekat, 75 procent av lärarna i grundskolan är kvinnor (där dominansen kan antas vara ännu större i lågstadiet)? Är det oproblematiskt? Är kvinnor oförmögna till homosocialitet och könsdiskriminering?

#14  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pannasanna
2009-04-06 21:34:21

Dagis, förskolor och lågstadiet har alltid, ända sen från början, varit kvinnodominerat, om "feminiseringen av skolan" hade varit orsaken varför pojkar presterar sämre, släpar efter i utbildningen, jämfört med flickor, varför märktes det inte tidigare?

Att lärarkåren är dominerad av kvinnor är ingen nyhet, eller ens svårt att förklara, men sen 50-talet har det faktiskt inte skett någon dramatisk förändring, så det kan inte ensamt förklara varför flickor presterar bättre i skolan än pojkar.

Den gamla pedagogiken från 1900-kallt passade pojkar bättre just pga att den motsvarade mansidealet från samma tid.
Idag lever vi på 2000-talet, och pedagogiken har ändrat orientering, mansidealet inte så mycket, och vi kvinnor har gjort upp med 50-talets kvinnoideal, vi har mätt den och funnit den förkastlig, därför har vi bättre förutsättningar att anpassa oss till den nya orienteringen inom pedagogiken.
Flickor har lättare att definiera sig i det kommunikativa och verbala formspråket som finns i dagens skola än vad pojkar har, därför trivs flickorna bättre och har större förtroende för skolan och utbildningen än vad pojkar har, det är därför flickor presterar bättre.

Det är ingen kvinnokonspiration, det är utveckling.

#15  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? SGTallentyre
2009-04-06 23:57:14

Pannasanna: Du försöker framställa det som att flickor skulle börjat prestera bättre i skolan, medan pojkar skulle ligga kvar på samma nivå. Det är fel.

Varje ny årskull flickor ligger kvar på ungefär samma prestationsnivå, medan de nya årskullarna pojkar presterar allt sämre.

Och du har mage att påstå att skolan gör ett "jävligt bra jobb" när pojkarnas resultat bara blir sämre.

Ingen här har åberopat någon kvinnokonspiration. Men hur som helst är det tydligt för nästan alla utom dig att den svenska skolan har blivit allt sämre på att undervisa pojkar.

#16  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pierzon
2009-04-07 00:51:06

Pannasanna: Jag måste tacka dig för att du tror på att pedagoger gör sitt bästa. Jag är helt övertygad om detta trots att jag många gånger har konfronterat pedagoger som inte ser problemet med jämställdhet som något reellt problem. Därför behövs genuspedagogik och det behövs resonerande om dessa frågor för att vi skall nå framgång.

Vad det sen är som ni på olika sätt menar att skolan skall göra kan väl diskuteras. Hur skall man t.ex. bemöta en växande grabbkultur på en skola med kopplingar till fotbollshuliganer och liknande? Hur skall detta arbete ske? Arbetet sker idag, precis som det har gjorts förr i tiden, men frågan är hur det skall ske.

Dels kan arbetet ske genom att synliggöra könsnormer, genusstrukturer etc. för att elevern själva skall få upp ögonen för strukturella problem i samhället. Vidare kan man försöka att ifrågasätta det "normala" pojkbeteendet i skolan genom att försöka undvika att behandla pojkar annorlunda genom att exempelvis säga att de har extra mycket spring i benen, eller att han har svårt att lösa konflikter. Vidare kan man försöka att kompensatoriskt träna på de saker som pojkar respektive flickor har svårigheter med (en tanke som är mer åt det radikalfeministiska hållet).

Denna diskussion tar jag gärna vid i en annan tråd för intresserade.

Till sist vill jag hålla med (vem som nu skrev) att vi kanske inte kan klandra skolan för allt. Dels har skolan inte obegränsat med möjligheter och vidare kan det faktiskt vara så också att vi nu uppmärksammar pojkaktiga beteenden som ett problem utan att vi gjort så tidigare.

Ps. Jag vet inte om jag var så stringent, men jag kände att jag ville försöka nyansera vissa uttalanden.

#17  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? FumikoFem
2009-04-07 10:05:14

En stuide från BRIS som kanske passar i denna tråd?
http://www.dn.se/opinion/debatt/hogstadietjej…

Det handlar om att känna stress och press inför framtiden bland flickor och pojkar, och det är särskilt flickor som känner mest prestationstångest inför framtiden.

#18  till pannasanna fredriktomte
2009-04-07 10:32:11

pannasanna sa:
Dagis, förskolor och lågstadiet har alltid, ända sen från början, varit kvinnodominerat, om "feminiseringen av skolan" hade varit orsaken varför pojkar presterar sämre, släpar efter i utbildningen, jämfört med flickor, varför märktes det inte tidigare?

Att lärarkåren är dominerad av kvinnor är ingen nyhet, eller ens svårt att förklara, men sen 50-talet har det faktiskt inte skett någon dramatisk förändring, så det kan inte ensamt förklara varför flickor presterar bättre i skolan än pojkar.


Kvinnodominansen i både skola och på dagis har ökat de senaste årtiondena. Går man ännu längre tillbaka skulle jag gissa på att lärarkåren förmodligen var mansdominerad, eller i vart fall inte i närheten lika kvinnodominerad. Jag tror inte att det är feltänkt att koppla ihop denna utveckling med de allt större skillnaderna mellan pojkar och flickors betyg.

Vidare är det mycket möjligt att det existerat kvinnlig homosocialitet (och diskriminering av pojkar) tidigare, när skillnaderna totalt sett var mindre. Men detta kan ha dolts av den större ojämställdhet mellan kvinnor och män som rådde då och som inverkade negativt på flickornas betyg/prestationer. Det är i mina ögon också mycket möjligt att den kvinnliga homosocialiteten inom lärarkåren var mindre utbredd förr, till följd av en starkare mansnorm.

På en punkt håller jag med dig: Den kvinnliga könsrollen har breddats och förändrats mycket mer än den manliga. Det har gjort att flickor/kvinnor har mycket större möjlighet att tillgodogöra sig manligt kodade attribut och att verka inom manligt kodade områden än pojkar/män har vad gäller kvinnligt kodade attribut och områden. Även detta får antas ge utslag i betyg och prestationer i skolan, då flickorna knappar igen inom ämnen som traditionellt kodats som manliga (och där lärarna ofta varit män) medan pojkarna inte knappar igenom inom områden som traditionellt kodats som kvinnliga (och där lärarna nästan alltid är kvinnor).

Vad jag vill säga med allt ovanstående är alltså att de jämställdhetsmässigt negativa effekterna av en oerhört könssegregerad lärar- och barnomsorgskår kanske inte slagit fullt ut tidigare, till följd av den tidigare bristen på jämställdhet. Det är inte omöjligt att det dessutom håller på att bli än värre.

pannasanna sa:
Den gamla pedagogiken från 1900-kallt passade pojkar bättre just pga att den motsvarade mansidealet från samma tid.
Idag lever vi på 2000-talet, och pedagogiken har ändrat orientering, mansidealet inte så mycket, och vi kvinnor har gjort upp med 50-talets kvinnoideal, vi har mätt den och funnit den förkastlig, därför har vi bättre förutsättningar att anpassa oss till den nya orienteringen inom pedagogiken.
Flickor har lättare att definiera sig i det kommunikativa och verbala formspråket som finns i dagens skola än vad pojkar har, därför trivs flickorna bättre och har större förtroende för skolan och utbildningen än vad pojkar har, det är därför flickor presterar bättre.


För 30 år sedan kommunicera människor inte? Då behövde man inte verbal och kommunikativ förmåga? Och idag behöver man inte tävla eller konkurrera? Att den offentliga sfären konkurrensutsätts och läggs i händerna på privata och vinstdrivande företag, att företagaren (som nästan alltid är en man) hyllas från både vänster och höger, att klasskillnaderna i samhället växer, allt det här är alltså tecken på att tävlingsinstinkt och konkurrensförmåga inte längre behövs alltså?. För övrigt är det väl just tävlar och konkurrerar flickorna gör, när de strävar efter de bästa betygen. Betygens främsta syfte är just deras relativa mått (dina egna betygs värde bestäms av de andra elevernas betyg när du ska konkurrera om en plats på gymnasiet/universitetet/hos arbetsgivaren).

Sedan kan man ju även fråga sig vilka ”vi” i det du skriver ovan är. Samhället? Eller den kvinnodominerade lärarkåren? Om det är den senare är det kanske inte så konstigt att den kommer fram till att traditionella kvinnoattribut är bättre och mer förtjänstfulla än traditionella mansattribut...

pannasanna sa:
Det är ingen kvinnokonspiration, det är utveckling.


Ingen har sagt någonting om någon kvinnokonspiration.


Slutligen ser jag att du inte svarat på en enda av de frågor jag ställde i mitt föregående inlägg. Så jag ställer dem igen:

1. Vad ska göras för att komma tillrätta med pojkarnas sämre betyg/prestationer och vem ska göra det?

2. Är den starka kvinnodominansen inom barnomsorgen (och då särskilt dagis och låg- och mellanstadie) oproblematisk?

3. Tror du kvinnor är oförmögna till homosocialitet och diskriminering?

#19  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Kpunk
2009-04-07 10:53:46

Fredriktomte #9
Angående det du skriver om mål som makt, framgång och rikedom tror jag fortfarande spelar roll. Dock tror jag inte att eleverna faktiskt ser kopplingen mellan rikedom/makt och prestation i skolan längre.
Jag tror absolut att kvinnodominansen i tidiga år spelar stor roll. Pojkarna behöver fler förebilder som kan hjälpa dem att bryta mot de destruktiva delarna av mansnormen. Något jag tyvärr tror killar lyckas betydligt bättre med än tjejer. Framförallt om vi köper tanken på att pojkar definierar vad som är manligt utifrån vad som inte är kvinnligt.

Lynx #11
En väldig massa tack för länken. :-) Precis vad jag letade efter.

Pannasanna #12
Angående skolan som "uppfostrare" så tror jag inte skolan gör ett speciellt bra jobb i dagsläget. Jag är övertygad att de flesta lärarna gör sitt bästa. Men på grund av underbemanning och brist på resurser når vi väldigt sällan fram hela vägen. Skolan ska i och med Lpo 94 återigen vara värdeförmedlare så visst är det skolans uppgift att hjälpa barnen även med detta.

Jag kan hålla med folk om att det huvudsakliga ansvaret egentligen bör ligga hos föräldrarna och samhället i stort. Men den tragiska sanningen är den att jag oftast när jag är ute och jobbar har betydligt mer kontakt med mina elever än vad deras gena föräldrar har! Det säger en del om föräldragenerationen i Sverige idag. Föräldrarna använder sig allt som oftast av den andra stora värderingsförmedlaren TV för att slippa prata med sina barn, tanken på att media ska förmedla något vettigt alls har jag gett upp för länge sen. Så skolan måste tyvärr göra jobbet. Vi kan inte låta barnen drabbas mer än de redan gör av värdelösa föräldrar, och ansvarslös media. (Ja jag är bitter =P)

#20  till Kpunk fredriktomte
2009-04-07 17:53:15

Kpunk sa:
Angående det du skriver om mål som makt, framgång och rikedom tror jag fortfarande spelar roll. Dock tror jag inte att eleverna faktiskt ser kopplingen mellan rikedom/makt och prestation i skolan längre.


Jag minns att jag såg en tydlig sådan koppling när jag gick i skolan, men det är möjligt att den insikten kom först någon gång på mellanstadiet (eller möjligtvis, möjligtvis högstadiet). Får man tro Bris (se fumikofems länk i #17) så är högstadieelever i allra högsta grad medvetna om kopplingen mellan studieresultat och senare status, pengar och livsmöjligheter.

Men som sagt, om studieoviljan grundläggs på ett tidigare stadium (t.ex. redan på dagis eller kanske även under lågstadiet) så är det möjligt att det i många fall inte hjälper när insikten väl kommer.

Min huvudsakliga poäng kvarstår dock: Det finns ingenting *i sig* som säger att det är "macho" eller "hårt och tufft" att ha dåliga betyg. Man måste fortfarande fråga sig själv: Varför är det viktigt för flickor att göra bra ifrån sig i skolan, men inte för pojkar (inom många områden, t.ex. sport, råder det omvända förhållandet, så någon allmän princip om att det alltid anses viktigare att vara framgångsrik och flitig som flicka/kvinna finns inte).

Kpunk sa:
Jag tror absolut att kvinnodominansen i tidiga år spelar stor roll. Pojkarna behöver fler förebilder som kan hjälpa dem att bryta mot de destruktiva delarna av mansnormen. Något jag tyvärr tror killar lyckas betydligt bättre med än tjejer. Framförallt om vi köper tanken på att pojkar definierar vad som är manligt utifrån vad som inte är kvinnligt.


Bara en sådan sak som att könssammansättningen hos dagisfröknar, lärare och fritidspersonal skulle ändras till 50/50 tror jag skulle ha en signifikant effekt, även om det inte kopplades samman med någon specfik sattsning på könsrollsbrytande och genuspedagogik (för den sakens skull tycker jag att man ska fortsätta att satsa på genuspedagogik eftersom jag tror att effekten blir starkare då).

Sedan kan man förståss önska sig könet på läraren inte borde ha någon betydelse, men om det inte hade det skulle vi ju förmodligen inte ha den könssegregation som vi har till att börja med.

Någon tanke kring hur man skulle kunna öka andelen manliga lärare och dagisfröknar?

#21  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Kpunk
2009-04-07 21:30:13

fredriktomte sa:
Någon tanke kring hur man skulle kunna öka andelen manliga lärare och dagisfröknar?


Kommer inte att hända är jag rädd. Jag talade med folk om det på lärarutbildningen och den i särklass största orsaken till varför killar inte vill jobba med mindre barn är att de inte vill bli sedda som pervon. Detta är ett större problem än det rent ekonomiska som jag har förstått det.

När det gäller förskolan blir det ännu värre. För att ta ett exempel från min kompis arbetsplats. När de hade en manlig vikarie så kom flera mammor och begärde att han inte skulle få byta blöjor på deras barn. Med enda motiveringen att han var kille.

#22  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? feman
2009-04-08 13:14:20

i #9 säger fredriktomte att
pojkarna, vars manlighet mångt och mycket definieras genom att disassociera sig till sådant som kodas som kvinnligt tar avstånd från skola och utbildningsväsen


som Kpunk påpekar i #21 gäller det inte bara pojkars skapande av sin manlighet utan även mäns bibehållande av sin just sin egen maskulinitet.

så jag vill gärna uppmuntra till åtgärder som gör "manligheten" synlig i samhället för jag instämmer i att maskulinitet är en av orsakerna till pojkars "sämre" (annorlunda vore väl ett bättre ord?) resultat inte bara i skolan.

#23  till Kpunk fredriktomte
2009-04-08 18:23:03

Men pedofilpaniken borde man ju faktiskt kunna göra någonting åt. Jag tror inte alls att den är lika utbredd som den var när det var som värst (det har ju t.ex. blivit en hel del resningar för män som dömts för sexuella övergrepp på minderåriga på svajiga grunder).

Dessutom äger samhället frågan. Ställ krav på barnomsorgsutbildningarna (både de gymnasiala och eftergymnasiala) att de *måste* examinera fler män. Ställ krav på dagisen att de ska ha en viss kvot män i personalen, alternativt belöna de som lyckas med detta. Ställ krav på föreståndare att de inte lysstrar på föräldrakrav av den typ du exemplifierade med.

Sedan kan man ju också syssla med mer övergripande opionsbildning för att motverka bilden av den barnintresserade mannen som barnvåldtäktsman eller på annat sätt avvikande i negativ bemärkelse.

Har man redan bestämt sig för att det inte kommer att gå kommer det såklart inte att gå.

#24  till feman fredriktomte
2009-04-08 18:28:33

feman sa:
som Kpunk påpekar i #21 gäller det inte bara pojkars skapande av sin manlighet utan även mäns bibehållande av sin just sin egen maskulinitet.


Och inte att förglömma: Kvinnors krav på maskulinitet hos män. Om kvinnor slutade efterfråga och kräva "manliga" män skulle maskulinitetsidealet helt implodera.

Men allt är en cirkel, och att singla ut en viss grupp för påverkan är nog svårt.

Som visats vad gäller den kvinnliga könsrollen så går könsroller absolut att utvidga och försvaga. En viktig poäng här tror jag är att huvudsakligen köra med morot. I feministiska sammanhang så är det inte sällan piskan förs fram som huvudsakligt instrument för att förändra mäns beteende. Jag tror att man uppnår bättre resultat om man uppmuntrar istället för bestraffar (vilket är hur jag uppfattar att den kvinnliga könsrollen förändrats).

#25  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? knoppan
2009-04-08 19:31:06

Kpunk sa:
När det gäller förskolan blir det ännu värre. För att ta ett exempel från min kompis arbetsplats. När de hade en manlig vikarie så kom flera mammor och begärde att han inte skulle få byta blöjor på deras barn. Med enda motiveringen att han var kille.


Det har tycker jag ar skitsorgligt samt oerhort irriterande!

/knoppan

#26  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Peggy
2009-04-09 14:26:27

* Uppfostran: pojkar uppmuntras till självständighet, flickor till lydnad

* Kvinnodominans i bemärkelsen brist pa manliga förebilder - tänk pa att manga växer upp utan pappa eller med en pappa som inte är fysiskt eller mentalt närvarande i samma utsträckning som mamman. Med kvinnodominans inom förskola och skola blir avsaknaden av manliga förebilder total. (kalla mig biologist om ni vill!)

* Kvinnodominans i bemärkelsen auktoritetsproblem. Pojkar uppfostras till dominans över kvinnor. Att da underkasta sig en kvinnlig lärare pa det sättet som undervisningen och uppfostran kräver, blir en motsägelse till den manliga socialiseringen.

* Självförtroende, känsla av kompetens. Flickor och kvinnor känner sig i större utsträckning osäkra pa att duga, vilket gör att vi försöker mer. Jag deltar sedan ett halvar i en studiecirkel. Var cirkel är en av tre-fyra parallella i stan, som handlar om samma ämne. Cirklarna domineras av män. Jag är den enda kvinnan i min grupp. Efter en period erbjöds ett repetitionsseminarium, gemensamt för alla cirklar, för att ga igenom det vi lärt oss i (det mycket komplexa) ämnet. Resultat: Nästan alla deltagare pa repetitionsseminariet är kvinnor. Männen tyckte uppenbarligen att de "redan kan"... Detta mönster kan jag tänka mig gar igen i skolorna. Och leder naturligtvis till att pojkar lär sig mindre - den som inte fragar utan ska ha "koll" lär sig inte...

#27  Men det måste vara något annat också... Henrik
2009-04-09 15:16:00

Utöver Peggys förklaringar måste det vara något annat, tidsbundet, som förklarar den snabba förändringen på senare tid. Och det är som pierzon skrev "en växande grabbkultur på en skola med kopplingar till fotbollshuliganer och liknande". Den som läser läxan eller är duktig på ett prov mobbas. Allt påstås vara skolans fel, men som pierzon skrev är det inte lätt att säga hur skolan ska kunna bryta grabbkulturen.

Tjejkulturen är förresten inte heller så lustig, mest smink och fniss. Den som hittar på ett sätt att bekämpa könsrollerna hos skolbarn är värd ett par tre nobelpris.

#28  till Peggy fredriktomte
2009-04-09 15:28:45

Jag tycker din uppräkning är ganska typisk för hur feminister ofta resonerar i sådana här frågor. Jag tvivlar inte på att de punkter du listar kan vara möjliga delförklaringar till pojkars sämre betyg/prestationer i skolan, men de ser bara till ena sidan av myntet.

Eller för att vara mer exakt: de ser bara till problemen i pojkarnas/männens beteende.

Bara en sådan sak som att två av dina punkter handlar om kvinnodominansen (bara skolan, eller barnomsorgen, inklusive dagis, i stort?), men ingen punkt handlar om vilken påverkan kvinnodominansen har på lärar/dagisfrökenkollektivets behandling av pojkarna. Istället handlar det enbart om vilken effekt kvinnodominansen har på pojkarnas beteende.

Problemet förläggs helt och hållet till pojkarna.

Är det så svårt att tänka sig att även kvinnor utvecklar homosocialitet, identifierar sig med sitt eget kön samt särbehandlar, åsidosätter och diskriminerar det andra könet?

#29  till Henrik fredriktomte
2009-04-09 15:34:48

Tycker också det finns en poäng att inte betrakta "killkultur" och "tjejkultur" som två helt separata fenomen.

Den pojke som pluggar och är "nördig" (som motsatts till häftig och tuff) blir inte populär hos flickorna. Idealet om att pojkar inte ska plugga är alltså ingenting som enbart upprätthålls av pojkarna själva.

Samma sak kan sägas om flickornas utseendehets. Den flicka som struntar i hur hon ser ut blir inte populär hos pojkarna.

#30  Vem upprätthåller grabbkulturen? Henrik
2009-04-09 18:29:36

Dom studier jag har sett kommer fram till att grabbkulturen inte upprätthålls av tjejerna och tvärtom. Det är inte så att tjejer i allmänhet föredrar killar som spottar och svär och misslyckas i skolan och det är inte så att killar i allmänhet föredrar sminkade fnissande tjejer.

När man tala om grabbkultur och tjejkultur ska man komma ihåg att det är en gängkultur som bara finns i gängen och dom är ofta en minoritet. Eftersom gängen märks så tydligt är det lätt att tro att dom är typiska.

#31  till Henrik fredriktomte
2009-04-09 19:32:45

Okej, du pratar om extrema gäng, jag pratar om barn i största allmänhet.

Pojkar (liksom även flickor i mindre utsträckning) behöver inte ingå fotbollshuligangäng för att bli retade och mobbade om de pluggar och anstränger sig i skolan.

Likaså behöver inte flickor (liksom även pojkar i mindre utsträckning) ingå i extrema tjejklickar för att bli retade och mobbade om de inte fixar med sitt utseende.

Många gånger räcker det att gå i en vanlig klass i en vanlig skola med vanliga skolkamrater.

För övrigt tror jag du har missförstått hela grejen med att göra dåligt ifrån sig i skolan. Vinnaridealet är starkt i den manliga könsrollen. Att vara en förlorare är "omanligt" (och därmed oattraktivt). Den kille som misslyckas i skolan kommer såklart inte att bli poppis bland tjejerna för detta. Men om han skiter i skolan har han inte misslyckats, för då har han inte ens försökt, och försöker man inte kan man inte misslyckas.

Att strunta i skolan kan därför vara ett sätt att slippa stämpas som förlorare eller medelmåtta. Kombineras det med att han är en vinnare inom något annat område (kanske sport, kanske musik, osv) samt i största allmänhet är tuff, häftig och lite "lagom" farlig, så är det absolut ett sätt att bli populär hos många unga tjejer. Det funkar ju faktiskt till och med på både en och annan vuxen "tjej".

#32  fredriktomte Peggy
2009-04-09 19:43:45

Jag håller inte med om din tolkning av mitt inlägg.

#33  till Peggy fredriktomte
2009-04-09 19:58:04

Och?

#34  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Peggy
2009-04-09 21:06:41

Yeeeah! Vad ska jag svara på det? "Var fick du luft ifrån?" Näää... känns lite högstadiet nu Fredrik...

#35  till Peggy fredriktomte
2009-04-10 00:23:14

Det är vad du gör det till.

#36  Gängkulturen drabbar alla Henrik
2009-04-10 00:24:08

Ett gäng kan förstås vara i minoritet och ändå förstöra livet för en hel skola. När det gäller hur populära värstingkillar är hos tjejer i allmänhet tyder som sagt den forskning som finns på att dom inte är det.

#37  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pierzon
2009-04-10 00:49:22

Hela den grundläggande frågeställningen i den här tråden skulle jag vilja nyansera något. Om vi ser tillbaka i utbildningshistorien så har skolan varit till för, anpassad för och följaktligen fungerat bäst för pojkar. Flickor har inte ansetts klara av skolan, inte varit intelligenta nog att satsa på etc. När de väl fick gå i skola så var det i speciella flick-skolor och det dröjde innan pojkar såväl som flickor gick under samma tak. Under hela denna tid talades det alltså om flickornas möjligheter till att klara skolan, deras intellekt etc. Utifrån ett sådant perspektiv är det lite förvånansvärt att så många feminister ägnar sig så kraftfullt åt frågan om pojkars skolprestationer. På ett sätt skulle man kunna argumentera för att detta inte alls är ett feministiskt förållningssätt, utan det skulle vara mer fruktbart att tjejer klarade av skolan bättre och fick högre status ett tag för att kompensera för detta historiska övertag som män har i samhället även idag. Vi får inte glömma att utbildning inte är allt, utan som Peggy har lyft fram så spelar det egna självförtroendet också stor roll, i synnerhet på en arbetsmarknad där direkt kompetens inte är allt som krävs för att få bra jobb och god löneutveckling. Det gäller att kunna sälja in sig själv också! I Synnerhet!

Jag tycker inte att frågan är oviktig, men jag vill alltså nyansera den något.

Vidare har jag ett tillägg i diskussionerna om olika grabbkulturer som jag försökt lägga fram, fast något försiktigt tidgare. Det handlar om klassperspektivet. I Skolverkets rapport (länk av lynx #11) beskrivs också klass som en viktig faktor i diskussioner om skolframgång. Det understrykt t.o.m. att det inte går att se någon förändring utifrån ett klassperspektiv, d.v.s. ingen klassutjämning. Med andra ord kan vi inte bortse från klass i diskussionerna. Även när det gäller olika grabb-kulturer får vi inte glömma klass. Om vi pratar om en Arbetarklassgrabbkultur så innehåller den mycket fler element som inte passar skolan, exempelvis anti-plugg tendenser, mindre verbala konfliker och mer kroppsliga etc. Vad beträffar medelklassgrabbkulturen så tror jag att den är mycket mer anpasad till skolan.


Till sist en fundering om makt och inflytande på olika arenor. En nyligen utkommen avhandling talar om hur pojkar och flickor gör kön på olika sätt i en 5e klass:

http://www.skolporten.com/art.aspx?typ=art&am…

I denna (jag har inte läst hela än) menar Anna Öqvist att platsen också spelar stor roll för vem som får stort utrymme, vem man lyssnar på, vems spelregler där är som man följer.

I skolan (har arbetat på mellan och högstadie i 6 år nu) tycker jag mig se att kategorierna klass och plats spelar stor roll.

#38  till Henrik fredriktomte
2009-04-11 13:32:31

Jag håller inte riktigt med om att värstingarna är de som skulle förstöra för hela skolan. Åtminstone inte om vi pratar om sådant som grupptryck och mobbing.

Det är inte värstingarna som är grundpelarna i antipluggkulturen.

Att värstingar inte är sådär jättepopulära bland tonårstjejer beror förmodligen på att de hamnar utanför "lagom"-intervallet på farlighetsskalan...

#39  till pierzon fredriktomte
2009-04-11 14:25:23

pierzon sa:
Hela den grundläggande frågeställningen i den här tråden skulle jag vilja nyansera något. Om vi ser tillbaka i utbildningshistorien så har skolan varit till för, anpassad för och följaktligen fungerat bäst för pojkar. Flickor har inte ansetts klara av skolan, inte varit intelligenta nog att satsa på etc. När de väl fick gå i skola så var det i speciella flick-skolor och det dröjde innan pojkar såväl som flickor gick under samma tak. Under hela denna tid talades det alltså om flickornas möjligheter till att klara skolan, deras intellekt etc. Utifrån ett sådant perspektiv är det lite förvånansvärt att så många feminister ägnar sig så kraftfullt åt frågan om pojkars skolprestationer. På ett sätt skulle man kunna argumentera för att detta inte alls är ett feministiskt förållningssätt, utan det skulle vara mer fruktbart att tjejer klarade av skolan bättre och fick högre status ett tag för att kompensera för detta historiska övertag som män har i samhället även idag. Vi får inte glömma att utbildning inte är allt, utan som Peggy har lyft fram så spelar det egna självförtroendet också stor roll, i synnerhet på en arbetsmarknad där direkt kompetens inte är allt som krävs för att få bra jobb och god löneutveckling. Det gäller att kunna sälja in sig själv också! I Synnerhet!

Jag tycker inte att frågan är oviktig, men jag vill alltså nyansera den något.


Är det här verkligen en nyansering?

1. Vilka feminister är det som ägnar sig så kraftfullt åt denna fråga? Det skrivs en del om det i media, ja, det diskuteras en del om det på detta forum, men hur mycket görs av de feministiska grupperna inom våra riksdagspartier? Hur mycket görs i feministiska organisationer och rörelser? Finns det överhuvudtaget någon riskkänd feminist som vågat ta ordet diskriminering (eller kvinnlig homosocialitet) i sin mun vad gäller pojkarnas betygs/skolprestationer?

2. Två fel blir inte ett rätt. Felet med att högavlönade Bosse får så mycket mer betalt än lågavlönade Karin botas inte av att lågavlönade Karin får trycka ner hemlöse Börje ännu längre ner i skiten.

Dessutom är det en ytlig kosmetika som riskerar att förhöja könssegregationen (och därigenom grunden för fördomar och diskriminering) än mer. Så länge samhället reproducerar de könsroller som innebär att mannen ska tjäna pengar, vara framgångsrik samt försörja familjen medan kvinnan ska ha ett "självförverkligande" jobb och vara hemma med barnen.

pierzon sa:
Vidare har jag ett tillägg i diskussionerna om olika grabbkulturer som jag försökt lägga fram, fast något försiktigt tidgare. Det handlar om klassperspektivet. I Skolverkets rapport (länk av lynx #11) beskrivs också klass som en viktig faktor i diskussioner om skolframgång. Det understrykt t.o.m. att det inte går att se någon förändring utifrån ett klassperspektiv, d.v.s. ingen klassutjämning. Med andra ord kan vi inte bortse från klass i diskussionerna. Även när det gäller olika grabb-kulturer får vi inte glömma klass. Om vi pratar om en Arbetarklassgrabbkultur så innehåller den mycket fler element som inte passar skolan, exempelvis anti-plugg tendenser, mindre verbala konfliker och mer kroppsliga etc. Vad beträffar medelklassgrabbkulturen så tror jag att den är mycket mer anpasad till skolan.


Jag håller med om att klassperspektivet är viktigt. En intressant fråga (som säkert har besvarats av någon någonstans) är om skillnaderna mellan arbetarklassbarns betyg/prestationer och medel/överklassbarns betyg/prestationer är större inom gruppen pojkar än inom gruppen flickor, eller tvärtom. Det skulle inte förvåna mig om arbetarklassflickorna klarar sig relativt sett bättre än arbetarklasspojkarna.

#40  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pierzon
2009-04-11 17:50:53

Nyansering eller inte?

Jag vill först bara betona att jag inte är intresserad av en debatt där vi polariseras alltför tydligt utan istället tycker jag att belysande diskussioner är intressanta för att lära oss mer av varandra om de här frågorna.

Vad beträffar mitt försök til nyansering så vidhåller jag att det är en nyansering att, i en tråd som handlar om pojkarna som förlorare i svensk skola - i en site som först och främst riktar sig till feminister, att lyfta fram den historiska aspekten, att säga att det inte bara är skolframgång som avgör hur maktförhållanden i samhället återreproduceras.

Vad beträffar fredriktomtes kommentar:
[1. Vilka feminister är det som ägnar sig så kraftfullt åt denna fråga? Det skrivs en del om det i media, ja, det diskuteras en del om det på detta forum, men hur mycket görs av de feministiska grupperna inom våra riksdagspartier? Hur mycket görs i feministiska organisationer och rörelser? Finns det överhuvudtaget någon riskkänd feminist som vågat ta ordet diskriminering (eller kvinnlig homosocialitet) i sin mun vad gäller pojkarnas betygs/skolprestationer?]

Jag stöter ofta på diskussioner med jämställdhetsförtecken i skolor där frågan om pojkars bristande resultat i svensk skola diskuteras. Sen kan jag hålla med dig vad beträffar namnkunniga feministers försiktghet i att diskutera dessa frågor.

Vidare skriver du:
[2. Två fel blir inte ett rätt. Felet med att högavlönade Bosse får så mycket mer betalt än lågavlönade Karin botas inte av att lågavlönade Karin får trycka ner hemlöse Börje ännu längre ner i skiten.]

Detta får du gärna utveckla mer. Jag förstår inte riktigt poängen.

Ps. Hur gör du för att redigeringsmässigt citera så snyggt som du gör?

#41  till pierzon fredriktomte
2009-04-11 19:46:27

pierzon sa:
Jag vill först bara betona att jag inte är intresserad av en debatt där vi polariseras alltför tydligt utan istället tycker jag att belysande diskussioner är intressanta för att lära oss mer av varandra om de här frågorna.


Jag tycker både och är intressant. Man kan ofta lära sig av de polariserade debatterna också. Det är om ingenting annat svårt att undvika debatt på ett diskussionsforum.

pierzon sa:
Vad beträffar mitt försök til nyansering så vidhåller jag att det är en nyansering att, i en tråd som handlar om pojkarna som förlorare i svensk skola - i en site som först och främst riktar sig till feminister, att lyfta fram den historiska aspekten, att säga att det inte bara är skolframgång som avgör hur maktförhållanden i samhället återreproduceras.


Jag håller helt med om att det inte bara är betyg och skolprestationer som påverkar den yrkesmässiga framgången senare i livet (även om det i dagens samhälle helt klart finns en stark korrelation), men jag ser inte vad det har att göra med tal om kompensation för historiska orättvisor att göra. Det senare är ine nyansering i mina ögon.

pierzon sa:
Jag stöter ofta på diskussioner med jämställdhetsförtecken i skolor där frågan om pojkars bristande resultat i svensk skola diskuteras. Sen kan jag hålla med dig vad beträffar namnkunniga feministers försiktghet i att diskutera dessa frågor.


Öh. Om man i en skola diskuterar pojkarnas bristande resultat vore det väl konstigt om diskussionen inte hade jämställdhetsförtecken?

Alternativet vore väl att påstå att pojkarnas sämre betyg är ett resultat av ett totalt objektivt och jämställt samhälle som möter ett biologiskt underlägset kön? Lite som den här förklaringen: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…

Om din erfarenhet av "många feminister" som "ägnar sig så kraftfullt åt frågan om pojkars skolprestationer" består av det som du beskrivit ovan, tycker jag att ditt uttryck är ganska missvisande.

På just detta forum har det kvinnliga engagemanget i frågan därtill huvudsakligen gått ut på att dementera att det överhuvudtaget finns ett problem, eller i vart fall att problemet skulle bero på någonting annat än pojkarna själva (och allmänna könsrollsföreställningar som förmedlas till pojkarna av någon annan än alla de kvinnor som står för lejonparten av pojkarnas omsorg, uppfostran och utbildning).

Räknar man bort detta, samt de manliga feministerna engagemang (de kan ju antas tala i "egen sak"), så ekar det ganska tomt även här.

pierzon sa:
Detta får du gärna utveckla mer. Jag förstår inte riktigt poängen.


Visst.

Även om män överlag har mer makt än kvinnor betyder det inte att alla män har mer makt än alla kvinnor. För genomsnittsmannen och genomsnittskvinnan är skillnaden i praktiken förmodligen försvinnande liten. Inte ens skillnaden i deras lön lär vara sådär väldigt stor om båda jobbar heltid. Den stora skillnaden i makt och inkomst (kanske även i ägende, man jag gissar att män och kvinnor äger ungefär lika mycket) beror huvudsakligen på att den lilla eliten inom näringslivet är väldigt mansdominerad. För att på allvar rätta till denna makt- och inkomstobalans måste alltså antingen denna elit göras könsneutral, alternativt fråntas en stor del av sin makt och inkomst.

Att pojkar överlag har sämre betyg än flickor kommer dock inte i sig att leda till könsutjämning inom näringslivseliten. Det finns fortfarande gott om pojkar med bra betyg liksom gott om pojkar/unga män som läser vidare på universitetet. Som du själv konstaterat är höga betyg och högre utbildning inte heller i sig någon garanti för yrkesmässig framgång.

Givet att övriga könsrollsmönster bevaras något sånär intakta (åtminstone de som reglerar hur män och kvinnor värderas samt vem som ansvarar för försörjning och vem som ansvarar för omsorg och uppfostran av barn) så är risken överhängande att näringslivseliten även i fortsättningen domineras av män.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns genomsnittliga lön kanske ändras något till följd av en högre andel akademiker bland kvinnorna, men i stora drag blir det inga förändringar.

De män som förlorar på en skola som premierar flickor framför pojkar är framförallt de män som redan från början kommer från studieovana hem eller på andra sätt har förutsättningarna emot sig. Det är inte bara en fråga om betyg, utan även om utanförskap och social utslagning (nio av tio uteliggare är för övrigt män, och även bland brottslingar och självmördare dominerar männen). Det lilla medel- och arbetarklasskvinnorna som grupp vinner på en ojämställd skola till kvinnors favvör vinner de alltså huvudsakligen på bekostnad av de män som redan befinner sig under dem, eller möjligtvis jämte dem (för arbetarklasskvinnorna) i den sociala hierarkin.

Det var det min kommentar syftade till.

pierzon sa:
Ps. Hur gör du för att redigeringsmässigt citera så snyggt som du gör?


Om du tittar under rutan där du skriver din text (precis under "skicka inlägg", "förhandsgranska" och "rensa"), så har du en liten guide till hur man citerar den man diskuterar med.

#42  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? pierzon
2009-04-12 13:24:36

Diskussion eller debatt.

Jag håller med dig om att en debatt också kan hjälpa till att både öva parterna i att synliggöra sina argument och därmed också bli mer vältaliga och också att debatt kan synliggöra olika ståndpunkter för utomstående - och båda dessa är eftersträvansvärda på sina sätt. Det jag önskade var kanske istället det du så bra erbjöd i ditt svar - nämligen en större tydlighet. Tack!

Jämställdhetsinsatser som fokuserar pojkars misslyckande i skolan.

Det jag försöker säga på olika sätt, men inte heller har varit så tydligt, är att jag tror att det finns en risk att vi tror att vi har nått fram till att vi har ett jämsällt samhälle ibland och så arbetar vi för att kompensera de framsteg (som vissa menar har "gått för långt") som exempelvis har lett till att flickor kommer att få fördelar till bekostnad av pojkarna. Att vi måste bromsa utvecklingen så att vi inte får ett matriakat. Nu väljer jag att driva argumentet lite längre än talare i frågan skulle gjort, men jag vill göra det för att visa en poäng - nämligen att man kan betrakta jämställdhetssatsningar som syftar till att lyfta fram pojkar som förlorare som ett sätt att motarbeta den grundläggande feministiska analysen som lyfter fram mäns överordning över kvinnor. Det finns inte många idag som skulle säga att de är emot jämställdhet - det är nästan omöjligt. Därför är den enda möjligheten till motstånd (enligt en poststrukturell analys av makt och hur makt förskjuts) vara att definiera om hur jämställdhet används i olika syften.

Det jag försöker säga är att vi har en begränsad tid att arbeta med olika frågor exempelvis i skolan för att utveckla jämställdheten, och om vi fokuserar på dessa frågor så får frågor om flickors hälsa, om självförtroendefrågor, om våldsverkan av pojkar, om hur vi riskerar att återreproducera heteronormen i skolan, om hur vi inte ser hur både klass och etnicitet kan samverka med kön och göra det mycket svårare för vissa flickor (och då också vissa pojkar) .... etc. Tiden är begänsad , så valet av insats säger också något om prioritering och jag kan tycka att detta fokus på hur pojkar förlorar i svensk skola kan verka som ett motstånd också.

Sen håller jag med om att det är ett problem utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men jag tror att det är extra noga att fundera över hur det analyseras.

Jag har inte hunnit med alla delar av diskussionen, men jag stannar där. Måste plugga.

/Mikael

#43  till pierzon fredriktomte
2009-04-16 19:34:01

pierzon sa:
Det jag önskade var kanske istället det du så bra erbjöd i ditt svar - nämligen en större tydlighet. Tack!


Inga problem.

pierzon sa:
Det jag försöker säga på olika sätt, men inte heller har varit så tydligt, är att jag tror att det finns en risk att vi tror att vi har nått fram till att vi har ett jämsällt samhälle ibland och så arbetar vi för att kompensera de framsteg (som vissa menar har "gått för långt") som exempelvis har lett till att flickor kommer att få fördelar till bekostnad av pojkarna. Att vi måste bromsa utvecklingen så att vi inte får ett matriakat. Nu väljer jag att driva argumentet lite längre än talare i frågan skulle gjort, men jag vill göra det för att visa en poäng - nämligen att man kan betrakta jämställdhetssatsningar som syftar till att lyfta fram pojkar som förlorare som ett sätt att motarbeta den grundläggande feministiska analysen som lyfter fram mäns överordning över kvinnor. Det finns inte många idag som skulle säga att de är emot jämställdhet - det är nästan omöjligt. Därför är den enda möjligheten till motstånd (enligt en poststrukturell analys av makt och hur makt förskjuts) vara att definiera om hur jämställdhet används i olika syften.


Jag förstår vad du menar. Men man kan lika gärna vända på det: Finns det ett egenvärde i att ha en analys som lyfter fram mäns överordning oavsett hur verkligheten som analysen är menad att beskriva ser ut?

Jag tycker fortfarande att det är relevant att tala om mäns överordning i dagens samhälle, men lika glasklart som det var för 100 eller ens 40 år sedan är det ju inte. Och skillnaderna krymper för varje år, inte minst för att det mesta krutet fortfarande läggs på orättvisor som drabbar kvinnor (det är därför vi fortfarande har lagstiftning som könsdiskriminerar män trots att vi mönstrat ut all lagstiftning som könsdiskriminerar kvinnor).

Betraktar man alla som för fram orättvisor som drabbar män som potentiella fiender så kommer man att få allt större problem med legitimiteten.

Varför ska en man, ens en egalitär sådan som önskar jämställdhet, stödja en feminism vars egentliga jämställdhetspatos inte är mer än en läpparnas bekännelse?

Ju mer feminismen blir/uppfattas som kvinnolobby, desto sämre genomslagskraft kommer man att få.

pierzon sa:
Det jag försöker säga är att vi har en begränsad tid att arbeta med olika frågor exempelvis i skolan för att utveckla jämställdheten, och om vi fokuserar på dessa frågor så får frågor om flickors hälsa, om självförtroendefrågor, om våldsverkan av pojkar, om hur vi riskerar att återreproducera heteronormen i skolan, om hur vi inte ser hur både klass och etnicitet kan samverka med kön och göra det mycket svårare för vissa flickor (och då också vissa pojkar) .... etc. Tiden är begänsad , så valet av insats säger också något om prioritering och jag kan tycka att detta fokus på hur pojkar förlorar i svensk skola kan verka som ett motstånd också.


I mina ögon hänger mycket av det där ihop. Att flickor mår allt sämre i skolan tror jag åtminstone delvis beror på att de upplever alltmer press, stress och prestationsinriktad ångest. Vilket i sin tur hänger ihop med deras skolprestationer.

Att pojkar oftare tar till fysiskt våld korrelerar nog ganska bra mot pojkars sämre skolprestationer. De som är mest våldsamma är sannolikt ofta de med de sämsta betygen och tvärtom. Överhuvudtaget tror jag att det vore intressant att jämföra med klass. Gör man det tror jag man kommer att upptäcka att pojkarna delar många värden och trender med under- och arbetarklassen medan flickorna delar många värden och trender med medel- och överklassen (på gott och ont, jag gissar att medelklass- och överklassbarn t.ex. upplever mer prestationsbaserad stress och ångest än vad under- och arbetarklassbarn gör).

pierzon sa:
Sen håller jag med om att det är ett problem utifrån ett jämställdhetsperspektiv, men jag tror att det är extra noga att fundera över hur det analyseras.


Våra diskussioner här på feminetik stjäl inga resurser från skolan (eller någon annan institution), så vi kan vara hur fria vi vill i val av ämne och infallsvinkel.

pierzon sa:
Jag har inte hunnit med alla delar av diskussionen, men jag stannar där. Måste plugga.


Inga problem.

#44  Sv: Varför killar presterar sämre i skolan? Pigge
2009-04-17 00:13:11

Jag rekommenderar HSV:s utredning "Man ska bli lärare!"

En spännande text med ett appendix av Daniel Broady & co som lyfter frågan.

Se länkar här:

http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?