feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feminism är vår livsstil


Gå till senaste inlägget#1  Feminism är vår livsstil Nils
2004-11-30 19:20:26

http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_8595432.asp

"Kvinnoforum Blir det bråk på krogen mellan två tjejer om en kille brukar en av feministerna i aktionsgruppen Agda predika systerskap: "Va fan brudar, vi är systrar. Killarna står på kö för oss, det är inget att tjafsa om. Man ska inte hugga sin syster"."

Är det bara jag som tycker detta inte är ett dugg jämlikt/jämställt sätt att se på könen ?
Det är precis sånt här som leder till att vi behandlar varandra olika och något som är mot jämställdhet, inte för.

Skall killar gadda ihop sig som "bröder" på sitt håll (låta tjejerna stå i kö för oss och sånt pladder) och tjejer som "systrar" på sitt?

Kan ens ett såndant synsätt kallas feministiskt?
Varför isådant fall?

#2  Varför får inte tjejer ha nätverk när killar har det? Lemur
2004-11-30 19:55:28

Killar har ju redan sådana kompisrelationer. Ser absolut inget fel i att tjejer ska ha sådana kompisrelationer också.

Är det en skrämmande tanke att tjejer hjälper varandra i stället för att konkurrera om samma kille?

#3   Nils
2004-11-30 19:58:13

Men är inte själva vitsen att vi skall försöka motverka detta både bland killar och tjejer ?

Ja, det är väl klart att det finns killar som är likadannan, men de kallar sig knappast för feminister och säger sig kämpa för jämställdhet heller.

#4  Till Lemur och Nils fredriktomte
2004-11-30 23:53:22

Till Nils:

Ja, alltså jag har också alltid haft svårt för de feminister som först kritiserar att män håller varandra om ryggen (de manliga maktstrukturerna) och sedan förespråkat att kvinnor ska göra just samma sak. Att hävda att det blir okej bara för att män gör det håller inte. I sådana fall faller hela kritiken mot att män diskriminerar kvinnor och dunkar varandra i ryggen.

Till Lemur:

"Är det en skrämmande tanke att tjejer hjälper varandra i stället för att konkurrera om samma kille?"

Nja. Det som eventuellt är en skrämmande tanke är att de motiverar sin lojalitet, inte utifrån vänskap utan utifrån kön. Det handlar alltså inte om att ställa upp på en vän eller en medmänniska. Det handlar om att ställa upp på en kvinna just för att hon är kvinna. Inte blir det heller bättre av att just denna feminist även anser att en kvinna ska ta för sig av de fördelarna som den kvinnliga könsroller erbjuder henne ("Killarna står på kö för oss"). Om kvinnor ska hålla varandra om ryggen pga kön och dessutom utnyttja de fördelar de kan tänkas få av den kvinnliga könsrollen, varför ska då män inte göra samma sak? Vi (likhetsfeministerna) vill ju komma ifrån detta med könsroller, inte förstärka det.

Till Båda:

Tycker många feminister i just denna "aktionsgrupp" verkar vara av typen som saknar egentligt jämställdhetspatos och mest är feminist utifrån ett särintresse (kvinnor). Dvs, deras feminism motiveras huvudsakligen av en strävan efter att maximera det egna könets fördelar.

#5  Det kanske handlar om utgångspunkt... Sveggo
2004-12-01 00:19:51

Hmm, satt och snöade på lite jämförelser mellan feminism och medborgarrättsrörelsen i USA... De strävade efter jämlikhet med de vita, men arbetade ändå mycket med att stärka gemenskapen svarta bröder och systrar emellan. Att gå in och peka finger och säga "aja-baja, ni får inte försöka skapa egna nätverk här. Jämställt ska vara jämställt!" skulle inte vara särskilt smart. Speciellt kanske om man är en vit människa...

Så jag tror det handlar om utgångspunkt och syn på kvinnans ställning.

Om man tycker att kvinnan är underlägsen och förtryckt, är det ju självklart att de ska jobba ihop, peppa varandra och stödja varandra, oavsett olikheter. Man har förtrycket gemensamt, och det kan man jobba utifrån.

Om man tycker att kvinnan är jämställd mannen i samhället, eller att mannen är förtryckt och underlägsen, blir ju kvinnornas nätverksbyggande helt fel. Då kan man ju fråga sig om det är "rättvist", i linje med jämlikhetstänkandet osv.

#6  Sveggo Nils
2004-12-01 01:12:41

Jag tyckte det inte handlade om nätverksbyggande, mer om att behandla man och kvinna på olika sätt vilket ju är precis det som är själva problemet.

Anser du att en åsikt som "Killarna skall stå på kö för oss" blir rättfärdigad av att de är underställda ? I Just den frågan är det väl nästan så redan idag.

Förövrigt har jag svårt att se att andra kommer bemöta kvinnor och män lika, när de som vill ha förändring i princip är värre själva många gånger.

#7  Till Sveggo fredriktomte
2004-12-01 01:42:02

Till att börja med är ju den sortens arbetsmetoder som du beskriver ovan helt okontroversiella i USA heller. Trots att USA som land skiljer sig ganska mycket från Sverige i denna fråga. USA är mycket mer kulturellt splittrat och målsättningen är långtifrån alltid som här i Sverige att skapa en situation där alla är integrerade och/eller assimilerade med varandra. I USA hyllas ofta segregerade områden som "little Italy" och "little China", medan vi i Sverige tycker det är ett problem när svenskar enbart håller sig för sig och t.ex. somalier enbart håller sig för sig. Vissa av de mer extrema svarta nätverken/rörelserna har ju också förespråkat total rassegregation, ibland till och med genom våld. Ska man då jämföra jämställdhetssträvandet med motståndet mot rasförtryck så är det bättre att jämföra det med den svenska varianten av motstånd mot rasförtryck, eftersom jämställdhetsarbetets slutmål (i Sverige iaf) är en harmonisk samexistens, inte könssegregering.

Att det sedan kan vara så att vita inte tillåts uttala sig i dylika frågor för att de har fel hudfärg är ju snarare ett tecken på att saker och ting inte står rätt till i rörelsen. Att acceptera detta är inte annat än feghet och avsaknad av civilkurage (våga gå emot vad som är politiskt korrekt för det man anser är rätt och riktigt).

Vidare kan man ju fråga sig om kvinnor är "förtryckta" i dagens samhälle. Bara för att man anser att kvinnor inte är helt jämställda män så betyder inte det att kvinnor är förtryckta. Och det är inte helt adekvat att jämföra en kraftigt marginaliserad minoritetsgrupp med en något förfördelad majoritetsgrupp. Vissa, mer extrema åtgärder som kan vara lämpliga för att komma till rätta med problemen som den marginaliserade minoritetsgruppen går inte att direktöverföra som problemlösare för den förfördelade majoritetsgruppen.

Att utesluta och diskriminera (utifrån kön) anser jag vara moraliskt tvivelaktigt. När det handlar om reellt förtryck (t.ex. slaveri, kraftiga klassskillnader, osv) kan moraliskt tvivelaktiga handlingar vara acceptabla om de medför en faktiskt förändring till det bättre. Rör det sig om mer nyanserade orättvisor som drabbar båda parter (även om en part drabbas hårdare) och där stora individuella skillnader existerar inom grupperna (t.ex. har medelklasskvinnor vad gäller inflytande och makt mer gemensamt med medelklassmän än de har med arbetarkvinnor) och det är svårt att avgöra vad handlingen verkligen får för effekt så tycker jag inte att det är acceptabelt med moraliskt tvivelaktiga handlingar. Det jag menar med att det är svårt att avgöra vad handlingen verkligen får för effekt är att jag är mycket skeptisk till om könsseparatism (vare sig det handlar om män eller kvinnor) i praktiken verkligen kan öka jämställdheten. Jag skulle personligen gissa på tvärtom.

Sedan handlade det inte enbart om separatismen i sig. Utan även om att kvinnor uppmanades utnyttja och tillgodogöra sig de fördelar som de kan få utifrån sin könsroll. Tycker du även att detta är okej, med utgångspunkt i att kvinnan totalt sett förlorar mer på sin könsroll än mannen?

#8  Nils Sveggo
2004-12-01 01:56:17

När jag ser närmare på artikeln så handlar det om en aktionsgrupp, och inte ett nätverkande, så visst. Men det finns en viss separatism, och där kan det nog bli så att man behandlar män och kvinnor på olika sätt. Det handlar väl i deras fall att uppvärdera kvinnor, eftersom de anser att de är underordnade i samhället.

Citatet lyder faktiskt "Killarna står på kö för oss, det är inget att tjafsa om." Kanske är det ett annat sätt att uppvärdera kvinnan, genom att visa att det är de som kan välja, istället för att slåss om gunsten hos nån kille.

Fast det bästa vore väl om nån från aktionsgruppen Agda uttalade sig, istället för att vi två sitter och gissar med utgångspunkt från en tidningsartikel. Vi vet inte hur rättciterat det är, i vilket sammanhang saker var i, och vad som inte kom med i artikeln.

Så länge de här separatistiska bemötandet syftar till att uppvärdera en part, har jag inget emot det. Problemet kommer när det är nedvärderande mot den andra parten.

#9  Fredrik Sveggo
2004-12-01 02:12:28

Hmm, tror nog att du missuppfattade mig (eller så var jag dålig på att förklara...) Sedan var jag så lat att jag inte orkade läsa SVD-länken innan jag svarade Nils...

Jämförelsen med medborgarrättsrörelsen gjorde jag mer för att peka på i vilka läger vi står.
OM vi antar att aktionsgruppen Agda anser att de befinner sig i samma situation som Martin Luther King gjorde (dvs, jämlikheten mellan könen finns inte, och dessutom handlar det i en del fall om liv eller död), så krävs det att man sluter sig samman som förtryckt och visar ett enat ansikte utåt, och ställer upp för varandra.
OM vi anser att samhället är så gott som jämställt, försvinner ju mycket av det här gruppbyggandet, och det blir mer intressant att titta på individuella saker.

Så resten av ditt resonemang, från "Vidare kan man ju fråga sig...", vore bättre att ställa till ex. aktionsgruppen Agda. Jag tog inte ställning i frågan, jag försökte se det ur en annan synvinkel.

Din sista fråga svarar du ju på själv. Du sade tidigare att "När det handlar om reellt förtryck (t.ex. slaveri, kraftiga klassskillnader, osv) kan moraliskt tvivelaktiga handlingar vara acceptabla om de medför en faktiskt förändring till det bättre."

Så OM aktionsgruppen Agda anser att det handlar om ett reellt förtryck, kan det vara acceptabelt.

Ur deras synvinkel... Vad jag själv anser får jag nog tänka på lite...

#10  Till Sveggo fredriktomte
2004-12-01 02:44:34

Om du enbart har diskuterat hur Agda själva upplever sin omgivning, hur ska jag då tolka detta du skrev i ditt första inlägg:

"Att gå in och peka finger och säga "aja-baja, ni får inte försöka skapa egna nätverk här. Jämställt ska vara jämställt!" skulle inte vara särskilt smart. Speciellt kanske om man är en vit människa..."

Betyder detta att du anser att du, jag och Nils, i egenskap av män, inte borde drista oss till att kritisera Agdas jämställdhetspolicy under förutsättning att Agda anser kvinnor vara förtryckta i någorlunda lika mån som de svarta i USA? Om en grupp anser sig förtryckt bör inte representanter för de förmodade förtryckarna uttala sig kritiskt? Dvs kritik bör enbart framföras om den som kritiken framförs emot accepterar den.

Eller menar du att själv tycker att det går att jämföra de svenska kvinnornas situation med de svartas situation i USA och att du därför inte tycker individer av manskön bör kritisera Agda? Men då har du ju i sådana fall ändå kommenterat vad du själv tycker gäller och inte enbart Agdas inställning till saker och ting.

Oavsett vad du svarar på ovanstående anser jag det i vilket fall att det är väldigt fel att hävda att kritik inte får framföras bara för att den som framför kritiken råkar ha "fel" kön, ras, sexuell läggning eller vad det nu kan röra sig om. Sedan är det fullkomligt irrelevant huruvida de som kritiken riktar sig mot upplever sig själva som förtryckta, eller faktiskt de facto är förtryckta. Att acceptera tystande av kritiker med hjälp av den här sortens icke-argument och krav på självcensur är som jag skrev tidigare, en brist på civilkurage. Därmed anser jag mig inte själv befinna mig i någon form av "läger" som hindrar mig från att uttrycka min personliga uppfattning i jämställdhetsfrågor.

Slutligen så svarar jag inte alls själv på min sista fråga. Min sista fråga var nämligen riktat till DIG och handlade om vad DU tyckte. Inte om hur Agda möjligtvis skulle ställa sig till den frågan (för övrigt var ju min utgångspunkt att kvinnor inte är förtryckta på det viset, samt att utnyttjande av de egna könsrollsfördelarna knappast leder till att könsrollerna minskar i betydelse.)

#11  Tillägg till Sveggo fredriktomte
2004-12-01 02:49:50

För övrigt var ju min utgångspunkt att kvinnor inte är förtryckta på det viset, samt att utnyttjande av de egna könsrollsfördelarna knappast leder till att könsrollerna minskar i betydelse. Att Agda eventuellt gör en annan bedömning av läget kommer inte göra att jag därmed tycker det är okej när deras representanter uppmanar kvinnor (eller män) att utnyttja de fördelarna de har utifrån sin könsroll. På samma sätt som jag inte accepterar mord bara för att mördaren pga vanföreställningar tror sig befinna sig mitt i ett brinnande krig.

#12  systerskap Lisa
2004-12-01 09:53:41

Vad det handlar om är att kvinnor ska sluta kämpa mot varandra och istället nätverka eller agera som vänner. Alltså de ska inte kämpa mot männen utan hjälpa varandra i olika situationer och istället för att trycka ner varandra lyfta upp varandra.

Alltså: systerskap handlar inte om att skapa en enad mur mot männen utan att sluta bråka och hjälpa varandra istället.

#13  Fredrik Sveggo
2004-12-01 17:15:47

Hmm, vi kanske kan ta och sluta slå så hårt på stora trumman om censur, nedtystande och förbud...

Kritisera hur mycket du vill, vad du vill, till vem du vill. Jag försvarar din rätt att göra det i alla lägen. Och är det något som behövs i alla debatter så är det olika åsikter. Punkt slut.

Ingen av de två tolkningarna du gjorde stämde överens med hur jag tänkte.

#14   Nils
2004-12-01 22:30:31

Lisa, fast det jag tycker blir fel är att de behandlar "systrar" på ett annat sätt än "bröder". Som feminist anser JAG att man bör bemöta personer på samma sätt, man som kvinna. Åtminstånde bör detta vara ambitionen. Jag kan inte förstå hur jämställdhet skall nås genom att aktivt förespråka särbehandlig.

#15  Till Lisa fredriktomte
2004-12-02 14:47:40

Tycker du även männen borde sluta kämpa mot varandra och istället nätverka? Agera som vänner och lyfta upp varandra?

Varför måste sammarbete, vänskap och nätverkande ske utifrån kön? Vore det inte bättre om vi behandlade alla människor som just människor och inte som representanter för kön?

#16  Till Sveggo fredriktomte
2004-12-02 14:54:05

Vad bra att du tycker att det behövs olika åsikter i debatter. Men då förstår jag fortfarande inte vad ditt inlägg om att det inte är så smart för vita att kritisera beslut i den svarta medborgarrättsrörelsen.

#17  Klart som fan! Lemur
2004-12-02 19:39:22

Att kvinnor, tjejer, damer etc. SKA skapa nätverk och stödja varandra i stället för att slåss om en karl.

Tycker ni verkligen att karlar ska slåss om en kvinna? Nej, jag tror inte det. Men det är OK att kvinnor slåss om en karl? Eller är oense på alla andra vis? "Hatar" varandra?

En mycket effektiv metod att inte själv bli ifrågasatt och att hålla kvar makt, är att så splittring i grupper som hotar ifrågasätta en och att ta makt. Till exempel genom att påstå att kvinnligt nätverkande är förkastligt. Därför blir jag ytterst misstänksam när män som påstår att de är feminister kommer till slutsatsen att kvinnliga nätverk är "ojämlika" och inte feministiska.

#18  Nils Lisa
2004-12-02 22:29:43

Du kanske missförstog mig, men jag menade att ALLa skulle lyfta upp och hjälpa varandra, såväl kvinnor som män. Enligt mina erfarenheter är tjejer sämre än män på detta(av massa olika orsaker), och då kan det ibland vara bra med en påminnelse om att alla tjejer inte är konkurrenter utan de kan också agera vänner.

#19  Till Lemur fredriktomte
2004-12-02 23:53:17

"Att kvinnor, tjejer, damer etc. SKA skapa nätverk och stödja varandra i stället för att slåss om en karl."

Nu handlade det inte om att skapa nätverk som ett alternativ till att slåss om män. För det första handlade nätverken om betydligt mer än så. För det andra går det faktiskt för en kvinna att låta bli att slåss om män även om hon inte ingår i ett nätverk.

Tycker ni verkligen att karlar ska slåss om en kvinna?

Slåss? Nej, men viss konkurrens finns det väl alltid. Konkurrens måste dock inte vara av en fientlig natur. Vänskaplig konkurrens är det inget fel på.

Nej, jag tror inte det. Men det är OK att kvinnor slåss om en karl?

Vem har sagt att det är okej att kvinnor slåss om män? Varför försöker du lägga ord i munnen på oss (mig)? Angående vänskaplig konkurrens, se svaret ovan (jag gör ingen skillnad på män och kvinnor).

"En mycket effektiv metod att inte själv bli ifrågasatt och att hålla kvar makt, är att så splittring i grupper som hotar ifrågasätta en och att ta makt. Till exempel genom att påstå att kvinnligt nätverkande är förkastligt."

Så varje gång en feministisk man ifrågasätter könsseparatism så utgår du från att han gör det därför att han vill hålla kvar makten hos männen? Kvinnoseparatism får alltså per definition inte ifrågasättas av en man?

"Därför blir jag ytterst misstänksam när män som påstår att de är feminister kommer till slutsatsen att kvinnliga nätverk är "ojämlika" och inte feministiska."

Och jag blir väldigt trött på att vissa kvinnliga feminister ständigt är ute efter att ifrågasätta huruvida jag verkligen är feminist enbart utifrån att jag råkar ha en snopp istället för en vagina. För övrigt har jag aldrig påstått att kvinnliga nätverk eller kvinnoseparatister är ofeministiska (hävdade Nils något dylikt får det stå för honom). Å andra sidan håller jag inte med om allt som alla feminister säger, tycker och gör bara för att de råkar vara feminister. Vissa feministers förslag, strategier och analyser kan leda till ojämställdhet. Att man stämplar feminist i pannan på sig själv gör en inte imun mot detta.

#20  Till Lisa fredriktomte
2004-12-02 23:54:17

Men varför måste detta upplyftande ske i formen av könsseparatism? Varför kan inte män lyfta upp kvinnor och kvinnor lyfta upp män?

#21  Lemur Nils
2004-12-03 00:16:46

"Tycker ni verkligen att karlar ska slåss om en kvinna? Nej, jag tror inte det. Men det är OK att kvinnor slåss om en karl? Eller är oense på alla andra vis? "Hatar" varandra?"

Nej, jag tycker ingen skall behöva "slåss".
Men uppenbarligen tyckte agda att just män skulle stå i kö för kvinnor (och alltså slåss vara de som "slåss"), och det ser jag inte som speciellt feministiskt synsätt, förklara gärna varför du gör det.

#22  När det kommer till kritan Pelle
2004-12-03 05:41:12

kommer två kvinnor som är kära i samma man att kämpa om honom precis som to män som är kära i samma kvinna kommer att kämpa om henne.

Annars måste feminister på förhand ange vem som skall ha rätten till honom/henne

#23  Trist att ni inte vill se de djupare sambanden. Lemur
2004-12-03 09:09:26

Ser ni verkligen inte vitsen med kvinnligt nätverkande, eller vill ni inte?

Ser ni inte att kvinnor behöver kvinnliga nätverk för att ha en grund att stå på, på samma sätt som män redan har en mängd manliga nätverk som plattform, och att det är via nätverken ("kontakterna") män tar sig framåt och uppåt och landar mjukt?

Är det verkligen så fel med kvinnligt nätverkande, när nu situationen är som den är?

Ibland undrar jag om ni inte blandar ihop målen och hur verkligheten är här och nu. I ett idealiskt samhälle behövs naturligtvis inte könsseparatistiska nätverk, men vårt samhälle ÄR inte idealiskt, det är tydligt könsseparatistiskt till hälften. Mäns nätverk finns där, omärkligt, ja faktiskt "naturligt", medan kvinnliga nätverk på sin höjd finns på Öppna Förskolan. Är det moraliskt rätt att i ett sådant läge hindra hälften av befolkningen att skaffa lämpliga nätverk, då det kan fungera som ett verktyg på vägen till jämställdhet? Eller anser ni som tycker er vara "emot" kvinnligt nätverkande att vi har ett jämställt samhälle?

Jag tycker att ni ska redovisa skälen till att kvinnligt nätverkande är förkastligt och varför det inte är feministiskt, i vår värld, här och nu.

#24  Till Lemur fredriktomte
2004-12-03 18:32:29

"Ser ni verkligen inte vitsen med kvinnligt nätverkande, eller vill ni inte?"

Människor kan ha olika uppfattning. Lägg av med den nedlåtande tonen tack.

"Ser ni inte att kvinnor behöver kvinnliga nätverk för att ha en grund att stå på, på samma sätt som män redan har en mängd manliga nätverk som plattform, och att det är via nätverken ("kontakterna") män tar sig framåt och uppåt och landar mjukt?"

Jag anser att de manliga nätverken (som aktivt utesluter kvinnor) är någonting negativt och därmed någonting som bör motarbetas. Jag anser inte heller att kvinnor måste ha kvinnliga nätverk för att kunna klara sig i livet. Jag nyttjar mig inte av några manliga nätverk (och uppenbarligen inga kvinnliga heller). Det går alldeles utmärkt.

"Är det verkligen så fel med kvinnligt nätverkande, när nu situationen är som den är?"

Beror på vad du nu vill lägga in i betydelsen "så". Jämfört med barnamord är det ju självklart inte "så" fel. Men jag anser att det är fel väg att gå för att uppnå jämställdhet. Min uppfattning är att det i längden är kontraproduktivt.

"I ett idealiskt samhälle behövs naturligtvis inte könsseparatistiska nätverk, men vårt samhälle ÄR inte idealiskt, det är tydligt könsseparatistiskt till hälften. Mäns nätverk finns där, omärkligt, ja faktiskt "naturligt", medan kvinnliga nätverk på sin höjd finns på Öppna Förskolan."

Två fel blir inte ett rätt. Dessutom finns det faktiskt hyggligt med just kvinnliga nätverk. Skillnaden ligger snarare i två saker. Dels att de feministiska (och andra) kvinnliga nätverk som uppkommit just som en reaktion på manligt nätverkande är mer formell i sin natur. Där man alltså uttryckligen utesluter män just för att de är män. Ett manligt nätverk kan vara att träffas då och då för att spela golf, dataspel eller titta på fotbollsmatcher tillsammans. Uteslutandet av kvinnor sker då närmast av sig självt, eftersom många kvinnor helt enkelt inte vill vara med. Sedan finns det självklart liknande kvinnliga nätverk också, med kvinnor som, precis som männen träffas huvudsakligen utifrån ett gemensamt intresse och med en på sin höjd underförstådd utestängning av det motsatta könet. Skillnaden här är väl då snarast att de manliga nätverken är mer användbara för att skaffa sig makt, inflytande och kontakter, då män generellt sett har mer av den varan än kvinnor.

"Är det moraliskt rätt att i ett sådant läge hindra hälften av befolkningen att skaffa lämpliga nätverk,"

Vem har pratat om att hindra? Jag vill inte förbjuda vare sig kvinnligt eller manligt nätverkande. Men jag tänker däremot fortsätta att undvika organisationer och gemenskaper som utesluter kvinnor pga deras kön (kvinnonätverken skulle jag ändå aldrig tillåtas delta i) och samtidigt argumentera mot könsseparatism, vare sig det handlar om kvinnlig eller manlig sådan.

Frågan om moral blir hur hållbart det är att kräva att det ena könet skall sluta med könsseparatism och diskriminering samtidigt som man uppmanar det andra könet att just könsseparatera och diskriminera ännu mer. Fast du kanske inte tycker manligt nätverkande är ett problem? Sedan anser jag för övrigt att negativ särbehandling och diskriminering (andra sidan av könsseparatismmyntet) alltid är fel och endast försvarbart i extrema situationer.

"då det kan fungera som ett verktyg på vägen till jämställdhet?"

Jag tror inte det kan fungera som verktyg på vägen mot ett jämställt samhälle. Inte som samhället ser ut idag i vilket fall. Mycket av problemen med samhället idag har att göra med könsrollerna och idealen grundade på kön. Dessa i sin tur är fullständigt beroende av en klar och tydlig åtskillnad mellan könen. Könsseparatism förstärker denna åtskillnad. Människor uppmanas att inte behandla sina medmänniskor som individer utan istället som representanter för ett kön. Jag tror att risken är stor för att de människor som ingår i könssegregerade gemenskaper och organisationer (vare sig det rör sig om män eller kvinnor) riskerar att ytterligare bekräfta och bygga på sina fördomar om det motsatta könet samt vidare förstärka en redan existerande vi-och-dem känsla. Det är väldigt svårt att bygga jämställdhet på denna grund. Och säg att vi faktiskt lyckas närma oss det jämställda samhället allt mer (utvecklingen har ju, sett ur ett längre perspektiv, gått i denna riktning ett bra tag nu), hur ska vi då förmå de kvinnor som redan byggt upp sina sociala och karriärsmässiga liv kring könsseparatism att överge sina kvinnliga nätverk? Om inget annat tror jag det vore ett mycket stort misstag att tro att alla som ingår i kvinnonätverk gör detta utifrån jämställda och alltruistiska motiv.

Slutligen har vi också problemet med trovärdighet och legitimitet. Idag lider jämställdhetsarbetet i allmänhet och den feministiska rörelsen i synnerhet av en allomfattande stigmatisering. Många människor tar direkt avstånd från feminismen, och även bland de som inte gör detta är det vanligt att man (speciellt om man just är en man) inte vill lyssna på det feministiska "skitsnacket". Detta är självklart ett jätteproblem för feminismen. Ska vi verkligen kunna förändra samhället måste det finnas en utbredd folklig vilja därtill. Det finns det till viss del. Men den skyggar ofta så fort just ordet feminist kommer upp. Ett av skälen till detta är just hyckleri och inkonsekvenser inom rörelsen. Feminister som först skäller på män för att de gör en sak, för att sedan lovorda kvinnor som gör precis samma sak. Detta gör att många upplever feminism, inte som en rörelse för jämställdhet, utan som en rörelse för enbart kvinnors intressen (vare sig dessa uppnås genom ökad jämställdhet eller minskad jämställdhet). Kvinnonätverk som hävdar att kvinnor ska utnyttja fördelarna som deras könsroll ger dem (men sedan självklar i andra sammanhang hävdar att män måste avstå sina fördelar och att könsrollerna skall avskaffas), och att alla män, oavsett fattig eller rik skall beskattas extra mycket bara för att de just råkar vara män (trots att de samtidigt kräver att kvinnor aldrig skall bli negativt särbehandlade på något sätt) är självklart ytterligare en argument för antifeministerna att peka på. Vill man verkligen få med sig en majoritet av individerna i samhället krävs det att man är konsekvent och att man lever som man lär.

"Eller anser ni som tycker er vara "emot" kvinnligt nätverkande att vi har ett jämställt samhälle?"

Nej det tycker jag inte. Dock är det inte heller så enkelt som att det alltid är kvinnor som förlorar på ojämställdheten. Det finns områden i samhället där kvinnor har fördelar gentemot männen. Jag tycker inte heller att männen inom dessa områden skall börja bygga könsseparatistiska nätverk (t.ex. vad gäller att hjälpa människor som är hemlösa, i kriminalitet, utsatta för brott, får dåliga betyg i skolan, får för lite ömhet när de är små, tvingade till värnplikt mot sin vilja eller diskriminerade vad gäller föräldraskap). Men visst, även om båda könen förlorar på könsrollerna och ojämställdheten så är min uppfattning att kvinnorna förlorar mer än männen så som det svenska samhället ser ut idag.

"Jag tycker att ni ska redovisa skälen till att kvinnligt nätverkande är förkastligt och varför det inte är feministiskt, i vår värld, här och nu."

Jag har redovisat varför jag anser det förkastligt ovan. Dock har jag inte, vilket jag poängterar ut i mitt förra inlägg, aldrig hävdat att det skulle vara ofeministiskt. Alla feministiska inriktningar och aktioner är inte positiva bara för att de är feministiska.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?