feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Genusvetenskap och Astrologi


Gå till senaste inlägget#1  Genusvetenskap och Astrologi JoeHill
2004-11-12 10:32:05

Förklara för mig:

Varför är Astrologi inte en vetenskap, medans Genusvetensap är det?

#2   Jon B
2004-11-12 10:43:19

Du kanske kan peka på några likheter mellan astrologi och genusvetenskap som gör jämförelsen meningsfull?

#3  ... JoeHill
2004-11-12 10:52:27

båda bygger på förklaringsmodeller som inte är empiriskt förankrade.

#4   UppåtEmma
2004-11-12 10:58:14

Vad baserar du det på?

#5  UppåtEmma JoeHill
2004-11-12 11:31:07

"Vad baserar du det på?"

De säger det själva:

"Genusvetenskapens fokus på att förstå olika mönster och maktstrukturer relaterade till kön ger användbara verktyg för att arbeta med dessa frågor i såväl arbetslivets olika delar som inom forskningen. Vidare möjliggör genusvetenskapens betoning på sammankoppling mellan genus, etnicitet och klass mer komplexa och nyanserade analyser av dagens samhälle i ett globalt perspektiv."

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1337&lukas_id…

Jag fattar det ovan som att fokuset för genusv är att bygga förklaringsmodeller genom att förstå(?) olika företeelser i samhället. De bygger teorier utifrån detta utan att testa dem empiriskt. Sedan vill de att dessa teorier skall genomsyra samhällets alla plan. Ungefär som astrologi men där är det inte företeelser i samhället utan planetrörelser i förhållande till människors personlighet.

#6  Till Joehill fredriktomte
2004-11-12 11:50:10

Filosofi brukar ju också betraktas som en vetenskap, även om det mesta bygger på resonemang och inte empiriska undersökningar.

Genusvetenskap är dock som mycket samhällsvetenskap (t.ex. statsvetenskap, nationalekonomi, socionomi, osv) i den bemärkelsen att den bygger mycket på resonemang och teorier. Det finns empiri, men det är svårare att utföra experiment i samhällsvetenskapliga ämnesområden än det är i naturvetenskapliga ämnesområden. Därav blir det inte lika mycket empiri.

Astrologi däremot är ingen samhällsvetenskap. Det skulle, om det vore en vetenskap, vara en naturvetenskap, då det inte handlar om människor interaktioner med varandra utan ett beskrivande av observerbara naturlagar. Sådant går ju som sagt att undersöka och skaffa ett empiriskt underlag för. Att ett dylikt underlag självklart inte finns är inte så konstigt.

Ska jag ta den frågan som du ställer här som att du är av uppfattningen att genusvetenskapen är lika mycket nys och bullshit som de astrologiska kolumnerna i slutet på aftonbladet och expressen?

#7  Fredrik JoeHill
2004-11-12 12:08:20

"Ska jag ta den frågan som du ställer här som att du är av uppfattningen att genusvetenskapen är lika mycket nys och bullshit som de astrologiska kolumnerna i slutet på aftonbladet och expressen?"

Nej!
Men jag har aldrig hittat en tillfredställande förklaring på varför det inte är det. Det var därför jag frågade.

Visst, samhällsvetenskapliga ämnen bygger mycket på förklaringsmodeller som inte går att förankra i empirin. Psykologin lider av samma brist. Freuds förklaringsmodeller var inte förankrade i empirin och håller inte heller för empirisk testning. Således tvingas ingen idag anpassa sig till hans förklaringsmodeller. Dock är de givetvis intressanta att studera ur ett historiskt perspektiv. Likaså är astrologi och genus intressant ur ett historiskt perspektiv. Problemen uppstår när när människor "tvingas" anpassa sig till dessa läror.

Att anpassa samhället till genusteoretiska resonemang är som att anpassa samhället till freuds läror eller astrologiska läror eller islamska läror. Ingen av dessa är förankrade i empirin.

#8  ? UppåtEmma
2004-11-12 13:34:10

Hur testar man historia empiriskt? speciellt forntid och ur-tid?

#9  UppåtEmma JoeHill
2004-11-12 13:40:50

"Hur testar man historia empiriskt? speciellt forntid och ur-tid?"

Det går givetvis inte. Men samtidigt så gör historieforskarna inte anspråk på att deras teorier skall genomsyra hela nutida samhället.

#10  Med.. JoeHill
2004-11-12 13:42:16

...undantag Göran Burenhult som således är en idiot.

#11  JoeHill UppåtEmma
2004-11-12 13:46:48

rätt många på jäif tycker att historiska antaganden och teorier ska genomsyra vår nutid. och inte bara på jäif förresten, många i samhället verkar tycka det...

#12   Jon B
2004-11-12 14:00:48

"Mundus vult decipi" sa dom Manuel. Det hade han nog j-t rätt i.

#13   JoeHill
2004-11-12 14:05:35

"rätt många på jäif tycker att historiska antaganden och teorier ska genomsyra vår nutid. och inte bara på jäif förresten, många i samhället verkar tycka det..."

Det har du fullständigt rätt i.

-Kristdemokraterna vill att samhället skall genomsyras av kristna moraliska värderingar.
-Astrologer vill att vi får upp ögonen för hur himlakroppar påverkar våra personligheter och att vi skall anpassa oss där efter.
-Kommunister vill att vi skall ta till oss Marx läror.
-Genusvetare vill att deras förklaringsmodeller skall genosyra samhället.
-Nazister vill att vi köper deras rasläror
etc

Det gemensamma är att inget står pall för empirisk testning. Det är bara teorier. Så varför skall jag köpa något av detta??

Varför ska jag ta till mig genusvetenskapen men inte astrologin eller nazismen? Det är ju lika godtyckligt allting... ...lösa teorier utan empirisk förankring..

#14   JoeHill
2004-11-12 14:07:25

http://www.greenapple.com/~bvenrick/provpro_m…

#15   UppåtEmma
2004-11-12 14:12:49

nä, varför ska vi tvingas in i nånting överhuvudtaget.

Tex. den "naturvetenskapliga" "historisktbaserade" teorierna om könsroller som vi idag tvingas in i... de är ju inte empiriskt bevisade, så varför ska vi tvingas in i det?

#16   JoeHill
2004-11-12 14:18:35

Tex. den "naturvetenskapliga" "historisktbaserade" teorierna om könsroller som vi idag tvingas in i... de är ju inte empiriskt bevisade, så varför ska vi tvingas in i det?

Det tycker jag inte heller. Tvång är dåligt.

Men.

Vi kan tvinga folk att exv inte utöva pedofili, eller syskon att skaffa barn, eller mord, eller ta knark, eller... etc

Eftersom det är empiriskt belagt att det skadar både personen som utför det och dess omgivning.

#17   Maria
2004-11-12 15:32:54

Att vi bemöts olika utifrån genus, klass och kön ÄR empiriskt bevisat. Genusvetenskapen undersöker varför och hur detta sker. Mycket genusforskning går ut på vetenskapliga empiriska undersökningar. Ni kanske skulle sätta er in i ämnena innan ni börjar förklara dem.

#18  Till Joehill fredriktomte
2004-11-12 17:09:58

Då undrar jag vilka du anser INTE vill forma världen efter deras egna teorier och moraluppfattningar? Det är ju det som är politik. Eller menar du att det finns "sanna" och "neutrala" värderingar och uppfattningar om hur samhället skall ordnas?

Sedan tycker jag jämförelsen mellan nazism och genusvetenskap är aningen smaklös. Den ena är en politisk ideologi (därtill en ganska så vidrig sådan) och den andra är en samhällsvetenskaplig gren. Må så vara att genusvetenskapen är mer politiskt sammanblandad än de flesta samhällsvetenskapliga inriktningar. Men det är fortfarande en vetenskap, precis som statsvetenskap och nationalekonomi.

För övrigt undrar jag om du tycker att beslutsfattarna bör sluta lyssna på ekonomer också, eftersom även detta är en oexakt vetenskap som är ganska kraftigt färgad av politiska värderingar.

#19  Till Maria fredriktomte
2004-11-12 17:18:39

"Ni kanske skulle sätta er in i ämnena innan ni börjar förklara dem."

Vilka ni?

#20  Maria Rolle
2004-11-13 14:20:24

Är det verkligen forskning när resultaten redan är bestämda i förväg?

#21  Joe Hill Rolle
2004-11-13 14:23:46

Det går ganska lätt att bevisa att astrologi är skitsnack. Hittills så har dock ingen vågat/kunnat/försökt göra det med genusköret...

#22  På vad sätt Alvunger
2004-11-13 14:44:46

är resultaten inom genusvetenskap bestämda på förhand?

#23  Alvunger Rolle
2004-11-13 20:58:38

I http://feminetik.se/diskutera.php?fid=4&m… postades en länk till ett inlägg av Bo Rothstein på DN debatt.

Bland annat står detta "Myndighetens ledning har i sina publikationer definierat detta uppdrag som att en 'grundläggande premiss inom genusforskningen' är att 'skillnader mellan kvinnors och mäns egenskaper, beteenden och sysselsättningar etcetera inte kan förklaras biologiskt' (Genus 1999:3). I stället är 'grundtanken i all genusforskning' att dessa skillnader ' är socialt och kulturellt konstruerade' (Genus 1999:2)."

Detta tolkar jag som att sossarna och kommunisterna redan i förväg bestämt vad forskningen bör komma fram till.

#24  Joe & Rolle Andreas F
2004-11-14 15:34:54

Det ni kritiserar är ju genusforskningens utgångspunkter, inte vad den vill komma fram till. Så det är nog inte så konstigt att ingen genusvetare här vill ta åt sig av kritiken. Men visst är det så att sättet vi ställer frågorna på styr vilka svar vi får, det gäller alla vetenskaper.

#25   JoeHill
2004-11-14 16:09:59

"Det ni kritiserar är ju genusforskningens utgångspunkter, inte vad den vill komma fram till."

"""""....vad den vill komma fram till."""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??? ?!!!!!!!!!!!

Kan det öht kallas forskning om man redan innan man börjat forska bestämts sig vad man vill komma fram till?

Nej.

#26  Kan du posta en länk till undersökningen... Till Maria
2004-11-14 16:29:29

"Att vi bemöts olika utifrån genus, klass och kön ÄR empiriskt bevisat. Genusvetenskapen undersöker varför och hur detta sker. Mycket genusforskning går ut på vetenskapliga empiriska undersökningar. Ni kanske skulle sätta er in i ämnena innan ni börjar förklara dem."

Låter intressant, kan du posta en länk eller hänvisa till någon publikation?

Du vet om att för att det för att klassa som empiriskt bevisat ska kunna gå att utföra var och när som helst på jorden med samma resultat?

/andreas

#27  andreas = inte jag Andreas F
2004-11-14 16:50:46

Vill bara påpeka att signaturen andreas i närmast ovanstående inlägg inte är jag. Skulle du andreas kunna ha ett enhetligt namn i namnfältet för att undvika förväxlingar? Det blir lätt missförstånd annars.

#28  JoeHill Andreas F
2004-11-14 18:46:21

"Kan det öht kallas forskning om man redan innan man börjat forska bestämts sig vad man vill komma fram till?

Nej."

Håller med i princip, men det du förespråkar är ett idealfall. I de allra flesta fall har nog den som forskar någon slags ide om vilka resultat man helst vill se, och det är svårt att garantera att ens preferenser inte spelar in på hur man tolkar data. Därför är det viktigt att man håller sig till en vetenskaplig metod som minimerar spelrummet för subjektiva tolkningar, detta tror jag är en bättre metod än att försöka undertrycka sina värderingar. (Nu finns ju de genusvetare som avfärdar vetenskaplig metod som "fallocentrisk" och patriarkal, men mitt intryck av fältet är ändå att de flesta nog försöker sträva mot någon slags vetenskaplighet.)

Min poäng var att din argumentation handlar om de antaganden genusvetenskapen bygger på, inte om vad man eventuellt vill komma fram till (oavsett om detta "man vill komma fram till" finns eller ej). Det gäller även Rothsteins kritik, varför jag uppfattar den som delvis missriktad.

#29  Jag förstår faktiskt Alvunger
2004-11-14 21:48:59

inte alls kritiken mot genusvetenskapen. Nog för att jag är jävig, magister som jag äro. (Fan va jag går igång på att bli kallad magister, skall nog skriva något om det i "vad är sexigt"-tråden.) Men jag har läst andra humanistiska forskningsfält= etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap och idé- och lärdomshistoria. Och tro det eller ej, men jag förväntar mig inte forskarna i etnologi skall utgå ifrån biologistiska förklaringsmodeller, det ligger inte i fältets natur. Till skillnad då från naturvetenskapliga arenor, där jag inte förväntar mig socialkonstruktivistiska ansträngningar. Positivt när så sker naturligtvis, tvärvetenskap är lite av ett specialintresse från mitt håll. Jag läser till exempel med stort intresse "Medicinsk genusforskning" gratis bok från Vetenskapsrådet - bara att beställa hem. Nåja, nu kom jag på sidospår.

Det jag menar är att jag faktiskt aldrig stött på genusvetenskaplig forskning där resultatet skulle vara bestämt på förhand. Naturligtvis har man angivit sitt fält och dess specifika egenskaper och dess skillnader från andra fält. Till exempel är man ju i genusvetenskapen intresserad av GENUS. GENUS är det socialt konstruerade könet. Det betyder inte att man som genusforskare måste ta avstånd från det biologiska könet eller anse att sådan forskning är meningslös. Men som genusforskare är man naturligtvis intresserad av genus.

Och vad är bestämt på förhand? Månne vara att det är "bestämt" att det existerar sociala konstruktioner av kön, dvs genus, och att de påverkar våra relationer och identitetskonstruktion. Men... vem säger emot det? Jag anser att genusvetenskapen, bland andra, mycket väl har bevisat att så är fallet. Vidare ingår även i genusbegreppet andra aspekter vilka påverkar oss, som klass, "ras", religion etc. Man skall inte glömma bort att genus handlar om mer än bara kön. Det är ju allt, hela paketet som omger det vi kallar kropp.

Så har vi det som inte behandlar hela paketet, de discipliner som inte är intresserade av det bortom kroppen. Men jag antar att JoeHill inte heller vill kalla biologisk könsforskning för vetenskap? I de fall då man bara är intresserad av kroppsliga mekanismer, hormoner, blod, svett och tårar. I så fall har ju även dessa discipliner bestämt svaret på förhand. Eller?


Sen undrar jag om JoeHill har läst någon genusvetenskaplig forskning? I såfall, vilken och på vad sätt bestämde man resultatet på förhand?

#30  Alvunger Rolle
2004-11-14 22:22:36

På vilket vis är resultatet bestämt på förhand i biologisk forskning? Det är väl mest inriktad på varför vissa 'indata' ofta orsakar vissa 'utdata'? Men jag tror att den forskningen är lite bakbunden, i huvudsak av vad som är politiskt korrekt.

När vi ändå hackar på genusforskningen...
På vilket vis kommer den att förbättra världen?
Jag får nämligen intrycket av ditt inlägg att ni ofta försöker återuppfinna hjulet.
Lite som när fysiker lägger miljonbelopp på att bevisa någon av Einsteins teorier ur någon ny skum infallsvinkel.

#31  Jag tycker inte att Alvunger
2004-11-14 23:41:14

resultaten är bestämda på förhand i biologisk forskning. Jag använder mig nämligen inte av JoeHills argumentation. Jag ville bara illustrera att med hans argumentation så torde ju även könsforskning stryka på foten, eftersom den ju utesluter sociala konstruktioner. Om man nu hävdar att genusvetenskapen är förhandsbestämd då den utesluter biologiska aspekter.

Jag vet inte om just genusvetenskapen kommer förbättra världen. En förbättrad värld skulle i mitt tycke gå ut på mindre egoism och mer rättvis fördelning av resurser, minskad krigsföring och mindre miljöförstöring.

Men jag tror alls inte att genusvetenskapen återuppfinner hjulet. Jag tror att vi visar varför hjulet är ett hjul och varför vissa hjul har svårare i vissa terränger.

#32  ha ha Karl Astrid
2004-11-15 14:09:20

Haha jag säger bara joe hill... vilken lirare.

Jag tror att han skojar.

#33  SVAR!! Karl Astrid
2004-11-15 14:18:30

Genus är ett analytiskt begrepp, det är inte astrologi. Socialisering av genus är lika bevisat som ätt en sten faller om man släpper den.

#34  Alvunger Rolle
2004-11-15 14:20:56

Jag tror jag är med på vad du menar, men formuleringen om syftet med forskningen låter som om den skall försöka bevisa att det inte finns några biologiskt betingade skillnader. Själv tror jag att det bästa vore att släppa ihop biologerna med er och se om ni kommer fram till något, eller om ni bara börjar slåss. (Passa dej isåfall, uppretade biologer kastar kottar på folk)

#35  rättvisa? Karl Astrid
2004-11-15 14:27:54

"Jag vet inte om just genusvetenskapen kommer förbättra världen. En förbättrad värld skulle i mitt tycke gå ut på mindre egoism och mer rättvis fördelning av resurser, minskad krigsföring och mindre miljöförstöring."

Allt hänger ihop med den romantiska synen på nationalitet, etnicitet och genus: "Mannen är stark, handlingskraftig och bestämd, kvinnan är underlägsen, naturlig och slö." "Vi är en starkare nation är dom".. osv osv. Det är fundamentala grunder som måste rubbas, vi måste ändra hela vår livsstil. Alla människor.

Det är just ordet "rättvis" som är problemet. Rättvis för vem eller vad? "Om jag är man så förtjänar jag mer". "Om jag har kämpat och utbildat mig förtjänar jag mer". Eller om man går till det yttersta, a la Nozick, "all stöld är fel" och all omfördelning är fel, det inkräktar på individens suveränitet".

Vart går gränserna?

#36  Karl... JoeHill
2004-11-15 14:28:02

"Genus är ett analytiskt begrepp, det är inte astrologi. Socialisering av genus är lika bevisat som ätt en sten faller om man släpper den."

Tack!

Det var detta jag efterfrågade! Att det skall vara så svårt för vissa att förklara skillnaden. Vart är Sverige på väg?

#37  joe Karl Astird
2004-11-17 12:53:55

fina fisken

#38  Är genusvetenskapen falsifierbar? TKU
2004-11-22 14:34:06

Ett viktigt kriterium för att en teori ska kunna betraktas som vetenskaplig är att den ska vara falsifierbar - det ska alltså finnas en hypotetisk observation som inte stämmer överens med teorin. Astrologin är inte falsifierbar eftersom det inte finns något tänkbart mänskligt beteende som inte astrologerna kan härleda till planeternas positioner.

Är genusvetenskapen falsifierbar?

#39  falsifierbar? karl astrid
2004-11-22 15:03:59

Den är inte mindre falsifierbar än sociologi eller statsvetenskap - för att inte tala om psykologi. I vissa fall falsifierbar på samma sätt som mattematiken.

En hypotes ska testas mot falsifiering. Det finns lite olika skolor för hur det ska falsifieras och ha sig. Vetenskapsteori 10p reder ut begreppen åt dig TKU.

#40  karl astrid TKU
2004-11-22 15:10:55

Jag har lite svårt för argumentet "läs [bok/kurs] så fattar du vad jag menar."

Jag är nämligen övertygad att det inte är mycket mening att veta något utan att kunna förklara det.

#41  Till TKU fredriktomte
2004-11-22 17:14:31

Jag tycker din frågeställning är konstig. Mig veterligen är det vetenskapliga teorier som skall kunna falsieras, inte hela ämnesområden. Det är teorier som skall vara väl avgränsade och därmed gå att bevisa och/eller falsifiera. Går det att bevisa kemi? Eller falsifiera kemi? Tvivlar starkt på det. Däremot går det ju att bevisa/falsiera teorier inom ämnet kemi. Liksom det går att bevisa/falsfiera teorier inom ämnet genusvetenskap. Förstår du vad jag menar?

#42  fredriktomte TKU
2004-11-22 17:19:25

Vetenskapliga läror är grundade på samlingar av teorier.

#43  haha tku! kalle astrid
2004-11-22 17:45:39

"Vetenskapliga läror är grundade på samlingar av teorier."hehe, precis som jag en fredagkväll klockan 04:55, "fan, ska du inte med hem till mig och dricka te, jag bor precis här borta."

Nödkommentar!!

Och jag orkar inte sitta här och förklara vetenskapsteori för dig på en feministsida:)

#44  andreas snälla! kalle astrid
2004-11-22 17:50:28

hahahahahahahah mer kul!

"Du vet om att för att det för att klassa som empiriskt bevisat ska kunna gå att utföra var och när som helst på jorden med samma resultat?"

Vem säger det? vetenskapsmannen allah?

#45  Karl Astrid TKU
2004-11-23 14:51:49

Om du inte orkar förklara dina stödargument, men däremot anstränger dig för att håna dina diskussionskamrater, så tycker jag inte att det är någon idé alls att du skriver inlägg här.

#46  TKU Lisa
2004-11-23 15:10:58

Men snälla nån, det är väl OK att skratta när nån har gjort en så tydlig logisk miss. Varför vara så kantig?

För övrigt är det väl uppenbart att det finns empiriska belägg för mäns överordning. Lönestatistik, överlevnadsstatistik o.s.v. talar ju sitt tydliga språk. Jag förstår faktiskt inte vart du vill komma. Om du inte tror på skillnader mellan könen hur kan du då kalla dig feminist?

#47   TKU
2004-11-23 15:28:18

Jag har inga problem med de empiriska beläggen, bara med Karl Astrids högfärdiga argumentationsteknik. I mitt tycke är det aldrig okej att förlöjliga en debattmotståndare.

Vad menar du förresten med "överlevnadsstatistik"?

#48  Statistik.. JoeHill
2004-11-23 15:50:08

..kan aldrig räknas som empiri.

#49  Statistik.. JoeHill
2004-11-23 15:57:58

Statistiken kan berätta för oss att man riskerar att drunkna om man äter glass. eftersom glasskonsumptionen är högre under årstiden då de flesta drunkningsolyckor sker.

Är det ett kausalt samband? Nej
Är det ett empiriskt bevis? Nej

#50  Lisa JoeHill
2004-11-23 16:06:31

Ja, vad menar du med "överlevnadsstatistik"?

Kvinnor lever ju i snitt längre än män. Konstigt från någon som anser sig vara förtryckt... Eller är det normalt att den förtryckande parten (männen) lever kortare och det är ett led i det patriarkala förtrycket av kvinnan?

#51  Jag håller med TKU Alvunger
2004-11-23 17:34:17

i att man inte skall förlöjliga sina diskussionspartner. Så skärpning Karl Astrid! Är det något intressant du har läst som du anser att TKU eller någon annan har missat - skriv ett sammandrag, förklara eller länka.

#52  TKU fredriktomte
2004-11-23 22:40:15

"Vetenskapliga läror är grundade på samlingar av teorier."

Ja visst. Varav en del teorier är korrekta och andra felaktiga. Vissa står till och med i diametralt motsattsförhållande till varandra. Så medan det är möjligt att falsifiera och/eller bevisa enstaka teorier så är det i princip omöjligt att göra det samma med ett ämnesområde då ämnesområdet nästan definitionsmässigt innehåller sådant som är motsägesefullt. Det går helt enkelt inte att falsifiera någonting som säger emot sig självt.

Vilket får mig lite att undra över vart du egentligen vill komma, då du håller fast vid din fråga. Om du tror eller misstänker att det genusvetenskap står på en sämre vetenskaplig grund än andra, äldre vetenskapliga inriktningar tycker jag du kan säga det istället samt ange varför du tror/misstänker detta. Om det istället rör sig om någonting annat skulle jag gärna vilja veta vad det är du är ute efter.

#53   Andreas F
2004-11-24 02:16:42

Strikt sett är det väl bara hypoteser som kan falsifieras. En lära eller teori består av en massa mer eller mindre befästa antaganden, en del helt obevisade, vissa som har empiriskt stöd samt en del analytiska begrepp (typ "genus") som är unika för området... hypoteser kan man sen genererar utifrån teorin för att testa mot verkligheten. En teori kan vara bättre eller sämre på att generera testbara hypoteser, en teori som är oförmögen att generera en enda testbar hypotes skulle vi nog betrakta som i sig icke falsifierbar (och därmed ovetenskaplig). Men det blir nog ändå en gradfråga. Psykoanalysen tex, har visat sig genomgående dålig på att generera vettiga hypoteser och för därför en tynande tillvaro på den vetenskapliga kartan idag. Därmed inte sagt att den är helt värdelös eller inte går att förändra till att bli mer vetenskaplig.

Så jag tror inte vi kan säga att genusvetenskapen är antingen falsifierbar eller inte, däremot borde den som andra teoribildningar gå att värdera utifrån dess förmåga att leda fram till falsifierbara hypoteser som stämmer med verkligheten.

#54  Rolle Marta
2004-11-24 14:15:11

Jag kan rekommendera "Hjärnsläpp, Bang om biologism". En bok där genus och biologi möts.

Risken för att biologerna skall slänga kottar är knappast överhängande om inte man förlägger mötet i en barrskog eller ett alkärr....

#55   JoeHill
2004-11-24 15:52:33

"Hjärnsläpp, Bang om biologism"

Öhhh.. är inte den ganska partisk i sin utformning. Alltså knappast vetenskaplig. Tyckte jag ii alla fall då jag läst vissa delar.

Varför inte rekomendera en prenumeration på Nature till Rolle istället?

#56  Joe Andreas F
2004-11-25 00:22:42

Det finns väl inget som hindrar att en partisk skrift är vetenskaplig?

Jag läste några texter ur hjärnsläpp som låg ute på nätet för länge sen, fast nu hittar jag inte igen dem. Jag har för mig att jag bedömde dem som ganska så sakliga och korrekta, åtminstone för att vara populärvetenskapligt skrivna.

#57   Andreas F
2004-11-25 01:27:49

Apropå möten med genus och biologi, ska det bli intressant att läsa sveriges första genusvetenskapliga doktorsavhandling. Cecilia Åsberg disputerar om någon månad på en avhandling om hur genetik framställs i populärvetenskaplig press.

http://www.genus.gu.se/perspektiv/Genusperspe…

Av artikeln att döma verkar det som att hon vill främja samarbeten mellan biologisk forskning och genusvetenskap, något jag hoppas hon kommer att driva vidare. Hon går så långt att hon påstår att genetiken idag "dekonstruerar" kön på ett sätt som feminister alltid velat göra. Mer sånt!

#58  På Karolinska har de... JoeHill
2004-11-25 12:20:47

...startat en instution för Genusmedicin.

...och äntligen kan empirisk forskning bedrivas med genusperspektiv:

Projekt:

Sökande som erhållit rörlig doktorandtjänst från Centrum för Genusmedicin, KI för 2003.

>> Cissi Gardmo,
Medicinsk Näringslära, Molekylär Endokrinologi, HS (12 mån)
Projekttitel: ”Growth hormone regulation of gene transcription”

>> Elisabeth Svenungsson,
Reumatologklin, KS (6 mån)
Projekttitel: ”Hjärt-kärlsjukdom vid Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) – en ny human ”modell” för tidig ateroskleros hos kvinnor”

>> Tina Hallman,
Klin neurovetenskap, personskadeprev, KI (6 mån)
Projekttitel: ”Conditions govering women’s lifte related to stress and coronary heart disease”

>> Bodil, Lund,
Avd för Klin Bakteriologi, HS(6 mån)
Projekttitel: ”The normal human microflora in health and disease – does gender matter?”

>> Dan Andersson,
Neuroepidemiologi, HS (6 mån)
Projekttitel: ”Etiology of recurrent headaches: Quantitative genetic analyses of twins”

>> Margita Berg, Akutkliniken, KS (6 mån)
”Hemostas hos kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom”

>> Ulla Pripp,
Centrum Hjärt-kärlforskning, KS (6 mån)
Projekttitel: ”Könshormoners inverkan på posmenopausala friska kvinnor samt betydelsen av hormonsubstitution till kvinnor med kranskärlssjukdom”

>> Aida Wahab-Wahlgren,
Barnendokrinklin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, KS (6 mån)
Projekttitel: ”Lokal reglering av spermatogenesen”

.....
Det roliga är att det de kommer fram till sällan eller aldrig förstärker någon likhetsfeministisk tes.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?