feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Svar till Henrik Kjölstad


Gå till senaste inlägget#1  Svar till Henrik Kjölstad Michael Lundahl
2004-10-20 14:58:53

Henrik Kjölstad (signaturn Groznyj på feminetik) har skrivit en replik angåend emin senaste aetikel på Sourze/Vildmark.

http://www.feminetik.se/vildmark.php?sub=show…

Mina svar...

"Onekligen har samhället gått framåt, men vi är långt ifrån någon acceptabel nivå gällaned jämlikhet mellan könen."

Jag har inte påstått att jämlikhet har uppnåtts. Jag sade att samhället har förändrats. Vi har arbete kvar att göra... och det är just därför jag anser vi måste byta ut radikalfeminismen därför att den passar inte för den här fasen av arbetet.

"Att som maninte ta sitt kollektiva ansvar vore att fortfarande blunda för strukturproblem."

Den förtryckande "strukturen" är en del av den radikalfeministiska förklaringsmodellen. Även om just *den* delen kanske inte är felaktig så har vi heller ingen garanti för att den är lämplig heller. Därför måste "struktur" som del av förklaringsmodellen diskuteras, analyseras, kritiseras och utvärderas. Så har skett i liten skala på feminetik vid tillfälle.

"Även om termen 'feminist' onekligen, som Lundahl påpekar, kan tolkas på olika vis, finns det likväl beröringspunkter som ligger till grund för termen. Existerade inte dessa, skulle vi heller inte ha någon anledning att kalla oss feminister."

Sant som det är sagt... men detta i sig är inget bevis för strukturmodellens giltighet.

"Män är ständigt priviligerade över kvinnor ekonomiskt såväl som socialt."

Ett rent ut sagt osant påsåtende. Även om män i genomsnitt har det bättre så när vi delar upp datan i delområden så stämmer det inte att mannen *alltid* har det bättre. Män har det bäst... men på många områden har de det också sämst. Män är exempelvis rikast... och fattigast.

Ett genomsnitt duger inte för att analysera den situationen... därför att om jag stoppar ena handen i kokande vatten och den andra i en hink med is, så säger har jag det i genomsnitt ganska skönt.

"För att feminsmen skall kunna driva samhället framåt kan vi inte slåss inombords om definitioner och börja med ett evigt ältande om subkategorier, då detta kommer och till viss del redan gjort, leda till en total uddlöshet."

För sent. Grälet pågår redan och har så gjort... länge. Vad vill du att vi skall göra, vi som inte delar radikalfeminismens syn på situationen? Bara lägga oss med magen i vägret och säga "Ok då, ni har rätt?".

"Så, min poäng med detta är: radikalfeminist eller inte, vi bär alla ett kollektivt ansvar."

Din artikel argumenterar för denna poäng utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv och med radikalfeministiska modeller. Jag delar inte det synsättet.

/Micke

#2   TKU
2004-10-20 16:52:12

Har du någon fanclub som man kan gå med i, Micke?

#3  TKU Michael Lundahl
2004-10-20 17:14:03

Näääe... inte vad jag vet. Har en trogen anti-fan club på Sourze dock som hedrar mig genom att per automatik ge betyg 1 på mina artiklar. De är inte särskilt officiella dock och föredrar att vara anonyma så inte ens jag vet med säkerhet vilka de är. :)

/Micke

#4  Hmmm.. JoeHill
2004-10-20 17:23:20

..det som stör mig är att de som propagerar för att män skall ha ett kollektivt ansvar även vill bestämma vad detta "ansvar" innebär. Det är liksom inte upp till var och en att bestämma för sin egen del, på vilket sätt de vill ta ansvar, utan det skall istället "upplysta" feminister göra åt allmänheten.

Jag tror det är här hela förslaget faller. Alla kan köpa att de har ett ansvar för samhället men att någon som anser sig "mer upplyst" skall avgöra vad detta ansvar innebär och hur det skall utföras får folk att sparka bakut.

Folk i allmänhet gillar inte att lyda order av typ "du har ett ansvar så du skall starta en mansgrupp och diskutera den aggresiva mansrollen".

Det är dessutom ett sundhetstecken att inte blint förlja order oberoende av vem som delegerar.

#5   Jon B
2004-10-20 17:28:16

Birgit Friggebo tyckte att alla skulle fatta varandras händer och sjunga "we shall overcome". Men även hennes förslag föll, och hon med det.

#6   Henrik Kjölstad
2004-10-20 22:24:24

Två frågor...

1. Eftersom du inte vill skriva under radikalfeminismen och tycker att denna term inte definieras tillräckligt, ber jag vänligt att du gör det, så vi inte pratar förbi varandra.

2. Om du inte anser att strukturproblemet existerar efter den radikalfeministiska definitionen, vad är då problemet och hur skulle du klassificera/definiera det?

MVH // Henrik 'Groznyj'

#7  Henrik Michael Lundahl
2004-10-21 13:00:45

1) Jag förstår inte riktigt frågan. Kan du omformulera den?

2) Jag har *inte* sagt att det problem som strukturmodellen försöker beskriva inte existerar. Jag har heller inte sagt att jag vet om en bättre modell.

Däremot tror jag att det är fel att beskriva problemet som ett strukturellt fenomen därför att det förutsätter en homogenitet inom grupperna... ett gemensamt intresse och att allt som är bra för gruppen är bra för individen. Min åsikt är att en strukturmodell förutsätter ett gemensamt medvetande inom könsgrupperna... men ett sådant tycker jag inte existerar. Dessutom förutsätter detta att det gemensamma medvetandet är begränsat enbart till den egna könsgruppen och att det inte spiller över till den andra också. Även detta tycker jag är en förutsättnig man inte kan göra.

Sedan kan detta synsätt givetvis debatteras... för om vi kollar på exempelvis den fysikaliska världens kristallstruturer så byggs ju dessa upp av de enskilda individuella molekylerna/atomerna. Den analogin tycker jag dock haltar därför att där är varje beståndsdel identisk med alla andra. Det är inte människor. Människor är istället alltid unika.

/Micke

#8   Henrik Kjölstad
2004-10-21 15:27:58

Jag citerar:

"Den förtryckande "strukturen" är en del av den radikalfeministiska förklaringsmodellen. Även om just *den* delen kanske inte är felaktig så har vi heller ingen garanti för att den är lämplig heller. Därför måste "struktur" som del av förklaringsmodellen diskuteras, analyseras, kritiseras och utvärderas. Så har skett i liten skala på feminetik vid tillfälle."

Alltså, definiera den struktur du menar.

Och om ingen bättre modell existerar (som du säger), bör man då inte välja det 'minst dåliga' och i alla fall utgå från den?

#9  Henrik Michael Lundahl
2004-10-21 16:37:04

Hur skall jag kunna definera det? Jag anser ju inte att det finns någon urskiljbar struktur. De som du skall be definera vad strukturmodellen innebär är de som förespråkar det synsättet.

"Och om ingen bättre modell existerar (som du säger), bör man då inte välja det 'minst dåliga' och i alla fall utgå från den?"

Nej, "dåligt" är inte nödvändigtvis bättre än "inget". Risken är då stor att situationen försämras och då är inget vunnet. JaMenViMåsteJuGöraNågot!!!-mentaliteten är ibland lika farlig som problemet i sig.

Om det enda alternativet som finns för tillfället är dåligt så måste vi ta fram nya alternativ.

/Micke

#10   Henrik Kjölstad
2004-10-21 21:13:34

Men om det över huvud taget inte går att definiera någon struktur, vad finns det i ärlighetens namn i så fall att vända sig emot?

// Henrik

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?