feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Att driva en feministisk politik


Gå till senaste inlägget#1  Att driva en feministisk politik stiltje
2006-04-14 12:13:30

Det här är en fråga som främst riktar sig till personer som inte är medlemmar i Feministiskt initiativ.

Jag är en av de som valt att engagera sig inom det feministiska parti som nu (äntligen) bildats i vårat lilla sk. jämställda land.

Den feministiska kampen har drivits både utomparlamentariskt och inom de parlamentariska organisationerna. Det är alltid viktigt att driva en kamp på alla sätt som finns till hands.

Jag har ända sedan jag började prata om Fi med de som finns i min omgivning antingen mötts av stor entuiasm eller stor skepticism, och sällan någonting däremellan.

Varför är vissa feminister så skeptiska till bildandet av ett feministiskt parti? Vad finns det för argument mot en feministisk parlamentarisk organisation? Finns det övertygade feminister som helt seriöst anser att den feministiska politik som drivs av de etablerade partierna är tillräcklig?

Ni får jättegärna komma med argument för Feministiskt initiativ också men jag har startat tråden i en förhoppning om att kanske förstå den interna (dvs inom de feministiska rörelserna) kritik som finns.

#2  Sv: Att driva en feministisk politik Faktum
2006-04-14 12:28:56

[/citat]
men jag har startat tråden i en förhoppning om att kanske förstå den interna (dvs inom de feministiska rörelserna) kritik som finns.
[citat]

Mina principer om jämställdhet och F! går bara inte ihop. Har inte lyckats förena mina tankar om max 25% människor med penis mellan benen i styrelsen.
Det uppkommer en bild i mig när en majoritet av medlemmarna på årsmötet anser det vara ok att stadga om diskriminering. Detta sätt att bedriva feministisk kamp är helt oförenligt med min feminism.

#3  Sv: Att driva en feministisk politik Faktum
2006-04-14 12:31:52


Det uppkommer en bild i mig när en majoritet av medlemmarna på årsmötet anser det vara ok att stadga om diskriminering, denna bild gör mig djupt bekymrad.


Ska det stå.

#4  Sv: Att driva en feministisk politik Jinx
2006-04-14 12:32:22

Jag kan aldrig stödja en idé som tex 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Gillar inte heller kvotering, inte ens lagstadgad(!).
F! är alldeles för vänster för mig. Jag tycker det är bra att de finns och skapar debatt, men i nuläget finns det inte skuggan av en chans att jag skulle lägga min röst där.

#5  Sv: Att driva en feministisk politik metamorfos
2006-04-14 14:17:36

Jag är ambivalent. Framförallt har jag samma tveksamhet inför ett feministiskt parti som inför miljöpartiet. Båda tycker jag behövs, men jag vet inte om jag kommer rösta på något av dem.

Den största tveksamheten rör enfråge-fokuseringen. Även om både F! och miljöpartiet har partiprogram med massor av frågor på dagordningen, så kommer inte de frågorna fram i debatter, artiklar och valundersökningar. Det gör det svårt att se vad partiet verkligen vill åstadkomma, och på vilket sätt partiet kommer att arbeta i riksdagen dvs. vilka de kan tänkas alliera sig med i vilka frågor och vilka frågor de kan tänkas förhandla bort.

Exempel: för mig är frågan om individuell föräldraförsäkring en nyckelfråga. Individuell föräldraförsäkring med ett stort antal dagar vikta för båda föräldrarna är grundläggande för en könsjämställd arbetsmarknad, anser jag. En könsjämställd arbetsmarknad är en förutsättning för att människor i praktiken ska få lika lön oavsett kön. En könsjämställd arbetsmarknad och ett delat föräldraansvar är dessutom grundläggande för synen på arbetsfördelningen inom familjen, synen på hushållsarbete vs förvärvsarbete, synen på barn i samhället, värdering av samhällstjänster osv.

Men hur grundläggande är den frågan, för dem som arbetar inom partiet? Är F! ens överens i den frågan?

Jag hoppas däremot att F! får motsvarande effekt som miljöpartiet fick. Vi har i dag ett hållbarhetstänkande jämfört med innan miljöpartiets inträde på banan för 25 år sedan. Vi sopsorterar och återvinner både läskedrycksburkar, glas och PET-flaskor som om det vore hur naturligt som helst. Vi kör helst miljövänliga bilar, vill gärna köpa "ekologiskt" för miljöns skull (vilket kan diskuteras, men på annan plats än här), är medvetna om miljöstörande ämnen osv. Miljöpartiet gjorde att så gott som alla riksdagspartier var tvungna att skaffa sig ett miljöprogram, att se över de frågorna.

Kan F! ha motsvarande effekt, i ett klimat där "Könskriget" visas i statstelevisionen, i ett land där i stort sett varenda riksdagsparti säger sig vara feministiskt?

Personligen tvivlar jag, men hoppas att det faktiskt blir så.

#6  25%spärren och individulaiserad föräldraförsäkring tiarafeministen
2006-04-16 20:00:16

Som medlem måste jag hålla med om att denna spärr är urkorkad och diskriminerande. Men jag som medlem har möjligheten att (och kommer att ) lägga en motion på nästa årsmöte om att den slopas. Och fler med mig. Jag tror många blev tagna på sängen när det gällde den och det fanns aldrig tid att verkligen djupdyka i frågan.. Men med tanke på att vi nu har fått bevis på att män inte köar för att kuppa vårt fina parti tror jag att det blir lätt att få den borttagen!

Vad gäller individualiserad föräldraförsäkring så är det ett av våra 5 profilkrav inför valet. Det säger allt tycker jag, vi kommer driva det kravet tills vi lyckas eller stupar på kuppen!

/ Linnéa Sjögren
riksdagskandidat

#7  Sv: Att driva en feministisk politik metamorfos
2006-04-16 21:17:04

Så bra att föräldraförsäkringen ligger högt på dagordningen. Hur många dagar ska vikas åt varje förälder?

Hur långt är F! beredda att förhandla om frågan - trots allt handlar riksdagspolitik om att förhandla och kompromissa.

#8  Sv: Att driva en feministisk politik stiltje
2006-06-01 20:54:37

Sent om sider inser jag att ingen svarat på metamorfos fråga *blänger lite surt på mig själv*

Föräldraförsökringen ska självklart delas 50/50 mellan de båda juridiska vårdnadshavarna.

Hur långt ett parti är villigt att förhandla i en fråga beror självklart på vad som erbjuds istället.

Just föräldraledigheten är en fråga som påverkar mycket annat. Om båda könen tog ut lika stor del av föräldraledigheten och tenderade att stanna hemma med sjukt barn i lika stor utsträckning skulle en mycket stor del av diskrimineringen på arbetsmarknaden minska vilket i sin tur skulle ge en mycket stor effekt på synen på kvinnor i arbetslivet och mannen som familjeförsörjare vilket i sin tur... osv. osv.

#9  Sv: Att driva en feministisk politik FiaMia
2006-06-01 22:37:12

Vad jag hört fördelas hälften av föräldraledighetsdagarna på mamman och hälften på pappan redan idag. Vilket är rätt. Då visar samhället vilken syn som bör gälla: jämställdhet.

Men frågan är om en ska ta bort rätten att skriva över dagar till den andra föräldern. Jag tycker det är fel. Om dagar försvinner för att någon part inte vill ta ut sina dagar slår det framför allt mot barnet. Och jag ser föräldraledigheten i första hand som en barnrättighet.
Det är fel att skapa ett system där barnen drabbas. Tycker jag.

#10  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-02 00:05:00

Jag är för den omvända kvoteringen som F! står för. Eftersom vi idag har en de facto-kvotering som gör att jag kommer att ha ett överläge i den anställningsintervju jag ska på i morgon, pga snopp och skägg o lite annat.

Men jag ställer inte upp på vänsterpolitiken i F!.

Kvotering: Politiker ska ge 17 i att diktera villkoren för vad som funkar eller inte i den enskilda familjen. Det vet de ingenting om. Gör så att det funkar med 50%-50% för fler istället, då kommer det att bli 50%-50% hos fler.

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön: idiotisk vänsterillusion om att arbetets värde är en produkt av politiska beslut. Arbetets värde bestäms liksom allting annat av tillgång och efterfrågan. Antingen vi vill det eller ej _är_ tillvaron marknadsekonomiskt inrättad. Lägg ner fluffet, för en politik utifrån de hårda realiteterna istället för att tro att det går att ändra mänsklighetens livsvillkor i grunden genom beslut.

#11  Politiker ska ge 17 i den enskilda familjen... Henrik
2006-06-02 00:28:42

Politiker tvingar ingen att vara hemma med barnen, men samhället underlättar ekonomiskt för föräldrar att vara det. Jag förstår inte varför en jämställd föräldraförsäkring ska ses som en tvångslag. Existensen av stadsbiblioteket är inte ett tvång för alla stadsbor att låna böcker.

#12  Sv: Att driva en feministisk politik veronicasvard
2006-06-02 00:57:46

Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring och hyfsat utvecklade förskoleverksamheter (även om de definivt behöver förbättras). Det är som tidigare sagt ingen som tvingar en förälder att vara hemma med barnet.

Jag vill gärna vända på frågan: varför ska staten finansiera och stödja ett system som bidrar till ojämställdhet i hemmet, på arbetsmarknaden och pensioner? Ska skattepengarna verkligen användas på det sättet när det går att finna nya lösningar som kan ge barnet två 100%-iga föräldrar istället för en 81%-ig mamma och en 19%-ig pappa?

Varför stödja ett system som går emot det som majoriteten egentligen vill? 60% av blivande pappor vill vara hemma längre tid än 6 månader med sina barn, och frågar man föräldrar ett tag efter föräldraledigheten så säger de att de hade velat fördela föräldraledigheten annorlunda - mer jämställdt.

En förälder kan välja att hellre abeta än umgås än att själv ta hand om sina barn idag också. Men idag förväntas denna vara mannen.

#13  Sv: Att driva en feministisk politik MarianneK
2006-06-02 01:50:13

Men redan idag kan ett föräldrapar "slippa undan" pappamånaderna genom att mamman får enskild vårdnad. Jag vet ett par som gjorde så, utan problem, trots att de bodde ihop...

Intressant text om individualiserad föräldraförsäkring finns på www.filosofiska.se under "forum" - "filosofiska samtal" - "Frihet och föräldrapenning"

Jag klipper in trådstarten här, för jag tycker att den är så bra:

"Ett motargument mot individualisering är att det skulle inskränka familjens frihet att ordna livet som de behagar. Detta tycker jag är ett uselt argument som skulle kunna användas för att rättfärdiga en möjlighet att överlåta även andra transfereringar, som a-kassa eller sjukpenning. Familjens autonomi skulle kanske till och med kunna rättfärdiga en möjlighet att överlåta sin rösträtt. Familjen är inte ett lämpligt subjekt att tilldela formell autonomi.

Däremot tycker jag att det finns ett mer individuellt frihetsproblem. En individualisering av föräldrapenningen är i harmoni med en allmän uppfattning om att föräldrar har lika stort ansvar för sina barn. Denna uppfattning skulle jag vilja ifrågasätta. Uppfattningen är alltför biologistisk i den meningen att den grundas i en föreställning om den biologiska förälderns naturliga omsorg och ansvar för sina barn. Men sådant ansvar som inte rör samhällets gemensamma angelägenheter anser jag inte bör bero på sådana tillfälligheter som biologiskt föräldraskap, det bör snarare vara grundat i egna val, ansvaret bör bara självpåtaget. (det finns (tex. hos John Rawls) föreställningar om att det _är_ en samhällelig angelägenhet att få fram nya medborgare, men dels delar jag inte den uppfattningen, dels skulle den implicera ett mer allmänt medborgaransvar för barns uppfostran) Att låta ett barn komma till världen bör vara en aktiv handling och det bör vara denna aktiva handling som leder till ansvar för barnets uppfostran. Att nu överföra denna uppfattning om individuellt ansvar till ett kollektiv av individer leder fel. Det är inte kollektivet föräldrarna som skaffar barn, det är de ingående individerna. Det kan därför mycket väl vara så att individerna har olika uppfattning och att de utför olika handlingar som leder till olika ansvar.

Anta att två människor lever tillsammans. Båda vill fortsätta leva tillsammans. En av dem vill väldigt gärna ha barn och är beredd att ägna en stor del av sitt liv åt detta projekt. Den andra skulle föredra att inte ha barn men kan ändå tänka sig att ägna viss del av sitt liv åt ett sådan projekt. Hur ska denna situation lösas? De extrema lösningarna är 1) Separation, de båda letar upp nya partners som delar deras respektive inställning till barn, 2) Inga barn, 3) Barn med lika ansvar. Men varför ska inte individer tillåtas att hitta andra lösningar, som 4) Barn med olika ansvar? Att inte tillåta detta är ett förtryck av individerna, ett hinder för deras frihet och möjlighet att forma sina liv tillsammans som de själva vill.

I linje med ovanstående avståndstagande från en biologistisk (i ovanstående mening) inställning tycker jag att ansvaret för barn kan delas av fler eller färre än just två personer. Ansvaret bör för övrigt vara formellt liksom nu (dvs. det bör kunna framtvingas i viss mån genom krav om underhåll etc.)

Avslutningsvis vill jag erkänna att detta resonemang utgår från föräldrarnas situation och inte tar särskild hänsyn till barnets intressen. Jag tror att en sådan hänsyn skulle modifiera och komplicera resonemanget."


Nu är jag, precis som trådstartaren, för individuell föräldraförsäkring, men resonemanget är intressant.

#14  Sv: Att driva en feministisk politik MarianneK
2006-06-02 01:56:39

Men nu blev jag visst OT... Varför inte F!? var frågan.

1. För vänster.

2. Inte min feminism, eftersom de är alldeles för inne på att alla problem kan och bör lösas genom politiska åtgärder och lagstiftning, bland annat.

3. Jag tror att F! tillfört en hel del bra till politiken, och tvingat de andra partierna att tänka mer på feministiska frågor. Men jag tror att feminismen tjänar på att vara bred. Inte en ideologi utan [den fina formuleringen som meandro skrev i en tråd i jäif igår]

4. Feminismen inkluderar inte hela min politiska agenda

#15  Sv: Att driva en feministisk politik macramatic
2006-06-02 11:00:34

När man pratar politik så vill jag gärna fråga mig i vilket syfte.
Att verka för att de problem som finns i samhället blir lösta, att representera en viss grupp, att agera som en nagel i ögat för det politiska etablissemanget, att se de offentliga institutionerna som ett medel för att få ut sin religion eller filosofi eller att se till den organisation som man företräder får tillträde eller bibehåller de privilegier som är sammanknippade med arbetet inom "maktens korridorer"?

För min egen del värderar jag bara partier som har det första alternativet som högsta prioritet, som partier värda att rösta på.

#16  Sv: Att driva en feministisk politik stiltje
2006-06-02 12:02:34

FiaMia sa:

Vad jag hört fördelas hälften av föräldraledighetsdagarna på mamman och hälften på pappan redan idag.


Tyvärr så är det inte så jämställt. Det är bara att titta på statistiken över uttaget av föräldraledighet.
Jag känner till flera fall där föräldrarna varit oense över fördelningen av dagarna. De brukar sluta med att killen får det han har lagstadgad rätt till och inte en dag mer.

MarianneK
Vad kul! Det jag faktiskt ville veta. Men jag undrar:


1. För vänster.


Feminismen i sig är inte vänster även om det i Sverige idag är partierna på vänsterkanten och Miljöpartiet som drivit frågorna parlamentariskt.
På vilket sätt är Fi för vänster?


2. Inte min feminism, eftersom de är alldeles för inne på att alla problem kan och bör lösas genom politiska åtgärder och lagstiftning, bland annat.


Alla problem kan inte lösas genom parlamentariskt arbete. Fi är inte ute efter att motarbeta det utomparlamentariska feministiska arbetet. Organisationen Feministiskt initiativ har inte bara som mål att arbeta parlamentariskt. Ett av de största målen med verksamheten är att arbeta med folkbildning.
Politik och lagar är ett kraftfullt sätt att påverka. Införs det lagar som aktivt motarbetar diskriminering så påverkar det hur folk beter sig. Fi anser att det är dags att det feministiska arbetet också förs på en parlamentarisk nivå. Det är många som är besvikna på att feminismen underprioriteras i politiken.3. Jag tror att F! tillfört en hel del bra till politiken, och tvingat de andra partierna att tänka mer på feministiska frågor. Men jag tror att feminismen tjänar på att vara bred. Inte en ideologi utan [den fina formuleringen som meandro skrev i en tråd i jäif igår]


Vilken formulering. Jag har letat men jag är väl lite blind.

Vad är feminism om det inte är en ideoligi?


4. Feminismen inkluderar inte hela min politiska agenda


Jag tillhör dem som anser att en intersektionalistisk feminism är applicerbar på allt. Vad saknas?


macramatic
Det är av exakt de anledningarna jag valt att bli medlem i Fi. Jag har tidigare arbetat inom mindre vänstergrupper men tyvärr underprioriteras de frågor jag tycker är mest akuta där.

#17  Sv: Att driva en feministisk politik macramatic
2006-06-02 14:38:00

Mmm, tror man att klimatförändringarna, kärnvapnen, den demografiska snedvridningen, den sociala implosionen och global terrorism löses genom fördelning av föräldraledighetsdagar, så...jo...då är är nog F! grejen att rösta på.

#18  enfrågepartier toffte
2006-06-02 23:45:47

Jag fattar inte riktigt det här med enfrågesnacket. Som macramatic gör ett jävligt barnsligt exempel på här i #17. Miljöpartiets agenda började med miljöfrågan. Visst, ett enfrågeparti. Men vad är feminism? Är det en enfråga? Sen när jävla då? Feminism är ett perspektiv, en ideologi (eller många). Om F! är ett enfrågeparti så är sossarna också det. Lika mycket som F! vill lösa världsproblemen med föräldraförsäkringen vill moderaterna göra det genom slopad förmögenhetsskatt.

Att kalla F! för ett enfrågeparti är både att fördumma debatten, använda ett förminskande (ni vet den där härskartekniken) mot dem som vill engagera sej feministiskt parlamentariskt och indirekt att hävda en mycket lägre ribba för alla feminister oavsett politisk färg. Att feminismen är en påhängsfråga, det är en ide som inkvoterade politikergubbar hittat på och rimmar mycket väl med att kalla F! för kvinnoparti. "Det är bara kärringarna som snattrar lite, låt dem hållas." Jag är förbannat trött på den inställningen, men jag blir både arg och ledsen när jag loggar in på feminetik och läser den.

#19  Sv: Att driva en feministisk politik Ephemeer
2006-06-03 00:02:08

Jag gillar idén med ett feministiskt parti, och de har många bra förslag, men tyvärr är det några av de frågor om Fi driver som står rakt motsatt mina egna politiska uppfattningar. Jag menar då framförallt 25%-gränsen, kvotering och nationell arbetsvärdering.

#20  Sv: Att driva en feministisk politik MarianneK
2006-06-03 01:01:07

Nej, klart att feminismen i sig inte är vänster. Men menar du att det är fel att säga att F! har ett vänsterperspektiv?

Visst är det inget enfrågeparti. Feminismen är ett perspektiv som behövs i politiken. Men de politiska lösningarna skiljer sig åt rätt kraftigt beroende på om de feministiska politikerna i övrigt är vänster, höger eller mitten.

Ska försöka förklara hur jag tänker (brasklapp för trötthet och brådska):
När jag tittar på hur ett samhällsproblem ska lösas tycker jag att det är viktigt att titta efter om det finns feministiska aspekter av problemet. Men frihetsaspekten, miljöaspekten osv är också viktiga.

Ett exempel (som jag inte vet något om i sak): Jordbruksbidrag. Säg att det finns en feministisk aspekt. Anta att avskaffande av jordbruksbidrag skulle vara lite bättre ur feministisk synvinkel. Men anta att det skulle vara dåligt ur miljösynpunkt, lite bra ur liberal frihetssynpunkt men dåligt ur regionalrättviseperspektiv. Jag ser inte att feminismen räcker till för att fatta beslut i den här frågan.

(hinner inte leta upp meandros formulering just nu, det var något i stil med att feminsimens gemensamma nämnare var idén att det finns könsorättvisor som drabbar båda könen, men att kvinnor i dagsläget drabbas värre. Inte en ideologi alltså)

Men, vad sjutton, jag är inte helt klar över vad jag ska rösta på i riksdagsvalet - övertyga mig gärna!

#21  Sv: Att driva en feministisk politik Femmenist
2006-06-03 02:02:04

Jag förstår inte varför inte detta resonemang som förs kring att Fi bara kan driva en enögd politik finns som ett "problem" även för de andra partierna? Ta exemplet Jordbruksbidrag MarianneK är inne på:
Självfallet finns en feministisk aspekt i fördelningen av jordbruksbidraget. Vem får bidraget och varför får man det? Vilak kriterier ska uppfyllas? Vem gynnar dessa kriterer etc. Om det är dåligt ur miljösynpunkt så drabbar det också kvinnor - eller hur? Då lägger vi ett feministiskt perspektiv på miljön också. Och vems frihet är det vi talar om? Fp vackra tal om individens frihet handlar ofta i praktiken om mäns frihet. Då lägger vi ett feministiskt perspektiv på det istället och ser att kvinnors frihet gynnas av en annan åtgärd. Och regionalrättviseperspektivet innebär förmodligen att kvinnor och män drabbas olika av en åtgärd - alltså lägger vi ett feministiskt perspektiv på hur det drabbar regionens kvinnor och män...

På vilket sätt räcker de övriga partierna (med socialistiskt, marknadsliberalt, kristet eller miljöperspektiv) bättre till än partiet med en feministisk grund? Jag förstår helt ärligt inte detta resonemang! Varför skulle kristna vara bättre på regional rättvisa? Varför skulle marxister vara bättre på miljö? Varför skulle patriarkal liberalism vara bättre på frihet? Nej det de gemensamt har varit och är bra på är att de har en patriarkal grund för sin politik - Fi har inte det!

#22  Toffte macramatic
2006-06-03 03:31:34

Beklagar att du blev så arg och ledsen. Det var inte min mening.
Min mening är att det finns frågor som inget parti vill ta i. Problem som kräver stora resurser för att klaras och som kanske inte betalar sig förrän efter 10 år. Och det är bortom en valperiod. Därför är de frågorna inte populära. Jag saknar ett parti som tar ett helhetsgrepp om vårt samhälles problem, bl a patriakatet och kommersialiserandet av våra personliga brister. Det finns inte.
Väldigt många partier vill förenkla lösningarna på komplexa problem. Den ene vill centralisera, den andre tvärtom. Den ene vill ha privata alternativ till offentliga tjänster, den andre tvärtom.
Det är tvyärr inte så enkelt.

#23  Sv: Att driva en feministisk politik PerEdman
2006-06-03 10:15:39

Feminism är en följd av den ideologi jag tror på, inte tvärt om. Att män och kvinnor är jämställda är en självklar, logisk och känslomässig slutsats av ideologin, övertygelsen, känslan, men slutsatsen är inte hela ideologin, bara följden av den.

Det vore som att socialdemokratin skulle komma till slutsatsen att fackföreningar är jättebra för att värna arbetarens rätt mot arbetsgivaren, och därför starta ett Fack-parti som de förväntar sig att alla medlemar engagerar sig i. Facket är en logisk slutsats av det socialdemokratiska tänket, men det är bara en slutsats av flera hundra. Det går inte att bilda parti av den enda slutsatsen.

Eller visst går det, men jag tänker inte vara medlem av en sådan begränsad skara.

/ Per

#24  #16, Stiltje, PerEdman
2006-06-03 10:21:09

Tyvärr så är det inte så jämställt. Det är bara att titta på statistiken över uttaget av föräldraledighet.


Då ser vi att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män. Varför tittar vi på det? Vad betyder det? Hur borde det se ut om det var jämställt?

Detta är också en anledning för mig att inte spendera mitt politiska engagemang på ett parti som bara har feminismen gemensam, och det är att jag skulle behöva dela rum med människor som verkligen tror att jämlikhet är något som uppnås genom att fördela alla siffror femti-femti.

Jämställdhet måste vara allas lika MÖJLIGHETER och RÄTTIGHETER. Det betyder inte att alla grupper kommer att få exakt representation och att femtio procent av alla grupper måste utgöras av kvinnor och män i lika andel. Jämställdhet måste också lämna rum för vad människor VILL göra, hellre än att mästra dem och säga att
- "Jag vet att ni tror att ni har gjort ett fritt val baserat på individuella förutsättningar och med hänsyn till era egna önskningar, men ni har inte valt rätt proportionerlig fördelning med avseende på könsaspekten, så ni har fel."

Vad är den relevanta siffran, Stiltje - hur många av de föräldralediga är det som är nöjda med sin fördelning, och hur många är det som är missnöjda? Dela gärna upp svaren på de som "delar lika" och de som inte gör det.

/ Per

#25  Sv: Att driva en feministisk politik Judith
2006-06-03 13:37:57

Per sa:
Vad är den relevanta siffran, Stiltje - hur många av de föräldralediga är det som är nöjda med sin fördelning, och hur många är det som är missnöjda? Dela gärna upp svaren på de som "delar lika" och de som inte gör det.


Problemet med sådana statistiska undersökningar som frågar föräldrar mitt under föräldraledigheten, eller i anslutning till att den slutar, är att mycket få kommer att svara att de är dumma nog att ha valt fel.

Det är mer relevant att fråga föräldrar innan ledigheten eller en tid senare när de kan se tillbaka mer "objektivt" på de val de gjorde. Om man frågar blivande pappor så vill en majoritet, 60%, vara hemma längre tid än 6 månader. Ändå väljer de etablerade partierna att försvåra för en majoritet av pappor att vara det genom att överlåta deras "val" till rådande samhällsnormer där mannen inte förväntas vara hemma med barnen mer än till sommaren, till julen och vid OS och VM...

Det är et problem både för kvinnor och män idag som reglerna ser ut. Kvinnor får inte arbete eller blir av med sitt arbete för att det finns förväntningar på dem att vara hemma länge, kanske med flera barn och sedan VAB:a i flera år framöver. Män blir av med jobbet då det uppdagas att de vill vara föräldralediga. Med en individualiserad föräldraförsäkring blir det svårare at ha kvar dessa förväntingar från arbetsgivarens sida och inte minst så har barnen större möjligheter till att få en föräldrar som räknar med att vara 100%-iga istället för bara en. Fram för ökat socialt föräldraskap! Mer kärlek till barnen!

#26  Sv: Att driva en feministisk politik stiltje
2006-06-03 15:42:30

Ephemeer sa:

tyvärr är det några av de frågor om Fi driver som står rakt motsatt mina egna politiska uppfattningar. Jag menar då framförallt 25%-gränsen, kvotering och nationell arbetsvärdering.


25%: Jag kan inte annat än att hålla med dig där.

Kvotering: Jag är egentligen emot kvotering men jag håller också med om att vi redan har en kvotering av män och att den behöver motverkas. Problemet som jag ser det är att kvotering faktiskt fungerar. Dvs att människor uppenbarligen måste tvingas till saker för att inse fakta. Som tex att en kvinna kan vara en djävligt bra chef eller bilmekaniker eller att en karl kan vara världens bästa dagisfröken.

Arbetsvärdering: Utveckla gärna. Varför är det dåligt? Finns det en acceptabel logik i att en bilmekaniker har mycket högre lön än fritidspedagoger?


MarianneK sa:

Men menar du att det är fel att säga att F! har ett vänsterperspektiv?


Jag tycker att det är vänstern som idag har ett mer feministiskt perspektiv än de övriga blocken. Inte att feminismen är vänster. Inom Fi finns personer från samtliga ideologiska block. Jag själv har arbetat en del inom vänstergrupper men har inte stött på några blockideologiska krockar med de många liberaler jag samarbetar med just nu.
Jag anser att den grundläggande liberala ideologin egentligen är mer feministisk än den socialistiska. Tyvärr syns inte det i den svenska politiken.


macramatic sa:

Min mening är att det finns frågor som inget parti vill ta i. Problem som kräver stora resurser för att klaras och som kanske inte betalar sig förrän efter 10 år


Inga av de etablerade partierna i alla fall. Vi lever i en era med kvartalsekonomi. Det måste stå plus i kvartalsrapporten.
Många mindre partier försöker driva frågor som att det måste satsas mer på förebyggande sjukvård (bla sk. friskvård och tidig behandling för kortare rehabilitering), en fungerande kriminalvård etc. på ett helt annat sätt än de stora partierna.


PerEdman sa:

Det vore som att socialdemokratin skulle komma till slutsatsen att fackföreningar är jättebra för att värna arbetarens rätt mot arbetsgivaren, och därför starta ett Fack-parti som de förväntar sig att alla medlemar engagerar sig i.


Fackföreningsförelsen och det socialistiska arbetarpartiet (Jo, sossarna heter fortfarande SAP) var från början samma rörelse. Det var inte så vårst många år sedan en automatiskt blev medlem i SAP när en gick med i facket. Var det dessutom fel person som skulle ha hand om utträdeslapparna kunde det vara helvete att lyckas gå ur.
Mao så har vi redan ett fack-parti.

PerEdman sa:

Då ser vi att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män. Varför tittar vi på det? Vad betyder det? Hur borde det se ut om det var jämställt?


Varför tittar vi på det?
Vad ska vi annars titta på?

Vad betyder det?
Det betyder att pappor inte stannar hemma med sina barn ens i närheten av 50%s strecket. Det betyder att barn inte har samma rätt till sin pappa som till sin mamma. Det innebär att mamman ses som viktigare än pappan och att han alltid ska stå tillbaka för relationen mamma-barn. Det betyder att eftersom män generellt inte tar ut mer än sina tre pappamånader så är det på väldigt många arbetsplatser heller inte ok när en pappa vill det. Det innebär att en kille är en djävla mes om han sätter sitt barn före polare och jobb och att en mamma är oansvarig om hon låter killen ta ut mer föräldraledighet eller VABa mer än henne.

Hur borde det se ut om det var jämställt?
Då skulle uttaget at föräldraledighet ligga mycket nära 50%. Pappor skulle inte överlåta större delen av föräldraledigheten till mamman i villfarelsen att barnet annars skulle fara illa. Pappor skulle inte sitta i intervjuer när barnen är några år gamla och ångra att de fallit till föga för arbetsgivares och normernas tryck. Föräldrar som tar hand om sina barn skulle inte tvingas stå tillbaka på karriärstegen eller riskera avsked (trots att båda sakerna är alagliga). Unga kvinnor skulle inte få frågan om de har barn eller om och när de tänker skaffa barn.

Jag har inga siffror. Jag lägger sällan siffror på minnet i frågor som inte en motsägs av de stora politiska partierna när jag håller med. Alla etablerade partier håller med om att problematiken finns. Det är hur och framför allt om det behövs politiska initiativ som debatteras.

#27  Femmenist olaberg
2006-06-03 16:59:59

"Jag förstår inte varför inte detta resonemang som förs kring att Fi bara kan driva en enögd politik finns som ett "problem" även för de andra partierna? Ta exemplet Jordbruksbidrag MarianneK är inne på:
Självfallet finns en feministisk aspekt i fördelningen av jordbruksbidraget."

Ditt exempel tydliggör problemet: "Självfallet finns en feministisk aspekt i fördelningen av jordbruksbidraget."

Men frågan lyder väl först och främst: ska vi alls _ha_ jordbruksbidrag? Och hur lyder den feministiska aspekten då?

Jag tycker inte politiska partier ska nöja sig med att anlägga det ena eller andra perspektivet på företeelser som redan finns. Politiska partier ska gå längre. De ska forma ekonomin, lagen och rätten i grunden.

Skillnade mot de etablerade partierna är att dessa har en uppfattning kring huruvida jordbruksbidraget alls är en god ide i den ekonomiska vision de har. De har en ide om hur ett samhälle ska se ut, inte bara önskan att komplettera det som redan finns med ett visserligen viktigt och eftersatt perspektiv.

#28  Sv: Olaberg # 27 Femmenist
2006-06-03 18:18:26

Olaberg sa:
Jag tycker inte politiska partier ska nöja sig med att anlägga det ena eller andra perspektivet på företeelser som redan finns. Politiska partier ska gå längre. De ska forma ekonomin, lagen och rätten i grunden.

Skillnade mot de etablerade partierna är att dessa har en uppfattning kring huruvida jordbruksbidraget alls är en god ide i den ekonomiska vision de har. De har en ide om hur ett samhälle ska se ut, inte bara önskan att komplettera det som redan finns med ett visserligen viktigt och eftersatt perspektiv.


Jag gör en längre utläggning med stöd av Fi:s formuleringar så att det blir tydligare vad Fi:s feministiska ekonomiska vision grundar sig i - till skillnad från andra partier (oavsett om de anser sig vara feministiska eller ej).

Fi formulerar alltså en ekonomisk politik baserad på en feministisk analys. Hittills har jämställdhetspolitik byggt på föreställningar om samförstånd – att kakan kan växa och att kvinnors villkor kan förbättras utan att män påverkas. Jämställdhetspolitiken kan inte vara beroende av en god tillväxt. Därför måste samhällets och arbetslivets resurser fördelas på ett annat sätt. Analysen blir ett verktyg både i att omfördela resurser på ett mer jämställt sätt och på så vis också ett verktyg för att förverkliga politiska idéer.

Fi menar att en feministisk politik till skillnad från en politik med patriarkala förtecken gynnar en uthållig tillväxt. En feministisk politik syftar bland annat till att bryta den könsmässiga arbetsfördelningen som finns i samhället. Idag värderas vissa arbetsuppgifter i samhället lägre därför att de oftare utförs av kvinnor, medan andra har högre status för att de i hög grad utförs av män. Det finns en utbredd uppfattning om att det är den ”producerande” eller ”närande” sektorn som bygger
upp våra resurser, medan den omvårdande sektorn ”tär” på våra resurser. Denna syn strider mot en feministisk politik som hävdar att ett samhälle är absolut beroende av barn, hälsa och en god miljö för att uppnå välstånd. Fi ser inte denna sektor som tärande utan som bärande i samhället.

Idag är tillväxt det mått framför andra som politiker använder för att avgöra om landets ekonomi går framåt. Denna syn på tillväxt är gemensam för både höger- och vänsterpolitiker. Ofta används ordet ”tillväxt” som en synonym till välstånd. Tillväxt, i betydelsen ökning av BNP från ett år till ett annat, är emellertid en mycket begränsad indikator på ett lands välstånd. En feministisk analys av BNP-måttet visar tydligt att det är konstruerat på ett vis som förbiser en stor del av kvinnors bidrag till samhällsekonomin i Sverige – och ännu mer i världen. I feministisk ekonomi ingår insikten att även olika typer av familjekonstellationer tillhör den ekonomiska sfären. Fi vill införa ett alternativ till BNP-måttet där hushållsarbete och omsorg om familjemedlemmar räknas in. Med ett sådant mått skulle värdet av kvinnors obetalda arbete bli tydligare. Detta är väl ett tydligt exempel på hur Fi vill "forma ekonomin i grunden" som du, Olaberg, skriver.

Utöver privat och offentlig ekonomi finns en tredje sektor, social ekonomi, där mycket av vårt välstånd har byggts upp. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Social ekonomi innefattar bland annat föreningsrörelse, kvinnorörelse och kooperativ verksamhet. Fi menar att en feministisk ekonomi erkänner denna tredje sektors betydelse för vår ekonomi och verkar för att den ska kunna utvecklas.

Alla människor måste garanteras samma möjligheter till ekonomiskt oberoende och lika villkor i livet och därför också samma politiska och ekonomiska makt och inflytande. Kvinnor straffas ekonomiskt idag för att de kombinerar betalt arbete med vård av barn, närstående och hem. Män kombinerar istället betalt arbete med ekonomisk, politisk och facklig makt. Ekonomisk självständighet är en absolut nödvändighet för att kunna uppnå jämställdhet. Detta förutsätter lika tillgång till utbildning, vård och omsorg, delat föräldraansvar, lika förutsättningar på arbetsmarknaden, både som anställd och företagare samt frihet från allt könsrelaterat våld.

Huruvida jordbuksbidraget bör vara kvar eller inte ur ett feministiskt ekonomiskt perspektiv kan jag inte svara på då jag inte är inläst på området i dagsläget. Men det borde vara ur de prioriteringar som nämnts ovan i kombination med hur mäns och kvinnors sammantagna situation ser ut inom jordbruket som ligger till grund för den bedömningen. Med sammantagna situation avser jag det jag var inne lite på i inlägg #21 om (när- eller global-)miljö och (barns, kvinnors och mäns) frihet osv (självfallet ur ett feministiskt perspektiv). Det kanske då visar sig att andra lösningar än att bevara jordbruksbidraget är lämpligare. Kanske inte.

#29  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-03 18:34:52

"Detta är väl ett tydligt exempel på hur Fi vill "forma ekonomin i grunden" som du, Olaberg, skriver."

Nej, det är inte så tydligt. Fortfarande kan jag inte se hur man vill att konstruktionen ska se.

Det är rätt stora ord med lite innehåll i det du tar upp. Kritiken av tillväxtbegreppet t ex. Texten ovan _ansluter sig_ till ett traditionellt tillväxtbegrepp. Vilket jag f ö tycker är en positiv sak. Innan man börjar diskutera resursfördelning bör man säkerställa att resurserna finns.

Den "alternativa" BNP-konstruktionen är såvitt jag kan se också den traditionella, med det undantaget att man kompletterar med kronor och ören för obetalt arbete. Nå, detsamma har kristdemokrater varit inne på, för att uppvärdera traditionell arbetsdelning.

Och inte kan jag se _hur_ den mer jämställda resursomfördelningen bör ske. Tvingande transfereringar via skattsedeln, eller riktade åtgärder gentemot entreprenörer inom traditionellt kvinnliga områden? Höger eller vänster? Man kommer inte förbi det, hur mycket man än försöker. Höger-vänsterskalan lever i högsta grad.

Alltså missförstå min kritik rätt: jag är inte _emot_ de här målen, tvärtom. Det märks att det finns en klok och radikal analys kring problemen. Nu vill jag se lösningsförslagen. Annars är det snömos. Begåvat snömos, och välbehövliga perspektiv, men som politik fortfarande snömos.

Att uttrycka sina mål är en sak, att formulera vägen dit är en annan. Målen kan jag sympatisera med. Det avgörande i september blir för min del om jag dessutom tror på vägen dit.

#30  Sv: Att driva en feministisk politik Ephemeer
2006-06-03 18:36:53

Arbetsvärdering: Utveckla gärna. Varför är det dåligt? Finns det en acceptabel logik i att en bilmekaniker har mycket högre lön än fritidspedagoger?


Nationell arbetsvärdering stinker sexistisk kommunism. Inte nog med att staten ska gå in och styra löner; det ska ske med könet som bedömningsgrund också.

Den "acceptabla logiken" (vad det nu är) bakom att en bilmekaniker har högre lön än en fritidspedagog är att bilmekanikerns arbetsgivare kan och är villig att betala mer än fritidspedagogens arbetsgivare.

#31  Sv: Att driva en feministisk politik Femmenist
2006-06-03 18:54:28

Ephemeer sa:
Nationell arbetsvärdering stinker sexistisk kommunism. Inte nog med att staten ska gå in och styra löner; det ska ske med könet som bedömningsgrund också.


Är du medveten om att staten faktiskt går in och styr löneutvecklingen redan som det är idag? Och att de ska göra det enigt EU-direktiv?

Staten har aktivt valt att industrin, dvs mäns löner, ska vara vägledande för löneutvecklingen. Det är industrins löner som staten valt att lägga sitt krut på för att hålla uppe. Det innebär i sin tur att man medvetet väljer att inte satsa på kvinnodominerade yrken, trots att alla partier redan 1996 var överens om att det var ett prioriterat (luft-?) mål. Löneskillnaderna har ökat sedan dess.

Medlingsinstitutet har som mål att se till att de avtalade lönerna hålls, och kan ge vite om lönesättningen inte följs. Fi menar att den nationella arbetsvärderingen behövs för att göra en vettig omvärdering av yrken och lönesättningen inom dessa för att komma åt roten till statens aktiva roll i lönediskrimineringen. Detta struntar riksdagspartierna i idag. Därför behövs Fi i riksdagen.

#32  Femmenist och Ephemeer och stiltje olaberg
2006-06-03 19:30:59

Arbetsvärderingen är ett väldigt belysande exempel.

Låt säga att det råder fri lönebildning. Då är den en förhandlingsfråga mellan arbetsköpare och arbetssäljare baserad på tillgång och efterfrågan av arbetskraften, och andra styrkeparametrar hos parterna som t ex arbetarnas organisation.

Men den yttersta lönegränsen handlar om marginalerna hos arbetsköparen, vilken är beroende av marginalerna hos tjänsteköparen.

Den fria lönebildningen blir sexistisk om värderingarna runt omkring är sexistiska. Vad en bilmekaniker får kosta är till syvende och sist beroende på vad kunderna anser att en bilreparation får kosta (=marginalerna hos arbetsköparen).

Vad en fritidspedagog får kosta är till syvende och sist beroende på vad kunderna anser att barn- och ungdomsförvaltningen får kosta (=anslagen).

Arbetsvärderingen sker då först och främst i brukarledet, hos köparna. I en mening är brukarnas värderingar sexistiska, och lönerna blott en spegelbild av detta.

Men det finns fler aspekter. Låt säga att ett barn på fritids kostar 1 personaltimme i veckan. Det blir ungefär 40 timmar på ett år. Under samma tid är bilen på verkstaden, i en mekanikers vård, mellan 1 och 5 timmar. Här är en stor skillnad. Det är inte det att vi värderar våra maskiner högre än våra människor.

Däremot är det _mycket mycket mer kostsamt_ med människor (trots att 1 personaltimme per barn inte tyder på någon jättebra personaltäthet direkt). Och att det är så, beror som bekant på konstruktionen: maskiner är mer automatiska av sig. Teknik kräver mindre av människorna än vad människorna kräver av människorna. Särskilt små människor har stora behov.

Det gör att det hela tiden, så länge tekniken blir bättre, finns mer pengar i teknik. Den kräver mindre. Och tekniska yrken blir därigenom mer lukrativa.

Med det perspektivet är det plötsligt inte brukarnas värderingar som är sexistiska, utan arbetsvärderingen har andra förklaringar. Och då ligger det sexistiska snarare i frågan varför tjejer hela tiden ska välja omvårdnadsutbildningar, och varför killars teknikintresse stimuleras.

Två helt olika perspektiv. Som antyder två helt olika angreppssätt.

Man kastas ut i olika förslag. Ett par axplock:

Bort med den fria lönebildningen (och därigenom den fria prissättningen). Detta innebär omfattande transfereringar.

Öka marginalerna för säljarna av fritidspedagogik. Dvs ökade anslag till barn- och ungdomsförvaltningarna. En bra sak i sig kan tyckas, men löser inte den oerhörda skillnaden i omsorgsbehov mellan bil och människa.

Minska tillgången på fritidspedagoger. Ökar marginalerna och skapar efterfrågetryck på fritidspedagoger, men gör ju knappast barnens omsorgsbehov mindre...

Stimulera jämnare könsfördelning mellan yrkesområdena. Ger en direkt påverkan på jämställdheten. Problemet är att omsorgsyrkena genom den låga lönen inte är attraktiva. Å andra sidan: om en omsorgsintresserad man då lättare kan hitta en partner med hygglig inkomst så kanske det jämnar ut sig på familjenivå. Men då har vi inte löst problemet att sann jämställdhet kräver att en människa ska kunna leva anständigt på sin lön, utan att stå i beroendeställning till en viss person.

Jag vet inte själv riktigt hur den feministiska politiken skulle se ut för situationen ovan.

Grundproblemet är att människor är dyra att ta hand om, i jämförelse med teknik.

Det jag egentligen mest tror på är att fler kvinnor borde vägra ta på sig ansvaret för omsorgen, om nu männen är så dåliga på det. Både professionellt och privat. Då synliggörs nämligen _värdet_ av det arbetet (och på så sätt gillar jag BNP-modellen ovan), dvs _kostnaden_ för en människa, så att en större mängd folk av _båda_ könen kan se vad det är värt.

#33  Femmenist: Ephemeer
2006-06-03 19:32:41

Jag vill ha mindre statlig inblandning i privata löner, inte mer, och framförallt inte på den nivå som Fi föreslår. Jag tycker vidare att det är utmärkt att man inte medvetet satsar på yrken baserat på vilket kön som dominerar.

#34  Sv: Att driva en feministisk politik Femmenist
2006-06-03 19:48:37

olaberg sa:
Det är rätt stora ord med lite innehåll i det du tar upp. Kritiken av tillväxtbegreppet t ex. Texten ovan _ansluter sig_ till ett traditionellt tillväxtbegrepp. Vilket jag f ö tycker är en positiv sak. Innan man börjar diskutera resursfördelning bör man säkerställa att resurserna finns.


Det är den ekonomiska övergripande visionen. Alla de olika politiska förslag som Fi har finns inte utrymme för att redogöra för här. Det som är grunden till Fi:s politik (egentligen precis som inom andra partier utifrån just deras teori) är konfliktperspektivet. Med det menas alltså att det inte är rimligt att tro att det går att öka kvinnors ekonomiska livsutrymme (tex genom höjda löner) utan att det får konsekvenser även för män. Det är denna insikt som de andra partierna inte har. Deras politik bygger (förenklat) på att mäns löner ska höjas lika mycket som kvinnors - och då är det inte möjligt att uppnå jämställda löner! Feministisk resursfördelning bygger alltså på att män får stå tillbaka i löneutvecklingen tills jämställdhet har uppnåtts. Inte som idag att män inom industrin hålls bakom ryggen på bekostnad av kvinnors ekonomiska självständighet.

olaberg sa:
Och inte kan jag se _hur_ den mer jämställda resursomfördelningen bör ske. Tvingande transfereringar via skattsedeln, eller riktade åtgärder gentemot entreprenörer inom traditionellt kvinnliga områden? Höger eller vänster? Man kommer inte förbi det, hur mycket man än försöker. Höger-vänsterskalan lever i högsta grad.


Varför måste Fi välja att enbart "tvingande transfereringar via skattsedeln" eller enbart "riktade åtgärder gentemot entreprenörer inom traditionellt kvinnliga områden?"? Fi för inte en politik där företagare och offentliganställda är fiender. Båda behövs. Varför inte välja de åtgärder som är mest lämpade ur ett feministiskt perspektiv istället för att stirra sig blind på att enbart lösa problem genom att luta sig envist till höger eller vänster? Det går säkert att placera de olika specifika förslagen på en höger-vänsterskala om man tycker det är intressant. Jag tycker nog det är ganska ointressant.

(s) sägs ju vara ett socialistiskt arbetarparti, men såvitt jag hört så har de också förklarat att marknadsekonomin är den enda ekonomiska politik som fungerar. Jag har därför lite svårt för att peta in (s) helt okritiskt i vänsterfacket när det gäller den ekonomiska politiken.

När det gäller att ändra lag och rätt så vill Fi tex bygga bort otrygghet genom samhällsbyggnad (se utblick för intressant seminarium i ämnet 7/6) och föreställningen om att kvinnor är sexuellt tillgängliga för män genom en våldtäktslagstiftning där brist på samtycke konstituerar brottet.
Andra åtgärder är skärpta straff för sexköp och att sexköpslagen utvidgas till att omfatta köp av sexuella tjänster i syfte att sprida eller på annat sätt göra förtjänst på att vidareförsälja de sexuella tjänsterna. Att inkludera ön samt transpersoner i lagstiftningen om hets mot folkgrupp.
Större kroppslig och sexuell intergitet!

#35  Ephemeer Femmenist
2006-06-03 19:50:53

ephemeer sa:
Jag vill ha mindre statlig inblandning i privata löner, inte mer, och framförallt inte på den nivå som Fi föreslår. Jag tycker vidare att det är utmärkt att man inte medvetet satsar på yrken baserat på vilket kön som dominerar.


Tycker du att det är ok som det ser ut idag vad gäller lönediskrimineringen av kvinnor? Om inte - vad tycker du själv är en bra lösning på problemet?

#36  Femmenist olaberg
2006-06-03 20:06:46

Nu rör du ihop ett par grejer:

"Staten har aktivt valt att industrin, dvs mäns löner, ska vara vägledande för löneutvecklingen. "

Jag hör ett morr från alla mina kvinnliga kolleger i industrin (ja ja just nu jobbar jag på statligt verk, men oftast är jag i industrin). Industrin är mer jämställd än omsorgen.

"Det är industrins löner som staten valt att lägga sitt krut på för att hålla uppe. "

Och kan du räkna ut varför staten vill ha höga industrilöner? Industrin är vinstdrivande. Vinst = statliga intäkter = pengar till omsorg. Det går inte att göra tvärtom med mindre än vi sätter barn och gamla i produktion.

Du ställer höga industrilöner emot höga omsorgslöner. Men det är alldeles galet tänkt. Höga industrilöner skapar tvärtom utrymme för höga omsorgslöner.

Alternativet till höga industrilöner är nämligen inte högre omsorgslöner, utan högre vinstutdelning för ägarna av industrierna. Och de pengarna hamnar i betydligt lägre grad i det allmännas tjänst. I synnerhet när ägarna sitter utomlands.

Det här är inte fråga om kamp mellan könen, utan om kamp mellan arbete och kapital. Vinns inte den kampen till arbetarnas fördel, så har vi inte pengar till omsorgen heller. Eftersom vi betalar omsorgen genom att tulla på arbetarnas lön.


"Löneskillnaderna har ökat sedan dess."

Du bortser från hur lönerna styrs. Det är på helt olika sätt. Omsorgen betalas direkt ur kommunernas budget. Där sker en direkt lönestyrning.

Löneutvecklingen i den privata sektorn är inte reglerad på samma sätt, och det är väldigt verklighetsfrånvänt att jämställa dem. Du talar om medlingsinstitutet, men det handlar ju om att slippa strejker kring redan ingångna avtal. Någon statens representant vid mina löneförhandlingar har jag inte sett.

Lönereglering inom EU handlar också om lagreglerade minimilöner (kontinental modell), kontra avtalsreglerade minimilöner (svensk modell), men den har inget att göra med mans- kontra kvinnolöner.

I synnerhet är den påverkan du talar om ohyggligt liten! Den största enskilda faktorn som driver lönerna är verksamhetens marginaler. Det handlar helt och hållet om produktionskostnaden kontra kundernas betalningsvilja.

Industrins produktionskostnad har sjunkit kraftigt genom införandet av ny teknik på de senaste tio åren. Samtidigt är kundernas betalningsvilja stigande. Det skapar högre marginaler till högre lön. Där har du förklaringen till ökade industrilöner.

I omsorgen kvarstår produktionskostnaden. Det enda radikala sättet att sänka den idag är att minska personaltätheten.

I offentligt finansierad omsorg är kundens betalningsvilja knuten till den offentliga plånboken.

DÄR och precis där finns hela nyckeln till arbetsvärderingen. Det krävs antingen banbrytande uppfinningar inom omsorgen som drastiskt sänker produktionskostnaden, eller kraftigt ökade offentliga öronmärkta omsorgsmedel, för att åstadkomma motsvarande ökning av omsorgslönerna.

Den ringa politiska styrningen av lönebildningen du talar om betyder i sammanhanget ypperligt lite.

Därmed inte sagt att inte omsorgsyrkena behöver värderas upp. Men hur ska sedan det teoretiska värdet (omsorgen borde vara mer värd) omsättas i praktiken? Det skulle jag vilja veta.

#37  Femmenist olaberg
2006-06-03 20:40:08

"Med det menas alltså att det inte är rimligt att tro att det går att öka kvinnors ekonomiska livsutrymme (tex genom höjda löner) utan att det får konsekvenser även för män."

Jupp. Det kan jag verkligen ansluta mig till. Och jag är mer än villig att stå tillbaks i min löneutveckling för att jämställa lönerna.

Men de stora kruxen ligger, som du själv skriver, på ett mer övergripande plan. Industrilöner kontra omsorgslöner som ett talande exempel.

Och där, menar jag, är det väldigt intressant med frågan HUR. Att genomföra jämställda löner inom samma resultatenhet är enkelt. Att genomföra dem mellan helt olika företag och till och med branscher är betydligt snårigare.

Där tycker jag du svajar. Du säger lite löst om det "mest lämpade" och att F! inte vill se sig låsta till den ena eller andra metoden. Men det "mest lämpade" är inget man kan forska fram, utan är i högsta grad ideologiskt. Vänster-höger-ideologiskt närmare bestämt.

De verktyg som står till buds är nämligen lönereglering, skattelagstiftning, företagarregler och lite sådant. I synnerhet när det gäller verksamhet som finansieras offentligt (omsorg).

"Inte som idag att män inom industrin hålls bakom ryggen på bekostnad av kvinnors ekonomiska självständighet."

För där ligger en annan tveksamhet i analysen.

Alltså, rent allmänt kan man säga att män måste stå tillbaks för att kvinnor ska komma fram. Men det är inte lika sant överallt.

Om jag avstår 2000 så att min kvinnliga kollega kan få dessa 2000, så är det möjligt. För vi får nämligen vår lön ur samma plånbok (vår avdelnings marginalintäkt).

Men om jag avstår 2000, så kan inte en undersköterska få dessa 2000 utan vidare. Hur ska den transfereringen gå till? Det är knäckfrågan.

Det är ju inte så att industrilönerna _håller tillbaks_ undersköterskelönerna. Tvärtom, en del av industrilönerna konfiskeras och används för att betala undersköterskelönerna. Höga industrilöner skapar _utrymme_ för höga undersköterskelöner.

Omsorgen är ju beroende av ett ständigt inflöde av kapital som den själv inte genererar. Motsättningen i ditt inlägg är felformulerad.

Fler män i omsorgen, fler kvinnor i industrin. Jag kan nog inte se någon annan väg. Så att män och kvinnor får sin lön ur samma budget, så att ekonomisk jämställdhet kan ske.

Den andra motsättningen, omsorgen kontra industrin, vill jag angripa så här:

Omsorg kostar pengar. Det är bara att konstatera. Samtidigt genererar omsorg en massa pengar, på samma sätt som färdigmat och förborrade hål i bokhyllan. Genom att inte behöva jobba halvtid utan ha mina barn på dagis o fritids kan jag vara en produktiv medborgare.

Visa hur mycket omsorgen genererar i arbetsbesparande intäkt. Då först kan samhället se vad det är värt (så därvidlag stödjer jag alla arbetsvärderande ansatser). Alltså, en säljpitch för omsorgen.

Och skilj därvid på utförarna av omsorg, och beställarna av omsorg.

#38  olaberg #36 Femmenist
2006-06-03 22:48:02

olaberg sa:
Industrin är vinstdrivande. Vinst = statliga intäkter = pengar till omsorg. Det går inte att göra tvärtom med mindre än vi sätter barn och gamla i produktion.


Utan vård och omsorg skulle vi överhuvudtaget inte ha en fungerande arbetsmarknad med friska arbetare. Vård och omsorg behöver alla människor för att leva. Menar du att industrin inte skulle ha några anställda om lönen var 4000 kr lägre, dvs låg på vårdlönenivån? Eller varför är de värda mer? Ska kvinnor fortsätta att betala för ojämställdheten genom låga löner, usla anställningsförhållanden, påtvingad deltid, dålig arbetsmiljö osv? En satsning på vård och omsorg innebär minskade vårdkostnader på sikt, minskad a-kassa, köpstarkare kvinnor vilket bidrar till att handeln ökar.

Jag ser inte poängen med köra den här "hönan eller ägget"-diskussionen vad gäller det produktiva och reproduktiva arbetet. Båda är viktiga - men samhället vägrar att definiera vård och omsorg som abslout nödvändig för vår fortbildning och överlevnad. Det handlar inte om att vi inte överelver utan just industrin. Vi överlever inte utan vård eller omsorgen heller. Det hela handlar om hur vi värderar arbete efter kön och etnicitet. Jag vet inte om du såg Janne Josefssons program här i veckan som visade en kvinna inom industrin som jobbat 32 år i samma textilföretag och avgick med en lön på 75kr/tim före skatt, så vissa industrier tycks inte heller värderas lika högt - de kvinnodominerade. Enligt samma program blev det ganska tydligt hur stor inverkan regeringen har (eller i alla fall s har haft) på löneutvecklingen och på näringslivet.

Medlingsinstitutet har enligt MBL två övergripande uppgifter. Den ena är att ansvara för medlingsverksamheten i arbetstvister. Den andra är att verka för en väl fungerande lönebildning. I dessa båda uppgifter ligger att Medlingsinstitutet genom överläggningar med parterna eller på annat sätt håller sig informerat om kommande eller pågående avtalsförhandlingar.

Medlingsinstitutets uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning kan beskrivas som att Medlingsinstitutet på olika
sätt ska underlätta för de avtalslutande parterna att ta samhällsekonomiska hänsyn. I regeringens nuvarande riktilinjer står att Medlingsinstitutet ska tillvarata och upprätthålla den "samsyn" som finns på (den patriarkala) arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Det sker genom direkta överläggningar med parterna.

När Fi sitter i regeringen kommer riktlinjerna att förändras efter den nationella arbetsvärderingen gjorts ;) Och, ja, öronmärkta pengar till lönehöjningar på sina håll. I Stockholm ska lönerna vara jämställda år 2010. De ökningar som gjorts av minimilönenivån har varit skrattretande och berört endast ett fåtal stackare som haft ovärdiga löner.

#39  Sv: olaberg Femmenist
2006-06-03 23:36:52

[citat olaberg#36] Lönereglering inom EU handlar också om lagreglerade minimilöner (kontinental modell), kontra avtalsreglerade minimilöner (svensk modell), men den har inget att göra med mans- kontra kvinnolöner. [/citat]

Enligt EU-direktiv gäller en "likalöneprincip" både lika och likvärdigt arbete. Likvärdigt arbete lönesätts inte jämställt idag så EU-direktivet kring detta har absolut med kön att göra.
Det åligger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal inte strider mot likalöneprincipen. Här okmmer en nationella arbetsvärdering in för att förverkliga EU-direktivet.


[citat olaberg#37] Men om jag avstår 2000, så kan inte en undersköterska få dessa 2000 utan vidare. Hur ska den transfereringen gå till? Det är knäckfrågan. [/citat]

- Det ska vara arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet. Fi menar att skyldighet ska utökas och att en arbetsgivares underlåtenhet kan straffas.

- Därtill ska tillsynen av jämställdhetslagen och annan
diskrimineringslagstiftning skärpas och att jämställdhets- och mångfaldsansvariga på länsstyrelser få förstärkta uppgifter och resurser att bistå ombudsmännen i detta arbete.

- JämO:s, DO:s, HomO:s och HO:s sanktionsmöjligheter gentemot
företag ska utvecklas och ökas.

- Skadestånd i diskrimineringsmål måste höjas. Arbetssökande som diskrimineras ska få ekonomiskt skadestånd.

Det ska inte vara lagligt och osanktionerat att använda sig av ojämställd och ojämlik lönesättning.

[citat olaberg#37] Fler män i omsorgen, fler kvinnor i industrin. [/citat]

Håller med dig där men det finns många andra åtgärder under tiden vi brutit den sneda könsfördelningen på arbetsmarknaden. För att åstadkomma detta måsta man börja redan i förskolan och i skolan ska det finnas yrkes- och studievägledare med genuskompetens. Det har visat sig att denna yrkesgrupp har stort inflytande, men dessvärre inte alltid är så medvetna om hur de styr unga in i traditionella yrkesval. Positiv särbehandling tror jag också på och Fi är för kvotering i börsnoterade styrelser.

[citat olaberg#37] Omsorg kostar pengar. Det är bara att konstatera. Samtidigt genererar omsorg en massa pengar, på samma sätt som färdigmat och förborrade hål i bokhyllan. Genom att inte behöva jobba halvtid utan ha mina barn på dagis o fritids kan jag vara en produktiv medborgare.

Visa hur mycket omsorgen genererar i arbetsbesparande intäkt. Då först kan samhället se vad det är värt (så därvidlag stödjer jag alla arbetsvärderande ansatser). Alltså, en säljpitch för omsorgen. [/citat]

Jättebra tänkt olaberg!

För att hålla sig till arbetstagarperspektivet så vill Fi att arbetsmarknadsstatistiken ersätts av beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor. Det är en ganska allmän formulering och kan innebära flera saker. Men bland annat så vill Fi att deltidsarbetslösheten ska ses över. Det finns idag _ingen_ statistik över detta, och utan denna statistik är det svårare att forska kring vad deltidsarbetslösheten får för inverkan på kvinnors vardag.

#40  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-04 00:19:59

"Utan vård och omsorg skulle vi överhuvudtaget inte ha en fungerande arbetsmarknad med friska arbetare. "

Precis vad jag skriver i #37.

"Menar du att industrin inte skulle ha några anställda om lönen var 4000 kr lägre, dvs låg på vårdlönenivån? "

Nope. Har aldrig påstått. Är inte skillnaden större förresten?

"Eller varför är de värda mer? "

Därför att det är som jag skriver: industrin har mer pengar att röra sig med pga högre marginaler (i många branscher). Det _enda_ sättet att få upp omsorgslönen är att öka marginalerna i omsorgen, antingen genom sänkta kostnader eller ökade intäkter.

Min enkla fråga till F! är "hur?".

"Ska kvinnor fortsätta att betala för ojämställdheten genom låga löner,"

Absolut inte. Som jag skrev i #32: "fler kvinnor borde vägra ta på sig ansvaret för omsorgen, "

Det löser visserligen inte omsorgens problem, men det för upp frågorna på den manligt dikterade dagordningen. Och löser kvinnornas problem. Varför ska just kvinnor behöva ta hand om ett något som angår oss alla?

"Jag ser inte poängen med köra den här "hönan eller ägget"-diskussionen vad gäller det produktiva och reproduktiva arbetet. "

Det _är_ ingen "hönan eller ägget"-diskussion. Det handlar inte om var värdet genereras _först_, utan om var värdet genereras störst.

Omsorgen är inte mindre värd i vad den genererar (bruttovärdet), men den har dyra produktionskostnader.

Ofrånkomligt, tills något snille gör den billigare.

Så därför är det är det på _intäktsidan_ det måste till en höjning. Och det kan ske på olika sätt. Jag undrar hur F!s svar ser ut.

Nu skriver du om en "satsning på vård och omsorg". Jag tolkar det som att öka anslagen (köparens plånbok). Mina följdfrågor blir: ska det ske genom omfördelningar eller ökade skatteintäkter? Ska ansvaret för omsorgen ligga kvar hos kommunerna? Kommer kommunerna att få öronmärkta tillskott för omsorgsbiten från den statliga budgeten?

"som visade en kvinna inom industrin som jobbat 32 år i samma textilföretag och avgick med en lön på 75kr/tim före skatt, så vissa industrier tycks inte heller värderas lika högt"

Nej, absolut inte. Industrierna värderas till 100% efter vad konsumenterna tycker att deras produkter är värda, minus deras produktionskostnader.

75/h är oanständigt lågt. Men jag undrar vad textilföretaget hade för marginaler.

Om marginalerna var höga tack vare hennes låga lön, så gjorde ägaren en skamligt hög vinst på hennes offer.

Men om marginalerna inte var höga, så var det _ingen_ som gynnades av hennes låga lön. Hennes låga lön betalade ingen annans höga lön. Hon betalade genom sin låga lön ett lågt pris på produkten, så värderingen gjordes av konsumenten och ingen annan.

Om lågavlönade kvinnor är offer som håller andra människor under armarna eller ej, är alltså väldigt situationsberoende.

Om hela resonemanget bygger på antagandet att underbetalda kvinnor genom sitt slit betalar för männens höga löner, så är det ett bräckligt resonemang. För det gäller inte alltid. Eller rättare: det gäller nästan aldrig.

Däremot gör kvinnor en massa lågavlönat och oavlönat arbete, som skulle behöva betalas för. Behovet av transfereringar står kvar. Men att se lönepotten som konstant är inte rätt. För lönepotten är inte en.

Lönepotten är olika beroende på vad som produceras, hur mycket omgivningen är beredd att betala, och hur dyrt det är att producera. Alltid. Oavsett ekonomiskt eller politiskt system. Oavsett vad som produceras.


"Det hela handlar om hur vi värderar arbete efter kön och etnicitet."

Jag håller delvis med... fast "vi" i det här fallet är inte så enkelt som att vi alltid är "väljare" där lösningarna på lönediskrimineringen ligger i nya riktlinjer till Medlingsinstitutet.

Tror F! att riktlinjerna har _den_ genomslagskraften på lönerna, så är det väldigt blåögt.

Om vi lyckas, så att vi sänker lönen för montören på Volvo, så ökar vi den inte för vårdbiträdet. Snarare ökar vi utdelningen åt aktieägaren i Ford.

Vad gäller påverkanskraft i ekonomin på den nivån är vi starkare som konsumenter, arbetsgivare, arbetstagare och inte minst uppfinnare och entreprenörer, än som politiker. Vi är frivilligvårdare och vi är folk som inte tar vårt ansvar som frivilligvårdare.

När det gäller omsorgen menar jag att prislappen måste _upp_. För det är den värd.

Men för att nå dit handlar främst om två saker: vilket ansvar de anställda i omsorgen tar för sin egen lönebildning (här har LO en viktig roll att börja bråka mer, solidariskt), och vilket ansvar väljarna (köparna) tar för att bevilja högre anslag.

Nu har du och jag och alla vant sig vid att vissa jobb kan man få utförda för en billig peng. Där måste det till en förändring. Men det går inte med mindre än att folk vägrar usel lön, det går inte med mindre än att alla inser det och börjar betala för vad det är värt. Bilda opinion för att kunna gå till val på högre kommunalskatter t ex.

Men värderingen sitter som sagt inte heller enbart i kön och etnicitet. Vissa jobb betalas lägre för att de är okvalificerade (tillgången på arbetskraft är stor), eller för att verksamheten är dyr och smärtgränsen för vad kunden vill betala är nådd.

Där tycker jag det är mer intressant varför så många inom de lågt betalda yrkena är kvinnor. Fly dem! Då skapas ett underskott på arbetskraft, vilket driver upp priset och ekonomin tvingas anpassa sig.

Under min uppväxt satt en tavla i vår hall. Det var ett foto (eller målning?) av en byggnad, där pelarna som bar upp byggnaden bestod av skulpturer av nakna kvinnor. En pratbubbla ur den ena kvinnans mun: "Nu går vi, systrar!".

Vägra ta de lågt betalda jobben. Vägra ta ansvar för andras arbete.

#41  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-04 00:22:30

"Det ska vara arbetsgivarens skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet. Fi menar att skyldighet ska utökas och att en arbetsgivares underlåtenhet kan straffas."

Det var ett märkligt svar på frågan hur transfereringen skulle gå över branschgränserna. Hur tar en arbetsgivare jämställdhetsansvar visavi hela samhället? Måste en omsorgschef höja lönen till industrinivå utöver sina anslag? Och omvänt?

#42  Sv: olaberg Femmenist
2006-06-04 00:25:48

"Det var ett märkligt svar på frågan hur transfereringen skulle gå över branschgränserna. "

Ja, det håller jag med om. Jjag läste lite fel i stunden tror jag minsann och tänkte nog den meningen som en fortsättning på den innan, dvs att det handlade om samma arbetsplats. Sorry!

#43  Femmenist Ephemeer
2006-06-04 00:34:45

Tycker du att det är ok som det ser ut idag vad gäller lönediskrimineringen av kvinnor? Om inte - vad tycker du själv är en bra lösning på problemet?


Du menar den lönediskriminering (oförklarad löneskillnad) som brukar hamna på 2% i undersökningarna? Nej, den tycker jag inte är okej. Det är dock inget som har med någon nationell arbetsvärdering att göra, utan beror på fördomar hos individuella arbetsgivare. Dessa är nog lättast att komma till rätta med med allmänt jämställdsarbete i samhället.

#44  Femmenist olaberg
2006-06-04 00:56:26

Du kryddar inläggen med en hel del annan F!-politik som inte direkt besvarar mina frågor, men som är intressant ändå.

Till det jag hört hittills vill jag bara säga: Thumbs up! Deltidskartläggning, synliggöra kvinnors obetalda arbete, rätten till sin sexualitet, skärpt diskrimineringslagstiftning osv osv = me like!

Att jag låter lite gnällig ändå beror dels på det jag tycker är Knäckfrågan: hur F! vill göra så att arbetsvärderingen slår genom i praktiken. Och på den tycker jag fortfarande inte jag fått något svar.

Eller: om det du pratat om hittills (riktlinjer till de statliga organ som påverkar lönebildningen) är svaret, så tycker jag det är blåögt. Jag försöker visa hur helt andra krafter, fast grundade i ekonomiska realiteter, påverkar lönebildningen så mycket starkare. En ekonomisk politik tycker jag ska förhålla sig till dessa krafter och visa hur man i förhållande till dem ämnar styra.

Eller: om det du nämner i #40 (slutet) är svaret (något om att "se till att EU-direktiven implementeras"), och det betyder en starkare lagreglerad lönebildning, så blir jag rädd. För hur kan lika arbete värderas lika, när de sker i verksamheter som i sin helhet är olika?

Ja, man kan lagstifta om att två bilmontörer ska ha samma lön, och i praktiken (även utan reglering) så kommer de att få samma lön eftersom marginalerna inom deras industri är lika, liksom graden av automatisering.

I princip kan man koka ner mina inlägg till frågan: hur kan två människors tid värderas lika, när det som de producerar inte värderas lika? Värdet av produktionen bestäms som bekant av konsumenten. Måste det till en prisreglering också? Eller en etableringsreglering? NÅGOT ditåt måste hursomhelst till, annars går inte ekvationen ihop.

Min andra invändning gäller den schablonmässiga konfliktanalysen (män måste ta steget tillbaka), och skillnaden mellan att tillämpa det resonemanget inom en resultatenhet (problemfritt) respektive mellan resultatenheter (lurigare).

Om resonemanget tar sin utgångspunkt i att männens höga löner på något sätt betalas av kvinnornas lägre, då menar jag att man gjort sig skyldig till en grov förenkling, och att man kommer att bli ytterst besviken om man baserar sin politik utifrån det. Man måste också se till vad det är för typ av verksamhet som det gäller. Värderingen sitter inte entydigt i kön (detta jobb har dåligt betalt eftersom det utförs av kvinnor), utan kan lika gärna fungera omvänt (detta jobb utförs av kvinnor eftersom det är lågbetalt). Förenklingen tar nämligen inte hänsyn till produktiviteten, och därför håller den inte.

Köparna av omsorgstjänster betalar dåligt per arbetare. Så är det, och det är det som måste förändras. Det har ingenting att göra med att köparna av industritjänster betalar bättre per arbetare. Det förstnämnda är inte en följd av det sistnämnda.

#45  Sv: olaberg #44 Femmenist
2006-06-04 02:23:53

olaberg sa:
Att jag låter lite gnällig ändå beror dels på det jag tycker är Knäckfrågan: hur F! vill göra så att arbetsvärderingen slår genom i praktiken. Och på den tycker jag fortfarande inte jag fått något svar.


Den nationella lönekorrigeringen bygger på att en arbetsvärdering genomförs med utgångspunkt från likalönedirektivets och jämställdhetslagens begrepp ”likvärdigt arbete”. Jämförelsen ska
gälla alla arbeten, oavsett sektor och arbetsgivare. En temporär arbetsvärderingskommitté inrättas för att samordna arbetet (eventuellt också för att genomföra prejudicerande
arbetsvärderingar, vilka sedan kan användas som mall av stat, regioner, landsting, kommuner och privata företag för lokala lönerevisioner). Revisionen, med tillhörande korrigeringar, ska
genomföras inom en fyraårsperiod. Om revisionen uteblir inom utsatt tid utdöms vite med villkorligt näringsförbud, med en frist på ett år för att genomföra erforderliga ändringar, och slutligen utdöms näringsförbud.

olaberg sa:
I princip kan man koka ner mina inlägg till frågan: hur kan två människors tid värderas lika, när det som de producerar inte värderas lika? Värdet av produktionen bestäms som bekant av konsumenten.


Detta är just kärnan. Nej, det som produceras värderas inte lika och värdet bestäms av "konsumenterna" som är styrda av den snedvärdering där det män gör värderas högre än det som kvinnor gör. Det visar sig i inom yrken då kvinnor på samma arbetsplats tjänar mindre än männen för samma arbete och i att lönen sjunker inom tidigare mansdominerade yrken där andelen kvinnor nu ökat. Det syns också i den låga värderingen inom vissa industriella områden som att textilindustrin är mer lågavlönad. Det syns även i att läkarkåren har en hög lönesättning då den har en tradition av att vara mansdominerad, medan det ansvarsfulla sjuksköterskeyrket är löjligt lågavlönat (typ 17 000 i Skåneregionen - trots vidareutbildningar).

Det är ingen slump att det förhåller sig på det sättet. Det är heller ingen förenkling av verkligheten. Det finns ingen logik i att textil skulle vara mindre viktig verksamhet än trä- eller pappersindustrin.

Alla tycks vara överens om att vård- och omsorgssektorn är alltför lågavlönad. Varför inte göra något åt det då? Politiken är till för att förverkliga våra visioner och för att förbättra vår levnadsstandard. Det är dags för kvinnor att inse att det gäller även oss. Vad vi använder våra skattepengar till är en prioriteringsfråga - det är hög tid att prioritera kvinnor.

Patriarkatet har funnits i 5000 år, men det går att skaka av sig gamla intorkade värderingar och blicka framåt. Personligen tycker jag att vi står inför en historisk chans till förändring, bla vad gäller värderingen av vad som görs beroende på vem som gör det. Fi är för tusan det allra första feministiska parlamentariska alternativet i världshistorien!! Och jag är så otroligt tacksam att jag får vara med om detta - har sååå svååårt att förstå feminister som inte satsar när det äntligen finns en möjlighet!

Pust... Det är allt jag orkar klämma fram denna sena natt... det är en dag i feministiska kamptecken imorgon också :)
Godnatt

#46  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-04 13:07:48

"Nej, det som produceras värderas inte lika och värdet bestäms av "konsumenterna" som är styrda av den snedvärdering där det män gör värderas högre än det som kvinnor gör."

Delvis. Det finns som jag skrev en värdering baserad på föreställningar/fördomar, men också en värdering baserad på ekonomi.

"Det finns ingen logik i att textil skulle vara mindre viktig verksamhet än trä- eller pappersindustrin."

Det beror på vad man kan använda det till. Kan man använda textilierna till att tjäna pengar så ökar naturligtvis värdet. Och den delen av tekoindustrin som aktivt sysslat med innovation och affärsutveckling _går också väldigt bra_. Tekniska textilier, skyddskläder, osv är en växande marknad. Enkel sömnad däremot är lågt värderat, och det med rätta.

För papper och trä (och stål) är också lågt värderat, per producerad enhet. Men du har en hög grad av automation i processen, vilket ökar produktiviteten och därmed löneutrymmet.

Ditt svar tar sin utgångspunkt enbart i värderingar utifrån fördomar. Jag motsäger inte att det är en viktig förklaringskomponent, men jag undrar samtidigt vad du säger om det ekonomiska värderesonemanget jag tar upp, det där man inte lika självklart kan peka på sexistiska värderingar hos arbetsköpare, arbetssäljare och konsumenter.

Och vad du säger om min invändning att det krävs fler kvinnor i tekniska yrken för att kvinnolönerna ska upp.

#47  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-04 13:08:49

"Det syns även i att läkarkåren har en hög lönesättning då den har en tradition av att vara mansdominerad, medan det ansvarsfulla sjuksköterskeyrket är löjligt lågavlönat (typ 17 000 i Skåneregionen - trots vidareutbildningar)."

Jupps... med det undantaget att det tar en ohejdat massa år för att bli läkare.

#48  Femmenist #21, och Stiltje MarianneK
2006-06-05 01:46:28

Det är möjligt att F! har en heltäckande syn på hur samhället ska ordnas. Men att jag är feminist innebär inte att jag delar alla åsikter om hur samhället ska ordnas med alla andra feminister. Ett feministiskt perspektiv är viktigt. Men det räcker inte.

Jag menade inte att det inte finns ett feministiskt perspektiv i de flesta frågor, jag menade att det inte alltid är rätt att välja det som är bäst ur feministisk synvinkel. Säg att ökat resande med flyg skulle vara vettigt ur feministisk synvinlkel. Det skulle ändå vara uselt ur miljösynpunkt, och därmed förkastligt.


Jag menar inte att feminismen är vänster - det tycker jag absolut inte. Min fråga handlade om F!, inte om feminismen. Är det alltså helt fel att säga att F! driver (eller vill driva) vänsterpolitik?

#49  #45, Femmenist PerEdman
2006-06-05 02:13:54

Femmenist sa:
Det finns ingen logik i att textil skulle vara mindre viktig verksamhet än trä- eller pappersindustrin.


Priset på arbetskraft ("lönen") är inte ett uttryck för någon slags popularitetstävling. Tillgången och efterfrågan på de olika yrkesgrupper styr också. Du kan inte komma in långt efter att ett ekvilibrium har uppnåtts och säga "såhär borde det inte vara". Vad du egentligen vill komma åt är väl snedfördelningen på kön, inte att olika typer av arbeten har olika hög lön?

Annars vore det ju riktigt jävla tvärvänster, sådant där som börjar på stort K.

/ Per

#50  #25, Judith, PerEdman
2006-06-05 02:18:37

Judith sa:
Problemet med sådana statistiska undersökningar som frågar föräldrar mitt under föräldraledigheten, eller i anslutning till att den slutar, är att mycket få kommer att svara att de är dumma nog att ha valt fel.


Nu vet jag inte om du driver med mig eller inte... men hur kan de välja fel om de har valt själva så som de själva ville ha det? Menar du att de ljuger när de säger att de gör som de själva vill, och att alla egentligen innerst inne faktiskt vet att de tvingades att välja som de gjorde på grund av att den patriarkaliska överhögheten hjärntvättade dem till det och fråntog dem deras individuella val?

Eller vad?

För det LÅTER som att du säger att föräldrar egentligen är dumma och väljer "fel" fördelning. Det LÅTER som att du vill ha andra siffror, och det LÅTER som att du skiter i vad människor själva vill, så länge siffrorna blir de siffror du vill ha. Säg att jag har fel.

/ Per

#51  Stiltje, #26, PerEdman
2006-06-05 02:27:47

Kul att du uppfattade sparken mot SAP.


Korrekt. Fördelningen betyder att mammor stannar hemma mer än pappor. Mer än så är bara gissningar och härledningar. Det innebär inte att mamman är viktigare än pappan. Det ser vi däremot i hur fäder behandlas i tvistefrågor, vårdnadsfrågor och faderskapsfrågor, men det ser vi inte i hur samlevande, fortfarande inte skilda, fortfarande inte vårdnadstvistande föräldrar frivilligt delar upp sin föräldraledighet.


Hur borde det se ut om det var jämställt? 50% säger du. Det är en teori. Verkligheten behöver inte överensstämma med teorin. Du har helt rätt i att det finns idioter som ser på fördelningen och tror att "Jasså, är det så det skall vara", och som diskriminerar de som avviker från statistiken. Som du själv mycket riktigt påpekar är den formen av diskriminering förbjuden.

Vi hjälper vare sig föräldrar eller barn om vi tvingar dem - utan hänsyn till deras önskningar eller individuella situationer - till en viss fördelning. Lås istället antalet föräldradagar till personen. Du kan inte ge bort din semester till din partner, du kan inte ge bort din pension eller dina övertidstimmar eller karensdagar till din partner, så varför i hela friden skall du kunna ge bort din föräldraledighet? För att värna om de ensamståendes barn, eller?

Nej, det här är en fråga om att införliva de lagar vi redan har, och agera mot de som bryter mot förbud mot diskriminering. Vi skall inte införa nya fördomar och ny diskriminering där "icke-50-procentare" blir de nya mobboffren. Vi skall tolerera individer och lita på att de vet bäst själva hur de kan organisera sitt föräldraskap.


/ Per

#52  stiltje #26 MarianneK
2006-06-05 02:35:56

Jo, det här med F! och vänster. Varför ha G.S. som frontfigur om en menar allvar med att inte vara vare sig vänster eller höger? Fast jag förstår att det var viktigt med en stark mediaprofil. Möjligen lägger jag in för mycket i G.S politiska bakgund och hens påverkan på F!s ideologi... Får kanske fundera på det här lite.

#53  Sv: Att driva en feministisk politik stiltje
2006-06-05 13:43:39

MarianneK sa:

Säg att ökat resande med flyg skulle vara vettigt ur feministisk synvinlkel. Det skulle ändå vara uselt ur miljösynpunkt, och därmed förkastligt.


Dålig miljö drabbar alla och är därför långsiktigt dåligt ur feministisk synvinkel. Fi's lokalpolitik i Stockholm säger tex att Fi ska arbeta för at det ska vara lättare att ta sig fram med cykel i Staden.


Är det alltså helt fel att säga att F! driver (eller vill driva) vänsterpolitik?


Ja, Fi driver inte en vänsterpolitik (det är vänstern som driver en del feministiska frågor).


Varför ha G.S. som frontfigur om en menar allvar med att inte vara vare sig vänster eller höger?


Det råkar vara G.S. som tog det första initiativet till att starta organisationen. Hen blev förbannad över att det inte ens gått att driva en tillräckligt feministisk politik som ordförande för (v).
Nummer två på riksdagslistan står Maria Carlshamre som fortfarande sitter i Europaparlamentet för Folkpartiet. Hade hen varit medlem då talespersonerna valdes hade hen sannolikt varit en.PerEdman

Jag önskar att jag kunde hålla med om att det var så enkelt.

#54  Sv: Att driva en feministisk politik MarianneK
2006-06-05 20:57:08

Jaha, jag får väl ta och läsa på lite verkar det som... Länktips till sammanfattat partiprogram?

Lite mer tankar så länge:
Miljöfrågor är inte så enkla. Då borde det vara feministiskt rätt att genomföra en massa samhällsomstörtande miljöåtgärder, eftersom alla ju tjänar på en bättre miljö. Lag om max en bil per hushåll, avskaffa flyget, minska skogsaverkningen med 70-90% osv. Någonstans drar man gränsen mellan miljöhänsyn och annan hänsyn. Hur kommer en fram till var den ska dras genom att använda feministisk analys? Är feminismen mer eller mindre villig att fästa stor vikt vid miljöhänsyn än liberalismen eller socialismen?

Jag menar inte att F! inte har en bra miljöpolitik (vet inget om den), utan att en miljöpolitik inte går att bygga enbart på feministisk grund. Feminismen räcker inte för att bygga ett helt partiprogram, tror jag.

Men jag tror att den här typen av nya partier är _bra_. Mycket nya tankar och bort med det blockpolitiska skyttegravsgrävandet.

Vet inte riktigt om jag får fram vad jag menar.... Är det begripligt?

#55  #53, Stiltje, PerEdman
2006-06-05 22:48:55

Jag önskar att jag kunde hålla med om att det var så enkelt.


Vad är det som är enkelt? Det är inte det minsta enkelt att motarbeta och ingripa mot diskriminering - om det varit enkelt hade vi redan lyckats. Nej, definitionen av enkelt vore att gissa sig till att 50% är lika med rättvisa, och sedan försöka tvinga verkligheten att överensstämma med teorin och gissningen. DET är enkelt.

/ Per

#56  Sv: Att driva en feministisk politik PerEdman
2006-06-05 22:57:22

Kom att tänka på den här artikeln som diskuterades lite kort i skymningspressen när den publicerades:

http://www.arbetslivsinstitutet.se/perspektiv… "Kvinnor arbetar mer i hemmet än män
– men känner sig jämställda ändå"

Skall vi säga att de har fel? Jag är säker på att de TROR sig vara mer jämställda än vad de faktiskt är, och att de påtvingar sig själva en könsroll de inte behöver ha... men samtidigt är jag kluven - för den som bäst kan avgöra om den är nöjd eller inte, det är bara personen själv, det kan inte jag göra åt dem.

/ Per

#57  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-06 00:24:51

"Skall vi säga att de har fel? "

Näe... envar har rätt till sin upplevelse. Men jag tycker inte heller vi ska låta bli att problematisera det.

Kan du tänka dig att vi gör på ett tredje sätt: presenterar obalansen, ber folk fundera över hur det kan ha blivit så, och ställer frågan (likt Plus-Sverker): "Ska det vara så?"

Om folk svarar "Ja", så kan man ju inte skriva dem på näsan, eller tvinga eller så. Men titt som tätt svarar de "Näe, det har du rätt i, så ska det ju inte vara".

Och då är vi igång med att forma en feministisk politik.

#58  Sv: Att driva en feministisk politik Judith
2006-06-06 18:45:42

MarianneK sa:
Jag menar inte att F! inte har en bra miljöpolitik (vet inget om den), utan att en miljöpolitik inte går att bygga enbart på feministisk grund. Feminismen räcker inte för att bygga ett helt partiprogram, tror jag.


Feminismen har redan räckt till för att skapa partiprogram! Och detta som Fi presenterat är bara en början - några månaders arbete. (Jag kan intyga att Fi Stockholms miljöpolitik är superbra! Har tyvärr inte sett hela dokumentet offentligt någonstans ännu..)

När mp kom sades det samma sak "det går inte att bygga en politik på miljöfrågor". Visst gjorde det det.

#59  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-06 23:23:52

"När mp kom sades det samma sak "det går inte att bygga en politik på miljöfrågor". Visst gjorde det det. "

Håller inte med. Det gick som bekant inte att bygga en politik _enbart_ på miljöfrågor (för det var det som kritiken handlade om). Man var då lika frågande inför mp:s vägval i den ekonomiska politiken, som jag är inför F! nu.

In i det längsta avstod mp från att ta ställning. Inte minst som man hade folk från både höger och vänster hos sig.

Men till slut, efter mycket segande, så valde man sida och sitter nu i vänsterblocket.

F! kommer att behöva göra samma vägval.

#60  olaberg MarianneK
2006-06-07 02:58:47

Jag håller inte med om att något av blocken nödvändigtvis måste väljas, jag hoppas att den sortens poitik är på väg bort. Det måste väl gå att hitta mer än två (höger resp vänster)sätt att se på problem?

F! behöver nog inte "välja sida", men de måste välja en politik, och denna politik kommer inte att vara baserad enbart på feminism.

#61  MarianneK olaberg
2006-06-07 09:47:32

Jo... du har rätt. Din formulering

"de måste välja en politik, och denna politik kommer inte att vara baserad enbart på feminism. "

...är bättre än min.

Jag använde "höger/vänster" lite slarvigt. Jag menade så här (om jag snor dina ord): likt mp måste F! välja politik där andra grundvalar än miljöhänsyn/feminism spelar in, även om miljöhänsyn/feminism alltid finns med i den politik mp/F! slutligen väljer att föra.

Blockpolitiken är ju inte primär. Den är en sekundär konsekvens av att man måste ha majoritet i kammaren för att få igenom sina förslag, att förslagen ställs mot varandra ett mot ett, och att inget parti har ensam majoritet.

Men på ett område är blockpolitiken avgörande, och det gäller den ekonomiska politiken. Där är likheten mellan mp då, och F! nu, stark. F!:s ekonomipolitiska mål kräver ett vägval. Man har sagt vad man vill ha, men inte talat så mycket om hur.

När det gäller de övriga frågorna, som inte lika tydligt kräver genomgripande förändringar och som kan ordnas genom att man justerar befintliga institutioner, så tror jag att det kommer att gå med dem som med mp:s liknande frågor: de frågorna kommer att tas upp av de etablerade partierna.

Ett par skillnader mot mp för 20 år sedan dock: mp hade draghjälp av en världsopinion, ett par uppmärksammade händelser förde upp miljöfrågorna på dagordningen, och det fanns framförallt i tyskland en stark miljömedveten höger och vänster vilket tydligare underströk att det var en fråga för alla oavsett politisk hemvist.

#62  Sv: Att driva en feministisk politik stiltje
2006-06-15 12:36:40

Jag håller fortfarande inte med om att det inte går att bygga tex. en miljöpolitik på feministiska grunder. Det handlar för mig om att väga fördelarna med tex. flygplanstrafik mot nackdelarna. Där står biverkningar av de ökade möjligheterna att träffas mot skador på närmiljön. Om det inte gick att göra den avvägningen ur ett feministiskt perspektiv skulle jag inte heller kunna förstå hur det skulle vara möjligt ur ett socialdemokratiskt eller moderat perspektiv.

Jag ska se vad jag kan hitta för länkar. (är inloggad väldigt sällan just nu)

#63  Olaberg stiltje
2006-06-15 12:47:19

Det finns en stor skillnad mellan mp och F!.
mp är ett enfrågeparti. mp samarbetar med det parti som kan tänka sig att stödja dem i deras profilfrågor. Fram tills nu har det varit vänsterblocket. mp har inte stängt dörren för ett samatbete med högerblocket.
F! arbetar inte bara med en fråga (som tex jämställdhet) utan har feminism som ideologisk bas.

#64  Sv: Att driva en feministisk politik PerEdman
2006-06-15 12:53:50

Skillnaden är att socialdemokratin och den moderata politiken har sin grund i allmängiltiga ideologier som kan appliceras på allt som påverkar människor. Hur de ser på feminism är en slutsats av denna ideologi. Hur de ser på miljöpolitik är en annan slutsats av samma grundläggande ideologi.

Alltså, (S) eller (M) leder till (S)-Miljö och (M)-Miljö, samt (S)-feminism och (M)-feminism.

Men vad händer när Feminismen försöker bli en övergripande politisk ideologi? Får vi inte (S)-Feminism-Miljö och (M)-Feminism-Miljö då? Och hur blir det med feminismen inom en sådan organisation? (S)-(M)-Feminism-Feminism?

I ett idealiskt samhälle är implementationen av en jämställdhets- eller miljöpolitik för de traditionella politiska ideologierna en specifik tillämpning av allmängiltiga principer som genonsyrar partiet. Socialdemokratisk miljöpolitik blir en logisk följd av socialdemokratiska principer, en tillämpning. Kalla det för en hand, som är till för att gripa tag i saker, där de ideologiska principerna är hjärnan. Jämställdhetspolitken är en annan sådan hand - eller varför inte en fot, för att sparka folk i häcken med?


Om man försöker ta feminismen och göra den till en övergripande princip, då har man en hand, eller en fot, som vill vara en hjärna. Usch, vad jag hatar liknelser. Jag hoppas verkligen inte att någon får för sig att kritisera liknelsen hellre än att kritisera mitt resonemang, men jag fruktar att så blir fallet - det är verkligen en jättedålig liknelse.

/ Per

#65  #63, PerEdman
2006-06-15 12:54:30


#66  #63, stiltje, PerEdman
2006-06-15 12:54:53

Vad är skillnaden?

#67  PerEdman stiltje
2006-06-15 13:48:03

Det blir inte (s)-(m)-miljö det blir (F!)-miljö på samma sätt som det finns (c)-miljö och (fp)-miljö osv.

Kan du förklara vad en socialistisk miljöpolitik är?
Jag kan se två. En som skiter högakningsfult i miljön och bara bryr sig om hur man kan utnyttja den för att förbättra för underklassen och en som tar hand om miljön för den framtida möjligheten för underklassen att slå sig fri.

Förklara gärna för mig vad (s)-miljö och (m)-miljö är.


Jag tror att du blandar ihop ideologin feminism med en enskilda frågan jämställdhet. Jämställdhet är en hand eller fot medan feminismen är en hjärna. (en hjärna som sätter jämställdhet högt på sin dagordning)

#66 Jag tycker att jag förklarat skillnaden i #63. mp är och anser sig vara ett enfrågeparti. De arbetar med miljöfrågor och har dessa som enda prioritet när de förhandlar med andra partier. Miljötänkandet genomsyrar mp's tankesätt men går inte att applicera på alla frågor.
F! är ett feministiskt parti. Feminism är en ideologi (på samma sätt som tex socialism). Feminismen genomsyrar F!'s tankesätt och går att applicera på alla frågor.
Det är en stor skillnad. mp kan på ett helt annat sätt acceptera samarbetspartiernas politik i icke miljörelaterade frågor eftersom dessa inte finns på partiets dagordning.

#68  Sv: Att driva en feministisk politik PerEdman
2006-06-15 14:00:50

Tycker att du hittade ganska bra exempel på vad du vill kalla för S-miljö och M-miljö, när jag själv vägrade måla upp sådana stereotyper. Tack. Så i det sammanhanget, hur skulle då "ideologin feminism" passa in i denna urskiljning av miljöpolitik mellan höger och vänster?

I #63 skriver du att miljöpartiet är ett enfrågeparti eftersom miljötänkandet genomsyrar MPs tankesätt. Feminism, eller genustänkande, genomsyrar istället FIs politik på samma sätt som miljötänkandet genomsyrar MP. Jag ser ingen skillnad.

Och som du kanske har märkt håller jag över huvud taget inte med om att feminism skulle vara en ideologi jämförbar med liberalism, socialism eller konservatism. Sedan långt tidigare i tråden bör du också kunna se att jag inte alls håller med om att feminismen går att applicera på alla frågor, och i flera frågor där det förmodligen går, inte bör appliceras på alla frågor.

Precis som det finnas liberal miljöpolitik och socialdemokratisk miljöpolitik vilket öppnar upp för MPs samarbete med sådana partier, så finns det liberal och socialistisk feminism som öppnar upp för FI att samarbeta med andra partier. Det är ingen skillnad. FI kan på precis samma sätt accptera samarbetsparternas politik i icke feminismrelaterade frågor... om man nu inte insisterar på att trycka dit dem också i partiprogramet och hävda att det finns en nödvändig feministisk vinkel på ALLT.

/ Per

#69  Sv: Att driva en feministisk politik PerEdman
2006-06-15 14:05:40

...och om jag skall vara riktigt jävlig tror jag att miljöpartiet skulle kunna påstå samma sak - att deras politik, deras perspektiv, miljötänkandet, också går att applicera på ALLT.

Kollektivtrafiken. Utbyggnad av sportanläggningar. Industrisatsningar. Energifrågan. Förmodligen skulle de även kunna vrida till så att även jämställdheten "egentligen" blir en miljöfråga.

/ Per

#70  stiltje olaberg
2006-06-15 19:01:45

Nej, mp är inget enfrågeparti, och det är inte F! heller. Inte mer eller mindre än något annat parti.

Så fort man ger sig in i politiken tvingas man ta ställning till alla frågor som råkar dyka upp på den politiska dagordningen, en dagordning man inte har makt över.

Däremot är "enfrågeparti" en lite raljerande beskrivning för något som i princip är sant: att man vill att en viss ideologisk vinkel ska genomsyra ställningstagandena. Ofta är detta tydligast i partiets barndom. En gång i tiden gick sossarna till val på 8 timmars arbetsdag. Enfrågeparti!

Hur kan man forma en socialdemokratisk miljöpolitik? Jämställdhetspolitik?

Sådant växer fram med tiden. Från att ha varit lite oavgjorda när det gällde den ekonomiska politiken formade mp så småningom tankarna kring "den gröna tillväxten".

Samma sak sker med F! just nu.

Det intressanta är att lika lite som det fanns _en_ självklar grön ekonomisk politik då, så finns det _en_ självklar feministisk ekonomisk politik nu. Därav Pers och mina intresserade frågor. I vilken riktning tänker man sig?

#71  Sv: Att driva en feministisk politik stiltje
2006-06-16 10:26:59

#68 Jag tycker inte att jag förklarat den s-miljö och m-miljö som du pratar om.
I övrigt håller jag med om att vi inte håller med varandra.

#70 Tja. Du har ju rätt på sätta och vis. Men då är ju, som jag tolkar det som att du också skriver, alla partier enfrågepartier.

Det jag uppfattat att ni frågar efter är inte hur F! kommer strukturera sin ekonomiska politik utan åt vilket block politiken kommer luta. Svaret är att F!'s politik inte kommer vara blockinriktad. F!'s ekonomiska politik kommer att satsa på den strategi som partiet tror ger bäst långsiktiga resultat ur en feministisk synvinkel. Den politiken kommer innehålla strategier som kommer kunna återfinnas hos båda blocken. Det gäller alla frågor.

Är det ett annat svar ni är ute efter så försök att omformulera frågan.

#72  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-17 09:56:26

"Det jag uppfattat att ni frågar efter är inte hur F! kommer strukturera sin ekonomiska politik utan åt vilket block politiken kommer luta."

Jag håller med om att blocken är ett trubbigt sätt att beskriva saker och ting på. Men de politiska blocken var det du som tog upp.

Som MarianneK skrev: "de politiska lösningarna skiljer sig åt rätt kraftigt ". Det finns ekonomiska lösningar inriktade på att t ex öka värdet av vård- och omsorgsyrkena som är vänster (värdet bestäms genom politiska beslut) och lösningar som är höger (värdet bestäms i förhandling mellan köpare och säljare). Om svaret lyder:

"F!'s ekonomiska politik kommer att satsa på den strategi som partiet tror ger bäst långsiktiga resultat"

...är det ett annat sätt att säga "vi vet inte än". Och då blir mitt svar på frågan i #1 (varför skeptisk?): "på grund av oklarheten". Och mitt svar på frågan i en annan tråd (Kommer du att rösta på F!?) blir detsamma: "jag vet inte än".

Blir det en röst på F! blir det i så fall en stödröst för att jag vill se F! som feministisk blåslampa i rumpan på de övriga partierna. Men om F! vid eventuellt riksdagsmandat blir ett stödparti åt den nuvarande regeringen (med sin i mitt tycke kvinnofientliga ekonomiska politik) så vill jag inte det.

Hellre ser jag ett starkt Felira som agerar påtryckare inuti en alliansregering med liberal ekonomisk politik.

#73  Sv: Att driva en feministisk politik veronicasvard
2006-06-17 18:33:10

PerEdman sa:
Och som du kanske har märkt håller jag över huvud taget inte med om att feminism skulle vara en ideologi jämförbar med liberalism, socialism eller konservatism. Sedan långt tidigare i tråden bör du också kunna se att jag inte alls håller med om att feminismen går att applicera på alla frågor, och i flera frågor där det förmodligen går, inte bör appliceras på alla frågor.


Feminism handlar om maktfrågor mellan människor, precis som socialism, kapitalism eller konservatism. Miljöpolitik handlar inte per definition om makt mellen människor, utan om makt över miljön. Det ser jag som den stora skillnaden mellan feministisk och miljöpolitik.

Angående den ekonomiska politiken.
De etablerade parierna har haft många år på sig att finna rutin i de ekonomiska prioriteringarna, och de har haft lång tid på sig att lägga fram ekonomiska planer inför valrörelsen. Fi har inte haft den tiden att lägga fram en ekonomisk plan för kommande året. Fi komme rinte heller att välja att arbeta med det fram till valet. Satsningen ligger på att nå ut till väljarna om vår politik, och när vi kommer in i riksdagen kommer vi att göra vår ekonomiska plan efter det valmanifest vi har valt. Det är alltså de frågorna i valmanifesten som är vägledande för våra ekonomiska prioriteringar. Om någon fråga lutar till höger och en annan till vänster är mindre viktig. Det viktiga är att de lutar åt ett feministiskt samhälle där de feministiska frågorna och jämställdhetsfrågorna lyfts.

Blockpolitiken är vi många som är urbota trötta på. Jag vill också påminna om att den inte heller har varit (är?) så stabil som man kan tro. Centern tillhörde vänsterblocket för inte alltför länge sedan, och de saknar nog stöd för en del av sina miljöfrågor exempelvis inom alliansen.

#74  Sv: Att driva en feministisk politik veronicasvard
2006-06-17 18:35:22

olaberg sa:
Hellre ser jag ett starkt Felira som agerar påtryckare inuti en alliansregering med liberal ekonomisk politik.


Jag hoppas att Felira kommer någon vart med fp. Det ser dessvärre inte så ljust ut. Fenomenet att kvinnor samlas i en vidsidanomliggande förbund inom partierna brukar dessvärre resultera i väldigt lite.

#75  Sv: Att driva en feministisk politik olaberg
2006-06-17 21:34:42

"Fenomenet att kvinnor samlas i en vidsidanomliggande förbund inom partierna brukar dessvärre resultera i väldigt lite."

Hm. En av poängerna med Felira är att det är feminister, inte kvinnor. Det är inget Folkpartiets Kvinnoförbund. Utan ett borgerligt feministiskt nätverk.

Ja, det går lite segt. Men det är nog där jag ska engagera mig tror jag.

#76  #75 PerEdman
2006-06-19 13:54:29

Fast jag är visserligen medlem i Liberala Kvinnor också, utan att någon har protesterat.

#77  #73, PerEdman
2006-06-19 13:57:22

> Feminism handlar om maktfrågor mellan människor, precis som socialism, kapitalism eller konservatism.

Krig, psykologi och böcker handlar också om maktfrågor mellan människor. Det gör dem inte likställiga med socialism eller konservatism. Kapitalism är åter igen något annat.

/ Per

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?