feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Vad är jag...


Gå till senaste inlägget#1  Vad är jag... MrG
2003-11-09 12:39:09

Jag tror att det finns könsroller som påverkar människor - Men jag tror samtidigt att vi påverkas till viss det av vårt biologi som ju bevisligen skiljer sig åt mellan könen.

Jag tror att det förekommer att kvinnor förtrycks på mansdominerade arbetsplatser; Men samtidigt tror jag att det förekommer ett exakt likadant förtryck av män på kvinnligt dominerade arbetsplatser.

Jag tycker pornografin objektifierar kvinnor; Men den objektifierar männen ännu mer - De är endast en livuppehållande organism för en kuk. Något som också syns i respektives lönekuvert.

Jag tycker att det har funnits ett historiskt förtryck av kvinnor tillbaka till den gräns där könsroller är ett måste för överlevnad; Samtidigt tycker jag att det idag finns ett förtryck av Män i samhället. Mäns sexualitet till exempel nämns endast i samband med våldtäkts rättegångar och pedofil härvor. Prostituerade kvinnor ses som offer medans sexköpande män (som enligt många psykologer har exakt samma problem som de prostituerade) skuldbeläggs. Tidningar recenserar the SCUM manifesto beundrande och som något positivt - Vilket i min bereppsvärld är lika äcklande som om man beundrande recenserat de nazistiska förslaget till lösningen på "Judefrågan".

Jag ser mig varken som feminist eller antifeminist.

#2  Ok. David M
2003-11-09 13:00:03

Tycker du objektifiering är något dåligt?
Eller är det bara dåligt i samband med sex?

Själv tycker jag inte det ligger nåt dåligt i objektifiering. Att jag inte i alla situationer vill få en helbild över en människans person är ganska självklart. För mig är t ex hockeyspelare bara objekt som ska se till att laget spelar bra hockey. Jag är inte intresserad av mer än deras hockeykunskaper. Och deras kroppar exploateras också. Det är ok för mig. Det behöver inte vara något objektifierande att strunta i personens värderingar, känslor, åsikter med mera....vad ska jag med den personens helhet till om jag bara är vill att han ska klippa mitt hår om det nu är en frisör jag går till?

Men det är ofta så att sex ses som något mycket värre. Det förstår jag inte alls.

#3  Jag tror... Robert
2003-11-09 13:48:46

... att det har att göra med den kvinnliga könsrollen.

Kvinnor kan bara få ett litet antal barn, så historiskt sett har hon behövt hjälp för att försörja dem och sig själv. Av den orsaken har kvinnor varit måna om att deras make är lojal mot dem, och att denna lolalitet bygger på mer än det rent sexuella. För om mannen endast vore intresserad av hennes kropp så kunde han leta upp en yngre och mer attraktiv kvinna när hon blir äldre och behöver lojaliteten som mest. Kvinnor har altså behövt kvitto på att vi inte bara är intresserade av deras kroppar. Detta lever naturligtvis kvar även om det inte är nödvändigt i dagens samhälle där kvinnor klarar sig själva.

Intressant nog är mannens könsroll till viss del den omvända. För att få så mycket avkomma som möjligt bör en man vara ett sexobjekt för kvinnor. En man som bara blir kompis med en massa tjejer, men som aldrig blir ett sexobjekt kommer att misslyckas evolutionärt. Så detta skulle vara en sorg för en man, men det har kvinnor svårt att förstå.

Så att den här tendensen hos kvinnor får sitt uttryck i feminismen är knappast förvånande. Vilken annan organisation skulle kämpa för kvinnors intressen?

Men jag tycker inte att det finns någonting radikalt alls med synen på objektifiering som någonting fasansfullt. Det är snarare väldigt konservativt och dessutom en integrerad del i den kvinnliga könsrollen.

Detta är väldigt fashinerande med feminismen. Å ena sidan så säger den att könsroller ska avskaffas, men samtidigt är feminismen full av tankesätt som härstammar ur den strikt kvinnliga könsrollen. Tankesätt som man nu vill göra till allmängiltiga och få hela befolkningen att gå med på, inklusive män. I det här fallet är det inte så konstigt att det väcker starka reaktioner eftersom den manliga könsrollen är den exakt motsatta. Varför ska kvinnors syn på objektifiering bli norm? Till viss del är den faktiskt redan det.

#4  ja, vad är du? Josefine Alvunger
2003-11-09 19:27:19

För mig är inte feminism att enbart identifiera ett förtryck av kvinnor. Det är att identifiera könsmässiga förtryck, samt en manlig överordning. Manlig överordning betyder alls inte att inte män kan hamna i situationer där de pga kön förtrycks. Ex är att barnomsorg värderas lägre än industriarbete (lönsmässigt i af.) Fler kvinnor arbetar inom barnomsorg = kvinnoarbete värderas lågt. När då en man "gör intrång" på den sfären möter han motstånd eftersom kvinnor har en inbördes maktstruktur på ett kvinnligt fält där kvinnliga egenskaper uppvärderas. En man blir då ett för stort hot, och anses inte inneha de "medfödda" kvaliteter som barnomsorg "kräver". På liknande vis går det till när kvinnor "gör intrång" i en manligt dominerad sfär. De flesta yrken och positioner som innebär makt och inflytande och hög lön är manligt dominerade, och det är anledningen till att det kvinnliga förtrycket märks mer i ett sådant sammanhang än i ett lågprioriterat sammanhang, t ex barnomsorg.

Som feminist vill jag förändra detta könsmässiga förtryckssystem och eftersom jag anser att det legitimeras genom ursäkter och syftningar till biologi och historia (kolla t ex Robert här innan, så går det ofta till) är det viktigt för mig att utmana och motsäga dessa argument.

Till exempel anser jag att argument om människans reproduktion (den faktiska biologiska processen) inte har något samband el relevans med diskussioner om dagens könsmaktssystem. Att hävda och kvinnor och män ÄR si och så BEROENDE på/av en reproduktionsprocess är bara att slå dunster i ögonen på omgivningen och lura sig själv.
Kolla t ex denna mening "Kvinnor kan bara få ett litet antal barn, så historiskt sett har hon behövt hjälp för att försörja dem och sig själv. Av den orsaken har kvinnor varit måna om att deras make är lojal mot dem, och att denna lolalitet bygger på mer än det rent sexuella."

Förmåga att få ett litet antal barn (vad är litet, biologiskt har de flesta kvinnor förmåga att få ca 10 barn, vilket ju borde anses vara ett mkt stort antal med tanke på kroppens styrka och ålder) är ett biologiskt faktum. Försörjning är ett socialt faktum. men robert sätter plötsligt likhetstecken däremellan. Han utgår också från monogami vilket också är ett socialt faktum. Det finns ju inget som helst BIOLOGISKT argument till att en man och en kvinna skall hålla ihop livet ut. Däremot finns det sociala argument. Dessa två världar sammanblandas friskt. Farligt.

#5  Hur kom vi in på detta? David
2003-11-10 00:12:58

Hur kom ni in på detta?

Men josefine. Du kan inte neka till att vi är biologiskt olika. Ni kan föda barn, det kan inte vi. vi har större muskelmassa, större lungor, mindre underhudsfett, bättre blodcirkulation med mera med mera. Varför skulle den som skapade könen göra oss kroppsligt olika om vi inte sen skulle fungera olika?

Sen är det ingen motsättning i det ni säger. josefine, du har rätt när du säger att monogamin är en socialkonstruktion men fel när du påstår att kvinnans begränsade reproduktionsförmåga inte skulle påverka kvinnan nånting. Frågan är inte OM våra olika biologiska egenskaper påverkar oss utan HUR de påverkar oss. Själv är min övertygelse att allt är ett SAMSPEL mellan miljö och biologi. Ett ex, biologin sätter gränserna för vad man t ex kan äta men inom de ramarna är det miljön som påverkar vad vi kommer VILJA äta men det är biologin som BESTÄMMER att vi VILL äta. I korea kan man äta hundar och i Sverige fläsk. Men man kan ändå inte säga att bara för att vi äter (läs fungerar) annorlunda i olika miljöer och samhällen så är det ett bevis på att ätandet är en socialkonstruktion, eller hur?

#6  Intressant tes.. Lars
2003-11-17 00:48:03

..att monogami, precis som kön, är en social konstruktion. Eftersom sociala konstruktioner är av ondo så bör även monogami avskaffas.

#7  sociala konstruktioner Josefine Alvunger
2003-11-17 11:11:24

Det finns ingen som har sagt att alla sociala konstruktioner är av ondo och därför bör avskaffas. Sociala konstruktioner är ju vad vi har anpassat vår människosyn, världsbild och samhällsorganisation. Det jag anser är viktigt att tänka på är att de sociala konstruktionerna inte är grundade i biologi. Att människan biologiskt är "menad" att vara monogam, att människan mår bäst som monogam, det är synen på sociala konstruktioner som biologiska som bör avskaffas. Intressant är också att monogamin endast har varit lagstadgad för kvinnor. Det har varit ett värdefullt redskap för att hålla kvinnor under kontroll. Hon måste vara oskuld annars får hon ingen man,om hon inte gifter sig blir hon inte försörjd för det är olagligt för kvinnor att arbeta, när hon väl gift sig får hon inte skilja sig.

#8  Självklart.. Lars
2003-11-17 12:17:54

..är inte de sociala konstruktionerna grundade i biologi. Men en social konstruktion är i grund och botten enbart en konstruktion, och därav artificiell. Likväl som det inte finns någon som mår bra av den sociala konstruktionen kön, så borde det rimligtvis inte finnas någon som mår bra av den sociala konstruktionen monogami, då båda är något som påtvingats den enskilde individen.

#9  Lagstadgad monogami endast för kvinnor? Kalle
2003-11-17 13:23:34

Är vi talibaner nu igen?

#10  talibaner Josefine Alvunger
2003-11-17 13:40:14

Det där tycker jag är väldigt lågt att hålla på och tjabba om. Det är inte ett uttalande av mig, således har jag inget med det att göra. Jag tror också att hon talade om en övergripande strukur och maktssystem, snarare än att alla män är precis som "talibanerna". Jag menade förståss ur ett historiskt perspektiv vad gäller Sverige, även om monogami är lagstadgat för kvinnor i flera kulturer fortfarande.

Jag har aldrig sagt att det inte finns någon som mår bra av den sociala konstruktionen kön. jag tror att den innebär en trygghet för många, fasta ramar att förhålla sig till, du är man, jag är kvinna, tryggt och enkelt. Likadant med monogami. Du och jag är ihop. Hela livet. Fan va bra.

Men även om många känner sig trygga i sitt kön så tror jag att många också känner sig fängslade. Jag tror att vi skulle få en otroligt mer spännande mänsklighet om inte könsrollerna var så fast uppspaltade, om inte ett överskridande ledde till ridikulisering och sanktionering, om inte kvinnor förväntades kunna/vilja ditt och datt, och likadant med män.

#11  Mycket möjligt.. Lars
2003-11-17 14:07:56

..men anser du att man kan bygga ett samhälle fritt från sociala konstruktioner? Jag förstår ditt resonemang, men ponera att vi avskaffar alla sociala konstruktioner då dessa hämmar människors utveckling. Du ser inga nackdelar med det?

Personligen, om jag själv måste välja, så avskaffar jag hellre den den sociala konstruktionen monogami än den sociala konstruktionen kön, då jag anser att monogamin är ett större hinder i den enskilda människans personliga utveckling.

Men detta var självklart ett litet stickspår. Den riktigt intressanta diskussionen torde finnas i tråden om Tumba-våldtäkten.

#12  Just det! monica
2003-11-17 14:18:44

Den som trivs med att leva med två partners gör det, (2 kvinnor 1 man/2 män 1 kvinna, 3 transpersoner eller vilka konstellationer som helst) den som är lycklig med bara en partner lever på det sättet.

Man kan ha kompisfamiljer med barn, man kan leva ensam eller i storfamilj. Det är väl helt lysande om alla får göra som de vill utan att bli stigmatiserade eller utfrysta eller ansedda som konstiga. Och tänk så fiffigt med barnomsorgen!

Att bara tvåsamhet ska betraktas som den enda samlevnadsformen är ju egentligen löjligt. Men VILL man leva i en familj av typen mamma+pappa+barn så får man självklart göra det också. Ett sånt samhälle tycker jag verkar kul att leva i!

#13  talibaner... Kalle
2003-11-18 08:27:34

Min kommentar baserades på följande:

"Intressant är också att monogamin endast har varit lagstadgad för kvinnor." Såvitt jag vet är poly/bigami förbjudet i lag för både kvinnor och män.

"Hon måste vara oskuld annars får hon ingen man," Hur många tjejer är oskulder på bröllopsnatten idag?

"om hon inte gifter sig blir hon inte försörjd för det är olagligt för kvinnor att arbeta," Är det???

"när hon väl gift sig får hon inte skilja sig." Öööh?

Jag bara undrade vilket land/styrelseskick/regeringstid du pratade om? Ditt sätt att skriva i presens gjorde att man kunde få intrycket att du pratade om dagens Sverige.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?