feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Unga män och sexförsäljning


Gå till senaste inlägget#1  Unga män och sexförsäljning Argument
2014-02-09 20:09:17

I debatten om prostitution brukar man ofta utgå ifrån att merparten av sexsäljarna är kvinnor. I rapporten "Utsatt? - unga, sex och internet" (2012) publicerade Ungdomsstyrelsen resultatet av en enkät bland unga mellan 16-25 år. 2.1% av de unga männen uppgav att de någon gång hade sålt sex för ersättning, medan siffran var 0.8% för kvinnorna. Det är viktigt att notera att de flesta av dem troligen inte sålde sex mot ersättning mer än några enstaka gånger. Tidigare undersökningar visar att omkring 0.3-0.4% av gruppen 16-25-åringar sålde mer än fem gånger.

Detta är väldigt intressant, med tanke på att man vanligtvis utgår ifrån att majoriteten av sexsäljare är kvinnor. Det finns dock några problem med rapporten. Till att börja med så når inte rapporten ut till alla, då siffrorna är baserade på enkäter så är det troligt att personer som inte är del av de grupperna inte tar del av enkäten. Traffickingoffer och missbrukare är grupper som jag kan tänka mig att rapporten i stort missar. Ett annat problem med rapporten är det saknas siffror på hur uppdelningen är bland de som faktiskt säljer sex med än några enstaka gånger. En större andel unga män än unga kvinnor har någon gång sålt sex, men hur ser könsuppdelningen ut bland de som säljer sex oftare?

Kan man dra någon slutsats av rapporten? Kanske. Det verkar inte helt otroligt att ifall prostitution någon gång skulle legaliseras att en icke-irrelevant del av säljarna skulle vara män. åtminstone när det gäller åldersgruppen 16-25. Därmed inte sagt att de som säljer sex som jobb nödvändigtvis behöver vara till stor del män, rapporten lämnar inte nog med siffror för att göra ett sådant antagande. Kanske är det dags att sluta säga "Vill du att din dotter ska sälja sex?" och istället säga "Vill du att ditt barn ska sälja sex?", eller kanske använda sig av andra argument för att argumentera mot legaliserad prostitution.

Vad är era tankar om dessa siffror? Vilka slutsatser drar ni?

Källa: http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/s…

#2  Sv: Unga män och sexförsäljning TalkingBad
2014-02-11 17:08:56

Vi haller nog alla med om att manlig prostitution är ett mycket, mycket underskattat problem.

Men anledningen till att nagon debatt inte tar fart är vara könsroller. Att se kvinnliga prostituerade som offer är rätt lätt för oss alla, inte bara feminister. Vi har alla en instinkt att skydda kvinnor; vi kan diskutera sexlagen hit och dit, men manga slutar när nagon säger "varför skulle en kvinna vilja göra nagot sadant?".

Män däremot ses som fullt ut ansvariga för sina handlingar. Mest slaende är detta nar pojkars prestation i skolan diskuteras - de maste skärpa sig, anpassa sig. Flickor, däremot, tvingas och utsätts. Detta i fullt ut likvärdiga situationer.

De som kämpar för pojkars rättigheter har inte bara stora delar av feminismen att kämpa mot, utan först och främst samhället. Kampen för sexköpslagen fördes i medvind, med ett samhälle berett att fullt ut acceptera premisserna. Kampen mot pojkprostitution kan atnjuta den medvind vart behov av att skydda barn har, men en kamp mot mansprostitution har fa utsikter att lyckas.

Eller vad tycker ni?

#3  Ang: #2 av TalkingBad Henrik
2014-02-11 17:59:00

TalkingBad sa:
en kamp mot mansprostitution har fa utsikter att lyckas.
Sexköpslagen förbjuder sexköp oavsett kön på de inblandade.

#4  Henrik TalkingBad
2014-02-11 21:38:59

Javisst, du har rätt. Men för det första har vi numera en rätt lang lista pa könsneutrala lagar som tillämpas relativt ensidigt (men jag är öppen för statistik som visar pa motsatsen i det här fallet). Och för det andra menade jag med den kommentaren en kamp om samhällets sympati.

Det är väl ett rätt uppenbart (och inte ens feministkritiskt) iakttagande?

#5  Ang: #4 av TalkingBad Henrik
2014-02-11 23:53:24

Jag hänger inte med. Menar du att det är mer accepterat med män som prostituerar sej än med kvinnor som gör det?

#6  Sv: Unga män och sexförsäljning Flyktsoda
2014-02-12 16:38:16

Jag vet inte om dom som kämpar för pojkars rättigheter behöver kämpa mot stora delar av feminismen? Även om jag nu inte kallar mig feminist (än) så är jag övertygad om att rörelsen i stort kämpar för Alla människors bästa och inte ser någon anledning att motarbeta ett samhällsproblem som rör pojkar/unga män. Det låter helt absurt tycker jag.

Och är inte kärnan i problemet att x antal unga människor, oavsett kön, som mår dåligt och säljer sex? Det är i vilket fall min åsikt, sen kan man ju alltid diskutera vilka som är mest utsatta, precis som när det gäller andra grupper, som hemlösa till exempel. Men att det skulle vara mer acceptera att nån säljer sex det håller i vilket fall inte jag med om.
Inlägget uppskattas av kx2

#7  Ang: #6 av Flyktsoda Argument
2014-02-12 17:08:11

Flyktsoda sa:
Och är inte kärnan i problemet att x antal unga människor, oavsett kön, som mår dåligt och säljer sex?
Enligt rapporten har 78% de som någon gång sålt sex i gymnasiet årkurs tidigare utsatts för sexuella övergrepp. Av de som har blivit utsatta för sexuellt övergrepp tidigare är det då 6.8% som senare säljer sex någon gång, av de som tillfrågades. Av de ungdomar som aldrig blivit utsatta för sexuellt övergrepp har 0.4% sålt sex. Det kan vara viktigt att poängtera att begreppet "sålt sex" inte nödvändigtvis behöver innebära byte av tjänst mot pengar, utan kan innebära andra saker också, som exempelvis presenter eller att få sova över hos någon.

Enligt rapporten är den upplevda hälsan i snitt betydligt sämre hos dem som någon gång har sålt sex. Frågan vi kanske bör ställa oss är då: Mår man sämre för att man har sålt sex, eller har man sålt sex för att man mår dåligt? Med tanke på hur många som har blivit utsatta för övergrepp innan de säljer sex verkar det som att de som väljer att sälja sex inte mår särskilt bra till att börja med, och det kan därmed vara viktigare att sätta fokus på att hjälpa dem innan de väljer att sälja sex, snarare än att försöka minska själva sexförsäljningen bland ungdomar. Tankar på detta?

Samtidigt tror jag att sexsäljning kan göra att någon som mår dåligt mår ännu sämre, men jag vet inte om rapporten ger tillräckligt stöd för att dra en sådan slutsats. Rapporten tar inte heller upp om det finns något samband mellan att dricka stora mängder av alkohol och att sälja sex, eller att bruka droger och sälja sex.

#8  Henrik... TalkingBad
2014-02-13 16:18:52

Inte nödvändigtvis. Men samhället är betydligt mer benäget att se kvinnlig prostitution som ett problem och utövarna som offer.

#9  Argument etc. TalkingBad
2014-02-13 16:31:41

Vi mate naturligtvis skilja mellan korrelation och kausalitet i diskussionen.

Jag kan gott tänka mig att det finns korrelation mellan status i samhället och benägenheten att sälja sex.

Men här är min hypotes baserat pa lite mer än amatörmässiga förmodanden:

För en kvinna att prostituera sig krävs i en viss grad en minskad självaktning, eller alternativt mycket hard hud mot samhällets fördömande. Vara könsroller gör det klart för kvinnor att deras sexualitet är värdefull, men att detta värde bara gäller om de är sparsamma med att dela med sig av den.

För män haller inte detta samband. Mäns sexualitet har mycket lite värde i sig, och en man som prostituerar sig sjunker inte automatiskt i status – har han kvinnliga kunder är det nästan tvärtom.

Detta förmodande skulle stärkas om det visar sig att kvinnliga prostituerade kommer fran de lägre samhällsklasserna, medan detta klassförhallande inte är lika starkt för män.

Stämmer det?

#10  Ang: #8 av TalkingBad Henrik
2014-02-13 19:14:46

TalkingBad sa:
Inte nödvändigtvis. Men samhället är betydligt mer benäget att se kvinnlig prostitution som ett problem och utövarna som offer.
Då säger du ju att samhället inte ser det som ett lika stort problem att pojkar prostituerar sej. Det låter väldigt konstigt. Varifrån har du fått den uppfattningen?

#11  Ang: #9 av TalkingBad Argument
2014-02-13 19:19:31

Jag misstänker att det är kopplat till synen på promiskuitet bland unga kvinnor jämte unga män. Som jag har förstått det så anser många ungdomar att om en kvinna är promiskuös så är det något negativt, hon är en "slampa"/"slut". Som jag har förstått det så gäller inte samma sak för unga män som är promiskuösa.

Samtidigt misstänker jag att en ung man som säljer sex till en annan man riskerar att råka ut för dåligt rykte i större grad än vad en ung man som säljer sex till en kvinna. Jag vet inte hur väl befogade dessa farhågor är, dock.

Detta är inte mycket mer än kvalificerade gissningar. Har något gjort några mer utgående undersökningar om hur det förhåller sig?

#12  Sv: Unga män och sexförsäljning TalkingBad
2014-02-14 22:30:26

Att pojkar prostituerar sig är naturligtvis ett stort problem; men mindre än att flickor gör det. Samma gäller för män och kvinnor.

Man kan nyansera hierarkin mer om man tittar pa vilka kunderna är. Pojkar som prostituerar sig för män är betydligt mer offer än om de gör det för kvinnor. En snabb sökning pa internet ger oss manga historier om medelalders kvinnor, ofta lärare, som ligger med tonariga elever och ofta bara far villkorligt.

Sa för att vara tydligare, vi har tva hierarkier:

Offerhierarki:
Flicka
Pojke
Kvinna
Man

Förövarhierarki
Man
Pojke
Kvinna
Flicka

Parar man dessa med varandra stämmer det rätt väl. En flicka maste göra nagot ohyggligt ont mot en man för att vi skall se honom som offer. Och sa vidare. Om man är biologistisk lagd, finns det tydliga kopplingar till evolutionärbiologi; men även en genusvetare torde erkänna sambandet.

#13  Ang: #12 av TalkingBad Henrik
2014-02-15 01:34:27

TalkingBad sa:
Att pojkar prostituerar sig är naturligtvis ett stort problem; men mindre än att flickor gör det.
Du har skrivit det några gånger nu, men vad har du för stöd för den uppfattningen? Den verkar väldigt konstig för mej.

#14  Ang: #6 av Flyktsoda RasmusS
2014-02-16 13:50:24

Flyktsoda sa:
Men att det skulle vara mer acceptera att nån säljer sex det håller i vilket fall inte jag med om


Inte att det är mer accepterat men samhället prioriterar det problemet lägre på samma sätt som pojars sämre betyg. Jag tror även att "samhällsanalysen" av varför dessa problem drabbar pojkar i större utsträckning har stora brister som försvårar lösningen på problemen.

#15  Ang: #11 av Argument RasmusS
2014-02-16 13:58:28

Jag tror dina gissningar är goda som någon annans. En annan kompletterande gissning är pojkars/mäns problem ofta lämnas åt dem själva att lösa. Problemen är deras personliga och inte samhällsproblem. Det är ofta precis tvärtom när det gäller flickor/kvinnor där problemen ses som samhällsproblem. Eftersom samhället förhåller sig olika till problemen beroende på vilken könstillhörighet som drabbas så gissar jag att det är en bidragande orsak till att problemen uppstår mer eller mindre hos en könstillhörighet.

#16  Sv: Unga män och sexförsäljning TalkingBad
2014-02-16 22:31:07

Kanske att vi som samhalle ar djupt medvetna om problemet med flickor och ser pojkars som ett randfenomen. Trots att det framkommit att fler pojkar an flickor prostituerar sig, vilket aven jag tycker ar forvanande.

Jag skulle garna vilja veta varfor du tvivlar pa mitt formodande, och hur dessa tvivel kan knytas till feministiska resonemang. Aven om man blint anser att man ar overordnade, ar det val ingen som havdar att man ar overordnade som offer ocksa?

#17  Ang: #16 av TalkingBad Henrik
2014-02-16 22:57:07

Jag skulle gärna vilja veta vad du bygger ditt förmodande på. Helt ogrundade påståenden bör man väl tvivla på, eller vad anser du?

#18  Sv: Unga män och sexförsäljning TalkingBad
2014-02-18 21:14:46

Att man har oandligt mycket svarare att ses som offer an kvinnor ar val anda inget ogrundat pastaende, utan helt i linje med vara konsroller, eller?

#19  Ang: #18 av TalkingBad Henrik
2014-02-18 21:25:26

Ditt påstående var att samhället inte ser pojkars prostitution som ett lika stort problem som flickors prostitution. Är det politiker, jurister, polis, journalister eller medelsvensson du menar har denna åsikt? Hur yttrar den sej i så fall? Det måste vara någon väldigt subtil yttring eftersom den har undgått mej (fast du skriver att attitydskillnaden är "oändlig").

#20  Sv: Unga män och sexförsäljning TalkingBad
2014-02-19 00:28:46

Ok. Jag skall se vad jag hittar nar jag far tid.

En snabb google sokning gav manga fler traffar for prostitution girls an for boys. I Aftonbladet var det tydligen en artikel dar sjalvmord bland flickor framstalldes som en kvinnofraga trots att pojkar star for tre fjardedelar eller mer av dodsfallen. Trots att det ar pojkar som massivt ligger efter i skolan, kanner jag inte till ett enda stipendieprogram for pojkar, medan en god femtedel vander sig uteslutande till flickor. For mig ar det ratt uppenbart att vi ar mer angelagna om flickors problem. Det ar inte feminismens fel; det ar vara konsroller.

Detta racker sakert inte som bevis, men tror du verkligen att vi som samhalle ar lika beredda att se pojkar som offer som flickor?

#21  Ang: #20 av TalkingBad Henrik
2014-02-19 14:11:53

Stipendieprogram och självmord tycks inte passa under rubriken "Unga män och sexförsäljning". Du behöver inte leta fram något. Jag undrade bara vad du byggde din övertygelse på och vad jag förstår nu var det bara en allmän känsla att pojkars problem inte tas på samma allvar som flickors problem. Hur det än må vara med den saken har jag inte märkt att det skulle gälla för trådens ämne.

#22  Sv: Unga män och sexförsäljning TalkingBad
2014-02-19 17:16:44

Ok, sa lat oss se vad vi kan hitta.

Google
Prostitution boys - 19.6 miljoner träffar
Prostitution girls - 61.2 miljoner träffar

Mer än vad jag trodde, sa jag maste ge dig delvis rätt - men bara en tredjedel sa mycket uppmärksamhet som flickor. Detta trots att undersökningar visar att betydligt fler pojkar än flickor anger att de har prostituerat sig.

Andra kriterier:
- Budget för stödatgärder riktade till flickor vs pojkar

Känner du till nagot?

#23  Ang: #22 av TalkingBad Henrik
2014-02-19 22:12:50

Jag googlade "prostituerade unga män" och det gav mer än fyra gånger så många träffar som "prostituerade unga kvinnor". Så jag tror nog att pojkprostitution är mer uppmärksammat nu. Men du har rätt i att prostituerade pojkar inte får del av stödåtgärder i rimlig utsträcknng. Det kan bero på att det är skamligare för en pojke än för en flicka och att dom därför inte söker hjälp.

#24  Sv: Unga män och sexförsäljning JohanS
2014-03-03 01:02:41

Utan att ha gått alltför djupt in i rapporten tycker jag den har vissa brister som skulle kunna korrigeras i kommande forskning.

1. Att ta reda på andelen män vs andelen kvinnor som sålt sex i specifika åldersgrupper är bra.

Följdfrågor som också bör undersökas noga är
* Hur frekvent och hur många gånger har kvinnorna vs männen sålt sex.
(kanske har männen sålt sex en gång i sitt liv medan kvinnorna sålt sex flera gånger i veckan eller flera gånger om dagen?)

* Vad är fördelningen mellan kvinnor och män hos dem som köpt sex av KVINNOR.
(ja, visst det är kanske 100% män och 0% kvinnor som köper sex av kvinnor, men det bör kunna visas av forskningen)

* Vad är fördelningen mellan kvinnor och män hos dem som köpt sex av MÄN.
(kanske är det återigen 100% män och 0% kvinnor som köper sex, men vi vet inte det innan forskning har ställt frågan på ett seriöst sätt och bevisat det)

Det verkar som att samhället gissar eller antar att män som sålt sex gör det till andra män samtidigt som samhället gissar eller antar att kvinnor som sålt sex gör det till män men inte andra kvinnor. Detta kan ju också vara mycket troligt och rimligt, men bör bevisas genom seriös forskning. Teoretiskt kan ju en kvinna köpa sex av en man och det verkar finnas lite undersöknings som säger något alls om detta. Om det visar sig att kvinnor inte köper sex alls, så kan det ju vara läge att forska lite på varför det är så och vad det innebär.

Vidare kan vi ju forska på ersättningen.
Finns det någon skillnad i vad en man vs en kvinna får som ersättning för sex?

Vi kan också forska på vad för typ av sex som säljs.
Är det vaginalt, analt, blow job osv? Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män? Det bör ju inte antas att all sex som säljs är penetrering. Och får en kvinnlig sexsäljare lika mycket betalt som en manlig sexsäljarna om de utför tex ett blow job?

Kanske är det som i övriga samhället att kvinnor tjänar 20% mindre över lag, troligtvis inte men det bör forskas på? Rapporten ger inte svar på dessa frågor så vitt jag har sett.

Hela detta område verkar vara lite outforskat.
Samma frågor bör ställas till lika mycket kvinnor och män vid varje undersökning som görs på detta ämne. Och frågorna bör ställas på samma sätt, samma frågor så att vi kan jämföra och analysera.

Mer om hur vi kan synliggöra forskning mellan kvinnor och män i boken similism. http://similism.com/

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?