feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Jämställdhet är exakt mätbart


Gå till senaste inlägget#1  Jämställdhet är exakt mätbart JohanS
2013-12-26 11:41:50

Håller ni med om följande hypotes?

Vi vet när samhället är jämställt för jämställdhet är exakt mätbart.


Samhället kan delas upp i oändligt många delområden så som “löner”, “hemma med barnen”, “maktpositioner i arbetslivet”, “att äga en bil” och “snusning”.

Eftersom oändlighet kan vara lite opraktiskt i praktiken så väljer vi att definiera x områden och säger att “dessa x områden är samhället”.

Vi kan nu genom att använda vetenskaplig metodik mäta jämställdheten på varje delområde och få fram en siffra. Denna siffra omvandlar vi till ett index eller en procentsats.

Vi säger nu att 50-50% fördelning på ett område mellan kvinnor och män är jämställt, men i praktiken så är detta för exakt att både mäta och uppnå. Så vi säger +/- 10 procentenheter för att vara realistiska. Alltså är 40-60% jämställt.

Så vi kan nu säga att om alla x områden har vetenskapligt blivit forskade och uppmätta till 50-50% +/- 10 procentenheter så är hela samhället jämställt.

Så hur mäter vi då upp ett område?

Här följer två exempel, för tydlighetens skull så hittar jag på siffror och överdriver här.

Exempel 1
Vi tar det lätta exemplet “snusning”

När jag växte upp så var det 2% av alla kvinnor som snusade och 30 procent av alla män i samhället som gjorde det.

En fördelning på 2-30%, alltså ojämställt.

Exempel2
Av alla män i samhället så är det 1 miljon som äger en bil.
Av all kvinnor i samhället så är det 1 miljon som äger en bil.

Vi omvandlar detta till vårt index eller till en procentsats och säger att på området “att äga en bil” så är fördelningen mellan kvinnor och män 50-50 %, alltså jämställt.

Vidare kan vi analysera vad ojämställdheten beror på och vad vi kan göra för åt den, men det hör till en annan tråd.

Detta är en blogg post från http://johansundstrom.com/svensk-jamstalldhet…

#2  Sv: Jämställdhet är exakt mätbart Rodriguez
2013-12-26 11:52:22

Varför är det ojämställt om fler män än kvinnor snusar? Till vilket köns fördel/nackdel är det ojämställt?

Etniska svenskar äter säkert mer fläskkött än judar, och brukar khat i berydligt mindre utsträckning än invandrade från Afrika.

Ojämlikt?

#3  Sv: Jämställdhet är exakt mätbart vejde
2013-12-26 12:01:26

Jag tror att det är omöjligt att avgöra när ett samhälle är exakt jämställt på alla områden. Vad man brukar tala om, är MER eller MINDRE jämställt.

Historiskt har begreppet dessutom en delvis annan betydelse, med uttryck som "de fria vikingakvinnorna var relativt jämställda" eller "de samiska kvinnorna var relativt jämställda", vilket inte betyder samma sak som idag. Dvs de var inte helt jämställda med männen, eller de hade iaf delvis andra "roller". Uttrycket betyder snarare att de hade stor frihet och långgående rättigheter jämfört med i många kulturer längre söderut.

Jämställdhet är relativt.

#4  Ang: #2 av Rodriguez vejde
2013-12-26 12:06:15

För några år sen skrev jag och en kompis en mindre uppsats om "det ökade våldet bland flickor och kvinnor". Vi använde först uttrycket att det kvinnliga våldet har ökat för att det svenska samhället har blivit mer jämställt. Sen ändrade vi till att det beror på förändrade könsroller. (Dvs kvinnorna tar efter männens beteende, även det negativa).

Det är "positivt" i den meningen att kvinnor faktiskt ges frihet och handlingsutrymme att göra detta, att försvara sig vid behov, samt att själva välja hur de vill leva. Men det är förstås inte positivt när det tar sig negativa uttryck eller t om skadar andra.

#5  Ang: #3 av vejde Intryck
2013-12-26 12:10:39

vejde sa:
Jag tror att det är omöjligt att avgöra när ett samhälle är exakt jämställt på alla områden. Vad man brukar tala om, är MER eller MINDRE jämställt.


Om man vill vara hederlig ska man alltså inte tala om "det jämställda samhället", eftersom ingen vet vad det innebär (och den frasen bara är ett sätt att, enligt sekt-tekniken, måla upp en "positiv" bild av slutresultatet av sin agenda, för att få med sig folk som inte tänker särskilt mycket och väljer sida efter vilka metaforer som låter bäst)?

#6  Ang: #5 av Intryck vejde
2013-12-26 12:22:36

Man kan visst tala om "det jämställda samhället" vid t ex jämförelser, eller om man preciserar vad som avses.

T ex att könen är juridiskt jämställda (det är de ju inte i alla länder) och att samhället aktivt arbetar för jämställdhet.

En cirkel som ritas på en tavla, kallas oftast för cirkel även om den inte är exakt symmetrisk. Däremot brukar den inte kallas för cirkel om den ser ut som en fyrkant eller en oval.

Vilken sekt tillhör du själv som ägnar sig åt sådana hårklyverier? Eller är det bara på feministiska sidor du gör det?

#7  Ang: #2 av Rodriguez JohanS
2013-12-26 12:55:45

Varför är det ojämställt om fler män än kvinnor snusar? Till vilket köns fördel/nackdel är det ojämställt?


Olika personer och olika organisationer definierar jämställdhet olika. Hypotesen i den här tråden är att jämställdhet är matematiskt mätbart. Förenklat kan man säga att jämställdhet handlar om en slags "rättvisa" mellan könen och om lika många män-kvinnor snusar så skulle många intuitivt säga att det är rättvist.

När en ojämställdhet har hittats så kan man i steg två analysera om den är till fördel eller nackdel för kvinnor eller män.

Om man, (eller kvinna för den delen), anser att ett område är till en fördel eller nackdel beror på den rådande kulturen i ett land + andra komplicerade faktorer. Som vi vet är kultur olika i olika länder.

Exempel
Land 1: majoriteten tycker att snusning är helt okej och förr i tiden lobbades det till och med för att snusningvar "coolt" och socialt. (okej det var väl rökning, men återigen överdriver jag i detta exempel för att göra det tydligt)
Land 2 majoriteten tycker att snusning är helt skadligt och bör förbjudas. Nu för tiden lobbas det till och med i vissa länder för att snusning ska förbjudas, eller kanske mer att den inte ska legaliseras.

Person A i Land 1 tycker att det är till nackdel för kvinnor att det inte "kan" eller "tillåts" (av anledningar vi inte vet i detta exempel) snusa och vara lika "coola" och "sociala" som männen.
Person B i Land 2 tycker att det är till nackdel för män för att de "tvingas av könsroller" eller andra anledningar att hålla på med ett hälsoskadligt beteende.

I inlägg #1 så var exemplet att när jag växte upp så var snusningen 2-30% mellan kvinnor och män.

Alltså jag menar för att förtydliga att 2% av alla kvinnorna snusade och att 30% av alla männen snusade.

I dagens samhälle har det förändrat sig mycket i Europa. Plötsligt har rökning blivit förbjudet i barer, flygplan, offentliga platser i allmänhet osv. Detta har drivit både kvinnor och män till att börja snusa. Naturligtvis bara i de få länder där snusning är legaliserat.

Så i dagens samhället, och nu hittar jag på statistik igen, har snusningen ökat bland båda könen.

Säg att det är 15% av alla kvinnor och 40% av all män som snusar.
Det har alltså gått mot jämställdhet men det är en bit kvar på vägen.

Person A säger att det har blivit bättre för kvinnor i samhället
Person B säger att det har blivit sämre för både kvinnor och män.

Men båda kan nog eventuell hålla med om att den relativa orättvisan mellan kvinnor och män har minskat. Det har gått mot jämställdhet.

Jämställdhet kan matematiskt mätas, när fördelningen har uppnått ca 50-50% så är det jämställt, oavsett om rådande kultur säger att det är lika bra eller lika dåligt för kvinnor och män.

#8  Ang: #6 av vejde JohanS
2013-12-26 13:12:23

vejde sa:
T ex att könen är juridiskt jämställda (det är de ju inte i alla länder) och att samhället aktivt arbetar för jämställdhet.


100% av alla kvinnor i Land 1 omfattas av en viss lag.
100% av all män i Land 1 omfattas av en viss lag.
Jämställt.

Vi lägger till ett område i listan "omfattas av en viss lag" och "lagen tillämpas"
60% av alla kvinnor som åtalas för ett visst lagbrott blir dömda.
80% av alla män som åtalas för samma lagbrott blir dömda.
Ojämställt.
Vad kan det bero på? Dags att börja analysera.

vejde sa:
En cirkel som ritas på en tavla, kallas oftast för cirkel även om den inte är exakt symmetrisk. Däremot brukar den inte kallas för cirkel om den ser ut som en fyrkant eller en oval.


50-50% +/- 10 procentenheter, översätter man det till cirkel så kan man säga att om diametern är 100 m och radien är +/- säg 1 cm runtom på hundra mätpunkter så säger vi att det är en cirkel..

Det är jämställt vid 50-50, men i verkligheten så ger man det lite spelrum för att inte göra det omöjligt för sig själv..

#9  Ang: #6 av vejde Intryck
2013-12-26 13:20:57

vejde sa:
Man kan visst tala om "det jämställda samhället" vid t ex jämförelser, eller om man preciserar vad som avses.


Men om man pratar om "det jämställda samhället", utan att precisera vad som avses, så är det tomma ord?

Det är nämligen så att väldigt många skitsnackare använder just "det jämställda samhället" utan att precisera vad som avses.

#10  Ang: #9 av Intryck vejde
2013-12-26 14:20:01

Jag tycker att du ska söka hjälp om du kallar människor som pratar om jämställdhet för skitsnackare.

#11  Ang: #6 av vejde Intryck
2013-12-26 17:43:38

Och så väljer du att skriva det, istället för att svara på vad "det jämställda samhället" innebär. Svar på det behövs. Frasen är trots allt bestämd form.

Nu känns det lite som pratet om Jehovas Vittnens paradis: http://peaceandbeauty.files.wordpress.com/201…

vejde sa:
Man kan visst tala om "det jämställda samhället" vid t ex jämförelser, eller om man preciserar vad som avses.

#12  Intryck Sjodin
2013-12-26 22:51:56

Trollstav Du balanserar farligt nära gränsen för korstågande nu.

#13  Ang: #12 av Sjodin Intryck
2013-12-27 15:56:51

Sjodin sa:
Du balanserar farligt nära gränsen för korstågande nu.


Är det för mycket begärt att få en konkret beskrivning, från någon, på vad "det jämställda samhället" egentligen innebär? Det kan antingen göras här eller i den här tråden: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s…

#14  Ang: #13 av Intryck JohanS
2013-12-27 22:47:59

Eftersom feminism inte är en enad rörelse utan har förgrenat sig genom åren så kommer du att få olika svar på "vad det jämställda samhället egentligen innebär" beroende på vem du frågar. En feminist i högerblocket beskriver troligen jämställdhet på ett annat sätt än en feminist i vänsterblocket, detta för att Feminism verkar baka in annan politik i begreppet. Till exempel ekonomisk politik.

Eftersom Feminism inte verkar kunna ena sig och på ett enkelt sätt förklara grundläggande begrepp som "jämställdhet" så tror jag tyvärr att feminism som rörelse är svagare än den kunde vara.

Jag tror att både Sverige och EU från en statlig synvinkel definierar jämställdhet som "Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter" för kvinnor och män på alla områden i samhället. Någon bra källa på detta uttalande har jag inte, har bara för mig att jag läst det någonstans under mina turer runt internet.

Själv tycker jag att en bra definition av jämställdhet kunde vara på sin plats och förenkla diskussionerna lite. För att åstadkomma detta tror jag att man måste frikoppla "jämställdhet" från ekonomisk politik.

#15  Ang: #14 av JohanS Henrik
2013-12-28 00:30:23

"Det jämställda samhället" är en fras som huvudsakligen används av ickefeminister. Googla så får du se det! Rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet har olika innebörd i olika situationer och för olika människor men det gör inte orden oanvändbara, snarare tvärtom.

#16  Ang: #15 av Henrik Intryck
2013-12-28 11:26:06

Henrik sa:
"Det jämställda samhället" är en fras som huvudsakligen används av ickefeminister.


Faktiskt! En flashbacktråd startad av mig var högst upp på sökresultatet. Så: det var en korrekt analys.

Men om vi säger så här då: när behövs inte längre feminism? Vad är det huvudsakliga målet?

#17  Ang: #16 av Intryck JohanS
2013-12-28 12:56:52

Återigen kommer du att få olika svar av olika feminister vad det huvudsakliga målet är.

Feminism kommer nog att behövas för en överskådlig framtid.
Det är lite som att fråga sig när vi inte behöver brandkåren något mer. Teoretiskt när det inte längre är några bränder, men i praktiken så uppstår det nog en brand då och då.

Om vi antar att feminism har jämställdhet som mål, och om vi antar att feminism lyckas nå detta så är det ändå dumt att så att säga avsluta rörelsen, för samhället är dynamiskt och rätt som det är så svänger det över till att vara ojämställt igen.

#18  Ang: #17 av JohanS Intryck
2013-12-28 13:09:18

Hur vet man när man "har" jämställdhet? Vad måste hända för att man ska kunna konstatera det?

#19  Ang: #16 av Intryck JohanS
2013-12-28 13:11:56

The filter bubble
Det här är ju lite off topic på trådämnet, men ändå en poäng relaterad till feminism och samhälle. Intryck Googlar "det jämställda samhället" och får sin egen Feminetik tråd högst upp på Google. JohanS googlar samma sak och får bläddra till Google sida tre för att få se samma sak. Samma sökresultat genererar samma tråd på plats 1, vs plats 28 i Googles ranking.

Hur relaterar nu detta till Feminism, ja, olika människor ser olika saker när de söker efter något på internet och de kan naturligtvis leda till att de tror olika saker om ett visst ämne.

Detta kallas The filter bubble http://en.wikipedia.org/wiki/Filter_bubble

#20  Ang: #18 av Intryck JohanS
2013-12-28 13:19:04

Vad feminister menar med jämställdhet vet vi som sagt inte.
Vad staten menar som jämställdhet tror jag är
jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
källa http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet

Att mäta lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter tror jag inte görs på ett konsekvent sätt i dagens samhälle.

Däremot skulle vi exakt kunna mäta jämställdhet, få fram en siffra och definiera ett intervall som vi kallar jämställdhet.

Som ett förenklat exempel skulle vi kunna säga att en fördelning av 50-50% mellan kvinnor och män inom ett givet område är jämställt. Eller lite mer praktiskt skulle vi kunna välja att 40-60% fördelning av kvinnor och män är jämställt.

#21  Ang: #20 av JohanS JohanS
2013-12-28 13:37:48

Ett exempl skulle kunna vara styrelsemedlemmar i börsnoterade företag. Om det bland alla styrelsemedlemmar i hela samhället (inte nödvändigtvis i enskilda styrelser) finns 50% kvinnor och 50% män så kan vi kalla det jämställt. Vi kan också kalla det rättvist.

Vidare kan vi ta ett annat område och analysera ersättningar till styrelsemedlemmar. Om alla kvinnliga styrelsemedlemmar i dessa börsnoterade företag tjänar lika mycket som alla manliga styrelsemedlemmar så är det jämställt. Förenklat sett alltså. Naturligtvis kan det vara bättre att använda, median, spridning, medellön osv.

Alla människor vill ju inte, eller har inte förmågan att jobba stenhårt och kämpa sig upp till toppen av ett företag för att sedan ta plats i styrelser. Vi kan försöka hitta ett exempel från "botten" av ett företag.

Utan att förolämpa någon så tar jag bara ett av många exempel. "kontors städare". Vi antar för exemplets skull att om styrelsemedlemmar är på toppen i ett företag, så är kontorsstädare i botten. Dessa tjänar ju garanterat mindre än styrelsemedlemmarna och på exakt samma sätt kan vi mäta jämställdhet inom detta område.
Av alla kontorsstädare i Sverige så är 50% kvinnor och 50% män i detta påhittade exempel och således är det jämställt. Av alla kontorsstädare så tjänar män och kvinnor lika mycket pengar, så det är jämställt.

Att styrelsemedlemmar, för exemplets, skull tjänar 10 gånger mer än städare hör inte till jämställdhetsdiskussionen över huvud taget.

Den som vill diskutera löner och klasskillnader får diskutera ekonomisk politik. Ska det vara högerpolitik med något större löneskillnader eller vänsterpolitik med något mindre skillnader? Ja det är en politisk fråga som är skild från jämställdhet.

Både en stor löneskillnad mellan top-botten och en liten löneskillnad topp-botten kan vara jämställt både i toppen och botten.

#22  Ang: #21 av JohanS Intryck
2013-12-28 13:47:27

JohanS sa:
Ett exempl skulle kunna vara styrelsemedlemmar i börsnoterade företag. Om det bland alla styrelsemedlemmar i hela samhället (inte nödvändigtvis i enskilda styrelser) finns 50% kvinnor och 50% män så kan vi kalla det jämställt. Vi kan också kalla det rättvist.


Just det här exemplet skulle jag säga är en bra anledning till att inte se "jämställdhet" som något positivt.

Och dessutom bara ett område av samhället. Mer övergripande:

Vill feminister/ni på Feminetik främst få kvinnor att jobba med andra saker (genom "inspiration" eller, som i detta exempel, genom politikerstyrda företag) eller främst styra pengar till det kvinnor jobbar med oavsett vad kvinnor jobbar med? Och, om ni skulle drömma er bort lite, när hade man kunnat konstatera att jämställdhet (tills vidare) hade uppnåtts?

#23  Ang: #22 av Intryck JohanS
2013-12-28 14:25:10

Anta att vi för det enkla exemplet har definierat "jämställdhet" som 50-50%.
Då är det upp till varje enskild individ att avgöra för sig själv om det är positivt eller negativt med jämställdhet.

Anta att vi lever i en demokrati.
Då är det upp till folket i ett land att rösta och därmed bestämma om politiker ska jobba för att få "jämställdhet" eller jobba för att tvärtom inte införa "jämställdhet". Naturligtvis kan folket också bestämma att detta inte är en viktig fråga överhuvud taget och inte lägga några medel alls på ämnet.

Anta att politikerna vill få jämställdhet och att befolkningen ser det som positivt.
Då finns det olika vägar att åstadkomma detta till exempel: Informationskampanjer, lagstifta om kvotering eller vad vet jag, kanske ekonomiska motiv. I stort kan man väl dela in det som frivilliga motiverande åtgärder eller politiskt lagligt tvingande åtgärder. Om vi lever i en demokrati så får folket avgöra vad som är bäst.

Jag drömmer mig bort och tänker mig att 40-60% är jämställt och att folket i varje enskilt land på jorden tillåts bestämma själv om de vill ha jämställdhet i denna form eller inte och dessutom får bestämma själv hur denna jämställdhet i så fall ska uppnås.

Vad feminister vill vet jag inte. Det verkar som att feminism inte är en enad rörelse och att olika feminister har olika tankar om den bästa vägen att nå jämställdhet. Därför kan man inte dra alla över en kam på Feminetik. Det finns feminister som vill inspirera men det finns också feminister som vill tvinga.

Så övergripande får vi skilja på
1. Definition av vad jämställdhet är så vet vet vad vi talar om.
2. Om vi vill ha jämställdhet eller om vi vill ha Ojämställdhet alternativt inte bryr oss om ämnet.
3. Hur samhället ska agera för att nå jämställdhet, om vi vill ha det.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?