feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Manlig norm


Gå till senaste inlägget#1  Manlig norm Cock
2010-04-18 18:35:08

Feminister beklagar sig ju över den påstådda manliga normen i samhället. Ändå vill de att kvinnor skall anta denna norm och kvoteras in i styrelser och branscher där de är i minoritet, och bespottar samtidigt hemmafruar och yrken där kvinnlighet är norm. Paradoxalt.

Är det så att feministerna egentligen vill vara en del av det patriarkat de avskyr(penisavund)?

#2  Sv: Manlig norm udd
2010-04-18 21:07:23

Jag tror du blandar ihop begreppen lite. Styrelser (exempelvis) är ju inte patriarkala per definition. Om kvinnor kommer in i styrelser betyder inte det att kvinnor blir en del av patriarkatet, snarare att patriarkatet motarbetas.

#3  Sv: Manlig norm Cock
2010-04-18 21:43:28

Vilken blir då normen? Det kommer alltid att existera en norm. Majoriteten utgör normen.

Är den manliga normen fel per automatik?

Är den kvinnliga normen god bara för att den är kvinnlig?

#4  Sv: Manlig norm MarianneK
2010-04-18 22:05:06

Är män i majoritet i samhället, eller hur menar du?

Vad menar du med den "manliga normen" och den "kvinnliga normen"? Vad är en manlig norm, enligt dig?

#5  Sv: Manlig norm udd
2010-04-18 22:11:44

Om styrelser har en jämn könsfördelning kommer det bli normen. Jag skulle inte säga att norm är något så enkelt som det majoriteten är.

Sen vet jag inte om jag tycker att det riktigt går att tala om manliga normer och kvinnliga normer på det där sättet. De flesta feminister, däribland jag, vill minska (den socialt konstruerade) skillnaden mellan könen. Därför är det önskvärt med fler kvinnor i styrelsen (och fler män på förskolor, för den delen).

#6  Sv: Manlig norm kastrullist
2010-04-18 22:51:12

Hade det handlat om penisavund så hade de nog strävat efter mer kvinnliga långtradarchaffisar, Sveriges mest mansdominerade yrke.

Jag har alltid trott att "den manliga norm" betydde "mannen som norm", dvs att en person är en man tills motsatsen bevisas. T.ex om det står i tidningen att "Svensk försvunnen utomlands" så tänker de flesta på en man. Så jag ställer samma fråga som MarianneK, vad är en manlig norm enligt dig?

Men manlig eller ej, en norm som innebär att hälften av befolkningen på tveksamma grunder (kön är en sådan) sitter på en majoritet av makten är naturligtvis inte så kul för den andra halvan. Av samma anledning skulle normen "kvinnor har en oförtjänt stor tugga av all makt" inte heller vara särskilt bra.

#7  Sv: Manlig norm Cock
2010-04-19 00:13:06

kastrullist

Det är alltså viktigast att kvinnor får mer makt och inte att alla yrken blir mer jämställt fördelade?

#8  Sv: Manlig norm Neige
2010-04-19 09:06:08

Jag kan inte svara för alla världens feminister, men personligen vill jag, liksom Udd, avköna samhällsrollerna. Dvs, verka för att det inte längre ska betraktas som "manligt" att sitta i en styrelse, eller "kvinnligt" att vara hemma och ta hand om barnen. Ett led i detta blir att försöka få en jämnare fördelning av både män och kvinnor i båda dessa situationer, men för mig är denna jämna fördelning inget mål i sig självt.

Målet är istället att ta sig till den punkt där ingen individ längre känner sig styrd eller begränsad av sitt kön när det är dags att välja yrkesbana eller fördela föräldraledigheten. Jag tror att samhället i stort tjänar på att varken exkludera kvinnor från den offentliga sfären eller män från den privata.

#9  Sv: Manlig norm Neige
2010-04-19 09:10:27

Oj, insåg just att det lät lite 1800-tal. Tänkte tillägga att vi redan kommit en väldigt lång bit på vägen i denna strävan. Det är så lätt att fokusera på de ojämlikheter som är kvar (till nackdel för både män och kvinnor). Men om man stannar upp och tittar i backspegeln en stund så inser man hur otroligt långt vi har kommit på bara 100 år!

#10  Cock kastrullist
2010-04-19 10:05:47

Jag tycker personligen det är viktigare, ja. Som jäif-are har jag egentligen inget emot att könen pysslar med lite olika saker. Däremot tror jag att en demokrati kan maximera sina medborgares välmående om ledarskiktet är ett tvärsnitt av befolkningen.

Sen är nog feminister och jag oense om exakt hur ojämnt makten är fördelad och vilka åtgärder som kan behövas. T.ex. verkar många feminister anse att just jämn könsfördelning inom alla yrken är vägen att gå. Även om de sällan propagerar för att manliga långtradarchaffisar och sopåkare måste maka på sig...

#11  Jag ber att få omformulera frågan kastrullist
2010-04-19 10:08:54

Det är alltså viktigast att kvinnor får *lika mycket* makt och inte att alla yrken blir mer jämställt fördelade?

Ja.

#12  Sv: Manlig norm Kall
2010-04-19 11:17:36

Jag tror att makt-frågan är ett blänke eller ett sidospår (det finns någon snygg litterär term för det här...) när det handlar om kollektiv.
Dels för att vi alla tillhör flera olika och ständigt föränderliga grupper (även om just könet är en någorlunda statisk grupptillhörighet).
Och dels för att vi aldrig kommer att kunna komma överens om vad "makt" egentligen innebär.

#13  Sv: Manlig norm Kall
2010-04-19 11:20:13

+1 till Neige för inlägg #8 och 9.

försöker starta en personlig och ganska restriktiv "Vänliga veckan"... :-)

#14  kastrullist Cock
2010-04-19 13:57:27

Men vad vore poängen med 50% kvinnor i en industribolagsstyrelse där 90% av fotfolket är män?

#15  Cock kastrullist
2010-04-19 16:20:09

Utmärkt fråga!

Om jag går med på att den situationen inte är eftersträvansvärd, går du då med på att 50% manliga chefer i en bolagsstyrelse där fotfolket är 90% kvinnor också är misstänksamt?

#16  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-19 19:42:53

cock

jag tror jag förstår vad du menar. jag tror såhär: målet med feminism, dvs jämställdhet, är att människor inte ska styras av vilket kön de tillhör, utan att båda könen ska ha samma möjligheter i livet. istället för kön, så ska individens egna val avgöra.

om man jämför samhället idag med samhället så som det såg ut för hundra år sedan, så kan man konstatera att kvinnor har tagit sig in på områden som tidigare varit strikt manliga. nu finns det kvinnor i den akademiska världen, i politiken, inom journalistiken och inom många "vanliga" yrken som tidigare varit helt mansdominerade. kvinnor kör bil, rör sig på stan på egen hand, klär sig i långbyxor osv.

men männen har i sin tur inte gjort motsvarande rörelse in på kvinnliga områden än. men delvis är det ju på gång, skulle jag säga. män tar ut mer föräldraledighet, förväntas inte längre vara "familjens överhuvud", köper dyra anti-rynkkrämer, pratar om känslor och åtminstone di leva är ju klädd i klänning.

frågan är kanske hur mycket feministerna kan tala om för män hur de borde göra- även om det finns manliga feminister så är ju de flesta feminister kvinnor. hur mycket kan vi lägga oss i männens kamp att komma loss från könsroller? eller ska vi ens lägga oss i? eller är vi tvärtom skyldiga att göra det?

#17  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-20 10:44:17

TheCarolinch;

Det där är lögn och förbannad dikt, det borde du veta. Män har bara statusen att ta föräldraledighet om mamman vill och vid separation så försvinner med ens mannens/pappans/barnens chanser att få stabil tillgång till varandra. Mannen uppmuntras vara "jämställd" när det gagnar kvinnan men vid separation så visas återigen de dubbla tungorna för att då är mannen/pappan vatten värd.

#18  Sv: Manlig norm Bakfot
2010-04-20 12:29:41

TheCarolinch sa:
men männen har i sin tur inte gjort motsvarande rörelse in på kvinnliga områden än. men delvis är det ju på gång, skulle jag säga.
Män kan vara föräldrar och sköta hushåll. Det är motsvarande rörelse, om vi jämför med några decennier bakåt i tiden.

frågan är kanske hur mycket feministerna kan tala om för män hur de borde göra- även om det finns manliga feminister så är ju de flesta feminister kvinnor.

Förr trodde jag att feminismen skulle växa till att vara rörelse mot könsroller och könsorättvisor. Det tror jag inte längre. Nu tror jag att feminsmen kommer att fortsätta älta kvinnors offerroll, och att vi i stället får en ny rörelse för könsrättvisa.

#19  TheCarolinch Kall
2010-04-20 13:50:15

frågan är kanske hur mycket feministerna kan tala om för män hur de borde göra- även om det finns manliga feminister så är ju de flesta feminister kvinnor. hur mycket kan vi lägga oss i männens kamp att komma loss från könsroller? eller ska vi ens lägga oss i? eller är vi tvärtom skyldiga att göra det?

Svaret på den frågan beror väl på ifall en anser att könsrollerna upprätthålls gemensamt i en växelverkan av båda könen, att vardera könet är ansvarigt för sin egna roll separat, eller att rollerna upprätthålls av någon fristående mysrisk makt.

#20  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-20 22:35:51

bakfot sa:
Förr trodde jag att feminismen skulle växa till att vara rörelse mot könsroller och könsorättvisor. Det tror jag inte längre. Nu tror jag att feminsmen kommer att fortsätta älta kvinnors offerroll, och att vi i stället får en ny rörelse för könsrättvisa.du och flera andra jäifare verkar missnöjda med att feminismen inte lyfter era frågor. det om något är väl att inta en offerroll? eller borde jag klaga på att antifeminismen inte tar tillräcklig hänsyn till min situation? enklast vore väl om män som är missnöjda med könsrollerna slöt upp bakom feminismen och bidrog med sina synpunkter. nog för att vi feminister är vansinnigt smarta och så, men vi kan tyvärr inte läsa tankar. tvärtom vore det arrogant att göra sig till taleskvinnor för andra, tycker jag.

#21  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-20 22:36:47

kall

...och på vad män själva vill, tycker och har lust att bidra med.

#22  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-20 22:44:10

TC;

Feminismen arbetar inte för jämställdhet så varför skulle Jämställdhetsivrarefolket vilja beblanda sig med den rörelsen?

#23  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-20 22:47:06

SD lyfter inte heller mina frågor men det är osannolikt att jag joinar dem för att de inte driver dem. Logiskt.

#24  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-20 22:48:22

farrell sa:
Det där är lögn och förbannad dikt, det borde du veta. Män har bara statusen att ta föräldraledighet om mamman vill och vid separation så försvinner med ens mannens/pappans/barnens chanser att få stabil tillgång till varandra. Mannen uppmuntras vara "jämställd" när det gagnar kvinnan men vid separation så visas återigen de dubbla tungorna för att då är mannen/pappan vatten värd.


vad är det som är lögn menar du? har jag påstått att föräldraskap sker på samma villkor idag? själva poängen med mitt inlägg var ju att män inte gått in i den privata sfären på det sätt kvinnor gått ut i den offentliga.

men att kvinnor skulle bestämma över föräldraförsäkringen stämmer inte.

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/fo…

#25  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-20 23:15:21

Män kommer att gå in i den privata sfären den dagen det finns ett belöningssystem för detta, idag så kan män förlora allt de har dvs arbete, fru, barn. Låt mig förklara:

Om mannen går ut och arbetar så har en garanti för att han får behålla en av dessa ovanstående nämligen arbetet.

Om mannen stannar hemma med barnen (viljan finns) så skulle det innebära att status på arbetet försvinner och då försvinner även statusen hos frun. När detta har hänt så står mannen utan familj och då anses han inte vara en tillgång till o för kvinnan och barnen. I samhällsdebatten så uppmuntras fäder att vara hemma med barn så länge mamman så tycker, när separationen kommer så visas det egentligen vad som menas med att pappor ska "ta ansvar" och vara med barnen för det brukar antingen sluta med en riktigt dålig deal med exet eller en om möjligt ännu sämre deal hos Tingsrätten i en vårdnadstvist. 2006 kom en ny lag som dessutom rejält skrev ner pappans aktier att få behålla statusen förälder (på lika villkor som mamman) samtliga av dessa som tog beslutet hade ihärdigt bearbetats av feministiska organisationer såsom ROKS, kobra och kvinnorjourer där ett vykort med en far som slår sina barn visades, att Liza Marklund och Wennstam kom ut med böcker som svartmålade män gjorde inte saken bättre. Det (o)lustiga med denna nya lag är att samtliga som var inblandade och var för den ingick i sina respektive partiers kvinnoförbund.

Idag dömer man ut pappor i VT bara modern nämner "hotfullhet" och i Tingsrätter utbildas jurister av kvinnojourer om "mäns våld mot kvinnor" samt även nämndemän.

Anledningen till att jag vet allt detta är för att samtal skett med de flesta inblandade politiker samt att det finns en stark mansrörelse som vill motverka denna bild av mannen som någon i överordning och GBA.

Det finns lagar som diskriminerar män i dessa avseenden, utan att gå in i detalj, det finns ingen alltså INGEN politiker eller organisation som tar detta på allvar. För en klok feminist så skulle detta eller snarare borde detta vara ett prioriterat område då det korrelerar med sämre löner för kvinnor men det finns en stor äta kakan och behålla den princip.

Jag kan förstå varför och det är att om 100 män och kvinnor får välja mellan pengar o arbete eller familj och barn så väljer båda könen familj och barn, dessvärre så är detta tabu hos stora rörelser som säger sig förespråka jämställdhet vilket i sin tur gör att de i mina och andras ögon kör med en extrem dubbelmoral och är icke trovärdiga.

#26  Sv: Manlig norm Bakfot
2010-04-21 08:15:45

theCarolinch sa:
du och flera andra jäifare verkar missnöjda med att feminismen inte lyfter era frågor. det om något är väl att inta en offerroll?


Inte alls. Det jag ser som ett problem är att den rådande diskursen omkring könsrollsproblematik inte kan leda till jämställdhet. Därför hoppas jag på en annan diskurs. Men jag har insett nu att den diskursen inte ligger inom feminismens domäner. Jag är alltså inte missnöjd med feminismen, jag har bara fått mer klart för mej vad feminism är. Och framför allt inte är.

#27  Sv: Manlig norm undrande
2010-04-21 08:41:15

Farell

De problem du beskriver i infekterade vårdnadstvister skulle jag snarare tro beror på att de kvinnor som är villiga att ljuga om sådana saker lider av KlusterBstörningar. Och tyvärr är vårdnadsutredare väldigt väldigt dåligt utbildade på hur den typen av personlighetsstörningar yttrar sig.

#28  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-21 09:24:23

Undrande;

Är medveten om detta och så är även många andra länder i exempelvis Nya Zeeland, australien och Norge så tillämpas samtal med föräldrar utförda av psykologer. I norge har man utbildat domare i problematiken och dessa får också en utbildning för att lättare kunna se sådan problematik.

I Sverige så står det stilla och det finns många organisationer som arbetar emot en förbättring för föräldrarna och framförallt barnen. Ett första steg skulle ju kunna vara obligatoriska samtal med behörig och kunnig terapeut, idag är samtal helt valfria och om dessa sker så är de utförda av socionomer som ej förstår problematiken.

Idag ges incitament att fortsätta bråka då ifall någon part ej vill samarbeta så kan ej gemensam vårdnad ges. Barnen är stora förlorare är ett stort understatement.

Patologisk narcissism och borderline är nog rätt så vanligt precis som du säger, dock helt tabu att tala öppet om eller att ens syna.

Det finns vad jag vet bara några få kunniga i Sverige som arbetar med utredningar men finns bara tillgängliga mot betalning och då oftast redan en ekonomiskt manglad pappa som önskar använda dem. Global Mediators är de mest kända men även privatpersoner såsom Gösta Emtestam och Lena hellblom Sjögren. Den sistnämnde kör hårt med PAS begreppet som för mig personligen låter lite offside då den är ett sidospår och aldrig kommer att nå DSM IV eller en ev. DSM V.

#29  TheCarolinch #21 Kall
2010-04-21 09:32:53

Nej, inte "och".

#30  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-21 09:59:26

jag tycker inte att anti- och icke-feminister förstår mina och andra unga kvinnors problem, eller gör tillräckligt för att lösa dem. vart kan jag vända mig för att klaga?

#31  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-21 10:02:04

TC,

Tala om för mig vilket ditt problem är så ska jag som den humanist jag är försöka hjälpa!

Detta är inte ironiserande, heders.

#32  Sv: Manlig norm Kall
2010-04-21 10:03:42

Hit, uppenbarligen... ;-)

#33  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-21 10:11:32

Det ingår ju i den manliga normen:-)

#34  Sv: Manlig norm undrande
2010-04-21 10:23:38

TheCarolinch sa:

jag tycker inte att anti- och icke-feminister förstår mina och andra unga kvinnors problem, eller gör tillräckligt för att lösa dem. vart kan jag vända mig för att klaga?


Har anti- och ickefeminister lobbyorganisationer på regeringsnivå? Har anti- och ickefeminister specialinrättade proffesurer vid landets universitet?
Är missandriker ett skällsord på samma sätt som misogonyst? Ifall svaren på dessa frågor är ja, då kan du börja klaga.

#35  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-21 10:50:17

farrell

ok, tack. : ) ska be att få återkomma.

#36  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-21 10:53:12

Anytime TC

#37  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-21 10:54:48

Undrande;

Det finns faktiskt inte något politiskt projekt som inbegriper jämställdhet vilket ju kan tyckas märkligt.

#38  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-21 11:00:24

undrande

det är väl ungefär nu jag borde påpeka att en handfull genusvetare på nåt universitet står sig ganska slätt mot ett par tusen år av manssamhälle, men jag orkar inte riktigt ta den diskussionen nu. att "misogonyst" skulle vara ett vanligt skällsord har jag helt missat.

däremot vet ju alla att det är dåligt med tjejkast och att man inte får spela som en kärrring. tvärtom bör man kunna ta saker som en man, för det betyder att det är stake i en. och nån det är stake i klarar av att göra saker som en hel karl.

#39  Sv: Manlig norm Neige
2010-04-21 11:00:56

Spännande att se hur en tråd så fullkomligt kan byta frågeställning. ;)

Vi har rört oss från en öppen fråga angående om feminism bygger på penisavund till en diskussion om mäns möjligheter att ta sig in i den privata sfären, samt feministers medverkan/motverkan till detta. Kan det vara så att den omtalade avunden kommer från ett helt annat håll? Är det så att JÄIF:arna egentligen vill vara en del av den jämställdhetsrörelse de kritiserar? ;)

#40  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-21 11:03:17

hela världen och civilisationen så som vi känner till den är en gigantisk patriarkal gubbklubb. vi är bara så vana vid det att vi kallar det "vardag", eller i värsta fall "naturligt".

#41  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-21 11:06:04

neige

ja, jag undrar också. egentligen vill de joina den mörka sidan och också få en krumelur, de törs bara inte... mod, mina herrar! det gör ont först, men sen blir det skönt. ; )

(join the dark side, we have cookies, eller hur var det?)

#42  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-21 11:08:52

Neige;

Mitt svar är nej under de rådande premisserna som är b la könsmaktsordning, patriarkat, könsrasistisk retorik mm.

Dock finns det många femare som jag gillar här och som jag håller med i många frågor men tyvärr så är feminismen kapad av de med de mest extrema åsikterna. Detta är synd men en ny rörelse för jämställdhet är på stark frammarsch och förhoppningsvis så kan den lära av feminismens tillkortakommanden.

#43  Sv: Manlig norm undrande
2010-04-21 11:19:47

TheCarolinch

Jag var brinnande jämställdhetsivrare på yttersta vänsterkanten när jag var ung.
Därefter såg jag hur det mest verkade betyda att dricka rödvin, och se vem som kunde memorera mest av Greer och Daly, förståelse eller reflektion var inte så viktigt. Jag såg även hur denna tolkning av jämställdhet i undervisningskontext betydde att det alltid var tjejers behov som fick gå före. Trots att jag hade ett antal expertutlåtanden från BUP och ett antal utredningar, och med underlag av det som stod i LPF94 så var det ändå viktigare att tjejerna utan några dokumenterade neurologiska handikapp fick den undervisning de ville ha. Trots att detta innebar att jag inte kunde tillgodogöra mig undervisningen.

Jag såg även senare hur det var helt ok att dra grovt nedsättande skämt om vissa grupper av män, men att dra skämt om andra grupper av män, eller om andra grupper i samhället i stort, det var inte ok.
Det var dessa incidenter som för alltid fick mig att vända feminismen ryggen.

#44  undrande Neige
2010-04-21 11:51:57

Vissa feminister är idioter. Jag beklagar och är uppriktigt ledsen över att du fick den typen av behandling av människor som påstod sig verka för jämställdhet.

#45  Farrell Neige
2010-04-21 12:02:36

Jag har full förståelse för att både könsmaktsordningen och patriarkatet kan verka skrämmande som motståndare, det handlar ju om en sämhällsordning som härskat nästintill outmanad i tusentals år. ;)

Vad är könsrasism?

Min personliga förhoppning är att alla grupper som arbetar för sann jämställdhet ska göra gemensam sak istället för att bråka inbördes. Vad man sedan kallar sig är en mindre viktig fråga.

Det du skrev i inlägg #25, angående lagarna som diskriminerar män vid vårdnadstvister. Vilka lagar handlar det om? Du nämnde att det fanns detaljer du inte gick in på, jag blev väldigt nyfiken på dessa. Om det du säger stämmer är det både intressant och skrämmande, och jag skulle gärna titta närmare på det.

#46  Farrell Kall
2010-04-21 12:45:45

Det finns faktiskt inte något politiskt projekt som inbegriper jämställdhet vilket ju kan tyckas märkligt.

Inte något enskilt politiskt projekt, nej.
Det ligger som en övergripande målsättning.
"Jämställdheten mellan kvinnor och män ska förbättras." står det t ex i Regeringsförklaringen

Vi har en Jämställdhetsminister, och en JämO.

#47  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-21 14:07:03

förlåt undrande, detta må låta hårt, men feminismens giltighet som teori står och faller inte med dina personliga erfarenheter.

jag har av dina inlägg förstått att du varit med om många mindre trevliga saker, men det är inte alltid relevant för diskussionen. det är lite som att förkasta själva principen med fotbeklädnad bara för att man fått skoskav några gånger.

#48  Sv: Manlig norm undrande
2010-04-21 15:24:52

TheCarolinch sa:

förlåt undrande, detta må låta hårt, men feminismens giltighet som teori står och faller inte med dina personliga erfarenheter.

jag har av dina inlägg förstått att du varit med om många mindre trevliga saker, men det är inte alltid relevant för diskussionen. det är lite som att förkasta själva principen med fotbeklädnad bara för att man fått skoskav några gånger.Det är relevant om någon påstår att feminister minsann inte är elaka, elle har dålig människosyn, eller är altruister.

#49  Sv: Manlig norm Neige
2010-04-21 17:53:11

Feminister är knappast en homogen grupp människor. Några är elaka, några har dålig människosyn, några är altruister.

Men så vitt jag har förstått det var det inte om feminister är goda eller onda som diskuterades?

#50  Sv: Manlig norm Farrell
2010-04-22 13:21:58

Neige;

Kul att du vill lära mer om verkligheten för många män som vill vara pappor!

Könsrasism är den rådande situationen i Sverige, om vi skulle byta ut män mot t ex judar så skulle det vara tydlig rasism. Vi ser sådana kommentarer dagligen i media. Har du inte hört talas om transgenusmotorn? Den byter ut män mot andra grupper och blir på så vis tydlig, påvisar retoriken s a s.

Angående ojämställdhet i lagen så bifogas en länk:
http://www.youtube.com/watch?v=nyIuXavIzOk

Sen finns det massor av andra hinder för pappor och barn som vill ha tillgång till varandra, ny tråd kanske?

#51  Feminism på toppnivån Henrik
2010-04-22 14:11:37

Kall sa:
Vi har en Jämställdhetsminister, och en JämO.
Det var länge sen! Nu finns ingen JämO, bara en icke-feministisk integrations- och jämställdhetsminister.

undrande sa:
Har anti- och ickefeminister lobbyorganisationer på regeringsnivå? Har anti- och ickefeminister specialinrättade proffesurer vid landets universitet?
Är missandriker ett skällsord på samma sätt som misogonyst?

Nej, men det har väl inte feministerna heller? Jag har i alla fall ingen gräddfil in i regeringen, ingen specialinrättad professur och inget minne av att ha hört något av dom båda konstiga skällsorden.

#52  Sv: Manlig norm Kall
2010-04-22 15:30:27

http://www.grenlandklatreklubb.com/?page_id=41

JämO+DO+HomO+HO = Diskrimineringsombudsmannen

Den nya lagen kommer förutom att motverka diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder även gälla skydd mot diskriminering på grund av ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Exempelvis blir diskriminering av alla transpersoner att förbjuden.

Den nya lagen kommer att ha ett diskrimineringsskydd som gäller fler situationer än idag. Bland annat kommer skyddet mot diskriminering att gälla studerande och sökande till folkhögskolor samt publik vid offentliga tillställningar, såsom konserter eller möten. Även värnpliktiga kommer att skyddas mot diskriminering. Det kommer också att bli förbjudet för personal inom socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvården att diskriminera patienter, klienter och så vidare på grund av kön. Den nya lagen ger även bättre förutsättningar för en högre ersättning för den som blivit utsatt för diskriminering.

Jämställdhet och feminism är inte synonymer.

#53  Sv: Manlig norm Kall
2010-04-22 15:36:56

HA! Fel länk i förra inlägget!
Här är den http://www.jamombud.se/jamonedlagt/default.asp

#54  Sv: Manlig norm undrande
2010-04-23 17:36:14

Nej, men det har väl inte feministerna heller?
Så vad säger du om kopplingen ROKS-Lena Adhelsson?

Jag har i alla fall ingen gräddfil in i regeringen, ingen specialinrättad professur och inget minne av att ha hört något av dom båda konstiga skällsorden.

Så vad var det för professur som Margareta Winberg inrättade åt Eva Lundgren?
Ifall du aldrig har hört skällsordet misogony så rekommenderar jag dig att läsa inlägg författade av t.ex. FumikoFem.

#55  Feminism på toppnivån Henrik
2010-04-24 16:30:31

* Lena Adelsohn har varit feminist (aktiv i ROKS).
* Nyamko Sabuni är ickefeminist.

* Eva Lundgren, feminist, fick en specialprofessur för tjugo år sen (men Margareta Winberg satt inte i regeringen då).
* Lars Emmelin, ickefeminist, fick en personlig professur i år.

Dom konstiga skällsorden står inte i ordlistan och jag har nog inte sett dom använda i feminetik.

#56  @ Henrik bizc
2010-04-24 19:52:27

Dom konstiga skällsorden står inte i ordlistan och jag har nog inte sett dom använda i feminetik.


"och jag har nog inte sett dom använda i feminetik"

Jasså det har du inte?

Henrik sa:
[...] Jag gissar att det hänger ihop med att antifeminist skulle kunna tolkas som att man är emot kvinnor (misogyn, tror jag att termen är). http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…Misandri (af grek. miséi'n, hata, och anér,
genit. andro's, man), hat till männen,
karlskygghet. Jfr M i so gy n. http://runeberg.org/nfbr/0348.html


Misogyn [-gyn; grek. misogy'nes, af miséifn, hata,
och gyne, kvinna], kvinnohatare. - Misogyn I, hat
till eller motvilja för kvinnokönet. http://runeberg.org/nfbr/0350.html

SAOB sa:
MISO-GYN
I. sbst.: kvinnohatare.
ANDERSSON (1845, 1857)
Kvinnans skål, ni förhärdade stofiler och misogyner! SMITH KRanke 56 (1921). II. adj.: som är kvinnohatare; som vittnar om l. ger uttryck åt kvinnohat. (Strindbergs) miso­gyna skildringar. GHT 1937, nr 110 B, s. 4.

MISO-GYNI -gyni
kvinnohat.
ANDERSSON (1845, 1857)
2NF (1912).

#57  Sv: Manlig norm TheCarolinch
2010-04-24 21:48:53

undrande

jag tror att du går och plöjer lite i en egen fåra just nu. här debatterar folk feminism. du vill bara diskutera feminister. du kanske skulle starta en egen tråd om det?

#58  Misogony Henrik
2010-04-25 00:46:58

Men misogyni är väl inte samma sak som misogony?

#59  @ Henrik bizc
2010-04-25 04:25:45

define: misogony http://img249.imageshack.us/i/misogyny.jpg/

wikipedia.org/wiki/Misogony http://en.wikipedia.org/wiki/Misogony

Wikipedia sa:
(Redirected from Misogony)

Misogyny [...] is hatred (or contempt) of women or girls. Misogyny comes from Greek misogunia [...] from misos [...] hatred) and gyn [...] woman). It is parallel to misandry—the hatred of men or boys. Misogyny is also comparable with (but not the same as) misanthropy which is the hatred of humanity in general. The prefix miso, meaning hatred or to hate applies in other words, such as misandrist and misogamy.

#60  Misogony Henrik
2010-04-25 10:55:11

Om det var en dubbelfelstavning av misogyni ber jag om ursäkt. Att påpeka felstavningar är dålig stil men jag läste ordet som misogo-ny.

#61  Sv: Manlig norm undrande
2010-04-25 11:06:35

Henrik

Det där är rent nonsens. Du är fullt medveten om vad som avsågs.

#62  Henrik Kall
2010-04-26 09:30:37

* Lena Adelsohn har varit feminist (aktiv i ROKS).
* Nyamko Sabuni är ickefeminist.

* Eva Lundgren, feminist, fick en specialprofessur för tjugo år sen (men Margareta Winberg satt inte i regeringen då).
* Lars Emmelin, ickefeminist, fick en personlig professur i år.

Frågan gällde jämställdhet som sagt. Jag ser inte vad uttalad feminism och dess representation i regeringen har med det att göra.

#63  undrande Kall
2010-04-26 12:10:05

Allas upplevelser är sanna. Vissa är bara mer relevanta för teorisnickrandet än andra...

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?