feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Är det svenska skolsystemet jämställt?


Gå till senaste inlägget#1  Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-02-17 13:08:49

I en artikel i Smålandsposten framgår att "Pojkarna har bättre betyg än flickorna på Arabyskolan i Växjö. Underligt, tycker rektorn Judit Béres Lagerquist som nu fått närmare 80000 kronor av Skolverket för att undersöka saken.".

http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/pojkarna-pres…

http://genusnytt.wordpress.com/2010/02/17/poj…

Är det svenska skolsystemet jämställt?

Kommentarerna till artikeln tycker uppenbarligen inte det.

Hur ser ni Feminetister på det här?

#2  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? KarinL
2010-02-17 13:26:39

Det hade varit intressant att veta vad det beror på, då flickors studieresultat överlag är bättre. Meningen är att det ska vara jämställt och då är det väldigt intressant att veta vad just detta beror på. Jag tycker inte det är något man bara ska konstatera, att på den här skolan ÄR det bara så, som det står i kommentarerna under.
Dock tycker jag att artikeln är utformad väldigt konstigt. Vadå förändring skall ske? Vilka åtgärder görs isåfall på de skolor där pojkar presterar sämre?

Svenska skolsystemet är inte jämställt. Artikeln tyder på att eleverna fogas in i led utifrån vilket kön de tillhör.

#3  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-17 13:40:41

"NO Exzeptionz frrom ze rulez iz allovved! Reziztanz iz futile!"

Tje, det lär ju bli dyrt för Skolverket om de i jämställdhetens namn ska dela ut 75000-80000 kr till alla skolor där betygen skiljer sig mellan flickor och pojkar.
Men någonting säger mig att detta inte kommer att ske...

#4  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? MartinK
2010-02-17 14:00:20

Vad skall man säga, hur tänker dem egentligen, tänker dem alls?
Så illa trodde jag faktiskt inte det var..

#5  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-02-18 19:51:50

KarinL sa:
Det hade varit intressant att veta vad det beror på, då flickors studieresultat överlag är bättre.


Sant.

#6  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-02-18 19:53:45

Den här http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=18356 artikeln (av Sanna Rayman) beskriver situationen mer utförligt:

I Arabyskolan i Växjö har pojkarna bättre betyg än flickorna. Det sticker ut lite från hur det brukar se ut i landet generellt, där töserna överlag presterar bättre än gossarna. Man skulle kunna tänka sig att om någon åtgärd vore påkallad i sammanhanget vore det att titta lite närmare på vad det är som gör att pojkar ständigt klarar sig sämre.
Det är lätt att håna och göra sig lustig det här eftersom det så oerhört tydligt kan tjäna som illustration för en sorglig enögdhet när det kommer till jämställdhet, en enögdhet som ofta leder till att man missuppfattar jämställdhet som något slags projektarbete för endast kvinnors och flickors väl. Jag kan inte låta bli att tänka på när jag besökte ett universitet i Betlehem och personalen stolt berättade att över 60 - eller om det var över 70 - procent av studenterna där var kvinnor.

#7  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-18 19:58:55

Är det svenska skolsystemet jämställt?
Nej. Vilket fler och fler inser och försöker arbeta med. Björntomtemodellen sprider sig.

#8  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-18 20:18:09

Tja, om Skolverket ska lägga pengar på att utreda och rätta till resultatet varje gång som pojkar presterar lika bra eller bättre än flickor, så gissar jag att resultatet av Björntomtemodellen är ganska bortkastat...

#9  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-18 20:26:37

Jag tycker det låter alldeles utomordentligt intressant att utreda. Eller ska man bara strunta i detta?

#10  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-18 20:32:35

Varför ska händelsevis den enda skola man lyckats hitta där pojkarna presterar bättre än flickorna studeras och förändras?

#11  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-18 20:54:28

problemet beror till ganska stor del på att undervisningen är utformad på så sätt att barn som klarar av att sitta stilla och vara tysta premieras. dessa barn är oftare flickor, dels för att det motsvarar deras könsroll, men också för att flickor verkar mogna tidigare. att kunna sitta still och koncentrera sig är till viss del en mognadsfråga mer än en disciplin- eller uppfostringsfråga. på vissa håll görs visst försök med flexibel skolstart, det kan nog vara bra.

intressant i sammanhanget är att kvinnor tydligen i högre utsträckning fullföljer högskolestudier än män idag. vad beror det på? min gissning är att kvinnor är mer motiverade att anstränga sig, eftersom deras utgångspunkt på arbetsmarknaden är sämre. högskolestudier ses som en garant för en hygglig karriär. bland de mansdominerade yrkena finns ju en del som inte kräver högre utbildning för att ge bra lön- motsvarande saknas på kvinnosidan.

#12  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-18 21:00:52

Varför ska händelsevis den enda skola man lyckats hitta där pojkarna presterar bättre än flickorna studeras och förändras?

Studeras för att man ska få veta vad de gör annorlunda mot andra skolor till exempel. Allt annat vore tjänstefel.

Tänk om det visar sig att skillnaden mot andra skolor är att en majoritet av pojkarna har gått på dagis med Björntomtepedagogik?

Förändras kan jag inte se att det pratas om.

#13  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? puff
2010-02-18 21:04:18

TheCarolinch sa:

intressant i sammanhanget är att kvinnor tydligen i högre utsträckning fullföljer högskolestudier än män idag. vad beror det på?

Det är väl inte ovanligt att en del redan fått kvalificerade jobb mot slutet av sin utbildning och inte tycker det är värt att klara av de tentor de missat etc.

#14  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-18 21:08:12

puff

men varför gäller det mer män än kvinnor?

#15  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-18 21:08:13

puff

men varför gäller det mer män än kvinnor?

#16  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-18 21:08:54

fler män än kvinnor, skulle det vara. och ingen dubbelpost heller...

#17  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? puff
2010-02-18 21:17:10

TheCarolinch, jag gissar att det är viktigare för en sjuksköterska att ha en giltig examen än för en högskoleingenjör i datateknik att ha klarat tentan i matematisk statistik tex.

#18  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-02-18 21:30:00

EASP sa:
Nej. Vilket fler och fler inser och försöker arbeta med. Björntomtemodellen sprider sig.

Tack, alltid intressant med nya infallsvinklar. Snabbgooglade på "björntomtemodellen". Resultatet av två träffar: "[...] den svenska modellen från genusdagisen Tittmyran och Björntomten, kommer att bli bedömt som könsstört." http://www.evasternberg.com/

DSM 3 och 4 - diagnosticerade barn behöver sina föräldrar och sina far- och morföräldrar och sina fastrar och mostrar och kusiner och syskon och sysslingar! De behöver sina grannar och sina föräldrars vänner och församlingsmedlemmar och
dessutom behöver de gymträna varje dag för att senare i livet gå i kamp med försäkringskassan!

De behöver beskriva sina liv på Face-book och på alla andra uthängningssidor, som kan komma att finnas, när de kommer i tonåren. De behöver kunna läggga ut sin vrede på YouTube och spela in den i lokalradion. En av de diagnoser - det vill säga domar - som kommer att finnas kvar i DSM5 och som finns i DSM4 är KÖNSIDENTITETSSTÖRNING hos barn.

När man slår upp denna diagnos i DSM4 kan man läsa att ett barn, som fostras enligt den svenska modellen från genusdagisen Tittmyran och Björntomten, kommer att bli bedömt som könsstört.

Diagnosen skall fastställas genom att läkaren skall lägga märke till om barnet utvecklas mer och mer åt det andra könets håll - eller mindre och mindre. Tittmyrebarnen kommer att gå åt störningshållet. Pojkar får denna diagnos i fyra gånger så stor utsträckning som flickor - I USA - under den tid DSM4 skrevs - i början av nittiotalet.

I Sverige skulle säkert utvecklingen under det senaste decenniet ha kunnat leda till att vi kan få lika många flickor som pojkar med denna diagnos.

Hela genusmaffian strävar nämligen åt detta hållet! Med Mona Sahlin i spetsen! Karin Bojs varnar därför i sin artikel, att svenska dagisföreståndare kan komma att få slaget, när de läser om diagnosen könsidentitetstörning, som ju nu tydligen skall få fortsätta att vara tecken på psykisk störning i DSM5!


Låter rimligt. Axel IV: Psykosociala problem http://sv.wikipedia.org/wiki/DSM-IV

Hur skapas könsidentiteten? (DN, Publicerat 2009-04-22) http://www.dn.se:13026/insidan/hur-skapas-kon…:

Läkaren Anna Nordenström som har studerat flickor med onormal hormonbalans ser däremot bevis för att vissa biologiska skillnader finns redan från födseln.

– Flickor med förhöjd testosteronhalt som foster får ett mer manligt beteende. När de blir några år gamla kan vi se att de leker mer pojkigt än sina systrar.

Med pojkigt menar hon tuffa utomhuslekar och bilar. Kopplingen mellan testosteron och leksaksbilar kan hon inte riktigt förklara.

– Kanske kan det ha att göra med ett bättre tredimensionellt tänkande.


Ett citat till från DN-artikeln:

Särskilt yngre barn på förskolan kastade sig snabbt mellan olika roller. För tre–fyraåriga pojkar var det inget konstigt att leka prinsessor eller mammor. Men medan flickorna fortsatte leka både Batman och prinsessa begränsade sig pojkarna mer ju äldre de blev.


Det är särskilt intressant eftersom det faktiskt styrker: http://www.feminetik.se%2Fdiskutera%2Findex.p… och http://www.feminetik.se%2Fdiskutera%2Findex.p…

It's thought of as a sexual stereotype: boys tend to play with toy cars and diggers, while girls like dolls. But male monkeys, suggests research, are no different.

This could mean that males, whether human or monkey, have a biological predisposition to certain toys, says Kim Wallen, a psychologist at Yerkes National Primate Research Center in Atlanta, Georgia.

Wallen's team looked at 11 male and 23 female rhesus monkeys. In general the males preferred to play with wheeled toys, such as dumper trucks, over plush dolls, while female monkeys played with both kinds of toys.

This conclusion may upset those psychologists who insist that sex differences - for example the tendency of boys to favour toy soldiers and girls to prefer dolls - depend on social factors, not innate differences.

Babies as young as six months prefer different toys based on sex

A 2000 study showed babies between 3 and 18 months old pictures of toys traditionally preferred by each gender and measured how long boys and girls looked at the pictures. The boys as young as 9 months old seemed to prefer toys like balls, blocks, and cars to dolls, dustpans, and ovens. However, even the 18-month-old girls showed no apparent preference for any type of toy based on how long they looked at them.

#19  Sv: bizc EASP
2010-02-18 21:52:58

Visst.

#20  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-02-18 22:48:07

EASP sa:
Visst.


För mig, som inte är insatt i ämnet, tog det ca en timme (effektiv tid) att dra slutsatsen. Frågan är då om inte de mest manshatande radikalfeministerna/genuspedagogerna (med decennier av samlad kunskap) faktiskt kommit fram till samma slutsats och därför lobbat järnet för just "Björntomtemodellen".

#21  #9 heffaklumpen
2010-02-19 02:07:35

Problemet är väl inte att man ska studera skillnaderna utan med vilket fokus man vill göra det.

#22  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? PerSiflage
2010-02-19 08:11:18

#12 EASP:

Citat från första länken:

"Nu är det tänkt att en förändring ska ske. Med syftet att förbättra flickornas studieresultat ansökte skolan förra året till Skolverket om medel till jämställdhetsarbete och tilldelades i januari i år 76 400 kronor. Projektet kommer att pågå under våren och resultaten ska redovisas till sommaren."

Så nog pratas det om en förändring. Flickornas betyg ska höjas.

#23  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-19 10:01:24

Så nog pratas det om en förändring. Flickornas betyg ska höjas.
Ok, jag läste på Växjö kommuns hemsida och där stod inget om det. Men självklart ska det studeras. 80 000 tycker jag var lite pengar för ändamålet.

Bizc: Visst. Bara du är medveten om att det är rätt ointressant att diskutera med någon som inte är insatt i ämnet utan har dragit sina slutsatser efter en timme. Du behövde nog inte ens en timme i och för sig. Det går liksom attt gissa i förväg vilka dina slutsatser är.

#24  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? FemAspirant
2010-02-19 10:51:26

Det är tur att vi vet att kvinnor inte har problem med att förstå eller empatisera med det andra könet.

Annars skulle vi ju kunna få för oss att en skola där de första åren är totalt kvinnodominerade bland den vuxna personalen har något att göra med att pojkar klarar sig sämre än tjejer.

#25  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-19 10:54:04

Annars skulle vi ju kunna få för oss att en skola där de första åren är totalt kvinnodominerade bland den vuxna personalen har något att göra med att pojkar klarar sig sämre än tjejer
. Men inte på Arabyskolan, va? Där verkar det vara annorlunda. Varför?

#26  EASP #12 Kall
2010-02-19 11:30:11

Studeras för att man ska få veta vad de gör annorlunda mot andra skolor till exempel. Allt annat vore tjänstefel.

Varför är det inte tjänstefel att studera alla ojämställda skolor där flickor får bättre resultat än pojkar?
Förändras kan jag inte se att det pratas om.

Om du bemödar dig att läsa artikeln i startinlägget:
smp sa:
Nu är det tänkt att en förändring ska ske. Med syftet att förbättra flickornas studieresultat ansökte skolan förra året till Skolverket om medel till jämställdhetsarbete och tilldelades i januari i år 76 400 kronor.

#27  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-19 11:44:56

Varför är det inte tjänstefel att studera alla ojämställda skolor där flickor får bättre resultat än pojkar?
Därför att här har man ett gyllene tillfälle att se och lära av vad just denna skola gör.

Eller så kan ju alla skolor fortsätta som de alltid har gjort, naturligtvis. Och strunta i jämställdhetsarbete.


Om du bemödar dig att läsa artikeln i startinlägget:
Jo, jag vet. Jag hade, som sagt, bara läst på kommunens hemsida.

#28  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-19 12:04:18

"Därför att här har man ett gyllene tillfälle att se och lära av vad just denna skola gör.

Eller så kan ju alla skolor fortsätta som de alltid har gjort, naturligtvis. Och strunta i jämställdhetsarbete."

Om det var det som var undersökningens syfte, så fine!
Men nu är ju enligt uppgift syftet att förbättra flickornas studieresultat på den här specifika skolan.

Och jag ser inga tecken på att alla andra skolor inte fortsätter som de alltid gjort.

#29  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-19 12:08:21

Som jag redan sagt, om Skolverket delar ut 80000 kr (eller justerat för elevantal) för jämställdhetsarbete till alla skolor med ojämställda studieresultat, så har jag absolut inga problem med det här...

#30  @ EASP bizc
2010-02-19 13:38:43

Om du jämför de tre exemplen (i #18) så finns det ett återkommande tema.

Att pojkarna hellre leker med "bilarna".

Och vilka leksaker är det som stoppas undan i första hand? Jo, bilarna. Och vilket kön drabbas hårdast? Jo, pojkarna.

Samma sorts mönster följer med in i skolans värld. Könens olika egenskaper värderas och rangordnas. Naturligtvis är det pojkarnas egenskaper som nedvärderas och bestraffas. På dagis handlar det om "manligt kodade leksaker", och i skolan "manliga egenskaper". Pojkarnas biologiska egenskaper accepteras helt enkelt inte. Exempel: http://www.uv.kau.se/pe/forskning/

Att göras till "riktig pojke" - En kulturell och pedagogisk analys av avvikelseskapande, normalisering och förkroppsligande av maskuliniteter i förskola och skola.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan pedagogik, mansforskning och etnologi. Bakgrunden är att den internationella och nordiska mansforskningens teorier och rön i ringa utsträckning använts i svenska skolstudier om könskapande processer.

Projektet förväntasdärmed ge ett viktigt bidrag till förändringsarbete och utveckling av en forskningsbaserad "genuspedagogik".

Studiens syfte är att undersöka hur barn och lärare samt skolan som organisation skapar och upprätthåller vissa maskulinitetsnormer och hur dessa normer begränsar pojkars könsformering, möjligheter till nya erfarenheter och även försvårar arbetet i skolan.

Utgångspunkten är att maskulinitet inte är något biologiskt givet, till exempel att manligheten skulle sitta i generna.


Problemställningen (i t.ex. fallet Arabyskolan) är enkelriktad. I stället för att jubla över pojkarnas bättre betyg så tillsätts en utredning för att korrigera "problemet".

#31  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-19 13:38:50

Men det är klart, är dessa flickor mycket sämre än flickorna i resten av landet kan det ju vara viktigt att förbättra deras resultat.

Men då har det ju inte i sak med pojkarna att göra, om det är så att pojkarna är lika bra som andra pojkar.

Och jag ser inga tecken på att alla andra skolor inte fortsätter som de alltid gjort.
Nä, det är dåligt med det. Fortfarande känner jag bara till Björntomte- och Tittmyremodellerna som arbetar med en medveten metod. Och det gäller ju bara dagis, tror jag.

#32  TheCarolinch erka
2010-02-19 14:33:43

Anledningen till att fler kvinnor fullföljer sina studier tror jag beror mycket på att fler killar väljer de tyngre utbildningarna. Tjejerna dominerar klart på förskolelärarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen mm medans killarna satsar hårdast på civilingenjörsutbildningar.

#33  till TheCarolinch fredriktomte
2010-02-19 14:37:27

Angående #11

Det finns ganska mycket som tyder på att pojkar utsätts för könsdiskriminering i skolan. Flera rapporter har visat att pojkars betyg är sämre i förhållande till deras resultat på både nationella och internationella prov än vad flickors betyg är. Skillanden är dessutom som störst när pojkarnas egna (svenska) lärare har som minst att göra med resultatbedömningen av provet. D.v.s. pojkarnas resultat blir bättre ju längre bort de kommer från den svenska lärarkåren.

Diskrimineringen kan vara både direkt och/eller indirekt. Direkt i bemärkelsen att pojkar betraktas som sämre och förväntas få sämre resultat (sådan diskriminering behöver inte sätta sig direkt i betygsättningen, den kan också komma till uttryck i uppmuntran och annat som hjälper eleven att presetera). Indirekt i bemärkelsen att ovidkommande egenskaper/attribut som är vanligare hos pojkar vägs in i betygssättningen och ges en negativ påverkan på betygen. Urtypen av exempel på detta är hur ordningsam och skötsam eleven är. Detta *ska* inte påverka betygen, ändå är det väl inte direkt någon hemlighet att så sker.

Att skolan, som är kraftigt kvinnodominerad, diskriminerar pojkar känns väl inte heller särskilt kontroversiellt, åtminstone inte så länge som man utgår från att även kvinnor kan vara homosociala. Det blir bara ytterligare ett argument för att minska könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden i allmänhet och i skolan/barnomsorgen i synnerhet.

Jag vill förstås också tillägga att vad jag skriver ovan inte behöver stå i konflikt med de skäl du anger, det är fullt möjligt att flera faktorer samverkar. Men jag tycker det är underligt att det i feministiska sammanhang sällan erkänns (eller tas upp) att könsdiskriminering kan vara en möjlig, och faktiskt sannolik, faktor.

#34  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-02-19 14:51:35

EASP sa:
Men det är klart, är dessa flickor mycket sämre än flickorna i resten av landet kan det ju vara viktigt att förbättra deras resultat.

Men då har det ju inte i sak med pojkarna att göra, om det är så att pojkarna är lika bra som andra pojkar.


Betygsnivån i förhållande till andra skolor behöver inte alls vara det mest relevanta att utreda.

Först gäller det att få hela bilden klar för sig och ta reda på alla olika bakomliggande faktorer vilka kan ligga till grund för skillnaden.

Arabyskolan kan exempelvis ha odlat fram en annorlunda kultur som bör granskas mer ingående för att i ett senare skede eventuellt kunna överföras till övriga skolor.

#35  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-19 15:00:25

fredriktomte

jag känner igen mycket av det du skriver. därtill är min erfarenhet att skolan visserligen erkänner flickornas skolprestationer, men att inställningen bland lärare och elever ofta var att flickor inte hade bra betyg tack vare begåvning, utan bara pga flit. de "duktiga flickornas" intelligens nedvärderades genomgående.

men är det verkligen så kontroversiellt bland feminister att påstå att skola och barnomsorg behandlar pojkar och flickor olika? det var ju den insikten som startade hela tittmyra-projektet.

#36  till TheCarolinch fredriktomte
2010-02-19 15:07:45

Det är inte kontroversiellt att påpeka att skola och barnomsorg behandlar pojkar och flickor olika. Däremot är det kontroversiellt att påstå att särbehandlingen totalt sett gynnar flickor och missgynnar pojkar liksom att påstå att pojkarnas sämre betyg är ett resultat av att (den kvinnodominerade) lärarkåren diskriminerar pojkar. OBS: det senare påståendet förutsätter egentligen inte det första påståendet, det kan tänkas att eventuell diskriminering vägs upp av annan positiv särbehandling.

Eller det är i alla fall den uppfattningen jag fått av diskussionerna här på feminetik, liksom bristen på feministisk debatt om detta på offentlig nivå (att pojkar och flickor behandlas och presterar olika diskuteras, men möjligheten att det rör sig om diskriminering snarare än olika prestation behandlas ytterst sällan).

#37  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-19 15:18:55

erka

vad som är "lätt" eller "svårt" beror väl på vad man har talang för? på tekniska utbildningar är tjejer såvitt jag vet fortfarande underrepresenterade, precis som du säger. men på tex ki, handels och juridikprogrammet börjar de väl nästan bli i majoritet- och det är väl knappast några "lätta" utbildningar?

#38  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-19 15:21:13

fredriktomte

så är det kanske. dock kan vi ju konstatera att män/killar ju fortfarande klarar sig bättre i arbetslivet, trots allt. hursom, så är det ingen ursäkt för att fortsätta särbehandla någon utifrån kön, någonstans.

#39  EASP #31 Kall
2010-02-19 15:28:08

Men det är klart, är dessa flickor mycket sämre än flickorna i resten av landet kan det ju vara viktigt att förbättra deras resultat.

Men då har det ju inte i sak med pojkarna att göra, om det är så att pojkarna är lika bra som andra pojkar.

Var läser du in att det är den här problemställningen som ska motverkas?
Jag ser inte att det görs någon jämförelse någonstans med riksgenomsnittet för respektive grupp...

Nä, det är dåligt med det. Fortfarande känner jag bara till Björntomte- och Tittmyremodellerna som arbetar med en medveten metod. Och det gäller ju bara dagis, tror jag.

Har du något belägg för att de här modellerna skulle jämna ut betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor?

#40  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-19 15:35:26

Var läser du in att det är den här problemställningen som ska motverkas?
Jag ser det som ett godtagbart skäl för att sätta in åtgärder för att förbättra flickornas studieresultat. Är pojkarna i nivå med andra pojkar i landet så är det knappast något anmärkningsvärt med skolan mer än att den misslyckats med flickorna.

Men är flickorna i nivå med andra flickor i landet och pojkarna bättre än både pojkar och flickor i landet så ser jag skolan som anmärkningsvärd i sin förmåga att lyfta och stärka pojkar.

Har du något belägg för att de här modellerna skulle jämna ut betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor?
Nej eftersom det såvitt jag vet bara används på dagis. Jag vet inte om man kommit så långt än att man kan utvärdera betygsskillnader mellan tidigare Björntomtar och Tittmyror och andra.

#41  till TheCarolinch fredriktomte
2010-02-19 15:50:57

Arbetslivet styrs av många andra faktorer än betygen och även här figurerar sådant som egna (könsrollsfärgade) val, direkt och indirekt könsdiskriminering (indirekt diskriminering = kvinnodominerade branscher värderas lägre). Som du påpekar är det dock inget argument för att tillåta könsdiskriminering i skolan. Ens om man försökte tillämpa någon form av det-man-förlorar-på-gungorna-tar-man-igen-på-karusellerna-resonemang (vilket jag faktiskt sett nyttjas här på feminetik) så blir problemet att det inte är säkert att den pojke som missgynnats i skolan kommer att bli en man som gynnas i arbetslivet liksom en flicka som gynnats i skolan inte nödvändigtvis kommer att missgynnas i arbetslivet.

En annan relevant punkt: Hur arbetslivet kommer att te sig för de som är barn idag vet vi egentligen inte förrän tidigast om en 20 – 30 år. Nu tror jag personligen inte att det kommer att ha skett någonting revolutionerande på arbetsmarknaden till dess (däremot en långsam men stadig förbättring), men vi vet ju inte säkert.

#42  EASP Kall
2010-02-19 15:58:55

Jag ser det som ett godtagbart skäl för att sätta in åtgärder för att förbättra flickornas studieresultat. Är pojkarna i nivå med andra pojkar i landet så är det knappast något anmärkningsvärt med skolan mer än att den misslyckats med flickorna.

Jag ser det knappast som godtagbart heller att övriga skolor i landet misslyckas i motsvarande grad med pojkarna.


Ang. förskoleexperimentet.
Läste ett reportage för ett par år sen om några av dessa barn då de slutat nian, så det finns nog redan förutsättningar för en utvärdering.

#43  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? undrande
2010-02-19 19:01:21

TheCarolinch

Flickor utvecklar social mognad tidigare, pojkar utvecklar abstrakt tänkande mycket tidigare.

#44  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-19 23:55:20

Jag ser det knappast som godtagbart heller att övriga skolor i landet misslyckas i motsvarande grad med pojkarna.
Nej, det krävs förmodligen en medveten genuspedagogik i samtliga skolor.
Men om en skola konsekvent misslyckas i förhållande till andraskolor bör ju detta naturligtvis åtgärdas på den aktuella skolan.
Alternativt om en skola särskilt lyclkats med en viss grupp i förhållande till andra skolor så bör alla tänkbara lärdomar dras av detta.
Ang. förskoleexperimentet.
Läste ett reportage för ett par år sen om några av dessa barn då de slutat nian, så det finns nog redan förutsättningar för en utvärdering.
Ja, då finns det säkert sådana. Jag utgår från att det givit positiva effekter såsom det gjort de närmast följande åren efter Björntomten, men de nio efterföljande åren utan nämnda pedagogik har ju naturligtvis också präglat. Man kan ju tänka att effekten delvis avtagit med åren men att grunden ändå är lagd.

Kommer du ihåg vad som stod?

#45  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? heffaklumpen
2010-02-20 00:44:45

Om alla skolor utom en misslyckas, så visst är det intressant att studera, men inte för att få även den skolan att misslyckas eller allihop att misslyckas bättre.

#46  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-20 09:36:24

Om alla skolor utom en misslyckas, så visst är det intressant att studera, men inte för att få även den skolan att misslyckas eller allihop att misslyckas bättre.
Ja, förutsatt att Arabyskolan verkligen lyckas med flickorna och ännu mer med pojkarna.

#47  EASP heffaklumpen
2010-02-20 13:28:03

Det är iofs möjligt att Arabyskolan misslyckas ännu mer än övriga skolor, men jag har inte sett något tecken på det och även om det vore så, så hade fokuset på studien då varit ännu mer fel.

#48  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? feman
2010-02-20 15:12:26

Det kan ju inte vara så enkelt att driva en jämställd undervisning om läromedlen är av den typ som redovisas här http://www.dn.se/opinion/debatt/skolamnet-his… tom en genuskritisk granskning från förra århundradet väckter ju upprörda känslor, som ni minns i från von wright-länken.

Att börja åtgärderna med läromedlen borde ju vara en konkret och grundläggande sak som redan av 'outgrundliga' skäl tycks dröja;/

Låt oss sprida kunskapen om DEJA till alla vi känner!

#49  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? undrande
2010-02-20 17:14:40

feman

Historien är en manlig angelägenhet. Det här är inte kommunistisk historieskrivning där man plötsligt kan börja med att radera ut historien och börja om från år 0.

#50  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? feman
2010-02-20 17:34:47

#49
Aha...

#51  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-20 17:45:12

Det är iofs möjligt att Arabyskolan misslyckas ännu mer än övriga skolor, men jag har inte sett något tecken på det och även om det vore så, så hade fokuset på studien då varit ännu mer fel.
Frågan är ju om varför pojkarna har bättre betyg än flickorna.

Är det för att de är väldigt duktiga på pojkar, men normalbra på flickor, så att pojkarna har ovanligt bra betyg i förhållande både till flickorna på skolan och i förhållande till riket, medan flickorna har normala betyg? Då är det ju oerhört intressant att studera så att andra skolor också kan använda sig av deras metod. Det är ju uppenbarligen en metod som några (pojkarna) vinner på, men som ingen förlorar på. Låter väl i så fall som en metod som samtliga skolor kan ta över.

Eller är det så att de är ovanligt dåliga på flickor, men normalbra på pojkar? Så att flickorna har ovanligt dåliga betyg både i förhållande till pojkarna på skolan och i förhållande till riksgenomsnittet medan pojkarna har normala betyg. Då behöver de ju självklart förbättra sina metoder eftersom ingen vinner på metoden men några (flickorna) förlorar.

#52  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-20 22:38:43

undrande sa:
Flickor utvecklar social mognad tidigare, pojkar utvecklar abstrakt tänkande mycket tidigare.


du får gärna länka till nån undersökning eller text som bekräftar ditt påstående.

#53  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? undrande
2010-02-21 09:58:50

http://www.allacademic.com/meta/p102589_index.html Här t.ex.

#54  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-21 12:02:34

undrande

vad jag kan se så handlar den undersökningen om hur barns matematikprestationer skiljer sig åt, baserat på kön. slutsatsen verkar vara att könsskillnader vad gäller matematisk förmåga uppstår tidigare än man trott. det är dock inte samma sak som det du skriver, att "pojkar skulle utveckla ett abstrakt tänkande mycket tidigare än flickor".

har du några andra källor? jag roade mig med att söka lite på barns (intellektuella) utveckling. ingenstans stod det att det skulle vara några större skillnader mellan pojkar och flickor förrän puberteten, men förmågan till abstrakt tänkande kommer ju tidigare än så.

#55  Undrande RasmusS
2010-02-21 15:55:56

Undrande: "Historien är en manlig angelägenhet"

Va? Är det bara en formuleingsmiss?

#56  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? undrande
2010-02-21 15:58:10

Ja, vad det ska tolkas som är att det i mångt är män som format historien. Det förändras inte av en vilja att det inte ska vara så.

#57  Sv: undrande feman
2010-02-21 18:34:50

Så vi är ganska överens då, om mannens 'maktmonopol'?
Det som feminister brukar kalla det offentliga livet eller något åt det hållet.
Men att vi inte är helt ense om orsaken till maktfördelningen?

Jag brukar ju tillskriva det utformningen av maskulinitet och manlighet.
Medan jag förstått det så att du hellre menar att det kvinnorna som är den strkast styrande faktorn även för det offentliga livet?

Är överens om beskrivningen?
Och gäller det andra faktorer för historien nu? Som är viktiga att ta med i bedömningen av hur vi ska få skolundervisningen jämställd.
Även i Arabyskolan:-)

#58  TheCarolinch Kall
2010-02-23 09:39:20

jag roade mig med att söka lite på barns (intellektuella) utveckling. ingenstans stod det att det skulle vara några större skillnader mellan pojkar och flickor förrän puberteten, men förmågan till abstrakt tänkande kommer ju tidigare än så.

Varifrån kommer då den här uppfattningen att flickor mognar tidigare än pojkar (#11)? Något som tydligen ska vara signifikant redan i 7-års-åldern. Om det inte finns några större intellektuella skillnader förrän i puberteten, menar jag.

#59  EASP #51 Kall
2010-02-23 09:44:52

Det handlar inte om att jämföra med andra skolor. Läs innantill, syftet är bara att förbättra flickornas resultat på den här skolan.
Det lär knappast gå att driva igenom en pedagogisk förändring i hela svenska skolan baserat på en undersökning för 80000kr i en enskild skola, om du inte bara driver med oss så måste du drömma.

#60  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 10:05:57

Är det så att de har misslyckats med flickornas studieresultat så är det självklart något som ska rättas till så att flickornas studieresultat ska förbättras. Då kanske 80 000 räcker.

Handlar det om att genomdriva en pedagogisk förändring av hela skolan som förbättrar pojkarnas studieresultat så är naturligtvis 80 000 kronor oerhört lite pengar. Men hade du läst innan till hade du redan sett att jag skrivit detta.

Det är det faktum att det endast handlar om 80 000 som gör att jag misstänker att problemet är det förra.

Probelmet är alltså inte att har har lyckats med pojkarna, utan det är ett misslyckande som ska rättas till.

Men det är klart, vill regeringen tillskjuta 80 000 kronor extra till varenda skola där pojkarna har sämre betyg, det vill säga precis varenda en, så skulle det ju bli en väldig massa pengar extra till skolorna. Samtliga skolor. Det kanske kan vara bra. Men idessa tider skär man väl snarare ned på skolor där pojkar har sämre betyg än flickor. Det vill säga alla skolor. Förutom Arabyskolan då, som också har fått minskade anslag men en extra pott för att studera varför de skiljer sig från andra.

#61  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 10:05:59

Är det så att de har misslyckats med flickornas studieresultat så är det självklart något som ska rättas till så att flickornas studieresultat ska förbättras. Då kanske 80 000 räcker.

Handlar det om att genomdriva en pedagogisk förändring av hela skolan som förbättrar pojkarnas studieresultat så är naturligtvis 80 000 kronor oerhört lite pengar. Men hade du läst innan till hade du redan sett att jag skrivit detta.

Det är det faktum att det endast handlar om 80 000 som gör att jag misstänker att problemet är det förra.

Probelmet är alltså inte att har har lyckats med pojkarna, utan det är ett misslyckande som ska rättas till.

Men det är klart, vill regeringen tillskjuta 80 000 kronor extra till varenda skola där pojkarna har sämre betyg, det vill säga precis varenda en, så skulle det ju bli en väldig massa pengar extra till skolorna. Samtliga skolor. Det kanske kan vara bra. Men idessa tider skär man väl snarare ned på skolor där pojkar har sämre betyg än flickor. Det vill säga alla skolor. Förutom Arabyskolan då, som också har fått minskade anslag men en extra pott för att studera varför de skiljer sig från andra.

#62  EASP Kall
2010-02-23 13:10:24

Probelmet är alltså inte att har har lyckats med pojkarna, utan det är ett misslyckande som ska rättas till.

Och vad är "misslyckandet" i det här fallet?
Jo, kriteriet att "misslyckas" för flickor i det här fallet uttrycks ju
bara som att de är sämre än pojkarna. Ifall de är bättre eller sämre än riksgenomsnittet verkar inte vara relevant alls i sammanhanget.

Så om pojkar lyckas bättre med studieresultatet än flickor, vad händer då? Får de en klapp på axeln och ett "bra jobbat" för att de på en enda skola lyckats bryta könsnormaliseringen? Nej, skolan tilldelas extra pengar för att hjälpa flickorna komma ifatt. Way to go! Det lär ju verkligen sporra pojkarna att satsa på sina studier. Not!

Men det är klart, vill regeringen tillskjuta 80 000 kronor extra till varenda skola där pojkarna har sämre betyg, det vill säga precis varenda en, så skulle det ju bli en väldig massa pengar extra till skolorna. Samtliga skolor. Det kanske kan vara bra. Men idessa tider skär man väl snarare ned på skolor där pojkar har sämre betyg än flickor.

Det skrev jag redan i inlägg #3. (Apropå att läsa innantill för att se vad andra redan skrivit...)

#63  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-23 13:46:01

kall

att pojkar mognar senare än flickor är väl ganska allmänt känt? var det inget du upplevde när du gick i skolan?

#64  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-23 13:48:49

här är en ganska intressant artikel från skolverket:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressreleas…

Trots att skolan genomgått stora förändringar så har könsskillnaderna varit relativt konstanta sedan slutet av 80-talet med en svag tendens till ökning. Skillnaderna skär igenom hela skolsystemet, oavsett etnisk- eller social bakgrund. Det betyder t.ex. att även i en grupp med högpresterande elever och vid jämförelser mellan elever med svensk och utländsk bakgrund, är flickorna bättre.

Könsskillnaderna är något större i glesbygdskommuner och industriorter. Detta påverkar dock inte den sammanlagda bilden, eftersom det bor få elever i dessa orter. Att det skulle vara pojkar i glesbygd som ensamt bär ansvar för pojkars generellt lägre resultat är en myt som Skolverket kan avfärda.

Att pojkars sämre resultat skulle bero på att en allt högre andel av lärarna är kvinnor har framförts i debatten. Andelen kvinnliga lärare har ökat men ökningen under de senaste 25 åren är mindre än tio procent. Att pojkar har sämre resultat än flickor är ett stabilt förhållande som varat under längre tid än förändringen i andelen kvinnliga lärare.Det finns heller inget som tyder på att könsskillnaderna ökar på skolor med många kvinnliga lärare.

#65  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 14:05:20

Se inlägg 51.

Ska de ha en klapp på axeln så är det väl för att de har lyckats bra med pojkarna. Om de nu har gjort det. Har de det?

Skolverket delar ju redan ut betydligt större summor till samtliga skolor där pojkar har sämre betyg än 75- 80 000 kronor.

#66  #63 TheCarolinch Kall
2010-02-23 14:05:36

Ja, det är väl lika "allmänt känt" som att tjejer är dåliga på matte?

Jag undrar bara om det finns något underlag för påståendet, eller om det är en seglivad myt?
Eller om det är ett cirkelresonemang, genom att från början definiera just tjejernas uppträdande som "mognad"?

#67  TheCarolinch RasmusS
2010-02-23 14:16:34

"att pojkar mognar senare än flickor är väl ganska allmänt känt? var det inget du upplevde när du gick i skolan?"

Det beror ju på vad man menar med mognad. Om mognad innebär att göra som någon annan säger, att falla till föga och anpassa sig till till gruppens normer och sträva efter att bli ett med kollektivet så kanske man kan hävda det. Det vore intressant att få reda på varför flickor generellt brukar göra just detta före pojkar.

Kanske för attdet finns en föreställning hos vuxna om att flickor mognar tidgare?
Kanske är det den bilden som får vuxna att förvänta sig mer av flickor än av pojkar i samma ålder?
För det är klart att Lisa på 10 år märker av förväntningarna på att hon t ex. ska bädda sängen och städa sitt rum på samma sätt som Oscar 10 år märker av att de inte riktigt förväntas av honom att han ska göra det. Jag tror att så väl Lisa som Oscar präglas av dessa olika förväntningar och att det formar deras fortsatta utveckling.

Jag tycker det är oschysst mot så väl Lisa som Oscar att förvänta sig olika mycket ansvar enbart pga. könstillhörighet i stället för faktisk individuell "mognad" (vad mognad nu innebär)

#68  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 14:16:36

Jag förstår alltså inte varför man tror att skolorna är totalt intresserade av andra resultat än att flickorna ska ha bättre betyg än pojkarna. Oavsett hur dåliga betygen är.

#69  Undrande RasmusS
2010-02-23 14:19:40

Jag gissade att det var det du menade men ville fråga först. Tack.

#70  EASP #65 Kall
2010-02-23 14:37:03

Se inlägg 51.

Ska de ha en klapp på axeln så är det väl för att de har lyckats bra med pojkarna. Om de nu har gjort det. Har de det?

Vet inte, men det framgår inte ifall någon är intresserad av att ta reda på det heller.

Allt de här pengarna ska användas till är enligt uppgift att åtgärda att flickorna har sämre resultat än pojkarna på just den här specifika skolan. Ingenting annat.

Om du hittar något som stöder din tes att det handlar om att jämföra respektive grupp med riksgenomsnittet får du gärna komma med det. Annars avslutar jag gärna den här rundgången.
Inlägg 51 har jag redan kommenterat.

#71  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 14:49:38

Jag är mer intresserad av varifrån den här illvilliga tolkningen kommer att det enda skolsystemet bryr sig om är att flickorna ska ha bättre betyg än pojkarna.

Om du hittar något som stöder din tes...


Det känns bara mest logiskt att utgå ifrån att om de vill höja flickornas betyg så handlar det om att flickorna har ovanligt dåliga betyg. Inte om att pojkarna skulle ha ovanligt bra betyg. I så fall torde ju skolan ligga över betygssnittet och inte behöva några extra pengar alls.

#72  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Gullegubben
2010-02-23 15:07:41

Hittat:

"• Arabyskolan, låg nära det genomsnittliga meritvärdet 205 (207 för riket)."

#73  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 15:12:21

Ja, då borde det ju gå bort att pojkarna ska ha ovanligt bra betyg.

#74  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-23 15:31:38

Ur Skolverkets rapport från 2006. Tolkningen är fri!

"Pojkarnas resultat har förbättrats markant medan flickornas resultat sjunkit i motsvarande grad. Värt att notera är att flickor med utländsk bakgrund har väsentligt lägre resultat både i jämförelse med Växjö kommun och med riket. Vidare har inspektörerna sett att en relativt stor andel av eleverna på Arabyskolan, ca 30 procent, saknar fullständigt betyg. Moderna språk, svenska som andraspråk, historia och idrott och hälsa tillhör de ämnen som har flest elever som inte uppnått målen. Vidare framgår av resultaten att andelen pojkar som
uppnått målen i alla ämnen är betydligt högre än för flickorna. Både bland flickor och pojkar når elever med utländsk bakgrund ett lägre meritvärde och har större andel med ofullständigt betyg."

#75  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-24 09:38:15

"Pojkarnas resultat har förbättrats markant medan flickornas resultat sjunkit i motsvarande grad."

"har förbättrats". Jämfört med vad, eller när?
Och hur ser situationen ut idag, jämfört med för 4 eller 5 år sedan?

#76  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 11:31:17

Efter 2003.

Situationen ser väl ut så än idag, det är väl därför de fått pengar?

#77  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-24 13:14:16

kall

bra synpunkt! visst är det vanskligt att definiera mognad. om man ska vara krass skulle man ju kunna säga att mognad är att kunna anpassa sig till en given situation. med låg- och mellanstadieåldern i åtanke, så skulle jag vilja påstå att flickor tidigare klarar av att sitta still och koncentrera sig, något som skolan ju kräver.

sen kan man ju diskutera om det är vettigt att undervisningen är uppbyggd på sådant sätt, men det är en annan fråga.

#78  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-02-24 13:21:43

rasmuss

jag håller absolut med dig om att vuxnas olika förväntningar på flickor och pojkar påverkar hur de uppför sig. på så sätt blir skoltillvaron ganska motsägelsefull för pojkar- å ena sidan bygger undervisningen på att barnen ska kunna sitta still och koncentrera sig, å andra sidan förväntas inte pojkar kunna det i samma grad som flickor.

man kan observera att flickor verkar mogna snabbare, men att skilja på vad som är biologiskt och socialt är i vanlig ordning svårt. på barnkalasen i låg och mellanstadiet brukade det vara klassens pojkar och jag som hade servettkrig. klassens flickor tittade på och klagade på att vi var barnsliga... : )

#79  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-24 15:20:52

EASP sa:
Efter 2003.

Situationen ser väl ut så än idag, det är väl därför de fått pengar?

Frågar du mig?
Det enda som framgår av artikeln är att pojkarna på skolan har bättre resultat än flickorna.
Ifall relationen är bättre, likadan, eller sämre nu än vad den var 2003, eller 2006, is anybody's guess, I guess.

Skolverket presenterade också en rapport nyligen där det framhölls att skolorna inte sätter betyg enligt resultaten på de nationella proven, utan pojkar får genomgående sämre betyg och flickor får bättre betyg än provresultaten motiverar.
Tänk om det är så att Arabyskolan bara följer provresultaten när de sätter sina betyg...?

#80  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 15:58:02

Ja, det kan ju vara på alla tänkbara sätt naturligtvis.

Nåt som jag inte finner särskilt troligt är i alla fall att Skolverket tycker att huvudsaken är att flickorna är bättre än pojkarna och att det är det enda som bör åtgärdas.

#81  till TheCarolinch fredriktomte
2010-02-24 16:01:54

Jag tycker att Skolverkets pressinformation är väldigt belysande. Men förmodligen inte alls på det vis de själva önskar att det ska vara.

Syftet med pressinformationen är enkelt att avläsa: Det är inte skolan (indirekt Skolverkets) fel att pojkarna får dåliga resultat. Det är pojkarnas eget fel (deras kroppar och attityder). Möjligtvis kan problemet delvis skyllas på en anonym allmänhet som skapar pojkarnas attityder, genom att inte ställa tydliga krav på pojkarna. Huruvida skolorna och barnomsorgen bidrar till att skapa denna attityd undviker man dock noggrant att beröra.

Själva argumenten är skrattretande dåliga.

Till att börja med görs det gällande att detta förhållande (att pojkar får sämre betyg än flickor) är stabilt över tiden. Underförstått: Det kan inte bero på hur skolan behandlar eleverna, det måste komma utifrån (eller snarare inifrån pojkarna). Men förhållandet har bara gällt i sin ”stabila” form sedan slutet av åttiotalet. Då detta inlägg skrevs 2006 så pratar vi alltså om knappt 20 år. Vilket alltså ganska tydligt motbevisar antagandet om att skillnaden i betyg skulle vara självklar. Snarare sätter det finger på Skolverkets (och motsvarande myndigheters) flathet och oförmåga att agera (eller ens erkänna problemet)). Och just det ja. Stabilt innebär tydligen också en kontinuerlig försämring (dvs ökade skillnader), bara det att försämringen skett långsamt.

Vidare framställs det som att kvinnodominansen på skolorna inte kan förklara könsskillnaden i betyg, eftersom andelen kvinnor ökat med mindre än 10 procent de senaste 25 åren. Underligt skrivet eftersom 10 procent är ganska mycket (åtminstone om man menar det i bemärkelsen att andelen kvinnor i lärarkåren t.ex. har gått från att vara 65 till 75 procent). Tidsmässigt verkar det dessutom stämma ganska väl överens med perioden då den stora puckeln för könsskillnader passerades, dvs när flickorna började springa ifrån på allvar. 2006 – 25 = 1981. Visserligen början av 80-talet snarare än slutet, men en förändring i könssammansättning kan ju ta ett tag innan den ger effekt. Därefter har kvinnodominansen fortsatt att öka, fast i mindre takt, samtidigt som betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor fortsatt att öka, fast i mindre takt.

Om det är så det såg ut vet jag förstås inte, men Skolverkets text ger i alla fall intryck av det.

Och så har förstås de kvinnliga skolledarna ökat med hela 50 procent (vilket ju är ganska mycket). Men om detta kan antas ha någon betydelse tycker skolverket att det är svårt att säga någonting om.

Oavsett vilket är det inte en förutsättning för att betygsskillnaden är ett resultat av kvinnodominansen i lärarkåren. I dag finns en kvinnodominans. Bara för att (den något lägre) kvinnodominansen igår inte sammanföll med samma betygsskillnad innebär det inte att dagens betygsskillnad inte är ett resultat av dagens kvinnodominans. Det kan finnas många olika förklaringar till varför kvinnodominansen idag får denna effekt trots att den inte fick det igår.

En sådan förklaring kan vara en bägaren-rinner-över-effekt, dvs att kvinnodominansen inte får effekt förrän den når en viss nivå, varpå den får en påtaglig effekt. Då kan de sista 10 procenten i fler kvinnor få en stor effekt på betygen. Denna effekt kan också antas faciliteras av det kraftigt ökade kvinnliga ledarskapet. Tidigare Mansdominans inom ledarskapet skulle kunna tänkas ha hållit tillbaka kvinnlig homosocialitet.

En annan förklaring kan vara att andra faktorer tidigare sänkt flickornas eller höjt pojkarnas betyg. Olika samhällsuppfattningar, som t.ex. att män är intelligentare än kvinnor och/eller bättre lämpade för högre studier, kan ha haft en motsatt effekt som motverkat och osynliggjort homosocialiten (homosocialiteten bland kvinnor kan i sig självt också tänkas ha varit svagare om samhället varit mer manscentristiskt).

Nu behöver det inte vara så, men man kan hursomhelst inte som Skolverket utgå från att kvinnodominansen inte har någon effekt bara för att ökningen av kvinnodominans varit förhållandevis blygsam de 25 senaste åren. Om man inte tycker att man kan säga någonting om vilken effekt den kraftiga ökningen av kvinnliga ledare inom skolvärlden har borde man rimligtvis också inse att man inte kan säga någonting om vilken effekt den mer lindriga ökningen av kvinnliga lärare haft.

Sedan ett par reflektioner:

1. Skolverket vill gärna skylla pojkarnas sämre betyg på deras biologi. Pojkar utvecklas senare påstår man. Men när man tar upp flickornas större upplevelse av skolrelaterad stress, då lyser de biologiska argumenten med sin frånvaro.

Om pojkarnas sämre betyg beror på senare mognad, kan inte flickornas större upplevelse av stress bero på att de är biologiskt mer mottagliga för stress?

Eller på att de är mer benägna att uttrycka att de är stressade (vare sig detta beror på biologiska eller sociala faktorer)?

Eller, för den delen, att de känner mer stress därför att de mognat tidigare och därför bryr sig mer om betygen. Det vore faktiskt ganska analogt, stressen antas ju vara sammankopplad med betygen och om flickornas bättre betyg beror på pojkarnas, av biologiska skäl, senare mognad då borde flickornas högre stress också bero på pojkarnas, av biologiska skäl, senare mognad. Men nej. Inga sådana resonemang tas med. Att flickorna upplever en högre nivå av stress är väl, till skillnad från pojkarnas sämre betyg, ett *riktigt* problem...

2. Slutklämmen är också fin.

Flickorna tvingas betala för sina framgångar. Pojkarna klarar inte av att förena manlighet med studier.
=
Flickorna är offer, pojkarna har sig själva att skylla.

Pojkarna måste uppmuntras till att ta ansvar. De måste fås att förstå framgång kräver ansträngning. Flickorna behöver stöd för att inte deras hälsa ska äventyras.
=
Pojkar ska man ställa krav på, flickor ska få stöd och hjälp.

Och just det ja. Vad är könet på de två undervisningsråden för könsskillnader i skolan som har skrivit denna belysande pressinformation? Jo, båda är kvinnor. Men att de är kvinnor har säkert inte haft någon som helst betydelse för deras villighet att betrakta pojkarnas sämre resultat som ett uttryck för biologiska faktorer och pojkars egna attityder snarare än en kvinnodominerad skola som könsdiskriminerar. Det är ju bara män som beter sig sådär uschligt homosocialt...

#82  till EASP fredriktomte
2010-02-24 16:21:15

EASP sa:
Ja, det kan ju vara på alla tänkbara sätt naturligtvis.

Nåt som jag inte finner särskilt troligt är i alla fall att Skolverket tycker att huvudsaken är att flickorna är bättre än pojkarna och att det är det enda som bör åtgärdas.


Nej, det låter ju inte särskilt troligt. Men det kan vara så att skolverket, underförstått, betraktar pojkars sämre betyg som "naturliga" och därför ingenting som särskilt behöver åtgärdas, medan flickors sämre betyg däremot är ett resultat av en skola som missgynnar flickor.

Se mitt inlägg ovan (#81) och Skolverkets pressinformation (länk i #64).

#83  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 16:32:42

Ja, det är ju uppenbart att de betraktar skillnaderna som naturliga istället för att jobba med medveten genuspedagogik.

Men här gå ju somliga nästan i taket för att de tror att man skjuter till extra pengar för att rätta till missförhållandet att flickorna är sämre än pojkarna. Inte för att flickorna har ovanligt dåliga resultat.

#84  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-24 16:51:22

EASP sa:
Men här gå ju somliga nästan i taket för att de tror att man skjuter till extra pengar för att rätta till missförhållandet att flickorna är sämre än pojkarna.

Tja, om det enligt givna uppgifter faktiskt *är* orsaken till pengatillskottet, varför ska man då misstro detta och sitta och fantisera ihop andra orsaker=?

(Nej, jag tänker inte peka ut det aktella avsnittet en gång till, jag tror jag gjort det minst tre gånger i den här trådn redan.)

#85  till EASP fredriktomte
2010-02-24 16:52:02

Jag tror upprördheten snarare handlar om det hyckleri man tycker sig se i Skolverkets agerande.

Och är det så att Skolverket betraktar pojkars sämre betyg som mindre av ett problem därför att detta förhållande antas vara "naturligt" samtidigt som man reagerar och agerar när det istället är flickor som har sämre betyg, därför att detta antas bero på negativ särbehandling av flickor, så tycker inte jag att det är fel att vara upprörd.

Om det är så eller inte är väl kanske inte helt lätt att säga med ledning av just det här fallet.

Då tycker jag att pressinfon är betydligt mer belysande. Jag tycker mig ana både hyckleri, biologistisk sexism och könsrollskonservativt tänkande i den textmassan. Tyvärr är det väl inte helt osannolikt att de två (tre?) upphovsmakarna är feminister.

#86  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 17:07:00

Men återigen: det är resultaten som räknas. Att inte tillräckligt många elever uppnår målen. Det är det som ska åtgärdas. Det är ju inte så att Skolverket hade varit nöjda med att inte tillräckligt många flickor uppnår målen om bara det hade funnits ännu fler pojkar som inte hade gjort det.

Eller att de skulle ha varit missnöjda även om tillräckligt många flickor uppnått målen men pojkarna hade varit mycket duktigare.

Ditt pressmeddelande handlar väl inte om Arabyskolan?

#87  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 17:11:19

Och allvarligt talat, kan verkligen Arabyskolan vara den enda skolan i hela Sverige som får extra anslag för att behov av att förbättra vissa gruppers studieresultat?

#88  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 17:14:51

Till exempel ur Skolverkets rapport:

"Värt att notera är att flickor med utländsk bakgrund har väsentligt lägre resultat både i jämförelse med Växjö kommun och med riket."

Är det inte möjligt och till och med ganska troligt finnas skolor där till exempel pojkar med utländsk bakgrund har väsentligt lägre resultat och som får extra anslag?

#89  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-02-24 17:34:31

Om det *enbart* handlar om att hjälpa enskilda elever som inte når godkända resultat (och som i det här fallet råkar vara flickor), så tycker jag det är lite märkligt formulerat att de måste ansöka till Skolverket om "medel till jämställdhetsarbete" för det...

#90  till EASP fredriktomte
2010-02-24 17:43:31

Javisst, resultaten räknas. Och resultatet av dagens skola är att pojkar oftare än flickor går ut ur skolan med ofullständiga betyg. Så har det varit i över 20 år. Och Skolverket har inte rättat till detta. Har man ens försökt? Det vet inte jag, men pressinfon som TheCarolinch länkade till ger vid handen att det i vart fall finns krafter inom Skolverket som vill blanda bort korten och avsäga sig ansvaret för pojkarnas sämre betyg.

Att pressinfon inte handlar om Arabyskolan framgår väl, om ingenting annat, av dess datering. Infon släpptes 2006. Men vad spelar det för roll? Jag säger ingenting om detta specifika fall. Bara att det kan finnas skäl att misstänka Skolverket för hyckleri i fråga om hur mycket kraft och resurser som läggs på att motverka diskriminering/orättvisor som drabbar flickor respektive diskriminering/orättvisor som drabbar pojkar.

#91  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 17:53:04

Kall:
Tror du att Arabyskolan är den enda skolan i Sverige som fått medel för att bedriva jämställdhetsarbete?

Fredriktomte:
Nej, man tycks ju i de flesta fall köra vidare i gamla spår.
Men genuspedagogiken kommer väl mer och mer.

#92  till EASP fredriktomte
2010-02-24 17:59:31

Ja, men frågan är om genuspedagogiken kommer att hjälpa i detta fall?

Till den del problemet består i kvinnlig homosocialitet och könsdiskriminering (direkt eller indirekt) av pojkar så kan det inte lösas genom att man inriktar sig på pedagogiken.

#93  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 18:05:49

Åtminstone Björntomtepedagogiken inriktar sig ju nästan lika mycket på att göra pedagogerna medvetna om hur de ser på pojkar och flickor och att de faktiskt behandlar pojkar och flickor olika.

#94  EASP Kall
2010-02-24 18:08:16

Tror du att Arabyskolan är den enda skolan i Sverige som fått medel för att bedriva jämställdhetsarbete?

Det var inte det jag menade, och jag är rätt säker på att det inte var det jag skrev heller...
(kollar...) Näpp, det var det inte.

Nej, man tycks ju i de flesta fall köra vidare i gamla spår.
Men genuspedagogiken kommer väl mer och mer.

Du verkar ha anmärkningsvärt stor tillit till genuspedagogiken, för en som enligt egen utsago inte sett någon utvärdering av den än. (#40 t ex).

#95  till EASP fredriktomte
2010-02-24 18:10:21

Ja, men den byggde ju också på att man först videofilmade personalen vid ett antal tillfällen och sedan gick igenom videofilmerna för att kunna visa på skillnader i behandling. I hur stor utsträckning tror du det har upprepats? I hur stor utsträckning tror du att det kommer att upprepas i stor skala (i det här fallet handlar det väl också minst lika mycket om själva betygsättningen, inte bara hur lärarna interagerar med barnen)?

Ingemar Gens, mannen bakom Tittmyran- och Björntomten studien, brukar för övrigt hävda att Sverige kommer att bli ett matriarkat inom 20 - 30 år (inte för att jag tror honom, men när vi nu ändå har det på tapeten)...

#96  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 18:12:36

Det var inte det jag menade, och jag är rätt säker på att det inte var det jag skrev heller...
(kollar...) Näpp, det var det inte.

Nej, hade du skrivit det så hade jag ju inte behövt fråga. Men tror du det? Eller tror du att det kanske, möjligtvis, eventuellt även finns andra skolor som får sådana medel?

#97  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-24 18:15:43

Så hur ska problemen åtgärdas? Om vi inte ska ha genuspedagogik?

Genom att fortsätta som vanligt, och _självklart_ inte dela ut några som helst jämställdhetsmedel till skolor där flickor har sämre resultat?

#98  till EASP fredriktomte
2010-02-24 18:30:37

Jag ser gärna att vi inför genuspedagogik. Jag tror bara att det finns en överhängande risk att inte hela problemet kan lösas den vägen.

Om det är så som jag tror, dvs att det förekommer direkt och indirekt könsdiskriminering mot pojkar, så tror jag att problemet inte kan lösas med mindre än att

1. det erkänns att så är fallet (slut på bortförklaringar ala Skolverkets pressinfo) och att man börjar arbeta för att motverka diskrimineringen

och

2. kvinnodominansen inom skola och barnomsorg minskas kraftigt, för att på det viset komma åt homosocialitet och könsfördomar som frodas i enkönade miljöer.

Sedan tror jag inte att övrigt kan lösa hela problemet heller, för jag tror inte att det är begränsat till diskriminering. Men det är denna fråga som tycks vara svårast att erkänna.

#99  fredriktomte Gullegubben
2010-02-24 18:49:29

Utmärkta inlägg.

Även ordföranden för Delegationen för jämställdhet i skolan har (i allt väsentligt) den inställning som du kritiserar:

http://www.lararnastidning.net/LT_Output_2005…=

Hon verkar dock mena att kvinnors betyg alltid har varit högre (och kanske att det beror på biologiska orsaker eller möjligen stabila sociala orsaker).

"Har du fått några aha-upplevelser?
- Jag hade alltid levt i tron att pojkar och flickor förr i tiden hade ungefär samma betyg, pojkarna var kanske till och med lite bättre, och att det som hänt nu är att flickorna kommit ikapp och gått om. Jag trodde också att dagens killar var bättre än tjejerna när det gällde spetsbetygen. Allt detta var fel. Flickor har haft bättre betyg än pojkar så långt tillbaka man kan mäta - och de presterar bättre inom alla undergrupper."

#100  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Gullegubben
2010-02-24 19:55:31

"Vi har tidigare visat att flickor under de senaste 40 åren presterat bättre än vad pojkarna gjort, ändå verkar detta ses som ett i närmaste naturligt faktum. Vi har inte stött på några jämställdhetsprojekt som inriktat sig på att öka pojkars lust att lära sig eller som försökt utjämna betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar."

http://www.jamstalldhetiskolan.se/Uploads/Fil…

#101  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? undrande
2010-02-24 20:52:50

fredriktomte

Att det förekommer könsdiskriminering har skolverket redan slagit fast. Däremot verkar det inte som att ansvarig är intresserad av att utreda frågan, ja jag har mailat utbildningsminister och frågat om kommentarer.

#102  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? FemAspirant
2010-02-25 08:47:11

Problemet med genuspedagogiken är att den studerar de olika behandlingar som görs och sedan så insätts åtgärder för att korrigera barnen. Olika former av uppdelningar och olika former av metoder för att försöka uppfostra jämställt beteende. Det är lite som vi i den nationella debatten skulle diskutera åtgärder mot mellanchefer och anställda för att råda bot mot att de högsta cheferna sällan är kvinnor. Det är ett osynliggörande av ansvar.

Det typiska borde ju vara att ändra på pedagogerna, sätta de som inte klarar att behandla barn jämlikt i vidareutbildning? Kan jag ju tycka.

Sedan håller jag med Fredriktomte om att det är svårt att se en lösning som inte inbegriper en uppbrytning av den ojämna könsfördelningen.

/Du skriver för övrigt jäkligt bra om skolan Fredriktomte! Tack för många intressanta inlägg.

#103  EASP Kall
2010-02-25 16:06:45

Nej, hade du skrivit det så hade jag ju inte behövt fråga. Men tror du det? Eller tror du att det kanske, möjligtvis, eventuellt även finns andra skolor som får sådana medel?

Det kan säkert finnas skolor som fått pengar för jämställdhetsarbete. Men jag tvivlar på att någon fått dem av den enda anledningen att pojkar har sämre resultat än flickor.

Så hur ska problemen åtgärdas? Om vi inte ska ha genuspedagogik?

Genom att fortsätta som vanligt, och _självklart_ inte dela ut några som helst jämställdhetsmedel till skolor där flickor har sämre resultat?

Något borde förstås göras.
Men jag ser inte hur det löser problemet att ensidigt dela ut pengar till de skolor där flickor klarar sig sämre.
Jag vet inte om genuspedagogik hjälper. Poängen är att det vet inte du heller, enligt egen uppgift. Jag undrar bara varför du då vurmar såpass starkt för det att du ser det som den enda lösningen på problemet?

Jag tycker att elever som har svårt att klara skolan ska få stöd oavsett kön. Men att det ska finnas medel för detta som "studiestöd". Inte att punktinsatser maskerade som något särskilt "jämställdhetsarbete" enbart ska göras där flickor klarar sig sämre än pojkar!

#104  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-02-27 21:11:35

Det kan säkert finnas skolor som fått pengar för jämställdhetsarbete.


Men jag ser inte hur det löser problemet att ensidigt dela ut pengar till de skolor där flickor klarar sig sämre.

Men alltså, vaddå "ensidigt" betala ut. Det finns _en enda_ skola som får detta bidrag. Samtliga andra skolor som får bidrag för jämställdhetsarbete är skolor där pojkar klarar sig sämre.

Du kan till och med uttrycka det som så att samtliga skolor utan en som överhuvudtaget får några pengar är sådana skolor där pojkarna klarar sig sämre.

I övrigt begriper jag verkligen inte vad du menar. I princip har du alltså inget emot dagens skolsystem, huvudsaken inte skolor där flickor har sämre betyg än pojkar får några bidrag? Alla ska få stöd oavsett kön så länge det inte är flickor för en gångs skull behöver extra stöd?

I övrigt ska vi strunta i att pojkar och flickor behandlas olika i skolan?

#105  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? equalism
2010-03-02 02:22:38

Anledningen är delvis att de flesta lärare är kvinnor. Barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder, och det finns studier som visar att pojkar lär sig bättre av manliga lärare och flickor bättre av kvinnliga.

Om vi ska ha kvotering bör det alltså innefatta lärare.

#106  till Gullegubben fredriktomte
2010-03-04 14:57:03

Intressant, belysande och beklämmande intervju. Med tanke på hennes arbetsuppgift kan hon rimligtvis inte vara omedveten om de undersökningar där det bekräftats att pojkar får sämre betyg i förhållande till sina resultat på standardiserade prov (och där skillnaden är störst när det standardiserade provet rättas av någon annan än elevernas egna lärare)? Men om hon är medveten om detta, hur kan hon då inte ens fundera över möjligheten att kvinnodominansen i skolan gett upphov till direkt eller indirekt diskriminering?

Jag tycker också att hennes påstående om att det "alltid" varit så är mystiskt. Dels har pojkarna halkat efter även de senaste decenierna, dels har det väl tidigare sett ganska annorlunda ut? Jag kanske missminner mig på den punkten, men om det nu skulle vara så att flickor alltid haft bättre betyg än pojkar (och skillnaderna dessutom legat på ungefär samma nivå som idag), då skulle kanske Ekström prova att söka sig bortom Sveriges gränser, för i de flesta länder i världen har pojkar fortfarande lika bra eller bättre betyg än flickor. Så någon universell självklarhet att pojkars betyg blir sämre är det inte.

Men jag tror som sagt att det mest handlar om att hitta på ursäkter för att slippa behöva ta i frågan om det kan röra sig om diskriminering av pojkarna.

När hon hävdar att pojkar/män "sedan Hedenhös" förväntats nå framgång utan att behöva anstränga sig tror jag inte att hon har någon aning om vad hon talar om. Ta bara den klassiska mansstereotypen karriärsklättrande arbetsnarkoman. Alla är ju fullt medvetna om att en sådan man sliter rumpan av sig för att nå framgång. Men det är ingen som betraktar det som omanligt för det. Jag tror inte heller att den, som jag upplever det, anglosaxiskt populärkulturella "var-en-slacker-men-vinn-ändå"-mentaliteten (för pojkar/män) har någon djupare historisk grund. Den bygger knappast på de lutherska idealen av flit och ”arbete i sitt eget anletes svett” som härskade här i Norden även en bra bit in på 1900-talet. Den går inte heller igen bland alla de lärare som fortfarande felaktigt sätter betyg minst lika mycket utifrån ansträngning som utifrån prestation (oavsett könet på eleven).

Vad jag snarare tror det handlar om är att pojkarna i större utsträckning än flickorna upplever ett behov av att distansiera sig från de vuxna auktoriteterna. Detta beror i sin tur på att de vuxna auktoriteterna till stor del består av kvinnor som i varierande utsträckning agerar homosocialt gentemot flickorna. Att, till skillnad från flickorna, inte följa de vuxna auktoriteternas krav blir då ett sätt för pojkarna att bekräfta sin ”manlighet” (eller könstillhörelse snarare). I det sammanhanget tror jag snarare att leksaks- och barnunderhållningsindustrin har snappat upp denna strömning (inte skapat den) och byggt vidare på den, vilket förstås ger en förstärkande och bekräftande effekt för pojkarna.

Något liknande resonemang får vi såklart inte se från Ekström. Det förutsätter ju även det att man någonstans erkänner att kvinnodominansen inom barnomsorgen och lärarkåren leder till att pojkar presterar suboptimalt, liksom att man börjar fundera över möjligheten att detta åtminstone delvis är ett resultat av kvinnlig homosocialitet och negativ särbehandling av pojkar...

#107  till FemAspirant fredriktomte
2010-03-05 13:35:13

Tackar!

#108  EASP #104 Kall
2010-03-15 13:31:59

Vilka skolor utöver denna i Växjö får pengar för jämställdhetsarbete, hur mycket rör det sig om och vad används pengarna till?

#109  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-03-15 14:24:40

Här finns lite info om Skolverkets bidrag till jämställdhetsarbete.

http://www.skolverket.se/sb/d/3147/a/17670#pa…

#110  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-03-15 14:29:01

"Arbete för att motverka flickors skolstress och pojkars sämre skolresultat får bidrag"

"Sammanlagt fördelas idag ca 16 787 000 kronor till 112 fristående och kommunala skolor."

#111  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? Kall
2010-03-15 16:35:10

Jag ser inte var du får citaten ifrån, men stämmer det så är det väl bra!
Tänk att det behövdes över 100 inlägg för att komma dit.
(noterar också att Arabyskolan bara får hälften av genomsnittet för de tilldelade skolorna...) ;-)

#112  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-03-18 10:58:55

Tänk att det behövdes över 100 inlägg för att komma dit.
Ja, begrep man inte det på en gång? Att jämställdhetsarbete bedrivs även i skolor där pojkar har sämre resultat, det vill säga alla utom Arabyskolan?

Alla vet att det svenska skolsystemet är jämställt. Det är därför genusfrågorna är så viktiga.

Eller genusindoktrinering, genustyranneri eller vad det nu brukar kallas.

#113  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-03-18 15:35:39

Alla vet att det inte är jämställt skulle det vara.

Vilket är en sanning med modifikation i o f s.

#114  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-03-30 21:46:52

Anna Ekström - DEJA sa:
Sen får vi inte glömma att det har hänt en hel del på området, påminner hon.
– Jag är mer och mer övertygad om att vi sakta men säkert håller på att bryta de traditionella könsrollerna inom skolan, men det finns ingen snabb lösning. Numera dominerar flickorna på alla prestigeutbildningar på gymnasiet utom på civilingenjörsprogrammet. Det är ett bra steg framåt.

Jag får snarare en känsla av att vi håller på att bryta med den traditionella kunskapstraditionen. Tyvärr. En följdfråga blir även hur det kan komma sig att lärarkåren domineras av kvinnor. Feminismen känns som en rörelse vilken hellre bryter ned än bygger upp.

Mia Hanström berättar, när jag får tag på henne på telefon på Åland där hon är bosatt, att skolan kan vara en svår koloss att förändra, för själva formerna i skolan gynnar inte utvecklingen av jämställdhet, det finns liksom inte tid och inte plats för det. Men ett bra tillvägagångssätt är att försöka synliggöra ojämställdheten, det som vi uppfattar som »normalt«.
– Vanans makt är så stark. Men att till exempel börja räkna bilder i dagstidningarna, analysera hur kvinnor och män framställs, reflektera kring partnerval och analysera vilka som får mest utrymme i olika grupper, det är en bra början, säger hon. [...] – Kunskapen i dag är fantastisk. För 20 år sedan när jag började prata om jämställdhet ute på fritidsgårdarna så hade jag med mig en väska med böcker i ämnet. Nu skulle jag aldrig få plats med all litteratur som finns. Det finns en helt annan medvetenhet i dag.


Samma sak här, varför är det så viktigt att räkna/analysera bilder i dagstidningarna, men inte antalet kvinnliga lärare i skolan? Och återigen känns det som att ju mer "jämställdhet" (den feministiska varianten av jämställdhet alltså) som når ut, desto sämre kvalitet på slutresultatet:

Nyhetskanalen sa:
Svenska gymnasieelever har blivit sämre på matte och fysik, det visar en internationell kunskapsmätning. I matematik ligger de svenska eleverna näst sist av länderna som deltar i studien.

http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artikl…
http://www.nyhetskanalen.se/1.1384708/2009/12…

Det verkar som att ordning och lydnad kanske värderas högre än själva kunskapen? Jag tänker på hur Anna Ekström resonerar i det här inslaget (i Utbildningsradion):
UR Play sa:
Trots att flickor och pojkar får samma resultat på betygsgrundande nationella prov får killarna ändå lägre betyg i vissa ämnen. Är skolan orättvis i sin bedömning av pojkar?

http://www.ur.se/play/155342

#115  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? bizc
2010-03-30 21:48:21

EASP sa:
Vilket är en sanning med modifikation i o f s.

På vilket sätt är det en sanning med modifikation?

#116  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? EASP
2010-03-30 22:41:01

Alla vet inte att skolan inte är jämställd, ganska många hävdar att total jämställdhet råder överallt och att eventuella skillnader mellan könen är individuella, slumpmässiga eller naturgivna.

#117  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-03-31 10:32:30

men det är väl egentligen bara i låg- och mellanstadiet som lärarkåren är kvinnodominerad, eller? i alla fall jag hade övervägande manliga lärare från högstadiet och uppåt.

i min klass gick ganska många högpresterande flickor, men det verkade finnas en outtalad uppfattning bland lärarna om att de inte var smarta "på riktigt", utan bara flitiga och ordentliga. jag hade höga betyg (men inte riktigt lika höga som de riktigt duktiga tjejerna), men eftersom jag var ganska högljudd och slarvig så tror jag att många lärare bemötte mig som om jag var smart "på riktigt"- eftersom jag helt enkelt betedde mig mer som killarna.

ps. de ordentliga flickorna var faktiskt intelligentare än jag, bortsett från en tjej. hon var däremot oerhört ambitiös och målmedveten, gick ut med högsta betyg, klarade av en prestigeutbildning i ett svep och har nu en internationell karriär. ds

angående betygssättning och nationella prov, så ska väl betyget spegla elevens prestation under den gångna terminen, inklusive deltagandet på lektioner, inlämningsuppgifter och läxor, inte bara den aktuella kunskapsnivån vid ett enda tillfälle. eller?

#118  till TheCarolinch fredriktomte
2010-03-31 11:11:45

TheCarolinch sa:
men det är väl egentligen bara i låg- och mellanstadiet som lärarkåren är kvinnodominerad, eller? i alla fall jag hade övervägande manliga lärare från högstadiet och uppåt.


Mig veterligen råder kvinnodominans inom alla lärarkårer (minst på gymnasiet, men även där är det fler kvinnor än män totalt sett, delar man upp det på olika områden är det fler män på de yrkesförberedande utbildningarna och fler kvinnor på de studieförberedande utbildningarna), det är bara det att den är förkrossande vad gäller de lägre årskurserna (liksom dagis (och fritids?), icke att förglömma).

TheCarolinch sa:
angående betygssättning och nationella prov, så ska väl betyget spegla elevens prestation under den gångna terminen, inklusive deltagandet på lektioner, inlämningsuppgifter och läxor, inte bara den aktuella kunskapsnivån vid ett enda tillfälle. eller?


Betygen ska spegla kunskapsnivå, inte prestationsnivå. Huruvida en elev "sköter sig" är alltså i sig självt fullständigt irrelevant (i praktiken skulle jag gissa att det betyder ganska mycket på marginalen). Har en elev inte lämnat in de arbeten denne ska så blir dock betygsunderlaget sämre, vilket gör det svårare för läraren att sätta betyg. Man kan ju inte förvänta sig att lärare är tankeläsare. Något absolut bevis för att det förekommer könsdiskriminering (av pojkar) är den könsavhänginga diskrepansen mellan betyg och standardprovsresultat alltså inte.

Det kan således, åtminstone i teorin, tänkas att hela förklaringen ligger i att flickor är bättre på sådan kunskap som inte framkommer i proven alternativt att lärarna inte förmår snappa upp pojkarnas kunskap. En sak som talar emot detta är att pojkarnas resultat förbättras ju längre bort de kommer från den svenska lärarkåren. Dvs, när den svenska lärarkåren ges möjlighet att själva bedöma resultaten sänks pojkarnas resultat. När rättningen görs anonymt av internationella rättare utifrån centralt uppställda kriterier så gör pojkarna bättre ifrån sig.

För övrigt måste jag säga att jag blir smått förbluffad över den återkommande feministiska oviljan mot att tänka sig att det kan förhålla sig så att en kraftigt kvinnodominerad barnomsorg premierar flickor över pojkar (homosocialt agerande, direkt och indirekt diskriminering). Varför är detta så svårt att tro på? Första gången jag kom i kontakt med begreppet homosocialitet var när en annan feminist förklarade för mig att universitetslektorer, studentlärare, osv premierade de manliga studenterna över de kvinnliga. Detta trots att könsfördelningen var jämn och att det inte fanns något statistiskt underlag som stödde tesen att kvinnorna behandlades styvmoderligt. Hon bara antog att det var så, för så agerar män i grupp (ungefär). Men att kvinnor också agerar så verkar vara så förbaskat svårt att tänka sig. Varför?

#119  Sv: Är det svenska skolsystemet jämställt? TheCarolinch
2010-03-31 22:22:39

fredriktomte

jag håller helt klart med dig om att det är ett problem att det finns så få män i barnomsorgen. men fler män räcker inte, pedagogerna måste ju bli medvetna om sina könsfördomar och jobba aktivt för att bemöta varje barn som en individ. att grundskolan är kvinnodominerad är också ett problem, men jag tror inte att pojkarna har lägre betyg som direkt följd kvinnodominansen, utan mer på att traditionell katederundervisning (som ju ingalunda är en kvinnlig uppfinning) inte är så en så optimal undervisningsform för pojkar. katederundervisning kräver att eleven kan sitta still och orkar koncentrera sig under långa perioder, och det verkar missgynna pojkar. jag tror dels att det beror på att pojkar mognar senare, dels på att de inte uppfostras till att vara tysta och stilla på samma sätt som flickor.

frågan är om detta skulle lösas enbart av fler män i skolan. jag tror nämligen att även männen skulle ta med sig sina könsfördomar. allra viktigast tycker jag är att all personal inom skola och barnomsorg blir medvetna om könsroller och uppfostran, så att pojkar såväl som flickor bemöts som individer och får utvecklas som sådana.

men jag vill återigen uppmärksamma den gamla "flitiga flickor och begåvade pojkar"-myten, för den anser jag lever i allra högsta grad. läs bara kommentarerna till dn's artiklar om pojkar och flickors attityder och prestationer på gymnasiet.

#120  till TheCarolinch fredriktomte
2010-03-31 23:33:37

TheCarolinch sa:
jag håller helt klart med dig om att det är ett problem att det finns så få män i barnomsorgen. men fler män räcker inte, pedagogerna måste ju bli medvetna om sina könsfördomar och jobba aktivt för att bemöta varje barn som en individ.


Jag tror inte heller att det räcker. Å andra sidan tror jag inte att någonting annat räcker heller så länge som könsbalansen är så oerhört skev.

TheCarolinch sa:
men jag tror inte att pojkarna har lägre betyg som direkt följd kvinnodominansen, utan mer på att traditionell katederundervisning (som ju ingalunda är en kvinnlig uppfinning) inte är så en så optimal undervisningsform för pojkar. katederundervisning kräver att eleven kan sitta still och orkar koncentrera sig under långa perioder, och det verkar missgynna pojkar. jag tror dels att det beror på att pojkar mognar senare, dels på att de inte uppfostras till att vara tysta och stilla på samma sätt som flickor.


Har du samma inställning till områden där kvinnor klassiskt sätt är missgynnade (t.ex. vad gäller allt från löner till makt och inflytande)? Dvs, att det beror på biologiska faktorer och könsroller som gör att kvinnor inte kan prestera lika bra som män?

Eller är du villig att godta förklaringar som homosocialitet och diskriminering i dessa fall?

TheCarolinch sa:
frågan är om detta skulle lösas enbart av fler män i skolan. jag tror nämligen att även männen skulle ta med sig sina könsfördomar. allra viktigast tycker jag är att all personal inom skola och barnomsorg blir medvetna om könsroller och uppfostran, så att pojkar såväl som flickor bemöts som individer och får utvecklas som sådana.


Varför anser du att det behövs fler män i barnomsorgen om du inte tror att detta gör någon skillnad?

Tror du inte att det existerar sådant som homosocialitet inom barnomsorgen?

TheCarolinch sa:
men jag vill återigen uppmärksamma den gamla "flitiga flickor och begåvade pojkar"-myten, för den anser jag lever i allra högsta grad. läs bara kommentarerna till dn's artiklar om pojkar och flickors attityder och prestationer på gymnasiet.


Det kanske stämmer, vad vet jag, men vad har det för bäring på den här diskussionen? Tror du att det kan förklara varför pojkar får sämre betyg än flickor?

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?