feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Lycka och överordning


Gå till senaste inlägget#1  Lycka och överordning Gullegubben
2007-11-19 09:49:27

Jag har läst en del artiklar om lyckoforskning eller subjective wellbeing (SWB). Lyckoforskarna har till skillnad från genusforskarnas arbete om över- och underordning lyckats utveckla metoder och skalor för att mäta självupplevd lycka (SWB).

Ni som inte är bekanta med ämnet:

Vad skulle ni gissa vad det är för faktorer som betyder mest för SWB?

Tror ni att över/underordning spelar stor roll?

Tror ni att kvinnor är mindre lyckliga än män?

Spelar det någon roll om människor är lyckliga eller olyckliga, vad gäller politiska målsättningar?

Finns det objektiva mål som måste gå före människors lycka, om de, så att säga, inte vet sitt eget bästa?

#2  Sv: Lycka och överordning Gullegubben
2007-11-19 10:22:14

Det blev lite rörigt.

Det jag försöker fråga är om över/underordning är något objektivt respektive subjektivt mätbart och vad som skall ha företräde. Det objektiva eller det subjektiva?

Tror ni att självskattad lycka korrelerar med självskattad överordning/brist på underordning?

Varför ägnar sig så få genusvetare åt att hitta mätmetoder vad gäller över/underordning och könsmaktsordningen, när det är ett så centralt begrepp?

Fast det kan ju vara så att det finns objektiva och etablerade mätmetoder, men att "vanligt folk", som jag, tolkar könsmaktsordningen för vitt; som att den handlar om samtliga mäns och kvinnors totala livssituation, när den istället skall förstås inskränkt till vissa bestämda områden där skillnader går att mäta objektivt.

#3  Gullegubben daniellundgren
2007-11-19 13:19:57

Amartya Sen har för ett antal år sedan konstaterat och kommenterat att indiska kvinnor på landsbygden är betydligt lyckligare än indiska män på landsbygden. Och nej, de har inte mycker mer inflytande över sitt liv eller mycket bättre levnadsvillkor än männen.

#4  daniellundgren Gullegubben
2007-11-19 13:46:35

Så vad blir din slutsats?

Hur viktig skall de berördas upplevelse av sin livssituation vara för utomståendes värdering av deras livssituation?

#5  Sv: Lycka och överordning Blindalina
2007-11-19 14:07:30

intressanta frågor, GG!

#6  Gullegubben daniellundgren
2007-11-19 14:38:50

Oviktig. I likhet med Sen är jag för frihet, jämlikhet och utveckling. Även om det leder till större olycka.

#7  daniellundgren Gullegubben
2007-11-19 15:16:32

"frihet, jämlikhet och utveckling" är subjektiva begrepp också.

Skall jag rent allmänt förstå dig som att den utomståendes perspektiv och värdering är viktigare än den berördes subjektiva värdering?

#8  Sv: Lycka och överordning Gullegubben
2007-11-19 15:18:41

Operation Iraqi Freedom var ett försök att åstadkomma frihet, jämlikhet och utveckling i ett annat land. Och aktionen ledde, föga oväntat, till större olycka för de berörda.

#9  Gullegubben MarianneK
2007-11-19 15:34:46

Syftet med att anfalla Irak var väl troligen inte det du nämner? Snarare var väl det en ursäkt som användes för att försäka legitimera et anfallskrig, som egentligen hade andra orsaker.

#10  Gullegubben MarianneK
2007-11-19 15:38:12

I övrigt håller jag dock med Blindalinda om att det här är rätt intressant.

En följd av ditt resonemang blir: Är det bättre att leva lyckligt och ofritt än att vara olycklig men fri? Tänk "Matrix". Vill du leva i en lyckomaskin?

Vad är det som är eftersträvansvärt? Är frihet i sig eftersträvansvärt? Självbestämmande? Intressant filosofisk fråga.

#11  Sv: Lycka och överordning Blindalina
2007-11-19 15:52:01

Jag tycker ni tänker helt fel, om ni ursäktar.

Det är en sådan fixering vid överordning och hur tungt detta verkar. Skit i överordning liksom, låter som en nassesoldat eller något, med boots.

Frågan är väl istället; vad är frihet, ofrihet?

#12  Sv: Lycka och överordning Blindalina
2007-11-19 15:53:02

Själv tycker jag inte det verkar vara så jättekul att vara nasse. Bara fast i ett spår hela tiden.

#13  Sv: Lycka och överordning Tass
2007-11-19 15:56:06

"Skit i överordning liksom"

instämmer

#14  Sv: Lycka och överordning Blindalina
2007-11-19 15:59:07

är det frihet att ha makt? vilken sorts makt är frihet?

haha, :), bra öppningsfråga där, lol.

#15  ledsen... MarianneK
2007-11-19 16:00:29

Ber om ursäkt till Blindalina för mitt slarv vid skrivandet av hennes namn...

#16  Sv: Lycka och överordning Blindalina
2007-11-19 16:03:39

tack marianne! :) du är nog den enda som gjort det någonsin. för det får du en vänskapsguldstjärna. ;D

#17  MarianneK Gullegubben
2007-11-19 16:04:50

Jag hörde nyligen Francis Ford Coppola intervjuas i radion och han berättade med anledning av sin senaste film om sitt liv. Han talade om att han levt ett lyckligt liv och förmodligen kommer att dö en lycklig död. Något som störde mig var dock att han hela tiden talade om externa saker som han har gjort och inte många andra kan göra om. Jag är mer tveksam om det verkligen är så nödvändigt att påverka livet externt för att påverka sig själv internt. Varför inte hoppa över det externa och gå direkt på det interna, liksom?

En svensk författare berättar i en bok att när han läste Gandhis självbiografi, så stördes han av att Gandhi skrev så lite om vad som hände utanför, var han var någonstans, hur det såg ut, vad det var för väder etc. Gandhi skrev bara om vad som hände inom honom.

#18  Gullegubben daniellundgren
2007-11-20 08:43:05

Gellegubben: Det beror på vad du menar med subjektiv. I viss mening är ju värderingar alltid subjektiva. Och? Ifall man överhuvudtaget vill förändra något måste man då alltså tillåta sig subjektivitet. Men Sen har ställt upp mätbara kriterier för frihet, utveckling och jämlikhet – naturligtvis utifrån hans värdegrund.

MarianneK: Robert Nozick har exempel med olika typer av lyckomaskiner i State, Anarchy and Utopia, som utgavs redan på 70-talet.

#19  Gullegubben, MarianneK daniellundgren
2007-11-20 08:45:10

...skulle det vara i rubriken. (Och "Gullegubben" i första raden).

#20  daniellundgren Gullegubben
2007-11-20 09:15:57

Här är en intressant svenska artikel i ämnet, med bra notapparat.

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/TBP07_2006.pdf

"Vi kanske blir lyckligare under livets gång, men samtidigt förflyttas vår ”1 till 10”-skala uppåt i takt med det, på samma sätt
som en musiker, i takt med att hon blir allt bättre, kräver
allt mer innan hon tycker sig ha genomfört en riktigt bra
konsert. Om det är så borde forskarna visa betydligt mer
respekt för vårt faktiska beteende (”revealed preferences”),
som yttrar sig i vardagliga val och ambitioner. Om forskarna
inte tycker att vi ser ut att bli mycket lyckligare av
dem är inte den enda möjligheten att det är valen som är
felaktiga. Det kan också vara mätmetoderna som är det."

Hur hanterar Sen frågan om "revealed preferences"?

"Revealed preferences" är en sak som gör att jag har svårt för feminismen. Kvinnors "revealed preferences" antas ligga långt ifrån deras verkliga önskemål medan mäns antas ligga nära deras verkliga önskemål. Detta beror som jag förstår det på könsmaktsordningen som gör att kvinnor tvingas anpassa sig till strukturerna medan män väljer sitt eget öde. Jag har svårt att få detta att gå ihop med likhetsfeminismen, men konsensus verkar gå ut på att strukturerna tidigare varit ännu mer gynnande för män och att detta gör att skillnaderna lever kvar trots att män inte är dugligare eller mer omoraliska än kvinnor. "Revealed preferences" säger alltså mycket om män, men betydligt mindre om kvinnor.

Överhuvudtaget brukar teorier om varför männsikor går emot sina egna intressen bli en aning "magiska" eller bygga på att det finns en konspiration som undertrycker sanningen. I alla fall i de fall någon menar att skillnaden är stor. Små skillnader är de flesta beredda att köpa, men stora, kontinuerliga och konsekventa skillnader?

#21  Gullegubben daniellundgren
2007-11-20 15:41:24

Det är inte oomtvistat bland lyckoforskare att lyckoforskning skulle stödja vänsterinriktade eller gröna politiska mål. Vetandets värld hade ett inslag om lyckoforskning för ett par dagar sedan och där hävdade en lyckoforskare att lyckoforskningens resultat snaarare stödjer högern.

#22  daniel Gullegubben
2007-11-20 15:47:26

Alla drar väl sina egna växlar på forskningen. Den artikel jag länkar till har ett högerperspektiv.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?