feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Regeringens kvinnovåldplan?


Gå till senaste inlägget#1  Regeringens kvinnovåldplan? AFA
2007-11-15 14:36:15

Den avser kvinnor som utsatts för våld av män, kvinnor som utsats för våld av kvinnor och män som utsatts för våld av män (de två senare paren i samkönade relationer). Varför tror ni att man helt avstått från att tala om män som utsätts för våld av män?

#2  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? AFA
2007-11-15 14:37:44

Rättelse!

Varför har man avstått att tala om män som utsätts för våld av kvinnor, tror ni?

#3  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? Tass
2007-11-15 14:42:01

Rimligen för att regeringen inte ser det som ett problem, åtminstone inte ett jämställdhetsproblem.

#4  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? Tass
2007-11-15 14:46:48

Nyamko Sabuni har en intressant formulering i sitt inlägg i Expressen idag ( http://www.expressen.se/debatt/1.926709/nu-in… ). Hon säger "I enlighet med FN:s deklaration om att avskaffa våld mot kvinnor kan våld och förtryck som skadar kvinnor aldrig accepteras med hänvisning till religion, seder eller traditioner. " Eftersom hon väljer att tala specifikt om kvinnor, inte om människor, får man anta att detsamma inte gäller våld mot män.

#5  #1 Kalle
2007-11-15 14:49:05

Av samma anledning som det finns en speciell "kvinnofridslag", som speciellt avser kvinnor som utsätts för våld i hemmet i heterosexuella relationer(?)

Fast den lagen är ju diskriminerande både m a p kön och sexuell läggning...

#6  AFA MarianneK
2007-11-15 21:58:08

Som jag ser det finns det tre möjliga alternativ:

1. Problemet finns inte, eller är mycket litet

2. De ansvariga tror inte att problemet finns, eller att om det finns så är det mycket litet.

3. De ansvariga tror att problemet finns, men väljer att bortse från det av något okänt skäl.

Jag tror på en skopa #1, en halv skopa #2, och en åttondels skopa #3.

#7  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? Greg
2007-11-15 23:58:50

Jag tror att de ansvariga anser att eftersom det är så mycket fler män som slår får de män som blir slagna skylla sig själva.

#8  ha ha divad
2007-11-16 00:26:40

"Jag tror att de ansvariga anser att eftersom det är så mycket fler män som slår får de män som blir slagna skylla sig själva."

Den vassaste analysen jag läst.

#9  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? Kaiser
2007-11-16 01:09:03

Mäns våld mot män, där männen inte ingår i en parrelation, faller under 'vanlig' brottslighet, dvs misshandel (eller värre).

Jag tror att det handlar om en detaljnivå av brottslighet, där vissa detaljer redan är kända och täckta av lagstiftning.

#10  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? Tass
2007-11-16 08:39:59

Ur handlingsplanen
regeringen sa:

1.1.4 Utveckling av insatser riktade till våldsutövare

Inom kriminalvården måste det finnas programverksamhet att erbjuda våldsutövare. Det ska gälla inom kriminalvårdens alla verksamheter. Även utanför kriminalvården är det angeläget att sådan programverksamhet utvecklas. Insatserna som är riktade till män som utövar våld ska utvärderas, utvecklas och kvalitetssäkras. Kvinnors och barns säkerhet ska vara central i all verksamhet riktad till män som utövar våld.


Det är sorgligt att regeringen med sitt ensidiga perspektiv inte erbjuder motsvarande insatser till de kvinnor som är i behopv av dem.

#11  Tass 10 RasmusS
2007-11-16 09:03:19

Håller med helt.

#12  MarianneK RasmusS
2007-11-16 09:20:03

Så här tror jag snarare att det är. I runt hundra år i Sverige har kvinnor _och_ män diskuterat kvinnor ur perspektivet att de är utsatta och hur man ska hjälpa kvinnor som grupp att lyfta sig ur denna utsatthet. Detta har gjorts med rätta eftersom kvinnor har varit och i vissa sammanhang fortfarande är utsatta. Men det följer också könsrollerna helt i och med att kvinnor inte ses som förmögna att vara mycket annat än passiva mottagare och männen givare, männen är aktörerna och kvinnorna åskådarna och en åskådare kan ju inte ha ansvar för scenariot. Män däremot är ju aktörer så det är ju deras fel om något går fel mellan åskådare och aktörer. Dessutom är det direkt omanligt, ynkligt är ett ord man ofta får höra, enligt både kvinnor och män när män upplever sig själva som offer. Ett vanligt bemötande är att de ska göra något åt saken i stället för att bara gnälla. De ska alltså personligen lösa sina egna problem och kan aldrig hoppas på hjälp från samhället pga. att de är män på samma sätt som kvinnor kan det pga. att de är kvinnor.

Därför tror folk, inte bara ansvariga att problemet (punkt nr. 1) inte finns eller är mycket litet. Så klart folk tror det när partnervåld riktat mot män effektivt osynliggörs genom att ensidigt fokusera på, forska om och belysa det partnervåld som riktas mot kvinnor. Syns man inte finns man inte heter det i reklambranschen och samma sak gäller här, syns inte problemet så finns det inte. Ändå har det gjorts flertalet undersökningar i andra länder än feministiska Sverige som visar på att partnervåldet inte är unikt för männen. Nej, tvärt om så har det ju visat sig att det är lika vanligt att kvinnor slår och till och med vanligare att de slår första slaget. Men här i Sverige är det inte politiskt korrekt att bryta med könsrollerna och rådande normer och se kvinnor som förövare och män som offer. Än så länge bidrar den generella feminismen (jag pratar inte om enskilda feminister utan den generella bild som sprids av feminister generellt och görs synlig för allmänheten) till att dessa könsroller och normer bibehålles genom att ensidigt göra det feminismen alltid har gjort, dvs. utgått från kvinnans perspektiv och inte ifrågasatt hennes ord, inte ens då hon är förövaren.

Därför tror jag på två slevar av punkt två och en slev av punkt tre. Punkt ett är bara ett osynliggörande i mina ögon.

#13  #6 Kalle
2007-11-16 10:55:50

Ang. punkt 1
1. Problemet finns inte, eller är mycket litet

Kanske en tänkbar omformulering, efter RasmusS inlägg:
Fenomenet finns (uppenbarligen). Frågan är i vilken omfattning det är ett problem?

#14  Kaiser #9 Kalle
2007-11-16 10:59:16

Mäns våld mot män, där männen inte ingår i en parrelation, faller under 'vanlig' brottslighet, dvs misshandel (eller värre).

Jag tror att det handlar om en detaljnivå av brottslighet, där vissa detaljer redan är kända och täckta av lagstiftning.

Mmm, men "kvinnovåldplanen", som kommenteras här, ska väl specifikt handla om just våld i parrelationer...?

Eller varför menar du att inte även andra former av våld i parrelationer faller under "vanlig" brottslighet?

#15  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? martinius
2007-11-16 11:06:03

Att problemet finns är väl inget som direkt behöver diskuteras, eller? Däremot tror jag att det är färre män som blir slagna, men grejen är att det spelar ingen roll. Dessa män måste få hjälp, oavsett om dom blivit slagna av en man eller en kvinna. Jag tror som RasmusS att det ses som omanlig att bli slagen, och att det därför är svårt att få fram relevanta siffror. Men att det finns tvekar jag inte på en sekund.

#16  Allmänt, Kalle daniellundgren
2007-11-16 13:02:19

Allmänt: det är bedrövligt att regeringen inte ser att kvinnors våld mot män och den speciella stigmatisering av offret det innebär är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Precis som andra redan påpekat så är det verkligen könsstereotypt.

Om jag skall vara krass tror jag att det i mångt och mycket handlar om röstmaximering helt enkelt. Att utmana invanda föreställningar om könen genom att ta ställning mot och arbeta mot kvinnors våld mot män är knappast någon valvinnarfråga...

Kalle: brottsbenämningen kvinnofridskränkning är bedrövligt könsstereotyp men det är just brottsbenämningen som är könsstereotyp, inte lagen som sådan. Kvinnor kan dömas för detta brott också och då kallas det mansfridskränkning – men visst, normalt, i allmänna diskussioner om lagen som sådan etc, benämns brottet kvinnofridskränkning – och det är bedrövlligt klnsstereeotypt.

#17  Daniellundgren Kalle
2007-11-16 13:22:38

Menar du att kvinnor kan dömas enligt en lag som är skriven så att den specifikt bara gäller män som misshandlar sin kvinnliga partner?

Eller syftar du på den generella fridskränkningslagen som har samma requiem (förutom könen på de inblandade!) och samma straffsatser som kvinnofridslagen?

#18  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? Tass
2007-11-16 13:32:32

daniellundgren sa:

Om jag skall vara krass tror jag att det i mångt och mycket handlar om röstmaximering helt enkelt. Att utmana invanda föreställningar om könen genom att ta ställning mot och arbeta mot kvinnors våld mot män är knappast någon valvinnarfråga...Eftersom det handlar om politiker, så visst. Men det vore ju så enkelt att tala om våld inom relationer i stället, om man inte specifikt vill tala om kvinnor våld mot män. Det skulle ju förenkla på många ställen eftersom våld i samkönade relationer ska ingå i handlingsplanen, så en del kvinnliga förövare och en del manliga offer faktiskt inkluderas bland dem som planen omfattar.

#19  Kalle daniellundgren
2007-11-16 13:46:45

Jag syftar på den generellla fridskränkningslagen.

#20  Tass daniellundgren
2007-11-16 13:47:29

Jovisst.

#21  Kalle, RasmusS #12, #13 MarianneK
2007-11-16 14:11:37

Hm, ja, att antyda att problemet inte finns var fel av mig, håller med där.

En omskrivning av "punkt 1" skulle kunna göras så här: "problemet är mycket litet i sammanhanget, framförallt vad gäller grovt våld"

En relativ litenhet alltså.

I övrigt håller jag med RasmusS om mycket. Att kvinnor (och män) får lära sig att kvinnor inte "kan" begå övergrepp, inte är aktörer som är ansvariga för sina handlingar osv, är ett inte alls särskilt litet samhällsproblem (tänker till exempel på Tass tråd om mannen som utsattes för ett sexuellt övergrepp).

#22  Daniellundgren #19 Kalle
2007-11-16 14:30:47

Okej, tack.

Från #16:
"brottsbenämningen kvinnofridskränkning är bedrövligt könsstereotyp men det är just brottsbenämningen som är könsstereotyp, inte lagen som sådan."

Men eftersom det finns en specifik lag om just fridskränkning utförd _av_ män _mot_ kvinnor, så är väl _den_ lagen "bedrövligt könsstereotyp". Eller?

#23  Kalle daniellundgren
2007-11-16 17:29:51

Ursäkta en okunnig fråga men f i n n s det verkligen en sådan könsdiskriminerande lag? Det verkar väldigt märkligt. Det är ju i så fall könsapartheid. (OK, det finns några andra diskriminerande lagar också, såsom pliktlagen och äktenskapsbalken, men dock).

#24  #23 Kalle
2007-11-16 17:41:31

Ja, tyvärr är det så i "världens mest jämställda land"

Brottsbalken, Kapitel 4, Paragraf 4.
"4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6
kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms,
om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad
kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade
att allvarligt skada personens självkänsla, för grov
fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex
år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot
en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor
eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande
förhållanden, skall i stället dömas för grov
kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845).

#25  Kalle daniellundgren
2007-11-16 17:51:07

Ja men det är ju samma paragraf och samma straff, bara ett annat namn på brottet. Så jag kan inte se annat än att kvinnofridskränkning bara är en annan benämning för samma brott. På vilket sätt menar du att det är ett annat brott?

#26  daniellundgren NoManIsAnIsland
2007-11-16 19:21:51

Straffet och brottrekvesiten är identiska, men lagstiftarna har ändå uppenbarligen ansett att det är såpass väsensskilt när en kvinna fridskränks av en man, från när en man eller kvinna görs det av en man och från en när en kvinna görs det av en kvinna, att man ansett att det krävt en egen rubricering. Sen kan man diskutera om detta är att skapa, vidmakthålla eller bara beskriva en existerande reell skillnad.

#27  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? PerSiflage
2007-11-16 19:32:30

Jag vill bara påpeka att bara för att straffsatserna är de samma så behöver inte praxis vara det. Om kvinnofridsbrott tilldöms strängare straff eller inte vet jag däremot inte.

#28  PerSiflage NoManIsAnIsland
2007-11-16 19:34:25

Sant, det är en annan sak, hur lagstiftarnas intentioner har tolkats/omsatts i praxis.

#29  NoManIsAnIsland daniellundgren
2007-11-17 10:06:04

Nu är jag ingen jurist men i alla fall:

ja, brottsrubriceringen är en annan men såvitt jag kan förstå är det likväl samma brott. Man måste väl rimligen kunna kalla ett och samma brott vid flera olika namn? (Kärt barn har många namn skulle man kanske kunna säga).

#30  daniellundgren NoManIsAnIsland
2007-11-17 12:10:19

Ja visst kan man det, och gör så uppenbarligen, det intressanta är väl snarare varför man gör detta och om detta fyller eller motverkar syftet...

#31  NoManIsAnIsland daniellundgren
2007-11-17 12:34:42

Javisst. Absokut.

#32  Sv: Regeringens kvinnovåldplan? AFA
2007-11-18 13:37:03

Tack för alla svar på min fråga!

Jag har iallafall inte lyckats hitta en enda studie där man ställt frågor till både kvinnor och män om deras erfarenheter av våld i nära relationer OCH där resultatet är att fler kvinnor är offer än män. Slagen Dam tex ställde ju frågor endast till kvinnor.

Men jag mottar gärna ref om nån har!

#33  Daniellundgren #25 Kalle
2007-11-18 15:26:56

Ja men det är ju samma paragraf och samma straff, bara ett annat namn på brottet. Så jag kan inte se annat än att kvinnofridskränkning bara är en annan benämning för samma brott. På vilket sätt menar du att det är ett annat brott?

Det menar jag inte och det skrev jag inte.
Jag skrev att det fanns en särskild lag för det. (eller om det nu är en särskild skrivning/rubricering i en existerande lag, för den som vill vara petig.)
Att det är ett annat brott för väl stå för lagstiftaren, som ansett sig nödgad att specifikt påpeka detta i en särskild skrivning i lagen.

#34  Kalle daniellundgren
2007-11-18 16:19:15

Jamen då är det ju inte en särskild lag. Bara ettt annat namn för samma lag. Eller hur?

#35  #34 Kalle
2007-11-19 10:14:29

Det beror väl på vad en har för definition av "samma"...?

Vår Lagstiftande Församling tycker ju uppenbarligen inte det, eftersom de känt sig nödgade att definiera det ena som ett specialfall av det andra där de specificerat könen på förövare och offer.

#36  #34, igen Kalle
2007-11-19 10:15:58

I övrigt vet jag inte vad du vill att jag ska svara på din fråga, som jag inte redan skrivit?

#37  Kalle daniellundgren
2007-11-19 13:30:48

Du behöver inte svara överhuvudtaget. Jag konstaterar bara – same shit, different name. :)

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?