feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

den kvinnliga konsrollen


Gå till senaste inlägget#1  den kvinnliga konsrollen xtrqpz
2007-11-14 01:20:05

Det sags ju att den kvinnliga konsrollen ar snavare och att den begransar kvinnor mer an vad den manliga motsvarigheten. Det vore mycket intressant att askadliggora detta med en konkret listning av var granserna gar for en svensk kvinnas utrymme idag.

#2  Sv: den kvinnliga konsrollen MariaBystrom
2007-11-14 02:12:32

Jag upplever det inte så. Det funkar nästan tvärtom skulle jag vilja säga. Att det är okej för mig som kvinna att göra saker som uppfattas som manliga men inte lika lätt för män att göra saker som anses kvinnliga. Om jag generaliserar.

Jag kan inte komma på något rent personligt exempel på att mitt utrymme som kvinna idag i Sverige skulle vara snävare än för män. Det skulle väl vara något slutet sällskap som frimurarna som är lite lätt konservativa då det kommer till könsorganens betydelse... men eftersom jag inte är religiös bryr jag mig inte och ser inte det som ett personligt problem.

#3  Maria Byström daniellundgren
2007-11-14 09:22:36

Sällskapet – en herrklubb för en social elit som bland andra Herbert Tingsten och Christian Günther har varit med i (se Spelaren Christian Günther, 2007), och som nu Sven-Otto Littorin är med i. De är inte religiösa.

#4  xtrqpz daniellundgren
2007-11-14 09:30:39

Det är socialt accepterat för kvinnor att göra fler saker av olika slag än vad fallet är för män. I den bemärkelsen kan man säga att kvinnors könsroll är vidare än mäns. Förklaringen är enligt min mening att kvinnor har lägre social status än män – det är inte socialt accepterat för män att sänka sig själva i status genom att till exempel bli transvestiter. Vidare har män betydligt större politisk och ekonomisk makt än kvinnor även om deras könsroll är mer begränsad än kvinnors. Så det är två olika saker. Även om könsrollen är begränsad så kan man ha mer makt än andra.

#5  Sv: den kvinnliga konsrollen xtrqpz
2007-11-14 10:36:38

For nagon vecka havdade PerEdman precis motsatsen till vad ni bada sager. Pratiskt med manga olika feminismer, alltid nagon som passar in...

#6  Sv: den kvinnliga konsrollen Blindalina
2007-11-14 10:54:58

kvinnor tillåter inte sig själva vara allt de skulle kunna vara, utan förminskar sig pga sin könsroll. samhället understödjer detta på ett fundamentalt sätt. samhället förminskar kvinnor.
det här får fatala konsekvenser för en kvinnlig person, som lär sig konstruera sin identitet utifrån andra premisser än sin frihet och förmisnkar, kapar av sin person för att passa in. det är förtryck.

det är likadant för mannen.

#7  Sv: den kvinnliga konsrollen Blindalina
2007-11-14 10:59:47

samhället koncentrerar sig dock på att säga till kvinnor hur de ska vara utifrån, männen förutsätts vara indirekt. det är fortfarande den manliga blicken som råder över kvinnorna till stor del, även om den manliga blicken är felkonstruerad och inte behöver representera de riktiga männen. men det är den som råder.

#8  Sv: den kvinnliga konsrollen Blindalina
2007-11-14 11:00:40

Kvinnan är fortfarande Det Andra Könet.

#9  Sv: den kvinnliga konsrollen human
2007-11-14 11:06:53

Med betoning på _fortfarande_?

#10  Sv: den kvinnliga konsrollen Blindalina
2007-11-14 11:10:37

http://sv.wikipedia.org/wiki/Det_andra_k%C3%B6net

#11  Sv: den kvinnliga konsrollen bengtboman
2007-11-14 11:30:06

Så länge det finns synbara eller identifierbara skillnader mellan grupper av människor kommer det att uppstå skillnader av olika slag.

I likhet med modets (fashion) svängningar kommer uppgattningen om egenskaper och tolkningar att svänga över tiden.

Jämställdhet som modell är för mig en arbetsmodell med bredare syften som dessvärre ofta tolkas på individnivå och inte sällan tas som intänkt för att det är okay att positivt särbehandla kvinnor.

I den stora verkligheten på aggregerad nivå är det dock utan tvekan så att en slumpmässigt utvald kvinna passar in i många fler sammanhang och utstyrslar än vad som kan sägas gälla för en på samma sätt slumpmässigt utvald man.

Den manliga könsrollen är mycket snävare och den intressanta frågan är vem som ansvarar för det och vem som ska känna skuld för att det är så.

Inte förrän den manliga könsrollen är lika öppen som den kvinnliga, för individerna i gruppen och omgivningen, finns det en teoretisk möjlighet att uppnå jämställdhet.

Frågan är om vi når dit? Det kan finnas faktorer i framtiden som helt plötsligt värderar saker på ett annat vis. Vem vet?

#12  Sv: den kvinnliga konsrollen MariaBystrom
2007-11-14 12:19:35

För egen del vill jag inte att människor ska gå omkring och vara gråa kopior av varandra. Jag ÄLSKAR olikaheter och skillnader.

Men, det ska vara skillnader som bygger på individens fria val av livsstil och livsåskådning. Och individers frihet att välja går före alla kategorier som finns (som kön).

#13  xtrqpz, Blindalina daniellundgren
2007-11-14 12:52:14

xtrpz: feminismen är bred som alla andra politiska strömningar och livsåskådningar. Och?

Blindalina: det du tar upp handlar mycket om att kvinnor inte tillåts ta lika mycket plats som män och i så måtto är vi helt överens – jag skulle säga att det är en del av könsrollerna som har väldigt mycket med makt att göra. Men jag vidhåller att det är socialt accepterat för kvinnor att göra ett antal saker som det inte är socialt accepterat för män att göra. Jag skulle tro att det i grund och botten handlar om en definitionsfråga – frågan hur man definierar en snävare och mer begränsande könsroll (och hur man då mer specifikt definierar en könsroll överhuvudtaget).

#14  Sv: den kvinnliga konsrollen xtrqpz
2007-11-14 13:24:05

finns det nagot konkret overhuvudtaget i utsagorna ovan?

nej

men mest synd om kvinnor ar det

#15  Sv: den kvinnliga konsrollen bengtboman
2007-11-14 14:19:37

I stort sett varje fenomen innehåller sin egen motsats och det är inte sällan det som skapar fenomenet.

Det ofta använda "kvinnoförakt" bygger sina beståndsdelar från det ofta bortglömda "kvinnorförhärligande". Det vill säga att "kvinnan" tillskrivs egenskaper av det fromma slaget och därför naturligtvis ses som den "primära föräldern" och den "vårdande väktaren".

Uppfattningar som att "män klarar bara en sak i sänder" emanerar ur dess motsats, dvs uppfattningen om att "kvinnor kan ha flera bollar i luften". Det är knappast "kvinnoförakt" och indicerar att den kvinnliga könsrollen innehåller mer än den manliga. Det är dessutom ett uttryck för "mansförakt", men sådant går oftast spårlöst förbi.

Den manliga gruppen är dessutom mer "elitistisk" i sin utformning. Det innebär att det är några få som uppbär de verkliga privilegierna, medan de många har en ganska slätstruken tillvaro. Det är några få som är våldsamma, medan de många är ganska fromma.

Några konstateranden:

-Det är vanligt att en VD är en man, men det är inte vanligt att en man är VD.

-Det är vanligt att en parnermisshandlare är man, men det är inte vanligt att en man är partnermisshandlare.

Det finns en tendens att döma gruppen män efter vad minoriteten i gruppen gör.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?