feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Från diskussion: Amningshets


Gå till senaste inlägget#1  Från diskussion: Amningshets Gullegubben
2006-11-06 13:22:28

"Agnes Wold, docent i immunologi, är starkt kritisk till att svenska kvinnor pressas till att amma till varje pris, och påpekar att socialstyrelsens rekommendationer försvårar en jämställd fördelning av föräldraledigheten."

Är det högre andel föräldralediga pappor i länder där färre mammor ammar?

Det största hindret för pappors föräldraledighet är enligt min mening kvinnors motvilja mot att bilda familj med män som tjänar sämre än dem själva.

#2  Sv: Från diskussion: Amningshets LillAnders
2006-11-06 13:26:56

Om det är högre eller lägre andel pappor hemma i länder där färre mammor ammar avgör ju inte om påståendet är sant eller inte. Socialstyrelsens rekommendationer kan fortfarande försvåra jämställd fördelning av dagarna, eller hur?

#3  LillAnders Gullegubben
2006-11-06 13:34:47

Det är din teori. Inom sociologi går det inte att göra några undersökningar "ceteris paribus". Om exempelvis amningen går ner men andelen föräldralediga pappor inte går upp, är det indicium, om än inte bevis, för att teorin inte håller.

#4  Sv: Från diskussion: Amningshets LillAnders
2006-11-06 13:41:13

Då förstår jag ännu mindre hur du kan tro att det du skriver kan vara relevant. Det finns flera faktorer som gör att män bara tar ut en liten del av sin föräldraledighet. Wold hävdar att Socialstyrelsen förlängde sina amningsrekommendationer utan vetenskaplig grund och att detta är en av dessa faktorer som gör att kvinnorna främst är hemma med barnen. Detta betyder inte att länder med lägre amningsfrekvens skulle ha fler pappor hemma med barnen.

#5  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-06 13:49:20

Jag tycker man ska trycka på för att få kvinnor att amma. Kvinnor ska INTE sluta amma av bekvämlighetsskäl. Ammningen är till för barnet, inte för kvinnan.

#6  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-06 13:57:08

GG: Vad som avsågs var helt enkelt att det blir svårare (nästan omöjligt) att dela föräldraledigheten jämnt om mamman heltidsammar i minst sex månader, för att sedan deltidsamma upp till ett år (även det WHO-rekommendation). Det rör sig inte om några teorier, bara mycket enkel matematik.

#7  DavidM LillAnders
2006-11-06 13:58:06

Hur menar du? Och hur länge menar du? Två månader? Två år?

Det är väl lite den typen av ovetenskapliga påståenden som du just fällde som varit problemet.

#8  DavidM Golem21
2006-11-06 13:59:22

Bra talat!

#9  Sv: DavidM Myelina
2006-11-06 14:03:39

Svenska kvinnor ammar redan mest i världen, och det är en otrolig häxjakt på kvinnor som inte kan eller vill amma. De nya amningsrekommendationerna har antagits i "solidaritet" med u-länderna där det är viktigt att ammas så länge som möjligt pga brist på rent vatten. Det saknas dock vetenskapligt stöd för att det skulle vara gynnsamt att ammas mer än 6 månader i dagens Sverige.

Det är klart att amningen är till för barnet, men det är bröstmjölksersättningen också.

#10  LillAnders Golem21
2006-11-06 14:03:57

Din fråga till DavidM kan du väl försöka besvara själv? Eller tror du att det finns många som har den medicinska kompetensen här att de kan göra dessa överväganden?
Vad jag förstår finns det ingen expert som förspråkar väldigt långa amningsperioder (flera år), men att amning under den första tiden är bra för barnen. Den starkt vetenskapligt förankrade tesen kan ingen feminist i världen ändra på.

#11  Golem21 LillAnders
2006-11-06 14:09:11

Det finns, enligt artikeln, inga belägg för dagens rekommendation, utan den är en politisk rekommendation. Det finns dock de som menar att den här politiskt bestämda amningstiden är för lång för barnets bästa. Dessutom bör väl DavidM veta vad han talar om när han påstår att man bör "trycka på att få mammor att amma" och detta i ett land som ammar längst i världen.

#12  Myelina Golem21
2006-11-06 14:09:18

Häxjakt?

Det finns rekommendationer som säger att amning är väldigt bra.
Inget annat.
Ingen expert påstår att det skulle vara farligt att avstå från amning.

Det är som med fisk. Experterna rekommenderar oss att äta fisk då dess fett har har goda egenskaper. Det är inte detsamma som att du måste bli sjuk eller lever kortare bara för att du inte äter fisk. Men det är bra om du känner till fördelarna med att äta fisk.

Rekommendationer ska läsas som rekommendationer, inte som krav.

#13  11 LillAnders
2006-11-06 14:11:07

skall vara ammar mest, inte längst

#14  LillAnders Golem21
2006-11-06 14:13:34

Nåväl, det får väl stå för den här läkarens uppfattning. Jag har hört talas om mängder med forskning som påstår motsatsen.

Om kvinnor upplever det som en påtryckning så handlar det kanske om att de själva ställer (orimligt?) hårda krav på sig själva när de blir föräldrar. Som pappa känner jag till detta otillräcklighetsfenomen mycket väl.
Frågan är då om man ska rikta sin uppmärksamhet mot budbärarna (experterna) eller försöka bearbeta grundproblemet (känslan av otillräcklighet)?

#15  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-06 14:14:34

Häxjakt http://www.fokus.se/artikel/57/

#16  Sv: Golem21 Myelina
2006-11-06 14:24:41

Problemet är att det inte är experterna som är budbärarna i det här fallet. Det är allsköns "naturlighetsivrare" på MVC och BVC. Det är socialstyrelsen som själva medger att det saknas stöd för skärpningen av rekommendationen.

Nåväl, det får väl stå för den här läkarens uppfattning. Jag har hört talas om mängder med forskning som påstår motsatsen.

Nej, det har du nog inte. Forskning visar att bröstmjölk är jättebra för nyfödda (de får i sig viktiga antikroppar). Allra viktigast är det för prematura barn, faktiskt så pass viktigt att man har en mjölkbank för dessa. För äldre spädbarn är det förstås prima käk, men inte uppenbart nyttigare än ersättning. Amning ger något ökad risk för allergi, ersättning ger lite mer eksem. Amning ger leukemi, ersättning något oftare blodförgiftning. Allt det här rör sig om små, små risker och riskökningar, men man kan faktiskt inte direkt säga att något alternativ skulle vara bättre än det andra.

Eller tror du att det finns många som har den medicinska kompetensen här att de kan göra dessa överväganden?

Jag!

#17  Myelina Gullegubben
2006-11-06 14:25:54

"GG: Vad som avsågs var helt enkelt att det blir svårare (nästan omöjligt) att dela föräldraledigheten jämnt om mamman heltidsammar i minst sex månader, för att sedan deltidsamma upp till ett år (även det WHO-rekommendation). Det rör sig inte om några teorier, bara mycket enkel matematik."

Visst, men det kan mycket väl visa sig att mammor inte vill vara mindre föräldralediga bara för att de inte ammar. Det är ju inte bara pappor som kan vara föräldralediga utan att amma. Om det tvärtom vore så att BARA pappor kan vara föräldralediga utan att amma, så skulle teorin vara mer trolig, men fortfarande bara en teori, en obevisad hypotes. Och skulle andelen föräldralediga pappor öka, efter en ändrad rekommendation, så kan det bero på andra faktorer som också förändrats under samma tid, så det bevisar inte att teorin var korrekt.

#18  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-06 14:26:53

Myelina:

Jag vill inte ha en häxjakt såklart. Däremot ska kvinnor få veta att det finns negativa konsekvenser med att inte amma. Godtagbara skäl för att inte amma är enligt mig hälsoskäl eller liknande. Att kvinnan tycker det är jobbigt är inget godtagbartskäl.

Lillanders:

Jag anser inte att det är ett vetenskapligt frågetecken om ammning är bra eller inte. Hur länge kan man såklart diskutera men det är en annan fråga. Dock anser jag att det är barnets behov som avgör tiden man ska amma, inte kvinnans.

#19  Myelina Golem21
2006-11-06 14:28:08

Men varför ska vi kritisera experterna för vad de anser är rätt? Det är inte experternas uppgift att lägga ett raster på vetenskapliga rön. Det är du som måste lära dig att tolka vad som sägs.
Finns det något problem så är det möjligen kommunikationssvårigheter mellan t ex bvc och föräldrarna.

Men förmodligen kan inte allt kan bli perfekt. Föräldrar som har extremt höga krav på sig själva kommer aldrig ifrån det dåliga samvetet över att känna sig otillräckliga. Jag menar att det handlar om vår märkliga självbild och tro på det perfekta Livet. Vi vill så mycket för våra barn att vi tror att allt kan bli 100% perfekt. När det inte blir det, så bryter vi ihop fullständigt.

#20  Sv: Från diskussion: Amningshets Gullegubben
2006-11-06 14:30:33

"1972 noterades rekordlåga siffror kring amning. Bara 5,7 procent av alla sexmånadersbebisar fick endast bröstmjölk,
att jämföra med dagens 30 procent."

Och ändå har andelen föräldralediga pappor stigit sedan 1972.

#21  Myelina #16 Golem21
2006-11-06 14:32:07

Tack för din initierade beskrivning!

Men även om du förmedlar den kunskapen så kommer du göra de kvinnor som inte kan amma djupt besvikna. Amning den första tiden är ju uppenbart bra.

#22  Sv: GG Myelina
2006-11-06 14:35:23

Ingen här har antytt att pappaledighet och amning måste vara inverst korrelerade. Det enda som har sagts är att det blir _svårare_att_dela_lika_ om man tänker följa socialstyrelsens rekommendationer.

#23  DavidM kezo
2006-11-06 14:39:43

Självklart ska barnets bästa komma först. Men det du verkar missa, är att kvinnans och barnets behov är sammanlänkade i det här fallet. Mår inte mamman bra så mår inte barnet bra. Fungerar det inte för kvinnan att amma, fungerar det oftast inte för barnet heller. Se skräckexemplet i Myelinas länk #15.

Få nyblivna mammor avstår från att amma om amningen är problemfri.

#24  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-06 14:40:59

Glömmer ni inte den sociala biten i det här? Amning är inte bara bra hur näringsskäl utan även i den viktiga delen av att få "connection" med sin mamma. Sen tycker jag ni ska prova att hålla ett nyfött barn i samma ställning som när man ammar. Munnen letar direkt efter nåt att suga på. Det borde ju visa på nåt iallafall.

#25  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-06 14:43:23

Kezo:

Så du menar att om X tycker det är jobbigt att amma så kommer X barn automatiskt inte vilja amma? Luktar anpassat skitsnack.

Dom flesta jag hört som tycker det är jobbigt att amma har mest estetiska eller små små hälsoskäl till det. T ex att de blir lite ömma eller så. Många kvinnor är för bekväma som jag ser det. Men nu svor jag väl i kyrkan.

#26  DavidM kezo
2006-11-06 14:48:12

Innan du själv fortsätter att skitsnacka, så gå in på länken i #15 och läs! Det är en sådan situation jag menar. Den behöver inte vara så extrem, men åt det hållet är vanligt.

#27  DavidM kezo
2006-11-06 14:51:51

Skulle du själv försöka pressa din partner att amma, även om du visste att hon mådde dåligt av det?

#28  Sv: Från diskussion: Amningshets Karra
2006-11-06 14:53:12

Sugreflexen är en mycket viktig medfödd reflex. Men ungar gör precis samma sak om man håller fram en napp eller nappflaska. Eller för den delen fingret.

Vad gäller de "små små hälsoskälen" som gör att vissa kvinnor inte ammar är de vanligaste jag har hört från vänner osv blödande bröstvårtor, smärta så kraftig att de gråter och får ångest varje gång de ska amma samt återkommande mjölkstockning.

#29  Myelina Gullegubben
2006-11-06 14:55:04

"Det enda som har sagts är att det blir _svårare_att_dela_lika_ om man tänker följa socialstyrelsens rekommendationer."

Och det enda jag säger är att om man inte vill dela föräldraledigheten, så spelar rekommendationerna ingen roll.

Jag har också en teori om vad som skulle kunna öka mäns föräldraledighet, men få kvinnor vill följa den rekommendation som jag förespråkar utifrån denna teori.

Det är svårare att dela på föräldraledigheten om kvinnan har bildat familj med en man som tjänar bättre än hon.

#30  Sv: Från diskussion: Amningshets Gullegubben
2006-11-06 14:57:35

Om kvinnor inte vill amma är det väl upp till dem, men kom inte dragas med föräldraledigheten som skäl, när inget tyder på att kvinnor vill vara mindre föräldralediga för att de inte ammar.

#31  DavidM LillAnders
2006-11-06 14:58:01

Barnets behov ska naturligtvis sättas först och vara det man utgår från, till skillnad från dagens rekommendation. Sedan är det möjligt att den kommer anpassas efter verkligheten, precis som allt annat (t ex föräldraledighet).

När det gäller en rekommendation från Socialstyrelsen tycker jag nog det kan vara ok att den anpassas, men när det gäller en rekommendation från t ex Livsmedelsverket är det mer tveksamt. Det kan vara så att undersökningar visar att även pappans närvaro spelar roll för barnet och att barn skulle må bättre av att träffa även honom. Ska man då anpassa rekommendationer/föräldraledighet efter det?

#32  Golem21 LillAnders
2006-11-06 15:04:12

Men vad är egentligen Grundproblemet? När det gäller ett nyfött barn blir såklart en rekommendation mer eller mindre till lag eftersom ingen vill riskera något.

#33  Sv: #21 Myelina
2006-11-06 15:07:01

Mm, amning den första tiden är bra. Men inte nödvändigt. Och för de allra minsta finns ju bankmjölken. Det är så väldigt små riskförändringar, och väldigt små risker även i absoluta tal för de allvarliga konsekvenserna. Blodförgiftning t ex dör endast fyra spädbarn i per år.

Tänk på alla hundratals miljoner amerikaner, fransmän och andra som sällan ammats. De har inte blivit särskilt sjukliga av sig ändå.

#34  Myelina Golem21
2006-11-06 15:09:20

"Ingen här har antytt att pappaledighet och amning måste vara inverst korrelerade. Det enda som har sagts är att det blir _svårare_att_dela_lika_ om man tänker följa socialstyrelsens rekommendationer. "

Därför borde vi kanske inte dela lika. Det är väl knappast någon någon naturlag bakom tanken med delad föräldrarförsäkring. Ett 60-40-förhållande kanske i många fall är bättre än 50-50.
Ännu ett argument för att låta föräldrarna bestämma fördelningen själva i stället för överlåta det åt klåfingriga politiker.

#35  LillAnders Golem21
2006-11-06 15:12:19

"Men vad är egentligen Grundproblemet?"

Att vi lyssnar på allt som figurerar i media samt att vi inte vill ta till oss råd och rekommendationer på ett sunt och vettigt sätt. Så grundproblemet är överenergiska föräldrar som tappat sinne för proportioner.

#36  kuriöst... Sjodin
2006-11-06 15:12:30

Det är män som står på barrikaderna här och är de som verkar veta bäst huruvida amning är bra eller inte.

Själv tycker jag att kvinnan ska ha absolut veto huruvida hon vill amma sitt barn eller ej. Jag är såpass blåst att jag tror att hon vet det bättre än herrarna härinne.

#37  34 Golem21 LillAnders
2006-11-06 15:14:14

Vi borde inte dela lika för då fungerar inte den påhittade rekommendationen? Det är ju det som är problemet, att amningsrekommendationerna blir argumentet för att barnet inte ska få träffa sin pappa. Vilket ju var det som Wold påstod från början.

#38  Sjodin LillAnders
2006-11-06 15:16:47

Själv tvivlar jag på att den kunskapen är könsbestämd. Vetenskapliga undersökningar ger bättre svar.

#39  Sjodin LillAnders
2006-11-06 15:17:50

När jag läser om vad du skrev så var det kanske inte det som jag trodde du menade?

#40  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-06 15:18:40

Kezo:

Det beror på vilket sätt hon säger sig "må dåligt".
Om hon bara tycker det är tråkigt eller småjobbigt så kommer jag nog be henne amma ändå. Tvingar gör jag dock aldrig med något.

Lillanders:

Jag anser redan att det finns rekommendationer om att det är bra att män är hemma med sina barn. Fast enligt mig så vore det fler män som tog föräldraledigt när barnen är kring 10-13 år. Jag tror nämligen pappan gör mer nytta för barnet då än som nyfödd.

#41  DavidM LillAnders
2006-11-06 15:21:40

När barnet är 10-13 år är det oftast i skolan. En pappa som går hemma då är ju inte till så mycket nytta ur den synvinkeln. Om du inte menar att män med barn i den åldern borde försöka vara lite extra närvarande på eftermiddagar/kvällar /helger?

#42  Myelina Golem21
2006-11-06 15:23:02

"Mm, amning den första tiden är bra. Men inte nödvändigt. "

Nej, inte nödvändigt. Det finns många saker som inte är nödvändiga men ändå önskvärda. Barnet behöver t ex inte kroppskontakt efter födelsen. I vissa länder lindar man t o m fortfarande in barnen hårt, något som garanterat förhindrar den möjligheten. Och vem påstår att inte de barnen kan få ett bra liv?Poängen är att forskningen har visat att kroppskontakt i samband med födelsen samt amning (som förenar både matintag och kroppskontakt) är bra!
Men om man nu inte kan amma så finns ju fortfarande möjligheterna att ta tillvara på kroppskontakten. (Dock inte för vissa förtidigt födda barn. De förlorar tyvärr båda dessa möjligheter.)

#43  LillAnders Golem21
2006-11-06 15:30:08

"Det är ju det som är problemet, att amningsrekommendationerna blir argumentet för att barnet inte ska få träffa sin pappa."

Det är absolut ingen nödvändig slutsats som följer av amningsrekommendationerna. För det första så bör inte föräldrar enbart grunda sina ställningstaganden på en enda fråga, amningsfrågan.

Om de ändå gör det så kan de för det andra välja att låta mamman vara hemma med barnen den första tiden, medan pappan tar hand om den senare delen. Man kan också tänka sig att båda är hemma under den allra första tiden. Det kan finnas många fördelar med det.

Den som argumenterar för att barnet inte ska få träffa sin pappa väger in en massa andra värderingar och omdömen som väl knappast kan kallas vetenskap.

#44  Golem21 LillAnders
2006-11-06 15:57:19

Jag menar inte att det _måste_ bli en följd av amningsrekommendationerna, men jag tror nog att det kan bli så. Det finns många saker som påverkar vem av barnets föräldrar som är hemma och hur man delar, men jag tror att rekommendationer som denna tenderar att bli överordnade och att ens val sedan sker innanför de överordnade ramarna. Inte fel egentligen, så länge rekommendationerna är vetenskapligt framtagna. Sedan får givetvis allt effekter som påverkar andra parametrar som kanske inte blir det bästa för barnet.

#45  #39 Sjodin
2006-11-06 15:59:56

Nä...det var ju inte det då....

#46  Sv: Från diskussion: Amningshets Kalle
2006-11-06 16:17:16

" för de allra minsta finns ju bankmjölken."

Och var kommer den ifrån?

#47  Sv: Kalle Myelina
2006-11-06 16:41:14

" för de allra minsta finns ju bankmjölken."

Och var kommer den ifrån?


Den doneras av mammor som producerar mer mjölk än vad deras barn behöver. Ungefär som att ge blod, fast med mjölk då.

#48  Sjodin UppåtEmma
2006-11-06 16:51:43

applåder! skönt att det finns nån vettig män-iska därute i jäif... :)

jag kräver inte komplett veto dock, självklart har pappan till mitt barn ett säg i saken - men jag tänker aldrig aldrig pressa mig själv blodig att amma när jag vet att det mesta som sägs kring det är politisk propaganda. Amning är bra och nyttigt när det funkar, direkt skadligt när det inte funkar.

#49  Sv: Från diskussion: Amningshets kezo
2006-11-06 17:05:45

"Amning är bra och nyttigt när det funkar, direkt skadligt när det inte funkar."

Spot on

Att Sverige har hög amningsfrekvens och uppmuntrar till amning är väl bra, men när nyblivna mammor sitter uppe på nätterna och gråter av trötthet och skuldkänslor, har det gått för långt.

#50  kezo Gullegubben
2006-11-06 17:12:29

Och om kvinnor, som i Frankrike, inte vill amma för att de vill röka cigaretter, har det gått för kort då?

#51  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-06 17:25:42

Nu kom jag osökt in på mitt favoritämne, nämligen amning + alkohol. Det är nämligen en annan stor myt att det skulle vara farligt att dricka medan man ammar. När man är gravid får fostret samma promille som mamman = inte bra att dricka sprit. När man ammar _dricker_ bebin mjölk med ung. samma promille som mamman har i blodet = helt försumbart. Så länge man inte blir så full att man tappar barnet, men det gäller ju pappan också.

Revolutionerande, eller hur!

#52  Sv: Från diskussion: Amningshets kezo
2006-11-06 17:36:09

Jag har aldrig hört någon i Sverige säga sig inte vilja amma av nikotin- eller alkoholskäl. Är suget så stort att hon inte kan sluta eller hålla uppe, behöver hon kanske hjälp. (Särskilt om det gäller alkohol).

Men nej, ytterst är det mammans beslut om hon vill amma eller inte. Sedan kan man ha varierande moraliska betänkligheter kring hennes motiv. Blödande bröstvårtor eller röksug?

#53  Myelina Golem21
2006-11-06 17:37:21

Således ett starkt argument för att inte avstå från amning av bekvämlighetskväll.
Rödvin, ost och kvinnor som ammar - what a party!

#54  Sv: Från diskussion: Amningshets Gullegubben
2006-11-06 17:40:27

Jag har nog fel om cigarettrökning i Frankrike. Mödrar avråds inte från att amma om de röker mindre än 20 cigg om dagen.

#55  kezo Golem21
2006-11-06 17:40:30

Blödande bröstvårtor är förstås ett fullgott skäl, knappast röksug. Är man inte beredd att avstå från cigaretter under graviditeten och under amningen så bör man nog inte skaffa barn. Särskilt inte med tanke på vilken kunskap vi har om riskerna med rökning.

#56  Sv: Från diskussion: Amningshets TheObserver
2006-11-06 17:57:39

[Detta meddelande har blivit raderat på grund av att författaren inte följde feminetik.se:s regler.]

#57  GG kezo
2006-11-06 17:57:46

Jag gissar att de röker under graviditeten också? Det är ännu värre.

Med tanke på vad forskningen visar, tror jag faktiskt att det är bättre med 100 procents mjölkersättning, än att en mamma som dagligen röker, ammar.

#58  TheObserver kezo
2006-11-06 18:02:52

Var får du dina hjärnspöken ifrån???

Ingen har hävdat att det är dåligt att amma. Bara att det är dumt att göra det till varje pris.

Och är det bara ammande kvinnor som är "riktiga" kvinnor?

/undrar lådsas-kezo

#59  DavidM metamorfos
2006-11-06 18:05:32

Och hur många barn har du ammat? Du verkar inte veta riktigt vad du pratar om i det här fallet...

#60  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-06 20:01:24

Åh, den här naturlighetsivern fick mig att tänka på en mindre trevlig episod från mitt plugg. Jag var placerad på en bröstcanceravdelning.

Sjuksköterska: Har du några barn ännu?
Myelina (23 år): Eh, nej.
Manlig läkare [ryter]: Det är rätt åt dig när du får bröstcancer sen!

(Man har nämligen hittat en viss skyddseffekt mot bröstcancer av att få många barn tidigt och amma dem jättelänge.)

#61  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-06 20:03:09

Amma på, från morgon till kväll i hur många år som helst. Eller låt bli. Låt föräldrarna bestämma. På sijt ser vi vilka barn som blev knäppa i huvudet och vilka som inte blev det. Staten skall i vart fall hålla sina fingrar borta från familjelivet. Och om statliga bidrag bara betalas ut till en viss familjemodell - då skall familjerna ha rätt att vägra betala skatt och därmed finansiera sitt alternativa familjeliv på annat sätt.

#62  Sv: Från diskussion: Amningshets Karra
2006-11-06 20:47:06

Men jayzus.

#63  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-06 21:01:24

Eller hur! Tyvärr blev jag så paff att jag inte kunde komma på någonting alls att säga.

#64  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-06 21:02:51

Hur kom jayzus in i bilden?

Men för att trappa upp religiositeten kan jag tillägga att den svenska förening vars verksamhet står mig närmast hjärtat är Amningshjälpen och hade jag en förmögenhet skulle jag testamentera den till dem. Heja Marit Olanders.

Halleluja!

#65  Myelina? KjellAke
2006-11-06 21:41:19

Skrattade du inte åt läkarens (den MANLIGA) skämt?

#66  Sv: Från diskussion: Amningshets heffaklumpen
2006-11-07 00:46:00

Jag kan hålla med om att det hetsas en del från MVC/BVC och andra utan större grund, speciellt om alkohol och amning. Risken med att en full eller bakfull mamma ammar sitt barn handlar nog mest om andra effekter än ev. alkohol i mjölken.

Myelina,
känner du till någon som ens lyckats mäta ökad alkoholhalt i bröstmjölken? Sist jag hörde något om det så var det några som hade försökt men halterna hade varit för låga.

#67  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-07 06:54:52


#68  Sv: Från diskussion: Amningshets Myelina
2006-11-07 06:54:52


#69  Sv: KjellAke Myelina
2006-11-07 06:56:36

Fast det var inget skämt, och jag blev så förvånad att jag bara var tyst.

(oops, ledsen för de tomma posterna)

#70  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-07 06:59:24

Det låter som en en variant av den vanliga indiska hälsningsfrasen:

Namaste! Are you married? Why not?

#71  Sv: Heffaklumpen Myelina
2006-11-07 07:11:22

Nej, samma här. Men eftersom alkohol är lösligt i både fett och blod så skall koncentrationen inte skilja sig nämnvärt mellan blod och bröstmjölk. Under inga omständigheter ska det kunna komma upp i skadliga nivåer.

#72  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-07 08:41:34

Så här uttrycker sig en kvinnlig journalist (amningshjälpen närstående) jag känner om Agnes Wold:Jag har intervjuat henne och hon är verkligne helt galen, Amningshjälpen är enligt henne amningsfundamentalister och hon snackar om "otäcka brigader som vill pressa kvinnor att amma". hon är smart och har otroligt lätt för att uttrycka sig "catchy".


#73  Sv: Från diskussion: Amningshets LillAnders
2006-11-07 09:00:02

Dethär med alkohol och amning är ett intressant ämne. Det var ju nåt program på teve (Kalla fakta, tror jag) som mätte alkohol i bröstmjölk och det var försumbart. Tror halterna efter två glas vin var desamma som i Sprite. När Livsmedelsverket konfronterades om sina rekommendationer som är noll alkohol under amning, så menade de att de kanske var baserade på att mamman var en olämplig mamma om hon drack. Detta har senare reviderats och Livsmedelsverket hävdar nu att de bara utgår från försiktighetsprincipen och att deras rekommendation därmed är baserad på att de inte är vetenskapligt övertygade om att alkohol under amning är ofarligt för barnet, samt att man inte kunnat fastställa någon gräns för hur mycket en ammande kvinna skulle kunna dricka isåfall. Det blir lite vanskligt när ett statligt verk med forsknings-cred ger råd som är utanför deras kompetens eller åtminstone utanför deras område. De kan livsmedel och ska inte ge råd som baserar sig på vad de anser om en mamma som tar sig ett glas vin.

#74  Sv: Från diskussion: Amningshets LillAnders
2006-11-07 09:03:34

Amningshjälpen verkar dock ha kommit lite längre i sin forskning...

http://www.amningshjalpen.se/radgivning/alkoh…

De svävar lite i sina beskrivningar dock.

#75  Sv: Från diskussion: Amningshets UppåtEmma
2006-11-07 09:07:52

Angående alkohol: vid inskrivningen på MVC får båda föräldrarna fylla i enkäter och bli intervjuade om sina alkoholvanor (i alla fall här i Göteborg). Så det är inte så ensidigt att bara den blivande mamman ska avstå, blivande pappan uppmuntras också till att hålla sig nykter speciellt sista tiden och under barnets första år.

#76  Uppis LillAnders
2006-11-07 09:13:04

Frågan är väl om man inte bör presentera de verkliga skälen till att man avråder till akohol, istället för att man talar om bröstmjölken.

#77  Myelina #47 Kalle
2006-11-07 10:41:06

Och hur får de ut den?

(Poängen med inlägget var en dold fråga. Ska någon annan tvingas "amma" (pumpa i det här fallet) för att du ska slippa? OK, kan du inte så kan du inte, men om du inte vill?)

#78  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-07 10:43:41

Metamorfos:

Det där är ett argument man inte kan använda sig av i en diskussion. Även om jag inte tror många här överhuvudtaget har ammat. Men jag har aldrig spelat fotboll på elitnivå heller ändå kan jag en del om ämnet. Jag har heller aldrig varit deprimerad ändå kan jag en del om ämnet etc etc.

Och vad är det jag tycker som gör dig upprörd? Att jag tycker det är fel att inte amma av bekvämlighetsskäl? Då får det vara så.

#79  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-07 10:47:19

Låt marknaden råda även på amningens område. Kungabarn har ofta haft ammor eftersom drottningarna int kunnat tänka sig hålla på med en sådan banal syssla.

Det vore ju ett sätt att få många vänsterfeminister mer positivt inställda till skattefria hushållsnära tjänster - det kan tom bli en riktig jämställdhetsfråga:

-"Varför skall patriarkatet ta moms, skatt och arbetsgivaravgift på mitt naturliga behov att som kvinna ha någon annan som ammar åt mig?"

#80  LillAnders UppåtEmma
2006-11-07 11:10:01

precis. men jag tror att det börjar gå åt det hållet. Fast de har fått skruva upp sin hårda hållning på MVC och trycka på nolltoleransen för alkohol under graviditeten på grund av alla nya rön (ang att alkohol inte går ut i bröstmjölken tex). Nya rön gör att folk blir slappare i sin inställning generellt. Fast en smartare taktik vore ju att de blev ärliga med den rent medicinska faktan men talade mer om riskerna med att vara full/bakis och ha hand om ett barn... Byta fokus till en attitydfråga helt enkelt.

Jag lägger inga värderingar i detta mer än mina personliga - det borde inte vara svårt för någon att avstå alkohol under den korta tiden det faktiskt rör sig om (även om jag kan längta som fan efter smaken av en god kall öl). Och om blivande pappan avstår från att dricka sig drängfull av sympati (och av säkerhetskäl - tänk om nåt händer och vi måste iväg akut?!) så älskar jag honom bara mer...

#81  UE Gullegubben
2006-11-07 11:18:16

"Jag lägger inga värderingar i detta mer än mina personliga ..."

Haha, då borde du väl ha sagt punkt där eller till och med ha undvikit att skriva något överhuvudtaget.

För de flesta föräldrar är det rent praktiska skäl som hindrar dem från att dricka alkohol, och om de inte har några praktiska skäl för att avstå, har jag definitivt inget emot att de dricker alkohol. Jag skulle själv ha gjort det oftare, om det hade varit praktiskt möjligt.

#82  Gg UppåtEmma
2006-11-07 11:28:37

varför skulle jag inte få skriva vad min personliga värdering är? vem är du att censurera mig?

#83  Sv: Från diskussion: Amningshets MollySanderson
2006-11-07 11:35:45

Kungabarn har ofta haft ammor eftersom drottningarna int kunnat tänka sig hålla på med en sådan banal syssla.

Det var ju knappast något drottningarna valde... adelskvinnors främsta uppgift var att föröka sig och fölra namnet vidare. 15 barn var inte ovanligt och det slet förstås fruktansvärt på både mor och barn. Kvinnor ur lägre klasser fick under 15-16-1700-talen inte alls så många barn som adeln. De kände nog säkert till att amning hämmar ägglossning. T ex stötte Marie-Antionette på hårt motstånd för att hon ville amma sina barn. Hennes mamma kejsarinnan grälade på henne för att hon inte såg till att bli med barn bums igen.
Jag håller också med om att den stora faran för barnet är inte alkoholhalten i mammans mjölk (samma som i blodet) utan att dess vårdare oavsett kön eller amning är berusad och missar dess signaler. Barn till alkoholistföräldrar är tydligen överrepresenterade vad gäller skador och olyckor och det är ett mycket större problem än om en ammande mamma festdricker en öl eller så.

#84  # 82 suresh
2006-11-07 11:35:56

Vill du att Gg skall värdera vem han är för att därefter fatta avgörandet om han har rätt att underkänna dina värderingar?

#85  # 83 suresh
2006-11-07 11:41:57

Sedär, nu fick jag lära mig lite okänd kvinnohistoria som inte handlade om ett undervärderat nedtystat kvinnligt geni i forskarvärlden.

#86  Sv: Kalle Myelina
2006-11-07 11:53:34

Nej, vad jag menade var att det är de prematura barnen som är i störst behov av bröstmjölk, eftersom de är så infektionskänsliga behöver de verkligen antikropparna som förs över. Bankmjölken finns till för dem, och att den behövs beror inte på att mammorna till de prematura barnen av bekvämlighetsskäl avstår från att amma, utan för att amningen ofta krånglar vid sådana tillfällen (brösten är ju också "prematura", dvs de är inte lika förberedda på amning som brösten hos en som gått hela tiden). Jag skrev om bankmjölken som svar på Golem21:
Men även om du förmedlar den kunskapen så kommer du göra de kvinnor som inte kan amma djupt besvikna. Amning den första tiden är ju uppenbart bra.

För att visa att det finns möjlighet för de barn som verkligen behöver bröstmjölk att få detta, trots att deras mor inte kan amma.

#87  UE Gullegubben
2006-11-07 12:02:46

"varför skulle jag inte få skriva vad min personliga värdering är? vem är du att censurera mig?"

Om man skriver vad man har för personlig värdering, så gör man ju det för att påverka andra. Om man verkligen inte håller sin egen värdering som ett föredöme som andra bör följa, så är det bäst att hålla tyst. Samma sak gäller förstås om man inte tycker att man är ett föredöme.

Det är bara om man är helt neutral till sina egna värderingar och är övertygad om att en beskrivning av dem inte kommer att uppfattas som en uppmaning att ansluta sig till dem eller eller ta avstånd från dem, som din idé stämmer.

#88  suresh #84 UppåtEmma
2006-11-07 12:03:16

nja, frågan var retoriskt ställd. men det är bra att du förtydligar det ifall Gullegubben inte skulle förstå det av sammanhanget. tack.

#89  Sv: Från diskussion: Amningshets Kalle
2006-11-07 13:08:51

Myelina sa:
Mm, amning den första tiden är bra. Men inte nödvändigt. Och för de allra minsta finns ju bankmjölken.

OK, jag trodde att det var ett allmänt inlägg i debatten, och att det inte gjorde skillnad på om du inte kunde eller inte ville. Ledsen för det! *Kalle skäms*

#90  Sv: Kalle Myelina
2006-11-07 13:33:17

Det är lugnt!

#91  Gg UppåtEmma
2006-11-07 13:41:15

min personliga åsikt är att du svamlar. min personliga åsikt är att de flesta är fullt kapabla till att ta till sig eller bortse från min personliga åsikt - speciellt som jag skriver att det är en personlig åsikt.

allt en skriver behöver INTE vara för att påverka andra, och varför skulle det vara "bästa att hålla tyst"? Om du verkligen tycker det så tycker jag att du ska leva som du lär...

#92  DavidM #78 MarianneK
2006-11-07 13:45:51

"Och vad är det jag tycker som gör dig upprörd? Att jag tycker det är fel att inte amma av bekvämlighetsskäl? Då får det vara så."


Men om det nu är så som många har skrivit ovan, att det inte gör någon större skillnad för barnet om man ammar eller inte efter första månaden eller så - hur kan du då tycka att det är fel att låta bli av bekvämighetsskäl?

Det får du gärna motivera.

Sen tycker jag att "bekvämlighetsskäl" är ett ganska nonchalant sätt att uttrycka sig när det handlar om blödande bröstvårtor och andra otrevligheter.

#93  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-07 13:54:15

MarianneK:

Nu har ju inte jag definierat vad jag anser vara bekvämlighetsskäl så då tycker jag inte du ska låtsas som om jag gjort det.

För det första så menar jag att det alltid är bättre att amma än att inte amma. Sen kan man diskutera om det är 1% bättre eller 100% bättre men att det skulle vara likvärdigt eller sämre att amma tycker jag vore fel att säga. Man kan också diskutera tidpunkter för när det är bäst att amma osv. Men det är ändå en annan fråga.

Att sen påstå att det inte ger en skillnad att inte amma efter en månad är att ge sig ut i vatten man inte har koll på. För dom vet inte. Det är svårt att mäta eftersom konsekvenserna kan vara så subtila och även komma fram flera år senare. I former som man inte ännu vet. T ex så finns det forskning som visar att barn som sover med föräldrarna som små får tryggare relationer som vuxna än barn som sover i ett litet fängelse (spjällsäng) men man kan ändå inte säga att spjällsäng leder till ditt och datt. Samma sak här med amning. Man kan egentligen bara se var det lutar eller om det är bra på nåt sätt iallafall, däremot är det egentligen omöjligt att mäta alla möjliga negativa konsekvenser av att inte amma.

Sen kan jag säga att bekvämlighetsskäl för mig är t ex att man inte tycker man har tid, man orkar inte, man får sugmärken etc etc.

#94  DavidM MarianneK
2006-11-07 14:04:01

Du "tycker" att det är fel att säga att det är likvärdigt att inte amma. Men om det finns forskning som visar att det _är_ det då? Spelar det ingen roll för din uppfattning?

"För det första så menar jag att det alltid är bättre att amma än att inte amma."


Hur vet du det? Vad baserar du det på?

Ammningshjälpen hetsar kvinnor att amma oavsett smärtor. En fin kommentar som kommer från dem: "Det är ingen fara om du blöder, blod i bröstmjölken skadar inte barnet."

Om man inte vet är det väldigt fel att hävda att det är skadligt att inte amma. Vilket påstås, utan vetenskapliga belägg.

#95  Sv: Från diskussion: Amningshets MollySanderson
2006-11-07 14:30:07

Ammningshjälpen hetsar kvinnor att amma oavsett smärtor. En fin kommentar som kommer från dem: "Det är ingen fara om du blöder, blod i bröstmjölken skadar inte barnet."

Tråkigt att du har dålig erfarenhet av Amningshjälpen! Har du fått dåligt stöd vad gäller amning så tycker jag du ska kontakta föreningen och förklara varför du är missnöjd.
Det är inte skadligt för ett barn att få i sig blod med mjölken, om nu en kvinna med såriga bröstvårtor ändå väljer att amma. Så i sak är ditt påstående korrekt. Men jag känner verkligen inte igen att Amningshjälpen skulle stå för den sanslöst respektlösa ton som ditt citat uttrycker. Det kan göra fruktansvärt ont att amma med sår och det är en tragedi i varje enskilt fall att det ska behöva gå så långt som till blod och smärta. Många gånger hade problemen kunnat stävjas på ett tidigt stadium med kvalificerad rådgivning och stöd.
Amningshjälpen hetsar inte kvinnor att amma utan vill stötta kvinnor (eller män, i förekommande fall) i deras beslut att amma eller lägga ner amningen. Det har varit föreningens policy sedan starten på 70-talet och det gäller än.

#96  UE Gullegubben
2006-11-07 14:43:27

"min personliga åsikt är att du svamlar. min personliga åsikt är att de flesta är fullt kapabla till att ta till sig eller bortse från min personliga åsikt - speciellt som jag skriver att det är en personlig åsikt.

allt en skriver behöver INTE vara för att påverka andra, och varför skulle det vara "bästa att hålla tyst"? Om du verkligen tycker det så tycker jag att du ska leva som du lär..."

Det jag skriver, skriver jag för att påverka andra. Om DU inte vill påverka andra med det du skriver, gör du klokast i att låta bli.

Att skriva att jag svamlar är ganska oartigt och det befrämjar inte din sak.

#97  UE Gullegubben
2006-11-07 14:51:49

"nja, frågan var retoriskt ställd. men det är bra att du förtydligar det ifall Gullegubben inte skulle förstå det av sammanhanget. tack."

Vad har din "retoriska fråga" med mig att göra. Retoriska frågor ställer man inte till en person.

Är du helt dum i huvudet, UppåtEmma? är exempelvis ingen retorisk fråga, även om jag vet mitt eget svar på den frågan och andra kanske skulle ha samma svar på den frågan.

Är UppåtEmma helt dum i huvudet? är en retorisk fråga, om alla i åhörarkretsen har samma svar på den frågan.

Jag kanske skall förtydliga att detta inte är menat som ett personangrepp, utan bara ett godtyckligt exempel på vad som är och inte är en retorisk fråga.

#98  Gg UppåtEmma
2006-11-07 15:03:15

men jag struntar väl i vad du gör, gör vad du vill men varför förutsätter du att andra gör precis som du gör? Jag är inte här för att läxa vuxna människor. De som vill bli påverkade får det, de som inte vill behöver inte.

Frågor ställda i retorisk mening kan en visst ställa till en person. Vem fan tror du att du är? är en sådan fråga. Den som får frågan förväntas inte svara. Ett annat exempel är Tycker du att du är rolig nu? (dessa är också godtyckliga exempel som inte alls är menade som personangrepp).

#99  UE Gullegubben
2006-11-07 15:14:07

"men jag struntar väl i vad du gör, gör vad du vill men varför förutsätter du att andra gör precis som du gör? Jag är inte här för att läxa vuxna människor. De som vill bli påverkade får det, de som inte vill behöver inte."

Så vad är din poäng?

Jag vill påverka andra människor med det jag skriver. Du "är inte här för att läxa vuxna människor. De som vill bli påverkade får det, de som inte vill behöver inte."

Vad är skillnaden? (Det sista ledet gäller ju för oss båda.)

Obs! Ej menat som retorisk fråga.

Är skillnaden rent grallimatisk? Du uttrycker din personliga åsikt, andra "är här för att läxa vuxna människor"?

#100  Gg UppåtEmma
2006-11-07 15:30:34

vad är DIN poäng?

skillnaden är att du verkar tycka att jag ska göra som du gör och att du blir gnällig när jag inte gör det. men det är ditt liv, sitt och var en surpuppa om det gör dig glad...

#101  UE Gullegubben
2006-11-07 16:22:02

"skillnaden är att du verkar tycka att jag ska göra som du gör och att du blir gnällig när jag inte gör det. men det är ditt liv, sitt och var en surpuppa om det gör dig glad..."

Fast det är ju inte skillnaden jag frågade om, så jag antar att du menar att det inte är någon skillnad mellan mina försök att påverka andra och dina beskrivningar av dina egna värderingar (utan sådana baktankar som jag har) som leder till att de "som vill bli påverkade får det, de som inte vill behöver inte". Det sista ledet gäller ju för mitt skrivande också.

#102  Gg UppåtEmma
2006-11-07 16:25:29

du glömde svara på vad din poäng är...

#103  UE Gullegubben
2006-11-07 16:39:44

Min poäng är ständigt densamma:att det inte är någon skillnad mellan att du "bara uttrycker din åsikt" och att jag "försöker påverka andra".

Om du kan se någon sådan skillnad, så får du gärna beskriva den.

#104  Gg UppåtEmma
2006-11-07 16:50:22

nä, jag har förstått att du inte kan se en sådan skillnad. Jag kan det dock och tycker den är uppenbar. ser inte hur jag skulle kunna beskriva den för att du skulle förstå dock.

#105  UE Gullegubben
2006-11-07 16:52:21

"allt en skriver behöver INTE vara för att påverka andra"

Visst, det kan ju finnas andra förklaringar till varför man skriver om sina personliga värderingar också, men allt man skriver riskerar att påverka andra, så om man normalt sett vill påverka andra och ibland inte nödvändigtvis vill påverka andra, så är det svårt för läsaren att se skillnaden, och läsaren tolkar det då som att skribenten vill påverka i båda fallen, sedan är det givetvis i båda fallen så att läsaren själv avgör om denne vill ta till sig det eller inte.

OM man verkligen inte vill påverka andra, till exempel för att man tycker att det är fel att moralisera, så gör man dock bäst att hålla tyst.

En teknik är förstås att framhålla att "det här är bara min personliga åsikt, jag vill inte påverka dig", men det är ett uttalande som helt saknar trovärdighet, eftersom det är så mycket lättare att bara hålla tyst om man verkligen inte vill påverka någon annan.

#106  UE Gullegubben
2006-11-07 16:55:52

"nä, jag har förstått att du inte kan se en sådan skillnad. Jag kan det dock och tycker den är uppenbar. ser inte hur jag skulle kunna beskriva den för att du skulle förstå dock."

Jag kan se en skillnad i teknik, men inte inte i uppsåt.

Vad är din skillnad i uppsåt när du vill påverka andra och när du bara vill beskriva dina personliga värderingar?

#107  DavidM, samt vissa andra JÄIF:are i denna tråd Karolina
2006-11-07 19:12:11

Har läst igenom den här tråden och kan inte hjälpa läsa den som att en del JÄIF:are, samtliga killar, gärna förminskar allvarliga problem kring amning till "lyxproblem". Att smärta vid amning inte är ett fullgott skäl till att sluta med det och övergå till flaska.
T.ex. här, citat DavidM inlägg nr 25:

"Dom flesta jag hört som tycker det är jobbigt att amma har mest estetiska eller små små hälsoskäl till det. T ex att de blir lite ömma eller så. Många kvinnor är för bekväma som jag ser det. Men nu svor jag väl i kyrkan."

Att den som ammar själv får avgöra vilka hälsoproblem som är tillräckligt stora eller små borde vara självklart. Är så trött på att kvinnors kroppar alltid tycks vara någon annans; mannens, samhällets, bebisens...
Handen på hjärtat nu, berörda JÄIF:are, om det gjorde ont av bara h-vete i bröstvårtorna att amma (män ammar inte vanligtvis men ni kan gott och väl tänka er in i situationen då ni faktiskt också har bröstvårtor) och det fanns ett fullgott alternativ, skulle ni välja det mest smärtsamma? Eller är det alltid bara kvinnor ska ska bita ihop?

#108  Sv: Från diskussion: Amningshets Karra
2006-11-07 19:15:28

Om 90% av alla mammor ammar känns det inte som "många kvinnor är alltför bekväma". Tycker jag.

#109  Sv: Från diskussion: Amningshets MollySanderson
2006-11-07 21:17:12

Och varifrån kommer idén att kvinnor liksom "ska uppoffra sig" för amningen???
Fungerande amning är väldigt bekväm!!! Ingen matlagning eller disk alls pga den lille på hela det första halvåret! Har man dessutom en trevlig partner och t ex en förstående mamma så kan man ägna sig åt att få amning och dygnsrytm att funka i lugn och ro och behöver intestressa med hushållsarbete och annat världsligt. Om det nu är vad man vill satsa på. Och det vill alltså de flesta.
Det tråkiga är att det är lite lotteri vem som får en så bekväm amning eftersom kunskapen om hur man förebygger och stävjar problem inte alltid finns varken bland mormor/farmorgenerationen eller i vården , tråkigt nog.
Om amnign inte kommer av sig själv utan "har ett pris" så är det "priset" helt individuellt och vi kan inte döma någon utifrån det pris just hon sätter!!!!

#110  Myelina KjellAke
2006-11-07 22:27:52


#111  Myelina KjellAke
2006-11-07 22:31:22

Jag blir lite trött på feminister då och då, jag fattar inte varför man tolkar alla korkade skämt och annan plumphet som grundade i sexism eller liknande så fort någon man säger eller gör något negativt om/mot kvinnor.

Inte fan går jag omkring och tycker alla puckade brudar är sexister oavsett hur plumpa och korkade deras skämt är.

Jag tycker du ska tänka om, med den attityden kommer du att tjuv-detektera massor av sexism.

#112  MollySanderson heffaklumpen
2006-11-07 22:36:56

Kloka ord.

#113  Sv: KjellAke Myelina
2006-11-07 23:14:16

Que? Vad har jag gjort nu?

#114  DavidM Fosfolipid
2006-11-07 23:31:33

Att sen påstå att det inte ger en skillnad att inte amma efter en månad är att ge sig ut i vatten man inte har koll på. För dom vet inte.


För det första så menar jag att det alltid är bättre att amma än att inte amma.


Vet du det, eller är du ute på sånt därnt djupt vatten?

#115  Sv: Från diskussion: Amningshets Kaustic
2006-11-07 23:57:34

Här är min ståndpunkt:

1. Såvida det inte föreligger fara för barnets hälsa bör en moder alltid själv få bestämma om hon vill amma eller ej.

I den här tråden har det framkommit att 6 månadersrekomendationen inte är anpassad efter svenska förhållanden, samt att 1 månad bör vara tillräckligt.

2. Det är alltså önskvärt att barnet ammas i minst 1 månad, varvid det åligger modern att själv avgöra om hon vill fortsätta eller byta till bröstmjölksersättning.

Det har även framkommit hälsoaspekter för modern, med ömmande, såriga bröstvårtor etc.

3. I den mån det föreligger hälskoskäl bör en läkare konsulteras, samt föräldrarna på ett sakligt sätt informeras om riskerna att avbryta ammningen i förtid, och även informeras om hjälmedel för detta ändamål, t.ex. bröstmjölksproduktionsdämpande medel. Valet att fortsätta eller inte fortsätta amma är sedan moderns.

De storpolitiska skäl som framlagts tycker jag är av mindre vikt. Det är underordnat familjens rätt att själva få bestämma över sin situation. En viktigare åtgärd för en rättvis föräldrarledighetsfördelning (och då menar jag inte 50/50) är att reformera så att föräldrarersättningen är lika hög för bägge föräldrarna, även om de har olika inkomst. Det ger dem en möjlighet att planera för sin familj utan att behöva ta hänsyn till utomstående faktorer.

Det är också viktigt att påpeka att mödrar som av olika skäl inte KAN amma självklart inte skall stigmatiseras. Detta bör inte heller ske om ovan punkter följs.

I övrigt vill jag säga att jag tycker att denna tråd har varit intressant och bjudit på många sakliga och informativa inlägg, samtidigt så är det en av de mer bitska jag har sett här. (har dock inte hunnit läsa så många än) Särskilt gullegubbens och uppåtemmas diskussion har varit beklaglig men underhållande, och här är min personliga åsikt som jag inte drar mig för att yttra här att jag anser att uppåtemma har det moraliska övertaget i ren debatt-etik. Sakfrågan vill jag inte lägga mig i, den känns irrelevant i sammanhanget.

#116  MollySanderson #95 MarianneK
2006-11-08 00:44:39

Inte en personlig erfarenhet, utan en nära väns.

#117  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 05:45:00

Jag tycker att två år är en lagom amningstid - eller som vi säger i norrbotten - när det är dags att börja snusa är det dags att sluta tjickes.

#118  suresh UppåtEmma
2006-11-08 08:31:06

det lustiga är att just i norrland är amningstraditionen som yngst. Långt in i modern tid ansågs fetmjölk och smör gett i di-horn som det bästa för de små...

#119  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 08:38:49

Kommet från en sörlänning vet ja då rakt int va ja ska tro på sånt.

#120  Kaustic MollySanderson
2006-11-08 08:49:51

2. Det är alltså önskvärt att barnet ammas i minst 1 månad, varvid det åligger modern att själv avgöra om hon vill fortsätta eller byta till bröstmjölksersättning.

Men hallå där! Vad hände med mammans rätt att själv bestämma över sin kropp????
Vill man inte amma så varför plåga sig igenom den första månaden, när man har fullt upp med att knyta an till barnet, hitta en dygnsrytm, sköta sitt avslag, eventuella stygn osv???

#121  suresh UppåtEmma
2006-11-08 08:53:31

sörlänning?! de va det fräckaste! jag kommer från så nära Tornedalen en kan utan att vara lapp!

#122  Länken MollySanderson
2006-11-08 09:01:10

Till AAP:s läsvärda gneomgång av amning och bröstmjölk:
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/cont…

#123  Sv: Från diskussion: Amningshets MollySanderson
2006-11-08 09:06:44

citat: det lustiga är att just i norrland är amningstraditionen som yngst. Långt in i modern tid ansågs fetmjölk och smör gett i di-horn som det bästa för de små... /citat
Så dog det också flest barn i de bygder där det ammades minst, t ex i Västerbotten...

#124  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 09:33:22

Som fattig student tjänade jag extra på att dricka bröstmjölk. Litervis. Nej, det handlade inte om en manlig variant av "Coeds need cash", utan om medicinsk forskning...

Bröstmjölken spetsades med radioaktiv zink. Efter en tid scannades jag i en sån där lång tub och radioaktiviteten uppmättes. Försöken upprepades sen med olika kersättningsmedel, komjölk och soya.

Bröstmjölken fick geigermätarna att klappra som kastanjetterna i en flamencoorjkester, medan övriga drycker gav mer matta applåder.

Slutsats: Bröstmjälken får tarmluddet att resa sig och högkant och absorbera även tillskottsprodukter. Bröstmjölk i kombination med vanlig mat ger alltså bättre upptagningsförmåga av mineraler , vitaminer och spårämnen I MATEN än vad som är fallet med ersättningsmedel som dryck.

Alltså: Amning och barnmat ger bättre näringsupptag än sempervälling och barnmat. Detta övertygade mig intellektuellt om amningens förträfflighet.

Rent kroppsligt blev jag också övertygad om bröstelixirets välgörande förmåga då jag mådde som en liten prins ett par dagar efter att jag hade slurpat i mig den där jolmiga sörjan, som visserligen smakade förvånansvärt tunt, och lite kvalmigt, som av spy eller uppstötningar, men som sagt gjorde mig lika gosigt mosig som barngurun Maharishi Mahesh Yogi brukar se ut på sina bilder, brett leende och farligt lönnfet. Jag blev aldrig ammad som barn - så min kropp fick sig väl en ren chock av att efter över 20 år äntligen få lite äkta vara.

Emotionellt blev jag dock inte lika övertygad, eftersom jag inte fick klämma på förpackningen.

#125  # 121 suresh
2006-11-08 09:38:33

Hmm..

Bränna?

#126  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-08 10:05:33

fosfopolid:

Som jag sa tidigare i tråden kan man inte "veta" i den här frågan eftersom det är svårt att mäta. Det jag tycker är helt enkelt en slutsats av vad jag tycker man kan ana av de "faktan" som faktiskt finns. Andra kan säkert dra andra slutsatser.

#127  Sv: Från diskussion: Amningshets Kaustic
2006-11-08 10:35:15

#120
Rätten finns fortfarande där, "önskvärt" är inte tvingande. Jag utgår dock från det som tidigare diskuterats i tråden, det vill säga att efter 1 månads amning är det inte dokumenterat att ammning gör någon skillnad för barnet. Så jag förstår inte invändningen. Man kan inte ge en individ fullständig frihet när den är skadlig för en annan part.

#123
haha, roligaste inlägget hitills!

#128  Sv: Från diskussion: Amningshets Kaustic
2006-11-08 10:38:36

#120
Jag vill också påpeka att de 3 punkter jag räknade upp är tänkta i samverkan med varandra. Punkt ett negerar din kritik, tycker du inte?

#129  Myelina #113 KjellAke
2006-11-08 11:09:18

#60
Manlig läkare [ryter]: Det är rätt åt dig när du får bröstcancer sen!

#69
Fast det var inget skämt, och jag blev så förvånad att jag bara var tyst.


Naturligtvis var det ett skämt, vad skulle det annars vara?

#130  # 129 suresh
2006-11-08 11:21:41Naturligtvis var det ett skämt, vad skulle det annars vara?Ett förtryck. Man får inte skoja med kvinnor, eftersom kvinnor är en underordnad grupp bir skämtet en del av en sexistisk maktstruktur.

Manliga läkare får man däremot skoja med, eftersom de är en överordnad grupp. Så därför kan vi väl dra slutsatsen att läkaren röt till så där barskt för att han inte hade fått komma till förra fredagen.

#131  Sv: Från diskussion: Amningshets Kaustic
2006-11-08 11:25:07

Jag måste säga att jag delar KjellÅkes konsternation över den frågan. Det verkar fullständigt orimligt att han på allvar menar att du förtjänar att få bröstcancer bara för att du inte har skaffat barn då du är 21 år gammal. Eftersom jag inte var där så tänker jag inte ifrågasätta ditt omdöme, men det är synd att du inte frågade honom vad han egentligen menade med ett så provocerande uttalande. (jag förstår att du inte gjorde det, det är inte lätt, sjukhusvärden är strängt hierarkisk enligt min uppfattning, från läkare och hela vägen ner till städare).

#132  Kaustic MollySanderson
2006-11-08 11:26:20

Jag får intrycket att du inte vet riktigt vad du pratar om. Själv blir jag allergisk när jag hör talas om att andra människor lägger sig i hur en kvinna "bör" eller "ska" amma sitt barn. Amning är inget man väljer med förnuftet som "uppfödningssätt" utan ett uttryck (bland flera) för kärlek. Om man ammar eller ej är lika privat som sex!
En fungerande amning kan vara oerhört fridfull och skön och tillfredsställande för båda parter. Hälsoskälen kommer i vardagen med en bebis långt i bakgrunden för de flesta. Har man en fungerande amnign så ammar man för att det är praktiskt och enkelt. Samtidigt kan en ofungerande amning kan vara ett rent helvete. Och en yrkesgrupp i vårdkedjan som ofta kan väldigt lite om hur amning fungerar är faktiskt läkarna.
För att skyla över sin egen okunskap är det ofta vårdpersonal och beslutsfattare som hävdar att "man ska inte ge mammor som inte ammar skuldkänslor".
Jag skulle vilja se den dokumentation som säger att efter en månad gör det ingen skillnad om man ammar eller ej! För jag har massor av dokumentation som visar på fördelar med fyra eller sex månaders helamning - även i i-världen. Men valet om amning eller ej är ändå alltid upp till den enskilda mamman.

#133  124 suresh LillAnders
2006-11-08 11:28:02

Jag förstår inte riktigt sambandet mellan orkestern i geigermätaren och slutsatsen att det skulle visa på ett bättre näringsupptag. Please explain.

#134  Suresh MollySanderson
2006-11-08 11:34:59

Boktips: Läs Fresh Milk av Fiona Giles. En helt sanslös bok om amning som inte liknar något annat. Den är rå och vågad och spänner över hela spektret från nyföddhetsgullighet och amningshelvete till "laktationspornografi", ammande män och män som blir ammade som en del av sexlivet, trillingamning, adoptivbarnsamning... kort sagt allt man kan tänka sig och en hel del till.

#135  # 133 suresh
2006-11-08 11:44:06

Om du spetsar bröstmjölk med radioaktivt zink suger kroppen till sig mer zink än om du spetsar ersättningsmedel med samma mängd.

Dvs du blir mer radioaktiv av spetsad bröstmjölk och det kan mätas upp.

Det låter ju inte så bra, men det är det. För om kroppen tar upp mer radioaktivt zink av bröstmjölk, tar den även upp högre grad icke radioaktiva mineraler och spårämnen. Och det är ju normalt sådana vi matar våra barn med.

Bröstmjölk fungerar alltså som en katalysator för näringsupptagningen. Effekten är fullt mätbar för vuxna, men borde vara ännu starkare för spädbarn (Jag antar dock att man av etiska skäl inte vill göra dem radioaktiva i forskningssyfte)

Barn som ammas tillgodogör sig alltså barnmaten bättre än barn som inte ammas.

#136  Molly Kaustic
2006-11-08 11:48:10

Jag tycker att man ska vara väldigt försiktigt med utryck som "du vet inte vad du pratar om" om du faktiskt är intresserad av en diskussion. Det är jämförligt med att låta händerna tala när argumenten tryter. Begklagligt och onödigt.

Jag tycker att du anlägger ett för stort ego-perspektiv på ammning, jag anser att det är viktigt att inte glömma bort att det finns en annan individ än mamman inblandad, nämligen barnet i sig. Mamman kan inte göra precis vad hon vill utan måste ta hänsyn till att barnet inte drabbas av det. Har vi etablerat de som en gemensam grund så kan vi diskutera utifrån det. Det tror jag är självklart för oss bägge.

Principen för min punkt två var:
att om (X-tids) ammning är dokumenterat för att främja barnets hälsa, är det önskvärt att en mamma ammar (x-tid). Jag förstår inte varför det skulle vara särskilt kontroversiellt?

Tiden 1 månad tog jag från inlägg #92 i tråden, jag reviderar gärna det för en mer belagd tid, men principen står fast.

På vilket sett tycker du att man skyler över sin okunskap genom att säga att mammor som inte ammar inte skall känna skuld? Jag utgår från att du håller med om att mammor som inte ammar inte skall känna skuld.

Citat:
"Men valet om amning eller ej är ändå alltid upp till den enskilda mamman."
Det är precis vad jag har sagt, med den restriktionen att det valet inte bör vara skadligt för barnet. Självklart kan man inte tvinga någon att amma mot sin vilja, och jag är tveksam till att man skulle göra det till en juridisk fråga, men jag skulle anse det vara djupt oetiskt om det är dokumenterat att barnet blir lidande och mamman ändå vägrar med hänvisning till orimliga skäl. Såsom bekvämlighet. Därav dessa "bör" och "ska" som du är allergisk mot.

Detta är pincipfrågan.

Sedan hur det ligger till med vårdpersonals kunskaper kan jag inte uttala mig om, jag har inte läst några undersökningar i ämnet, och jag förutsätter att det finns både riktigt duktiga och riktigt urusla personer i den kategorin som i allt annat.

"Håll debatten fri från personattacker."

#137  suresh UppåtEmma
2006-11-08 12:33:34

#124: ASG!!! :D


Bränna bränns... men Överkalix kan en ju fan inte komma ifrån! *huvva*

#138  Sv: KjellAke + Suresh + Kaustik Myelina
2006-11-08 12:39:21

Det var definitivt inte ett skämt. Jag är inte så socialt handikappad att jag inte skulle ha fattat det om det hade vorit så. Efter replikväxlingen fortsatte han och sjuksköterska att prata om hur förskräckligt det var att dagens unga kvinnor valde att skaffa barn senare, och att det kunde straffa sig.

#139  # 138 suresh
2006-11-08 12:46:22

Hur många år sedan var det?

#140  # 137 suresh
2006-11-08 12:48:50

Hoppsan då!

På AFShöll jag på att jaga Våfflan/Cipramil runt hela norrland för att försöka lista ut vilken stad hon kom ifrån.

Jag kan bara säga det att ju närmare lule älvdal jag siktar, desto mer närgånget blir det.

#141  #138 Kaustic
2006-11-08 12:53:54

Jag står fast vid min åsikt att det låter orimligt att han önskade att du skulle få bröstcancer. Det må vara hur det är med det iofs, men jag kommer inte acceptera det som en representativ åsikt för "naturlighetsivrarna". Vilket kanske inte heller var vad du avsåg att lägga fram.

Det finns nötter överallt. Vi kan inte låta dem definiera vår verklighet.

#142  suresh LillAnders
2006-11-08 13:02:10

Jag var nog lite oklar. Jag tror att jag förstod att din kropp absorberade mer zink om du drack bröstmjölk än om du drack de andra vätskorna. Jag undrar mest över slutsatsen att det skulle vara för att tarmluddet reste sig. Det finns väl flera tänkbara mekanismer? I flera livsmedel finns inhibitorer för zink, medan det verkar som det i just mjölk finns ämnen som ökar zinkupptaget.

#143  Sv: suresh Myelina
2006-11-08 13:06:54

Fem år sedan. Hurså?

#144  Sv: Kaustic Myelina
2006-11-08 13:11:45

Jag vet ju inte vad han menade, men det var definitivt allvarligt menat. Tror inte att han önskade mig bröstcancer, utan bara menade att om jag fick cancer så fick jag skylla mig själv. Jag har aldrig påstått att denna episod skulle vara representativ för flertalet människor, tvärtom var den ju så ovanlig/otrevlig att jag kommer ihåg den så här flera år senare.

#145  Sv: Från diskussion: Amningshets MollySanderson
2006-11-08 13:34:27

Förlåt att jag uttryckte mig taskigt.
Det är ju det som är det så fruktansvärt svåra i amningsdebatten. Att bröstmöjlk faktiskt är "bättre" rent objektivt. Men den är inte "bättre" om mamman ammar mot sin vilja. Det var bara så jag menade.

Sen är det så för barnet att det är faktiskt bättre ju längre tid det ammas. Förr trodde man att mjölken förlorade allt sitt näringsvärde som genom ett trollslag när barnet var sex månader, men det vet man nu är fel. Det finns ingen "absolut gräns", tre veckors (fungerande) amning är bättre än ingen amning, tre månader är ännu bättre för barnet och tre år är ännu bättre igen. Men! Man kan aldrig kräva att en mamma ska amma sitt barn. Man kan aldrig tvinga in en person i en fysisk relation.

Om man säger "man ska inte skuldbelägga ammande mammor" och sen inte gör någonting åt att hon faktiskt ger upp sin amning och p g a det känner skuld, t ex inte har förmågan att rätta till när barnet ett dåligt tag om bröstet vilket kan leda till sår och/eller minskande mjölktillgång, utan mamman fortsätter att amma under smärtor, såren växer blir infekterade och det slutar i katastrof ... Eller inte tar odling för svamp eller bakterier trots att mamman har alla symtom på att hon har en infektion. Om man inte (på en organisatorisk nivå) ser till att skaffa sig den kunskap som finns för att stävja dessa problem, då skyler man över sitt egna dåliga samvete med den slitna frasen om den ammande mammans skuld. Det hjälper inte mamman och barnet vilket vederhäftig hjälp (eller åtminstone bekräftelse och stöd i situationen) skulle ha gjort.

#146  Kaustic MarianneK
2006-11-08 13:53:10

En månad tog jag bara ur luften för att använda för att diskutera principen, men det spelar ju ingen större roll.

#147  Sv: Från diskussion: Amningshets DavidM
2006-11-08 13:57:24

Nu kanske jag byter ämne....men är det inte så att allt som påstås vara bra med att pappan är hemma med barnet tidigt inte är mera belagt än vad det är belagt att det är OK att inte amma? Så skulle iallafall jag tolka faktaläget. Och då kan man fråga sig. Varför skulle det då vara OK för en tjej att inte amma medan att det för en man inte är OK att strunta i att ta föräldraledigt?

#148  MollySanderson MarianneK
2006-11-08 14:01:13

Men på flera ställen i den här tråden framkommer det ju att det finns forskning som tyder på att det inte är så att amning rent objektivt är bättre för andra än nyfödda och prematura barn?

Jag är (vilket bör ha framgått) duktigt oinsatt i själva ämnet. Men finns det forskning som tyder på att amning inte är så viktigt, vilket flera här skriver, menar jag att det är viktigt att den förs fram.

Det lilla jag vet om amningshjälpen har tyvärr lett mig till slutsatsen att de inte är så öppna för tanken att amning kanske inte är bättre än ersättning i ett land där vattnet är rent och där alla har möjlighet att koka nappflskor och liknande.

Att det å andra sidan är ett sabla meck att koka nappflaskor (vilket man bör göra om barnet är under tre månader eller liknande, om jag inte minns fel) är en helt annan fråga än den medicinska nyttan för barnet, och bör behandlas som en sån.

Precis som alkoholfrågan. Ska du supa dig asfull ska barnen ha barnvakt, men andra skäl att låta bli finns inte (återigen enligt det lilla jag läst i ämnet), även om du ammar.

#149  suresh UppåtEmma
2006-11-08 14:09:01

#140: give it your best shot! kan ju säga att du vart riktigt nära redan... :)

#150  MollySanderson UppåtEmma
2006-11-08 14:11:27

"tre år är ännu bättre igen"

nja, nya rön har ju visat samband mellan fetma och lång amning så det vete-katten...

jag resonerar såhär vetenskapligt: människobarn utvecklar tänder vid en viss ålder av en anledning. att de ska användas till föda (och iom att vi inte är kannibaler är bröstvårta inte föda...) :-)

#151  Sv: Från diskussion: Amningshets MollySanderson
2006-11-08 14:36:48

"Rönen" om fri amning och fetma är en omdiskuterad sockerhatande professors ogrundade tyckanden. Amning har en positiv effekt för senare övervikt, oavsett livsstil. Kanske beror det på att ammade barn mycket lättare reglerar hunger och mättnad själva.

Ska vi snacka biologi så kommer tänderna när det är dax att börja med fast föda. Men det ingår i mänskligt beteende att amma delvis under lång tid därefter. (Andra däggdjur som katter föds ju med tänder.)
Men man kan som bekant strunta i biologin vad gäller amning som på alla andra områden.

Det har börjat spridas uppgifter i media om att bröstmjölkens förträfflighet skulle vara en myt. Men det är tyvärr det som är myten. Rent objektivt är det stora skillnader på human mjölk till bebisar och småbarn och ett industriframställt halvfabrikat baserat på en annan djurarts mjölk som bla innehåller palmolja, transfettsyror och ämnen som inte är undersökta och befunnits säkra i kontrollerade studier utan bara är med i ersättningen för att de hittats i bröstmjölk. Jag kan ibland önska att skillnaden inte var så stor, men det är den. Kolla länken under #122 om du vill veta mer. Men det är väl som med växthuseffekten, man har alltid en klick som hävdar att alla andra har fel...

#152  # 148 MarianneK suresh
2006-11-08 14:39:33

Har du läst mina inlägg?

Det verkar som om feminister förhåller sig till utebliven eler kortvarig amning som anti-feminister förhåller sig till prostitution. Näe! Finns inga skadeverkningar. Vaddå! Bevisa! Har vi inte valfrihet eller?

#153  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 14:41:43

Apropå katter är det riktigt rörande att se min sex-tåiga Moses rulla runt och slåss med sin mamma, sen ta en amningspaus och så fortsätta och slåss igen.

#154  # 149 suresh
2006-11-08 14:48:47

OK - Morjärv då.

Sen törs jag int gissa mer med risk för att spamma tråden.

I vart fall kan jag väl få återkoppla till amningstemat med en liten historia från den norrbottninska mödrahälsopvården. När den unga förstföderskan runt förra sekelskiftet låg och skrek "Jö doj, jö doj å herre Jesus, jö tråo jö doj, he jer så ont" timme efter timme lär den barska barnmorskan Esp från Vittjärv i ett irriterat försök att lugna ha snäst tillbaka:

- Nå, ånt doj do så laanj do kund raal si söcken!

Så gick det till i Norrbotten...

#155  Sv: Från diskussion: Amningshets Fosfolipid
2006-11-08 15:13:09

Körde ett sök i PubMed på "breastmilk" kombinerat med "nutrition". Ett par observationer, grundade på de hundra (ca. 2002 - nuvarande) senaste publikationerna:

* Ett antal artiklar stöder uppfattningen att amning under alla omständigheter är bra. Samtliga dessa artiklar var publicerade i Breastfeed Review, som ges ut av http://www.breastfeeding.com/helpme/helpme_as… Några liknande publikationer som inte är kopplad till en lobbygrupp finns inte.

* Ett antal av artiklarna täckte fördelarna med bröstmjölk (som bör skiljas från amning, även om det inte gjorts i denna tråd) till prematura barn och barn med mycket låg födslovikt. Dessa hade betydligt större spridning i olika tidskrifter och mindre tvivelaktig peer review än ovanstående.

* Majoriteten av publikationerna berörde risker med överföring av toxiner, virus, läkemedel och dylikt vid amning. Slutsatserna i denna grupp vägde åt båda hållen. T.ex. verkar ACE-hämmare okej http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi… , medan HIV verkar vara värre http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi…*

Det finns även zinkexperiment liknande det Suresh nämnde i #124: http://www.jpgn.org/pt/re/jpgn/pdfhandler.000… En skillnad är att detta är gjort på faktiska bäbisar istället för på studenter, samt förstås att slutsatsen är att det inte finns någon signifikant skillnad mellan bröstmjölk och annan mat.

#156  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 15:24:15

Då kanske det bara var min kropp som var särskilt mottaglig för bröstmjölk.

Vilket får mig att tänka på min kompis Stigs självberöm:

Jag har fått en sån här fantastisk kropp: Den behöver inget arbete - den behöver bara mat.

#157  Sv: Från diskussion: Amningshets UppåtEmma
2006-11-08 15:24:34

Det är väl som med allt annat - åsikterna går isär både mkt, lite och lite för mkt för att en ska få rätsida på det...

Jag kommer att följa min egen devis - funkar det och känns bra så är det bra, funkar det inte och känns förjävligt så är det inte bra (+ att ersättning kommer det att bli till ungen ändå samtidigt för att vi, bägge föräldrarna, ska dela lika på tiden direkt från början). Sen kan extremer på bägge håll säga vad de vill - och får jag en barnmorska som tjatar så ber jag att få tala med hens chef och byter (för det har jag rätt till vad jag vet).

#158  suresh UppåtEmma
2006-11-08 15:25:08

du är i rätt kommun :)

#159  # 157 suresh
2006-11-08 15:34:16

UE: Där börjar du närma dig min inställning vad gäller föräldrpenningen. Var och en måste själv få känna in vad som fungerar best. Och olika väger måste prövas - fäörst då kan man mötas och diskutera olika erfarenheter.

Att kvinnor undervärderas på arbetsmarknaden är sorgligt, men det måste lösas arbetsmarknadspolitiskt , inte samhällspolitiskt.

PS: Är du fortfarande Kalixbo?

#160  errata suresh
2006-11-08 15:40:56

...inte familjepolitiskt , menar jag

#161  UppåtEmma: Kaustic
2006-11-08 15:41:03

Precis rätt inställning! Kudos till dig. Och svårare än så behöver det nog inte vara oftast i livet :)

Min devis i allt är: Känns det rätt, så är det rätt. Sedan får moralisterna säga vad de vill.

(en annan devis jag har är: Ser det ut som kattmat, luktar det som kattmat, smakar det som kattmat så ÄR det kattmat, oavsett om det står bogskinka på burken.)

#162  suresh UppåtEmma
2006-11-08 15:43:28

nja, jag ser ju inte bara problemet med att kvinnor-arbete utan en stor del är män-sekundär förälder och kvinnor-primär förälder. Den bilden ändrar vi inte om vi inte börjar närma oss varandra i vilken tid vi lägger på att ta hand om barn.

Jag tror nämligen inte att det är medfött förmågan att ta hand om ett barn, eller jo - den är medfödd hos de allra flesta männsikor _oavsett kön_. Som med allt annat handlar det om vana och övning, övning, övning. Flickor uppmuntras ju att träna i icke-skarpt läge när de är unga (leka med dockor osv). En träning som de definitivt har med sig när det väl ska till och som gör att de ligger före männen... generellt. Därför behövs en utjämning i tid som tas ut. Plus att jag tror många män skulle må bättre och bli lyckligare om de fick den "pausen" från det värdsliga livet... jag tror inte du kan jämföra upplevelsen med något annat nämligen.

apropå Kalix: nä gu bevars, aldrig mer bofast norr om Gbg! hälsa på räcker... :)

#163  Sv: Från diskussion: Amningshets Fosfolipid
2006-11-08 15:49:02

I Kalix dricker man visst för lite mjölk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi…

Amma norrbottningar, någon?

#164  # 162 suresh
2006-11-08 16:04:09

Jag har tagit hand om ganska mycket barn, UEmma. Och jag tror inte att du har rätt, rent generellt. Visst kan män vårda barn, men det är ändå en skillnad i hur män och kvinnor tar sig an barnskötseln. För mig var det ett projekt som skulle klaras av så att man fick lite tid över för annat, för henne ett intresse som aldrig upphörde. Morgon, middag kväll, barn, barn, barn.

Nu kan du ju svara - så där är det inte för alla. NEj men tro då inte heller att unisexidealet fungerar för alla. Tro inte att ALLA män och ALLA kvinnor är lika lämpade att vårda barn eller vill ha det som målsättning. Att det enda som behövs är en gigantisk omstöpning av samhället så kommer hux flux alla människor att börja fungera likadant. Det är som att tro att alla folk på jorden med tiden kommer att bli svenska, bara vi bygger tillräckligt många IKEA-varuhus jorden över.

En sann individualism, en sann befrielse av Männsikan måste innebära att det även i fortsättningen FÅR finnas kvinnor som säger "barnuppfostran är det bästa jag vet" och män som säger "blöjbyten, det hoppar jag helst över, även om jag vet hur man gör".

PS. Herrljunga ligger lite norr om GÖteborg. Det är inte så pjåkigt det heller...

#165  suresh UppåtEmma
2006-11-08 16:16:35

min inställning som jag gärna vill att fler tar efter är att barn skaffar en just för att det är ett intresse, för att en vill spendera tid med det osv. Inte som väldigt många idag gör IMO för att det bara "ska vara så" - svensson-modellen på livet. Jag tror nämligen att där är ett av grundproblemen till varför barn far illa, förhållanden spricker när paret skaffar barn mm mm är att det inte är genomtänkt, i själen önskat utan samhällets normer gör många till _egentligen_ oönskade föräldrar.

Jag vet själv hur mkt kritik/kommentarer av negativt slag osv jag fick när jag sa att jag inte vill ha barn och troligtvis aldrig vill det. Det är fult att säga så, för "såklart ska du ha barn"...
Nu ändrade jag mig faktiskt, men med fördelen att det här barnet är planerat, önskat, efterlängtat _för sin egen skull_ och inte för att uppfylla bilden av mig själv som... duktig medborgare. Mitt barn blir inget skrytbygge.

Som jag sagt innan (kanske i den andra tråden om föräldrajour) - det enda ett litet barn egentligen behöver är tid, omsorg, kontakt, sällskap. Vill en inte/kan du inte ge det så förstår jag inte varför en ens överväger att skaffa barn... Jag kommer aldrig att tycka att det är okej för en förälder att säga "blöjbyten hoppar jag helst över"... En behöver inte älska blöjbyten, men en ska gladeligen serva sitt barn med den omsorgen.

#166  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 16:26:02

Tror du inte att man gladeligen kan serva sina barn med den omsorgen, ääven om det helst är något man hoppar över? Eller lika gärna kan vara utan?

PS. Jag har bytt så många blöjor att jag kan förhålla mig ganska ledigt till det ämnet. Jag insisterade tom på tygblöjor av miljöskäl, vilket gjorde att det kom på min lott att skölja, tvätta, vika, byta...

#167  suresh #152 MarianneK
2006-11-08 20:41:42

Jodå, jag har läst det mesta du har skrivit, och inte hittat något i dem som på något sätt skulle visa att jag har fel.

Har du läst Fosfolipids #155? Där har du något att lära.

#168  # 167 suresh
2006-11-08 21:00:36

Det här är vad jag rekommenderar:

http://home.mweb.co.za/to/torngren/patparent.htmIn a paper read at an international conference on Kangaroo Mother Care in 1998, a Cape Town doctor, Dr Nils Bergman , cites the research of Lozoff et al (1977) who studied the way hunter-gatherer peoples raise their children. He says, “Common to all groups is the fact that newborns are carried constantly. They sleep with their mothers, there is immediate response to crying, feeding takes place every one to two hours, and breastfeeding continues for at least two years”. He goes on to urge parents to give this kind of nurturing to their children if the human race is to survive.


#169  Sv: Från diskussion: Amningshets kezo
2006-11-08 21:07:40

Håller med UE. Om barnet är både planerat och önskat, kan jag för mitt liv inte förstå hur man kan försöka undandra sig dess plikter och skötsel med argument som: "jag tycker inte om det, det får min partner göra". (Sedan behöver man inte *älska*
att byta blöjor, det är inte så jag menar...)

#170  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-08 21:12:54

Jag kan förstå att man gör en medveten arbetsfördelning. Det är trots det som är grunden för den moderna marknadsliberalismen.

#171  Sv: Fosfolipid #155 Myelina
2006-11-08 21:13:20

Applåder! Ambitiöst att kolla 100 pek.

#172  Sv: suresh Myelina
2006-11-08 21:16:55

Ja, det är säkert jättemysigt på alla sätt, men inte särskilt applicerbart på vårt samhälle. Ett gäng nya föräldrar kör iofs någon variant som måste vara inspirerad av detta (attachment parenting). Ni har säkert sett dem gå omkring med sina bebisar i bärsjalar.

#173  Sv: suresh igen Myelina
2006-11-08 21:19:28

Sen är det _definitivt_ bara nys att ungar får djupa trauman av att ligga i barnvagn eller flaskmatas.

#174  #171 Fosfolipid
2006-11-08 21:57:00

Dagens lärdom: Korta abstract istheshit.

Vaktade en ugn hela eftermiddagen. Jag hade tid. Fast i ärlighetens namn är jag lite överaskad över vilka ämnen man testat om de kan överföras via amning. Antidepressiva är ju rimligt, med tanke på hur många mödrar som går på dem. ACE-hämmare vet jag inte värför man ger en relativt ung kvinna, men låt gå. Varför man bryr sig om HDL-koncentrationen i mjölk begriper jag dock inte. Alla teorier är välkomna.

Jag har dock fått en ny favvo-tidskrift. Tropical Pedriatrics. Lite Ripleys Believe It Or Not, lite Tarzan, lite En Sällsam Historia. Hur kul som helst.

#175  # 173 suresh
2006-11-08 22:21:40

Hur_vet_du_det ?

#176  suresh UppåtEmma
2006-11-09 11:09:05

en intressant kommentar jag fick när jag berättade att vi kommer att dela föräldraledigheten 50/50 från början, dvs halva veckorna var : "mmm, men du kommer nog att bli så kär i ditt barn så du kan nog inte lämna det. Jag vet inte _hur_ karlarna klarar det..."

0_o

#177  # 176 suresh
2006-11-09 11:18:42

When the peasants accused Hakuin for having made the fish mongers daughter pregnant and handed over the newborn infant to him, Hakuin said - Is that so?

When Hakuin walked around begging for milk to feed the child and were met by the villagers scorning insults he answered: Is that so?

When the girl confessed that he had accused Hakuin unrightly to protect her lover, the villagers streamed to Hakuins little hut to beg for forgiveness. Yielding the child, Hakuin answered "Is that so" and handed it over to it´s rightful parents.

#178  suresh Gullegubben
2006-11-09 11:31:58

Haha, det är sånt jag brukar få tårar i ögonen av att läsa, för att anknyta till gråt-tråden.

#179  suresh UppåtEmma
2006-11-09 13:27:06

betyder Hakuin "likgiltig" på svenska? ;)

#180  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-09 13:49:09

Den likgiltige hade lämnat barnet att dö vid vägkanten...

#181  # 176 MollySanderson
2006-11-09 14:54:14

Väldigt många våndas över att gå ifrån sitt lilla barn, trots alla goda föresatser. Väldigt många överrumplas av hur starka känslorna är för barnet och hur intensivt man vill vara nära det. "Många" i dessa fall är kvinnor eftersom jag bara har hört kvinnor resonera om detta. Jag vet inte vad män i allmänhet tycker i saken och vad deras åsikter i så fall beror på (arv? miljö? i vilka proportioner?) men mitt drömscenario är att bägge föräldrarna fick vara föräldralediga tillsammans åtminstone de två första månaderna så att inte den enes närvaro hos barnet betydde den andres frånvaro.

#182  MollySanderson UppåtEmma
2006-11-09 15:30:39

vi tänker vara tillsammans allihopa första månaden och komplettera pappadagarna (de 10 som endast pappan får extra för att närvara vid förlossning + efter) med semester. :) Så det går ju att ordna i alla fall delvis... visst vore det himmelskt att få vara tillsammans två månader. Och det skulle ju funka om en sparar semester, eller pengar och tar tjänstledigt (med en välvillig arbetsgivare då).

Jag tror många män definitivt också blir kära i sina barn och känner att det är svårt att lämna dem - men samhällets normer "tvingar" iväg dem. För det är väldigt ovanligt att pappan är hemma första tiden efter födelsen så det finns inget att relatera till.

#183  suresh UppåtEmma
2006-11-09 15:34:07

nä, det är den känslolöse.

Hakuin, eller "Flyta-med-strömmen-Jeppe", verkade ju inte bry sig nämnvärt om nåt så länge någon annan tog besluten åt honom. Vad skönt att ha det så... och bara svara Jasså? Jasså? på allt...

#184  UppåtEmma KjellAke
2006-11-09 19:54:34

"Och det skulle ju funka om en sparar semester, eller pengar och tar tjänstledigt (med en välvillig arbetsgivare då)."

Menar du "om en _av er_(det kvittar vem) sparar semester" eller "om en (i förhållandet, till skillnad mot båda) sparar semester eller menar du "om man sparar semester"?

(Hur kan man våldföra sig på ett utmärkt och komplett språk så utan betänkligheter? Huuuhhuo....)

#185  Sv: Från diskussion: Amningshets MarianneK
2006-11-09 20:08:06

Min syster och hennes kille delar på veckan. Nu i höst jobbar hon tre dagar och han två. Det tror jag är en bra lösning av många skäl, men det är ju bara på vissa jobb det funkar att en gör så.

(Uttrycket "komplett språk" visar i sin absurditet på hur lite den som använder det vet om språkutveckling, f.ö.)

#186  # 186 UppåtEmma suresh
2006-11-09 21:50:45

Nu är inte det här en sida för zen-buddhistisk analys.

Jag vill dock meddela att det är en mycket befriande upplevelse att för första gången i sitt liv tar av sig sina kristusglasögon.

Här kommer en länk till den ursprungliga koanen om hakuin, vilken jag förkortade och för formens skull förändrade genom att förvandla de två "Is that so"na till tre.

http://deoxy.org/koan/3

#187  Sv: Från diskussion: Amningshets NoManIsAnIsland
2006-11-09 21:57:07

Jag föredrar originalet :-)

#188  Sv KjellAke NoManIsAnIsland
2006-11-09 21:58:04

Eller som min mongoliska guru brukar säga: antinge så kan man inte förstå, eller så vill man inte.

#189  Sv: Från diskussion: små flaskvägrare Sinderella
2006-11-09 23:53:21

Det pratas mycket om alla problem som kan uppstå i samband med amning, men man hör nästan aldrig någon nämna att det finns barn som totalvägrar dricka ur nappflaska.
Mitt barn vägrade dricka NÅGON DRYCK ALLS ur flaska ända upp till 10 månaders ålder.
Därför kan man inte ta för givet innan barnet är fött att det ska flaskuppfödas, lika lite som man kan ta för givet att det ska helammas.
Dock finns det en räddning:Apotekets drickskål för 30 kronor accepterar i stort sett alla barn (säger barnmorskor, apotekspersonal och läkare) och i vårat fall stämde det, den utpumpade mjölken som ratats i nappflaska rann glupskt ner i halsen när den serverades i drickskålen.
Det tar längre tid och är kladdigare att mata med drickskålen än med nappflaska, men vill man absolut vara hemma halva veckan var från början är det nog värt det.
(Att mata med sked kan också funka för barn som vägrar ta flaska, men det tar ännu längre tid.)

#190  Sv: Från diskussion: Amningshets suresh
2006-11-10 06:25:03

Ett mycket klokt barn som vägrar att ta till flaskan. Hoppas hen fortsätter med det.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?