feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Vad snackar vi om egentligen?


Gå till senaste inlägget#1  Vad snackar vi om egentligen? Michael Lundahl
2003-12-05 15:11:05

En allmän reflektion om de diskussioner som förs... det gäller att försöka lista ut vad som egentligen avhandlas.

Exempel: Definera ordet "feminism".

Kollar vi min favorit-ordlista Merriam-Webster (http://www.m-w.com) får vi följande definition:

1 : the theory of the political, economic, and social equality of the sexes
2 : organized activity on behalf of women's rights and interests

Kollar vi däremot Inger Segelströms senaste artikel på Sourze:

"Feminism är en åskådning som innebär att man erkänner kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv och i samhället."


Exempel 2: Definera "Pornografi".

Ordboken M-W igen:

1 : the depiction of erotic behavior (as in pictures or writing) intended to cause sexual excitement
2 : material (as books or a photograph) that depicts erotic behavior and is intended to cause sexual excitement
3 : the depiction of acts in a sensational manner so as to arouse a quick intense emotional reaction


Medan om vi frågar motståndare till sexindustrin så blir svaret i stilen: "Kvinnoförnedring".


Och detta ställer till ett enormt problem i diskussionerna därför det är inte sällan i dessa debatter som människor med olika ståndpunkt också använder helt olika definitioner av orden. Ännu rörigare blir det när människor blandar ihop det som beskrivs av de olika definitionerna. Man glömmer bort att om definitionen av ordet ändras så ändrar man också på den mängd som beskrivs av ordet.

Ett prima exempel på detta är återigen porr. Enlglit ordboksdefinitionen så är alla beskrivningar av sex - som har till syfte att orsaka sexuell upphetsning - att betraktas som porr. Så om exempelvis en tidning har dessa egenskaper då är den att betraktas som en porrtidning.

Men om då en porrmotståndare dyker upp så säger denne "Denna tidning är kvinnoförtryckande". "Varför?" "För den är en porrtidning och porr är kvinnoförtryck".

Begreppen blandas ihop och det blir pannkaka av hela diskussionen eftersom de två menar helt olika saker med order "porr".

---

Min definition är inte samma som din definition. Och att tro att alla menar samma sak som just en själv, det är minst sagt lite naivt.

Detta bör vi tänka på i dessa diskussioner. Var *tydliga* med att berätta vad ni menar.

#2  bra synpunkt gustaf
2003-12-05 15:53:43

Nu funderar man ju bara...
finns 'patriarkal maktstruktur' med i Merriam-Webster?

:-)

#3  Sort of... Michael Lundahl
2003-12-05 16:18:11

One entry found for patriarchy.

Main Entry: pa·tri·ar·chy
Pronunciation: -"är-kE
Function: noun
Inflected Form(s): plural -chies
Date: 1632
1 : social organization marked by the supremacy of the father in the clan or family, the legal dependence of wives and children, and the reckoning of descent and inheritance in the male line; broadly : control by men of a disproportionately large share of power
2 : a society or institution organized according to the principles or practices of patriarchy

#4  En definition fattas. Erika
2003-12-05 16:53:34

Vad är makt?

När man räknar ekvationen om patriarkat verkar nämligen den enda makten vara den över samhället i stort (tex räknar man styrelseposter och politiker). De viktigare sorters makterna (åtminstone i mina ögon), makten över sitt eget liv och makten över familjen, verkar inte betyda någonting. Är det en slump att man inte bryr sig om det eller är det kall beräkning i stil med "Men den makten har ju vi kvinnor redan, det är inte intressant"?

#5  Håller med David M
2003-12-05 22:15:01

Håller med samtliga.
Definitioner av ord är helt olika för olika personer.

Därför vill jag ogärna använda mig av feministiska ordval som t ex könsroll o så.

#6  Patriarkat/Matriarkat Anna
2003-12-07 01:55:00

Sökte av nyfikenhet på susning.nu för att se vad de hade för definition på patriarkat och matriarkat:

Patriarkat:
"1. Ortodoxa kyrkans indelning
Inom den ortodoxa kyrkan är ett patriarkat ett område (oftast en nationalkyrka) som leds av en patriark.
(...)
2. Manssamhälle
Ett patriarkat är ett samhällsordning eller en familj där makten innehas av de äldre männen. Enligt feminismen är de flesta samhällen patriarkat, manssamhällen, där många maktpositioner (underförstått eller uttryckligen) är förbehållna män.
Jämför: Matriarkat. "

Matriarkat:
"Matriarkat kallas det samhälle där kvinnan är den som är överordnad mannen och har mer makt och inflytande, till skillnad från ett samhälle som dagens som av många ofta kallas för ett patriarkat.
I ett matriarkatiskt samhälle räknade man släktledet på modersidan, och dotter ärver mor.

Man tror att matriarkat rådde i Norden tills dess att goterna, och med dem vanergudarna?, kom invandrande. Efter goternas invandring levde patriarkat och matriarkat sida vid sida. De matriarkatiska områdena blev dock färre och färre med tiden. Längst levde de kvar i Värend, Småland och norr om Mälaren, dvs dagens Uppland.

Det anses också troligt att matriarkat rådde i större delarna av Mesopotamien innan de stora monoteistiska religionerna uppstod."

#7  Så.. JoeHill
2003-12-07 13:43:36

..varför försvann Matriarkaten då?

#8  Anna Anna
2003-12-09 17:32:32

ptja.. för att det bildades religioner som byggde på patriarkat antagligen. Någon sade sig ha kontakt med en allsmäktig Gud från ovan som dikterade patriarkala värderingar och regler?

Nä, allvarligt.. Enligt vad jag läst bl.a av Göran Burenhult så upstod dessa patriarkala strukturer när människan började bli bofast och skaffade ägodelar. Kvinnan blev mannens ägodel i princip. Och det är ur dessa patriarkala strukturer som de monoteisktiska religionerna upkkom ur, och de färgades av den tidens patriarkala värderingar.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?