feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet?


Gå till senaste inlägget#1  Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? CarlH
2006-04-01 01:34:36

Jag har jämfört rubriken Rekrytering under Jämställdhetslagen och Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Jag känner inte till något prejudicerande fall.

Vad jag funnit är att lagtexterna beskriver det som viktigare att integrera könen på samtliga arbetspostioner, än att integrera människor med olika etnicitet eller trosuppfattning.

Nu undrar jag om ni anser detta vara en sund prioritering och vilka tankar ni har kring ämnet?

Om en arbetplats t ex har övervikt av vita svenska män anställda, några vita kvinnor och inga av annan etnicictet, då skall de vita kvinnorna prioriteras över att anställa svarta män med snäppet bättre kompetens. Arbetsgivaren skall nämligen tillhandahålla utbildning för den vita kvinnan för att täcka glappet.

#2  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 08:33:00

Står det uttryckligen i lagtexten att det ska vara just en "vit" kvinna eller är det underförstått av hur en tolkar lagtexten?

#3  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? CarlH
2006-04-01 11:38:11

I det senare stycket menar jag med "t ex" att jag själv målar upp ett scenario, i vilket kvinnorna är vita svenskar, på vilket jag tillämpar min tolkning av lagtexterna, inte att jag citerar delar av dem.

Lagtexterna finns på nätet här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19990130.HTM#P6

och här http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910433.HTM#p6

Som synes "saknas" det vissa regleringar vad gäller att verka för integration av människor med annan etnicitet eller religion, om man jämför med de tämligen våldsamma föreskrifterna som skall åtgärda olika fördelning mellan könen.

#4  Bara en tanke kezo
2006-04-01 11:56:13

Det finns mängder av etniciteter i världen och i viss mån även mängder av hudfärger. Det finns även funktionshindrade, olika klasser mfl. Kontenta: väldigt många grupper är underrepresenterade på olika poster i samhället.

Men det finns (enligt de flesta vedertagna definitioner) bara två kön - därför är denna obalans "lättast" att åtgärda. Feminismen jobbar också i huvudsak med denna fråga, att räta till genusobalansen i samhället. Men räcker detta för att komma till rätta med alla orättvisor och all diskriminering? Nej. Självklart inte.
Och självklart måste därför lagar, förordningar och mål även ta hänsyn till andra viktiga faktorer som etnicitet, klass etc.

#5  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 12:36:53

Så vad du säger är att jämställdhetslagen är diskriminerande mot män från andra etniska grupper än det normativa för Sverige, eller gäller detta också mot kvinnor från andra etniska grupper än Svenska?

Du säger att det saknar "vissa regleringar vad gäller att verka för integration av människor med annan etnicitet eller religion,"
Sant att dessa regleringar "saknas", men märk också att det saknas regleringar om sexuell läggning och sexualitet och med din tolkning, och scenario, samt med mina tillägg, skulle jämställdhetslagen endast gynna "vita" heterosexuella kvinnor.

Men jag säger att det ena behöver inte utesluta det andra, jämställdhetslagen "siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.", citat från §1, utelämnandet av etnicitet, sexuell läggning och sexualitet utesluter inte att kvinnor oavsett etnisk härkomst, sexuell läggning och sexualitet inte skulle innefattas av lagen och därför är den inte en paradoxal lag mot lagar om etnisk diskriminering.

Sen att det kanske behövs lagar som bokstavligen hjälper intergrationen av icke-etniska nordbor att komma in på arbetsmarknaden är en helt annan fråga, för då snackar vi inte om jämställdhet mellan könen längre, men väl om jämlikhet oavsett kön, etnisk härkomst, sexuell läggning och sexualitet.

#6  Sv: Suvi CarlH
2006-04-01 14:56:12

Jag anser att jämtställdhetslagen är diskriminerande, per definition inte i juridisk mening, men i etisk och diskrimineringen kan ske på de individer som har samma könstillhörighet som det kön som redan flest tillhör på arbetsplatsen, men framförallt på män, enligt 1§. D v s jag ser en orätt i regler som tvingar oss att värdera människor lägre än andra på grund av kön. Håller du inte med?

Enligt lagen beror det allså på den aktuella könsfördelningen vilka individer man tvingas etiskt diskriminera på grund av kön.

Denna lagstadgade tvångsdiksriminering ger utöver rädsla och oförståelse extra stöd för att exkludera individer från andra etniska grupper om de är män. Det är intressant eftersom segregering är ett samhällsproblem med stora negativa effekter.

Lagarna står i samklang med att se segregering (med arbetslöshet och produktionsuteblivande, kriminalitet och allmän misär som resultat) som ett mindre problem än att redan vita svenskar som redan har god möjlighet till jobb kommit att arbeta på ett sätt så att könstillhörigheten inte är jämt fördelad på alla positioner, som t ex dagisfröken, officer eller programmerare.

Jag undrar vilka grunder och emotioner som är basen för detta, samt hur ni värderar de olika samhällsproblemen mot varandra. Vad tror ni Sverige som helhet tjänar mest på? - jämn könsfördelning på alla positioner eller minskad arbetslöshet, kriminalitet och fattigdom och ökad välfärd?

#7  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 15:39:16

Okej nu argumenterar du långt ifrån ditt första inlägg egentligen som baserades på jämställdhetslagens orättvisa ur ett etnisk integration perspektiv, i första inlägget synliggjorde du inte kvinnorna från andra etnicitet än det normgivande för Sverige, vilket gav bilden att det jämställdhetslagen är ett hinder ur ett etnisk integration perspektiv därför att den inte omfattar män från andra etniska grupper.

Så frågan är vilket är viktigare, att intergrera män från andra etniska grupper i den Svenska arbetsmarknaden än intergrera både män och kvinnor från andra etniska grupper?

Vad tror ni Sverige som helhet tjänar mest på? - jämn könsfördelning på alla positioner eller minskad arbetslöshet, kriminalitet och fattigdom och ökad välfärd?

Varför måste det ena utesluta det andra?

Jag tror på jämställdhetsarbetet och en förnuftig integrations politik, vi kan, om vi verkligen vill och det vill jag, fortfarande kämpa för ett jämlikt samhälle ur alla perspektiv, kön, etnisk härkomst och sexualitet.

#8  sv: Suvi CarlH
2006-04-01 16:32:37

Nej, jag pratar fortfarande om samma ämne - integration vs könsfördelning. Lagen separerar dessa frågor och delar av jämställdhetslagen kan användas till att hindra etnisk integration.

Du undviker att ge din syn på detta besvärande faktum och gör istället en frågeställning som är självbesvarande och helt irrelevant gentemot mitt ursprungsscenario, men kan ges vikt om man istället målar upp bilden av ett dagis. Det skulle leda till mer integration om en man av ickenormativ etnicitet fick jobbet där.

Din senare fråga är också ett undvikande av min fråga. Dessutom bygger den på av dig påhittade och falska premisser, att det ena utsluter det andra. Att du låter påskina denna lögn visar definitivt inte att lagstadgade gradskillnader i strävan efter det ena och det andra inte är viktiga.

#9  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 17:35:34

Men det är ju bara din åsikt att det är ett faktum, och jag har gett min syn på den, det var inte ett dugg besvärande heller.

Nu citerar jag ditt första inlägg:
"Om en arbetplats t ex har övervikt av vita svenska män anställda, några vita kvinnor och inga av annan etnicictet, då skall de vita kvinnorna prioriteras över att anställa svarta män med snäppet bättre kompetens. Arbetsgivaren skall nämligen tillhandahålla utbildning för den vita kvinnan för att täcka glappet."

Med det här scenariot tror jag att du menar att påvisa hur orättvis jämställdhetslagen är mot män av andra etniska grupper och direkt motarbetar deras integrationen på arbetsmarknaden?

Eller uppfattade jag det fel?

Jag kan också beskriva ett scenario där kvinnor ur en annan etnisk grupp inte intergreras in i kvinnodominerade yrken där sökanden består av vita män som är snäppet under i kompetens än den etniska kvinnan.
Så du ser att jämställdhetslagen kan fungera åt båda hållen och ur ett millimeterrättvise krav kan ge en bild av orättvisa ur integration perspektivet.

Mitt svar är fortfarande att jämställdhetslagen är en bra lag och om den används riktigt och för vad den är avsedd för, hjälper den alla individer oavsett kön, etnisk härkomst och sexualitet.

Sen glömmer du §9 under "Indirekt diskriminering", lämpligt nog, den paragrafen ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en person från en underrepresenterad etnisk grupp oavsett kön, om arbetsgivaren arbetar aktvt och i enlighet med den Svenska intergrations direktiven så kan den "vita" kvinnan kyssa farväl till jobbet och den "svarta" mannen kan börja göra klöver istället.

#10  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 17:37:42

Se också §16 i Jämställdhetslagen, samma sak som §9 i lagar mot diskriminering.

#11  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? CarlH
2006-04-01 18:09:28

"Så du ser att jämställdhetslagen kan fungera åt båda hållen och ur ett millimeterrättvise krav kan ge en bild av orättvisa ur integration perspektivet"

Så kul att jag nått fram.


"Sen glömmer du §9"
Det är mycket möjligt att jag glömt något, men den har jag inte glömt. 9§ ger i andra meningen speciellt utrymme för att t ex använda Jämställdhetslagen till att hålla "svarta" på gatan.

"9 § En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer med en viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet"

#12  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 20:44:08

Men så uppfattar inte jag den paragrafen, som jag har förstått den och tolkar mot Jämställdhetslagen så ger den utrymme att anställa den "svarta" mannen före en "vit" kvinna trots en ojämställd könsindelning på en mansdominerad arbetsplats, men den ger utrymme att anställa en "svart" kvinna före en "svart" man för samma arbetsplats.

#13  Sv: Kvinnor mer värda än folk av annan etnicitet? suvi
2006-04-01 20:47:31

ps. egentligen avskyr jag att använda ord som svart, ras och dylikt om människor, vad mig anbelagar så är alla som bor i Sverige svenskar på ett eller annat sätt och bör behandlas och respekteras därefter.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?