feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

FI


Gå till senaste inlägget#1  FI per
2006-03-23 23:21:40

Okej, det här borde kanske vara 2-3 separata trådar kanske. Men det blir för jobbigt:

http://www.expressen.se/index.jsp?a=550437:
1. "Staten ska korrigera diskriminerande löneskillnader mellan män och kvinnor. Korrigeringen ska utgå ifrån en nationell arbetsvärdering utformad av en särskild arbetsvärderingskommitté, som ska utforma mallar för såväl offentliga som privata arbetsgivare. Medlingsinstitutet ska inte utgå från att industrin ska vara löneledande.
- Vi förespråkar inte en statlig lönepolitik där riksdagen sitter och beslutar om löner. Men staten måste ingripa när det pågår en diskriminering, förklarade FI:s talesperson Gudrun Schyman, när valmanifestet offentliggjordes i riksdagen på torsdagen."

Hur menar dom allvarligt talat att det här ska se ut i verkligheten? Hur i (helsike) ska man kunna skapa mallar för lönesättning för alla arbetsgivare? Bara på det företag jag jobbar på med c:a 100 anställda skulle jag gissa på att man skulle behöva 50-60 "mallar" pga komplexiteten och den spridning på arbetsuppgifter i det vi håller på med. Och hur ska man värdera prestation? Två personer som har exakt samma arbetsuppgifter men presterar helt olika (tex. inom ett område där man lätt kan mäta prestation, ex. tillverkning eller liknande) ska väl ändå kunna hanteras olika lönemässigt utifrån hur företaget värderar prestationen? Jag tycker det börjar låta lite sovjet över det hela... ? Och vad skulle detta kosta att driva? Massor gissar jag...

2. "FI vill också ändra lagen om våldtäkt, så att brist på samtycke konstituerar brottet."

Blir inte det här märkligt. Om en man anklagas för våldtäkt för att han inte kan visa på samtycke från kvinnan, kan han ju isåfall direkt motanmäla om kvinnan inte kan visa på samtycke från mannen? Det skall väl inte vara en könssegregerad lag? Dvs att det automatiskt blir våldtäkt om samtycke inte kan påvisas ENDAST om det är mannen som inte kan visa på samtycke?

I ett extremt fall skulle det kunna bli såhär:
Kalle och Anna träffas på krogen, går hem till Anna och har samlag (båda är med på det men talar inte om det för varandra). Anna blir sen sur på Kalle för att han inte ringde som han lovade och anmäler honom för våldtäkt.
Det finns ingen bevisning som tyder på att Kalle brukat våld eller på något sätt tvingat Anna till samlag. Kalle erkänner att de haft samlag, men eftersom Kalle inte kan påvisa samtycke (han glömde bandspelaren hemma?) så döms han då för våldtäkt eftersom bristen på bevis till samtycke räcker.... ?

3. "Valmanifestet lyfter också fram kravet på en värld fri från all form av diskriminering samt att samhällsbyggandet måste ske på kvinnors villkor. I dag domineras alla sektorer inom samhällsplaneringen av män, enligt FI."

Varför ska samhällsbyggandet ske på kvinnors villkor? Jag hoppas att FI blivit felciterade (hittade inte källan till expressens artikel) för jag hoppas att ett jämställt samhälle innebär att det bygger på lika villkor för båda kön, annars är det väl inte jämställt? Eller är FI:s definition av jämställdhet att allt sker på kvinnors villkor?

#2  Sv: FI per
2006-03-23 23:30:06

Hittade manifestet på FI:s hemsida. Och hittade samtidigt något som jag själv tänkt på tidigare och tycker är bra!

http://www.feministisktinitiativ.se/politik.php:
"Fi ska verka för att skyddet för kvinnor som utsätts för hot om våld skall stärkas, genom att efterlevnaden av besöksförbud skärps. För personer som dömts till besöksförbud för våld mot partner ska fotboja utfärdas och den drabbade får frivilligt använda ett armband med ett larm som utlöses av fotbojan. Larmet utlöses också hos polisen som ska åtgärda det faktum att personen bryter mot besöksförbudet."

Det här skulle ju hjälpa kvinnor (och män) som förföljs på två sätt:
1. Bevis för att besöksförbudet bryts (vilket kanske kan omvandla "fotboje"-straffet till fängelse)
2. En trygghet i att man åtminstonde vet när han/hon är nära istället för att alltid vara osäker på om/när han/hon dyker upp...

#3  Sv: FI per
2006-03-23 23:32:31

"Fi ska verka för att kommunerna måste ta ansvar för att hjälpa, stödja och skydda de kvinnor och män som är utsatta för våld i samkönade relationer"

Däremot undrar jag varför stöd till män endast ska ges för våld inom samkönade relationer. Borde det inte finnas stöd till både män och kvinnor som utsätts för partnervåld oavsett relationsform (jag syftar främst på språkvalet, men även på attityden från samhället där män inte kan vara offer för misshandel från en kvinna)

#4  Sv: FI Kruzze
2006-03-23 23:37:15

Feminism är ingen hållbar ideologi att bygga ett samhälle på, det är primärt en känlsa av hat och svek som kommer till uttryck genom politik. Som synes av FI:s programpunkter finns det inget av värde inom feminismen att ta fasta på, det är bara galla och vrede gentemot män och "kärlek" gentemot det kvinnliga.

Allt som behövs för att se igenom feminismens dogmer är ett sunt förnuft och en önskan om ett jämlikt samhälle där alla individer tillåts att vara olika.

#5  Snacka om att bita sig själv i svansen.... Snorkeln
2006-03-24 07:55:47

"Fi ska verka för kvotering av underrepresenterat kön till börsnoterade styrelser."

Det är ju verkligen passande av ett parti som inte tillåter mer än 25% män i styrelen.

Patetiskt jävla hyckleri.

#6  Sv: FI Sjodin
2006-03-24 08:06:36

Vi har ju några aktiva inom F! här på feminetik som brukar gilla att debattera på diskussionsforumet. Jag ser fram emot att de kommer hit och besvarar de här inläggen.

Jag läste också detta med en nationell arbetsvärderingskommitté. Alla som haft något att göra med lönebildningen på det allra minsta företag inser ju att det förslaget är skrattretande befängt.

På min arbetsplats är det 1200 anställda med tre fackklubbar inblandade. Lönebildningen tar ungefär ett halvår med möten och förhandlingar hit och dit. Att dessutom behöva skicka in alltihop till en statlig komitté som ska godkänna allt kommer att innebära att avtalsrörelserna fullständigt kommer att haverera. Och gissa vilka som kommer att förlora mest på det? jo, det är de lågavlönade kvinnorna.

#7  Sv: FI Sjodin
2006-03-29 19:47:08

Jag konstaterar att ingen av de feminetister som är aktiva inom F! velat kommentera något i denna tråd.


Undrar varför?

#8  Sv: FI soledad
2006-03-31 14:39:43

Förmodligen för att de inte sett den. Nu får de en chans till.

#9  och en till.. Sjodin
2006-04-02 18:07:08

Jag lyfter upp den här tråden ett hack på listan igen. Märkligt att den är så ointressant.

#10  Savlt intresse kanske pga att det är svårt att säga emot kritiken RasmusS
2006-04-03 08:08:05

Endast 1 man av 15 enligt SvD http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12274… och det finns fortfarande de som menar att F! skulle ha något med jämställdhet att göra. Snacka om att blunda. Inte ens den privata marknaden är så usel på att ha en jämn könsfördelning och då skall det tilläggas att den, tillskillnad mot F!, inte har några uttalade stadgar om att det får finnas max 25% kvinnor i bolagsstyrelserna, vilket F! har genom att förbjuda mer än 25% män i deras styrelse. F! _är_ alltså uttalade könsrasiter/sexister och det kan ingen någonsin säga emot utan att få partiets egna stadgar som källa för påståendet. Och de påstår att de skulle jobba för jämställdhet. Pinsamt och hyckleri av stora mått.

F! är inte ett parti för ett mer jämställt samhälle och förmodligen är intresset svalt för denna tråd för att ingen kan säga emot kritiken mot F!. F! är ett sexistiskt parti vilket torde göra alla som tänker lägga sin röst på F! till sexister eftersom de i så fall stöder sexism. Först är F! slutar göra skillnad på kön slutar F! vara ett sexistiskt part och då först kan den som är för jämställdhet rösta på F! utan att hyckla om jämställdhetsfrågan.

#11  soledad Snorkeln
2006-04-03 08:28:59

Tror du verkligen på vad du själv skriver?

#12  RasmusS Sjodin
2006-04-03 08:35:15

Just punkten om 25% män ÄR ju väldigt kontroversiell även inom F! så jag kan ha viss förståelse att det är svårt att debattera den.

Själv är jag betydligt mer intresserad av att höra F! beskriva förslaget om t.ex.

- arbetsvärderingskomitte'n och hur de hade tänkt den skulle kunna realiseras.

- Allmän värnplikt. Vad ska vi göra med den?

- 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Hur har en reallöneökning på runt 30% tänkt finaniseras.

Kom igen nu alla F!'are på feminetik. Hoppa hit till JÄIF nu och ta debatten.

#13  Sjodin Snorkeln
2006-04-03 08:38:50

"Jag lyfter upp den här tråden ett hack på listan igen. Märkligt att den är så ointressant."

Naturligtvis är den ointressant eftersom F! med all önskvärd tydlighet har visat det rätta feministiska ansiktet, nämligen könsrasism. Inte hade du väl förväntat dig något annat?

Alla kommer ju bara att säga: av vilken anledning ska jag ta ansvar för vad någon annan säger, det brukar ju dom flesta feminister här hävda. Det som är så bra med F!s uttalade könsrasism är ju att nu har vi alla fått svart på vitt vad feminismen faktiskt står för, och vill nog inte så många bli(åtminstonde inte offentligt) förknippade med.

Det står för mig helt klart att den feministiska rörelsen inte är intresserad av ett jämlikt samhälle, utan kvinnorna ska ha 75% av makten i samhället, därför F!s uppdelning.

#14  Sjodin RasmusS
2006-04-03 09:07:51

Sjodin sa:
Just punkten om 25% män ÄR ju väldigt kontroversiell även inom F! så jag kan ha viss förståelse att det är svårt att debattera den


Det var förstående av dig. ;)

Jag själv har inte lika nära till förståelse eftersom 25% spärren för män faktiskt har röstats igenom vilket torde betyda att en majoritet av F!:s medlemmar står bakom den. F! utger sig för att vara partiet med stort ”P” för alla som är för jämställdhet, ändå har en majoritet av medlemmarna röstat fram en direkt och uttalat könsrasistiskt/sexistiskt ledning och lika könsrasistiska stadgar. Så spelar roll om den är svår att debattera när jämställdhet som borde vara det viktigaste FI! står som direkt motpol till deras egna stadgar.

#15  RasmusS Sjodin
2006-04-03 10:54:16

Visst är punkten 25% öppet mål om man vill kritisera. Men samtidigt har jag fått klart för mig att många inom F! är tveksamma till just det. Därför tycker jag att vi släpper det så länge.

Det ska bli roligt att se hur gensvaret blir.

#16  Sv: FI Benjamin
2006-04-03 11:16:16

Jag hoppas, och tror, att de underskattar sina tilltänkta väljares intelligens. Jag menar: Arbetsvärderingskommitté, smaka på ordet kamrat!

De allra flesta människor förstår att löner och andra utgifter i den offentliga sektorn betalas av skatteintäckter från den privata sektorn. Om lönerna i den privata sektorn sjunker jämfört med lönerna i den offentliga innebär det att skatterna måste höjas rejält eftersom skattebasen minskar. Om alla dessutom ska arbeta 75% av vad de gör nu är jag rädd att Sverige går en mycket torftig framtid till mötes om FI skulle få ett märkbart inflytande över politiken.

Men, lyckligtvis har FI's stöd varit för litet för att ens registreras i de senaste valundersökningarna. Så de tilltänkta väljarna är förmodligen inte så korkade att de faller för FI's populistiska dynga.

#17  Benjamin RasmusS
2006-04-03 11:47:53

En får väl i så fall hoppas att det inte finns för många bildade som lägger sina röster på F! som gör det för att de är aningslösa och eller ignoranta.

Och visst vore det skoj med ett svar men just den här typen av feminister som drar sig till F! sexistiska form av feminism verkar ha en tendens att låtsas som om det regnar när de springer på seriösa men svårbesvarade frågor. Då sticker man huvudet i sanden och anser sig attackerade och förstår inte varför folk frågar.

Lite fascinerande faktiskt, först gnälls det på att inga lyssnar och att alla, patriarkatet, är såååå ointresserade av kvinnlig organisering och när vi motbevisar detta felaktiga påstående genom att visa intresse så duger inte det, då ska vi låta dem vara i fred annars känner de sig attackerade. Helt konstigt är det i alla fall inte om vissa med mindre tålamod än oss tappar intresset, jag tappar bara respekten för dem än så länge.

#18  Sv: FI RasmusS
2006-04-03 11:50:17

Skulle givetvis stått:

En får väl i så fall hoppas att det inte finns för många _obildade_ som lägger sina röster på F! som gör det för att de är aningslösa och eller ignoranta.

#19  Sv: FI Benjamin
2006-04-03 12:23:51

Dessutom tror jag att högkonjukturen gör att syndabockssökande missnöjespartier har svårare att få gehör för sina hjärtefrågor.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?