feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Vilka frågor på ett feministiskt forum?


Gå till senaste inlägget#1  Vilka frågor på ett feministiskt forum? FumikoFem
2011-07-21 15:41:36

Men till alla er i denna tråd http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s… (inklusive personer som klickar 'uppskatta' och kritiserar andra för att förespråka "rätt" feminism) som tycker att det är något som hör hemma på ett feministisk forum att diskutera att män ska kunna bestämma om en kvinna ska genomgå abort eller fortsätta med en graviditet, vilka fler frågor tycker ni är relevanta för ett feministiskt forum?

Att diskutera om kvinnor alls ska ha rösträtt? Att gå tillbaka till hur det var på 1800-talet för kvinnor? Vad mer för något som handlar om att överordnade gruppen ges mer makt på bekostnad av den underordnade skulle ni tycka är relevant?

Vad med för regressiva och anti-feministiska ståndpunkter tycker ni är relevanta på ett feministisk forum?
Inlägget uppskattas av feministTM

#2  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? Ephemeer
2011-07-21 15:44:04

Alla frågor där kön eller genus påverkar är feministiskt relevanta.
Inlägget uppskattas av RasmusS

#3  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? FumikoFem
2011-07-21 15:58:40

Vilket betyder att starta trådar som förespråkar att kvinnors rösträtt ska bort. Just eftersom kön och genus finns med?

Då är alltså kvinnohat okej att sprida eftersom det berör kön.

#4  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? huva
2011-07-21 16:07:17

Jag tycker att alla diskussioner ska vara tillåtna så länge de förs på ett seriöst och ärligt sätt. Det är alltid bra att vända på resonemang och ifrågasätta sina egna åsikter. Annars kommer man inte vidare. Jag tycker (än så länge) inte att några ämnen är för farliga för att kunna diskuteras.
Inlägget uppskattas av heffaklumpen

#5  FumikoFem Ephemeer
2011-07-21 16:10:20

Det är okej att diskutera kvinnors rösträtt eller kvinnohat på ett feministiskt forum, tycker jag.

#6  Sv: huva #4 FumikoFem
2011-07-21 16:16:07

Varför är det alls relevant på ett feministisk forum att säga att män ska kunna bestämma över kvinnors kroppar genom att tvinga henne att genomgår abort eller fortsätta graviditet? Var i detta är det att "vända på resonemang och ifrågasätta sina egna åsikter"? Varför skulle vi ens ifrågasätta att kvinnor ska ha denna rätt att själva bestämma utan att mannen ska ges den makten?

Jag tycker det borde vara uppenbart att vi inte ska ifrågasätta denna rättighet. Och om det inte har med feminism att göra så vet jag inte vad för feminism som förespråkas på detta forum i alla fall.

Detsamma det jag tog upp om kvinnors rösträtt. Vad går gränsen?
och med tanke på reaktionerna hittills där en visst inte får kalla något anti-feministiskt så gissar jag på att om någon anser att kvinnor inte ska ha rösträtt så skulle det inte heller vara anti-feministiskt... Det kanske rent av skulle vara "direkt feministiskt"...

#7  Sv: Ephemeer FumikoFem
2011-07-21 16:17:00

Jo jag har fattat att du tycker sådant är okej. Ungefär som flashbacks "feminist" forum alltså.

#8  FumikoFem Ephemeer
2011-07-21 16:19:04

Jag vet inget om flashback. Har de också en regel om att ämnena ska vara feministiskt relevanta?

#9  Sv: Ephemeer FumikoFem
2011-07-21 16:22:45

Jag vet inte vad deras regler säger men trådar som handlar om att kvinnor inte ska ha någon rösträtt eller några rättigheter alls, eller att kvinnor är "mindre värda", tillhör vardagen på det "feministiska" forumet.

#10  Ang: #6 av FumikoFem fredriktomte
2011-07-21 16:24:04

Är det inte bättre att du tar sakfrågan (huruvida det är befogat utifrån ett feministiskt perspektiv med en aborträtt för män) i tråden avsedd för just detta http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f… istället för här i "om webbplatsen"?

Som du formulerar dig nu är det för övrigt lätt att tro att det som är uppe till diskussion är ett förslag som innebär att män ges ensamrätt att besluta om abort (dvs både besluta att kvinna ska göra abort eller att kvinnan inte får göra abort), vilket är felaktigt.

#11  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? Kaiser
2011-07-21 16:27:21

Fumiko,

Utpräglad misogyni är väl i högsta grad en feministisk fråga? Om någon pappskalle anser att kvinnor inte bör ha rösträtt därför att kvinnors intellekt är för svagt för att förstå politik, torde väl den samlade rösten av Feminetiks kvinnor verkligen bevisa motsatsen, inte sant?

Om något fuckhead inte gillar tanken att kvinnor äger rätt att bestämma över sin egen kropp - inklusive de parasiter den kan innehålla efter befruktning - är väl ett feministisk forum i allra högsta grad rätt arena för att dissa dem, inte sant?

Det här är i all vänlighet, Fumiko, men: Du har en ganska tydlig tendens att kräva en konformism i diskussioner, som inte på något sätt är fruktbar. Tvärtom förespråkar du sekterism.

Hur övertygar man en motståndare om att dennes argument är felaktiga? Genom att tala med dem.

Inte genom att förbjuda deras existens.

#12  Sv: fredriktomte FumikoFem
2011-07-21 16:29:53

Nu var det denna tråd jag utgick ifrån: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?s… som du gjorde.

Att du förklarar att du inte egentligen tycker det ena och det andra förändrar inte trådens poäng. Att det skulle handla om att män ges rätt att bestämma om han vill att en kvinna ska genomgår abort eller fortsätta graviditet.

#13  Sv: Kaiser FumikoFem
2011-07-21 16:31:26

Varför läser du inte vad det hela handlar om innan du, som vanligt, sätter igång att börja kritisera mig?

Var har jag sagt att en inte ska på ett feministiskt forum kunna kritisera misogyna rövhattar som inte vill att kvinnor ska ha rösträtt?

Det är inte vad denna tråd handlar om.

#14  Sv: Kaiser FumikoFem
2011-07-21 16:34:53

"Hur övertygar man en motståndare om att dennes argument är felaktiga? Genom att tala med dem. "

Om du säker konfrontation med dessa misogyna rövhattar så kan du alltid gå till flashback och argumentera med dom där.

Men nu har det handlar om vilken gräns som finns här på Diskussion. Skulle det vara okej i dina ögon om samma misogyna rövhattar skulle starta likadana trådar på Diskussion där dom ifrågasätter kvinnors rösträtt?

#15  Ang: #12 av FumikoFem fredriktomte
2011-07-21 16:47:41

Jag har inte påstått att män ska ha rätt att bestämma att en kvinna inte får göra abort, vare sig i tråden jag länkade till eller i tråden du länkade till.

Kan du snälla sluta att hitta på?

#16  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? Joakim00
2011-07-21 16:52:49

Jag tycker det är bra att många olika diskussioner får finnas. Att feminetik i sina regler ska försöka definiera vad som är rätt feminism är knepigt då feminismen innehåller så många olika grenar: liberal feminism, socialistisk feminism, kristen feminism, islamisk feminism, queer-feminism, likhetsfeminism, särartsfeminism osv. De lär antagligen ha väldigt olika åsikter om många saker.

Abort bör få diskuteras ur olika synvinklar. Då abortmotstånden varit starkt även inom feminismen/kvinnorörelsen så vore det konstigt att sådana perspektiv inte skulle tillåtas diskuteras på ett feministiskt forum. Även om jag personligen är för fri abort för kvinnor.

#17  Sv: fredriktomte #15 FumikoFem
2011-07-21 16:59:44

Jaha men vad betyder detta i så fall: "Vad man kan göra är att skapa en lag som förpliktigar den presumtiva modern att göra abort om den presumtiva fadern så önskar.

För att skapa medgörlighet från kvinnans sida kan endera tvångsmedel tillämpas. Antingen fysisk polishämtning, eller böter om polishämtningen känns för grov."

?

#18  Sv: Joakim00 FumikoFem
2011-07-21 17:00:23

Det har inte handlat om abortmotståndare. Läs om vad det hela handlar om

#19  Ang: #18 av FumikoFem Joakim00
2011-07-21 17:08:57

Jag vet att det inte handlar om just abortmotståndare. Använde det som exempel för hur feminismen historiskt rymt flera olika uppfattningar om abort.

#20  Ang: #14 av FumikoFem RasmusS
2011-07-21 17:09:45

FumikoFem sa:
Skulle det vara okej i dina ögon om samma misogyna rövhattar skulle starta likadana trådar på Diskussion där dom ifrågasätter kvinnors rösträtt?


När skrev en "misogyn rövhatt" senast på Diskussion? Är det vanligt förekommande? Brukar folk på diskussion starta trådar som propagerar för avskaffandet av kvinnlig rösträtt? Eller att gå tillbaka till 1800-talet?

#21  Sv: RasmusS #20 FumikoFem
2011-07-21 17:16:59

Min fråga är enkel och baserat på vad gränsen går.

Om det anses vara okej och relevant att starta en tråd som handlar om att förespråka en rättighet för män att kunna tvinga en kvinnor att genomgå abort, då inskränka på kvinnans rätt till sin egen kropp. Och detta är inget problem på ett feministiskt forum, med tanke på flera reaktioner, så undrar jag var då gränsen går. Skulle en liknande tråd som handlar om att ifrågasätta kvinnors rösträtt också anses vara okej och relevant för ett feministiskt forum? För att det anses vara "intressant diskussion" eller liknande som huva skrev "vända på resonemang och ifrågasätta sina egna åsikter."

#22  Ang: #17 av FumikoFem fredriktomte
2011-07-21 17:19:20

FumikoFem sa:
Jaha men vad betyder detta i så fall: "Vad man kan göra är att skapa en lag som förpliktigar den presumtiva modern att göra abort om den presumtiva fadern så önskar.

För att skapa medgörlighet från kvinnans sida kan endera tvångsmedel tillämpas. Antingen fysisk polishämtning, eller böter om polishämtningen känns för grov."

?


Det betyder att en blivande fader har rätt att få en abort utförd. Inte att en blivande fader har rätt att förhindra att den blivande modern aborterar.

Alltså i praktiken ett likställande. Vill kvinnan abortera har hon rätt att göra det, oavsett vad mannen vill. Vill mannen abortera har han rätt att göra det, oavsett vad kvinnan vill.

#23  Ang: #1 av FumikoFem fredriktomte
2011-07-21 17:22:23

Svaret på frågan är rimligtvis att det beror på vad som påstås och hur det motiveras. Några absoluta gränser är nog svåra att dra eftersom många åsikter kan motiveras både utifrån feminism och utifrån antifeminism.

Någonstans måste du lära dig att acceptera att även feminister kan ha olika åsikter och att dessa åsikter kan skilja sig markant åt.

#24  Ang: #21 av FumikoFem RasmusS
2011-07-21 17:26:15

FumikoFem sa:
Min fråga är enkel och baserat på vad gränsen går


Det får givetvis moderaterona svara på men om du frågat mig så hade jag nog dragit gränsen vid själva propagerandet för t ex avskaffande av kvinnlig rösträtt. Vad jag sett så har däremot inte Fredrik propagerat för något speciellt i tråden som var orsaken till denna tråd.

#25  Sv: FumikoFem #6 huva
2011-07-21 17:40:11

Jag upplever inte att någon har sagt att män ska kunna bestämma över kvinnors kroppar. Jag uppfattar diskussionen som att den tittar på problemet med att kvinnor tillåts välja bort föräldraskapet i högre grad än män och att en väldigt extrem lösning undersöks. Genom att läsa diskussionen och fundera över frågan har jag lyckats stolpa upp mina egna åsikter i frågan och frågat mig _varför_ jag tycker det skulle vara så fel med påtvingad abort. Hitta kärnan till mina åsikter. Fundera över vart slutsatserna leder och om det finns motsägelser i mina åsikter.

Om någon skulle lägga ett sådant förslag i riksdagen skulle jag kunna förstå din ilska och frustration. Men nu uppfattar jag inte någon som att de tycker att det är ett förslag redo för genomförande. Jag kanske har fel.

Jag tycker att detta ska vara ett ganska fritt diskussionsforum där resonemang får föras och idéer testas. Det är ju lite mer en filosofi-klubb än ett byggande av parti-program.

#26  Sv: Huva RasmusS
2011-07-21 17:50:05

Är det ens ett förslag? För mig ser det ut som teroretiserande, inget annat.

#27  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? feministTM
2011-07-21 18:36:02

Kaiser sa:
Utpräglad misogyni är väl i högsta grad en feministisk fråga? Om någon pappskalle anser att kvinnor inte bör ha rösträtt därför att kvinnors intellekt är för svagt för att förstå politik, torde väl den samlade rösten av Feminetiks kvinnor verkligen bevisa motsatsen, inte sant?

1. ”den samlade rösten av Feminetiks kvinnor” – men någon sådan finns uppenbarligen inte, eller hur? Det är mest män som debatterar här – på både Diskussion och jäif. Din föreställning håller mao inte i praktiken, vilket alla kan se av att ingen ”samlad röst av Feminetiks kvinnor” har gjort som du beskrivit.
Tycker du att DET är ett problem, dvs att din ”samlade röst av Feminetiks kvinnor” därmed INTE kan/har kunnat ”bevisa motsatsen”?
Kaiser sa:
Om något fuckhead inte gillar tanken att kvinnor äger rätt att bestämma över sin egen kropp - inklusive de parasiter den kan innehålla efter befruktning - är väl ett feministisk forum i allra högsta grad rätt arena för att dissa dem, inte sant?

2. Hur tänkte du där – ett ”fuckhead” som driver anti-feminism så att folk får ägna sig åt att ”dissa” dessa ”fuckheads” – på vilket sätt är ett FEMINISTISKT forum ”i allra högsta grad rätt arena” för sånt tjafs, när feminister förmodligen (?) har kommit till forumet för att de tvärtom anser att det är ”i allra högsta grad rätt arena” för att konstruktivt kunna få diskutera FEMINISM?
Kaiser sa:
Hur övertygar man en motståndare om att dennes argument är felaktiga? Genom att tala med dem.
Inte genom att förbjuda deras existens.

3. Varför, menar du, finns det en så kallat ”feministisk” avdelning på ett forum om en förväntas diskutera med anti-feminister även DÄR?

4. Tror du att någon av dina ovanstående kommentarer ev kan ha med ditt kön att göra?

#28  Sv: fredriktomte #22 FumikoFem
2011-07-21 18:42:59

Men det är då som jag sagt hela tiden. Att det du skriver handlar om att om en man vill att en kvinna ska genomgå en abort mitt sin vilja så ska hon tvingas till det. Alltså handlar det om att inskränka på rätten till hennes egna kropp för att en man vill det.

#29  Ang: #27 av feministTM RasmusS
2011-07-21 18:53:51

feministTM sa:
Tror du att någon av dina ovanstående kommentarer ev kan ha med ditt kön att göra?


En minst lika viktig fråga är om du tro det. Gör du?

#30  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? feministTM
2011-07-21 19:00:38

RasmusS #27:

Ja.

#31  Sv: huva FumikoFem
2011-07-21 19:04:17

Jag ser fortfarande inte hur det är relevant att på ett feministiskt forum sitta och filosifera om att män ska ha rätt att tvinga kvinnor att genomgå abort. Varför är det ens intressant? Brukar du sitta och diskutera med feminister som du möter om att hallå, hörrni, jag har en bra idé, vad sägs om att män ska få tvinga kvinnor att genomgå en abort? Vad tror du reaktionerna skulle bli? Tror du dom flesta skulle reagera positivt och tänka att jo men nu får vi chans att fungera över vår åsikter eller mer troligt, att dom skulle utgå ifrån att kvinnan har rätt till sin egen kropp och att en man inte ska kunna bestämma om att hon ska genomgå abort.

Jag stöter då inte på denna diskussion, som flera av er inte verkar ha något problem med, på feministiska bloggar och andra nätsidor. Dom gånger jag stöter på det så är det bland kommentarer och dessa får kritik . Och inte är det personer som hävdar att det är "feminism" med en sådan åsikt heller.

#32  Sv: Vilka frågor på ett feministiskt forum? Gibson
2011-07-21 19:30:31

Den feministiska tankepolisen utreder, eller rättare sagt den utreder inte, den skjuter skarpt vid ens tanken på att någon ens tänker en tanke som inte är politiskt korrekt enligt den "rätta" feminismen, eller kanske rättare sagt den läser inte ens vad som står utan reagerar reptilsnabbt på det som skulle ens kunna vara ett "problematiserande" av fel saker, någon har gjort det som man inte får göra, ifrågasätta en dogm, det kan sluta var som helst, larmet går...

#33  Ang: #30 av feministTM RasmusS
2011-07-21 19:32:15

1. Är män dåliga för feminismen och feministiska diskussioner?

2. Vore det bäst/enklast om män slutade att kalla sig för feminister enligt dig?

3. Varför tror du att KS fylls med så lite diskussioner om män och deras perspektiv utgör ett problem för feministiska kvinnor? (Hävdar inte att du anser det)
Inlägget uppskattas av heffaklumpen

#34   Sjodin
2011-07-25 19:00:19

Trollstav Den här frågan har diskuterats förr härinne. Låt oss lägga själva sakfrågan åt sidan, den hör hemma i andra trådar, och resonera kring frågan "Vad får egentligen diskuteras på feminetik.se?"

Svaret finns formulerat i våra regler, som torde vara allom bekanta. Det ska finnas en tydlig feministisk koppling och man ska kunna uttrycka sig på ett sätt som inte upplevs som ett korstågande. Själva åsikten i sakfrågan lägger sig inte moderatorerna i. Tycker en trådstartare att det är en bra idé att återinföra ståndsriksdagen och lyckas lägga en feministisk koppling till den åsikten så har inte moderatorn något lagrum att moderera mot. Så enkelt är det. Vi har ingen regel som säger att den ena eller andra åsikten är fel, om man bortser från t.ex. barnpornografi och annat brottligt.

Alternativet vore att ha moderatorer som modererar åsikter och sätter sig till doms över hur mer eller mindre feministisk en åsikt är. Jag tycker inte det är något hållbarbart alternativ.
Inlägget uppskattas av KK2

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?